‘Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’ (Genesis 1)

Uw online zondagsprediker en zijn ega in Fryslan

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was. We onderbreken de tocht door Numeri voor de belangrijkste tekst uit de Westerse literatuur, Genesis 1, het eerste Scheppingsverhaal. Hier staat dat God mensen naar Zijn eigen evenbeeld maakte, die mogen heersen over het leven op aarde.

Bijbel in Michaelskerk Oosterland

De Baas heeft de regie op aarde
Het woord ‘heersen’ heeft door het liberalisme een negatieve bijklank gekregen, dat klinkt niet ‘democratisch’… Maar een beetje goed de leiding nemen en een voorbeeldige baas zijn, wat is daar mis mee? Dat hebben mensen nu eenmaal nodig. Anders wil de een dit, en de ander dat, weer een ander houdt zich niet aan afspraken, een derde loopt wat uit de neus te eten, ieder loopt elkaar wat te verwijten. Dus beter een Baas met assertieve energie die de wind er goed onder houdt.

Anders krijg je niks gedaan. Wanneer je een hele aarde wilt scheppen, dan kun je ook geen anarchie gebruiken met een stel engelen die ‘voor zichzelluf kiezen’, die allemaal in retraite willen, op yogacursus om tot ‘zichzelluf’ te komen, of een burnout krijgen van het niksdoen. Dan moet er gewoon aangepakt worden en anders val je maar uit de hemel.

Zo is er in het Bijbelse wereldbeeld ook een grote leider, die de regie neemt. En die na allerlei aangericht ellende door zijn schepsels met vrije wil, alles op aarde uiteindelijk op zijn pootjes terecht laat komen Die Grote Baas wordt daar ‘God’ genoemd, die door Zijn spreken als Logos de wereld laat ontstaan:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Gebruikte Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

Die opdracht om talrijk te worden is precies tegengesteld aan de moderne ideologie van de VN 2030 Agenda: Gij zijt teveel, ieder mens in tonnen CO2 gewogen die gereduceerd moeten. Aan de andere kant, in Nederland is het nu wel vol genoeg. Daarom kun je beter in Friesland wonen, daar valt het met de drukte nog mee.

In Genesis 2 volgt het tweede scheppingsverhaal, waar de vrouw uit de rib van Adam wordt gemaakt, als ‘rib uit mijn lijf’. Alsof God de vrouw opnieuw moest maken, nadat zij eerder voor een weeffoutje zorgde. Dan is die eerste vrouw de Lilith. En bij de tweede gaat het ook al mis, die verleidt Adam tot de verboden vrucht zodat ze samen uit het Paradijs geknikkerd worden.

Anders hadden man en vrouw in hun Adam en Eva-kostuum de rest van de tijd lekker kunnen chillen in het paradijs, een beetje seksen, eten en drinken, heerlijk onbekommerd. Maar helaas…

Voortaan moeten ze in het zweet des aanschijns een baan nemen, belastingen betalen, aan duizend en 1 regels voldoen van die leugenachtige en corrupte rotoverheid, een vergunning aanvrage om te mogen leven, in een een ‘appartement’ wonen met zo’n ‘vereniging van eigenaren’, waar je dan de hele tijd mee vergaderen moet over (be)lastenverdelingen…

Prediker zegt in de Bijbel het zelfde

Maar ooit – na je dood- zal het weer goed komen, dus als die gedachte geen troost biedt…Dan heb ik daar alle begrip voor… Lees dan vooral de pessimist uit Prediker. En wie dan gezegend is met wat zwarte humor, die kan over die dodelijke relativering van alle streven dan van harte om lachen, om zichzelf en de ‘ijdelheid der ijdelheden’ van het wereldgebeuren.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen’ (Genesis 1)”

 1. “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”.
  Bijna ‘sneaky’, Rypke, om hier een discussie uit te lokken over het aantal goden, door hoofdletter gevoelige persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken. Deze tekst komt uit de Joodse bijbel, via het Etruskisch en de 5000 Soemerische klei tabletten. Het oude strift beschrijft ook hoe bij Adamo zijn onderste zwevende rib werd weggenomen om deze vervolgens als DNA gemodificeerd materiaal in te brengen bij een mensachtige vrouw, die Eva baarde.
  Anderzijds hebben veel mensen vanuit de Christelijke lagere school een voorstelling van God mee gekregen, als een witte reus met een grote witte baard en een wit aureooltje boven zijn hoofd.
  Mooie verhalen, maar daar blijft het bij. We missen de feitelijke informatie over onze geschiedenis. Al dan niet bewust aan ons onthouden. Daarom [resterend] hebben we het over een geloof. Een aantal listige heersers hebben religies afgesplitst om financieel winstbejag. Daarom staan er ook zoveel kerkgenootschappen geregistreerd in de kamer van koophandel. Wie giften betaalt aan de kerk, hoeft daarover geen belasting te betalen aan de staat. (het ABNI debacle) De mens kan geen twee heren [heersers] dienen.
  En daarmee kom ik op je gebruik van het woord ‘anarchie’ als negatief gemaakt fenomeen. Taalkundig is de betekenis correct volgens de synoniemen:
  https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=anarchie
  Maar inhoudelijk is het fout gebruikt op basis van de etymologische betekenis: ‘zonder heerser’.
  Een ware anarchist respecteert ook zijn schepper, maar duldt geen heerser tussen zichzelf en zijn schepper. Daartoe heeft God ons zijn wetten gegeven en niet die wetten die door andere mensen zijn bedacht om ons daarmee te overheersen. [zie ook art. 1:1 lid2 BW]
  Overigens maken wij bijna dagelijks gebruik van een anarchistische organisatie. De supermarkt is een organisatie van een grote groep mensen die dat doen uit vrije wil, zonder dwang ‘van boven’. De boeren, de verwerkers, de verpakkers, de vervoerders, het winkel personeel en de klanten hebben hier allemaal voordelen van.
  De vrije markt bepaald de prijzen door vraag, aanbod, kwaliteit en kwantiteit.
  De enige partij die roet in het eten gooit is de overheid, door belastingen, prijsafspraken en regelgevingen. Staatsbemoeienis heeft het mensdom kort gehouden zodat het niet kon gedijen zoals God het had bedoeld.
  Dus verwerp a.u.b. het idee dat anarchisten niet zouden kunnen samenleven in goede harmonie.
  Ik ben zelf geboren anarchist. De weeën begonnen om 22:00 uur, maar pas om 04:00 uur vond ik het tijd om ter wereld te komen. Er heerste een hitte golf. Er werd toen niet gesproken over klimaat opwarming. Ik hoorde mijn moeder lijden en mijn vader steeds ‘proost’ roepen.-)
  Voor mij zijn mijn ouders beiden halfgod, omdat zij mij samen hebben geschapen tot een uniek mens. Zij zijn samen met alle voorouders geschapen naar God’s evenbeeld. En dat evenbeeld is op zichzelf al een kopie van het origineel ‘God’.
  Het enige wat ons allen uniform maakt is dat wij dezelfde menselijke gestalte hebben. Voor de rest zijn wij unieke wezens, in staat tot creatie.
  Heersers hebben geen vermogen tot creatie, dus moeten zij parasiteren op anderen om te overleven. In deze interessante tijden kunnen we dan zien als nooit tevoren.
  Ken jezelf en gedij! En geniet van deze mooie zondag.

 2. Toch wel een mooi beeld dat Eva uit de zijde van Adam gebouwd is gelijk de Kerk of Bruid van God, ontstaan is uit de zijde van de doorstoken Christus aan het kruishout van Golgotha. Ontstaan uit bloed en water. Jezus, de tweede Adam. Ook ‘gestorven’ omdat Hij net als de eerste Adam als hoofdverantwoordelijke de zonden van zijn vrouw/bruid op zich nam. Wat Adam deed voor zijn vrouw, door deel te nemen aan haar zonde door het object der zonde, de appel, van haar over te nemen, is ongekend. Letterlijk. In deze daad ligt al het werk van Christus besloten. Als je wilt weten wie de 2e Adam is en wat Hij heeft gedaan, dan kijk je naar dit verhaal. De eerste Adam spreekt niet, voorkomt of stopt de zonde van zijn bruid niet, maar neemt deze van haar over en laat haar opnieuw tot leven komen door haar mee te nemen in zijn dood en deel te laten hebben aan zijn opstanding via de 2e Adam die nog veel later moet komen. Een prachtige profetie. Daarom wordt Adam wordt ook een profeet genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *