De Wierhiet hat ’n skel lut (De Lof der Botheid)

Het boek met schutbladen van historisch Frisia, te bestellen via www.lieverdooddanslaaf.com

Soms moet je dingen zeggen of schrijven die niet ‘goed voelen’ maar die toch (een kern van) waarheid kunnen bevatten. Even die wollige deken van vermeend goede intenties optillen, en een koudwaterspuit er op loslaten, ook, of juist wanneer je weet dat dit je geen sociale punten oplevert.

Of dat het je zelfs ellende brengt. Bij deze column voor BLCKBX.tv ‘stap niet in de valkuil’ beschrijf ik de overeenkomsten tussen New Age en de Global Governance-ideologie die een motiverende kracht vormt achter de Verenigde Naties haar 2030 Agenda. 


Van ‘witte leugens’ naar een zwart gat
Ik heb ook dwaalwegen bewandeld, zoals Zenboeddhisme, maar ben daar op terug gekomen. Het is ten diepste nihilisme, een vlucht. Dus keer je tot je eigen Westerse traditie terug waar de combinatie van christendom en klassieke filosofie de basis van is. Dat dit de twee peilers zijn van de beschaving is niet ‘mijn mening’, dat is onweerlegbaar waar. (Maar zie ook ‘The Easternization of the West’ van Colin Campbell voor verdieping)

Je kunt best experimenteren met oosterse zienswijzen en oefenpraktijken, denk aan karate, wanneer je dat als middelen tot een doel hanteert. Zoals het cultiveren van goede eigenschappen. Denk aan (mentale)kracht, discipline. Ook ademhalen met de Wim Hof-methode mag dan oosters zijn (afgeleid van Yoga), als het een medisch gunstige werking heeft die beter is dan die troep van Big Pharma en de nihilistische kwakzalverij van het Freudianisme: Hoera.

Zaterdagavond op It Klif, Frijsia blaast Friese legendes nieuw leven in

Vanuit de Bijbelse traditie kennen we twee belangrijke uitspraken: ‘Onderzoek alle dingen en behoudt het goede’. De andere is ‘aan de vruchten kent men de boom.’ Veel mensen die in de moderne vrijheidsbeweging rondlopen, lijken een zwak te koesteren voor allerlei esoterische New Age shit. Maar New Age heeft de zelfde bron als de global governance-ideologie, en veel mensen zien dat (nog) niet.

Dus geven we dit gezonde advies mee; Fuck Your Feelings. Het is af en toe best goed je gevoel opzij te zetten, en weer eens kritisch na te denken. Ook als dat niet goed voelt. Wat niet goed voelt kan wel waar zijn, zoals de moeilijke weg ook de beste kan zijn en de makkelijke een vlucht. Je hebt je verstand niet voor niets gekregen. Heb je daarnaast een hart in je lijf, dan zit er een grens aan de opeenhoping van ‘witte leugens’ die het sociale verkeer soepel laten verlopen. Diplomatie, de lieve vrede.

Wie met iedereen vrienden is, die heeft er geen. Het Liberalisme kan voor het Westen geen bestendige ondergrond geven. Op een gegeven moment is alles ‘bevrijd’, lees ‘ontworteld’. We dienen dus goed te doordenken wat ‘vrijheid’ nu werkelijk betekent. Zie daarvoor hoofdstuk 1 van mijn Meisterwerk

Het doel vanochtend: een grutto met zadeldak op de achtergrond (Hilaard)

Autist tot in de kist
Iedere denker heeft autistische trekken die je niet altijd even populair maken bij iedereen, met name bij vrouwen. Love it or hate it. Niet iedereen waardeert mijn dodelijke eerlijkheid, die we ontlenen aan het hoofdwerk van de Friese filosoof van het Agrarisch Humanisme: Siderius Erasmustra, De Lof der Botheid, zoals beschreven in mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’.

In hoofdstuk twee zien we dan dat je ‘natuurlijkheid’ en ‘de natuur’ niet als een god moet idealiseren.

Oorlog is natuurlijk. Het gif van een ratelslang is ook natuurlijk, de screwwormfly en het griepvirus eveneens. Biodiversiteit, begin er niet aan. In de Westerse traditie staat ‘God’ (het absoluut Goede) buiten de natuur, de creatie, transcendent heet dat. Hij kan er afstand van nemen. Die denkwijze is belangrijk om je verstand te bewaren en om tot normen over goed en kwaad te komen.

Siderius Erasmustra zijn beroemde uitspraak ‘sa ist en net oars‘ galmt na al die eeuwen nog steeds over de Friese boerenvelden, met ongemakkelijke importgezichten tot gevolg. Nee, we hoeven geen ‘relatie met de natuur te herstellen’. De natuur is god zelf niet, maar wel een afspiegeling van de grootsheid van Het Leven. Iets dat ontzag en eerbied oproept.

Naast gevoel moet je altijd ook je verstand bewaren. En heb je eenmaal iets goed uitgezocht en doordacht, dan ga je niet beweren dat iedereen ‘zijn eigen waarheid’ heeft. Er is ook waarheid los van perceptie, en los van ‘autoriteit.’ (het beroep op ‘de’ wetenschap)

En zit je er naast, dan is er niets beter dan een goed beargumenteerde weerlegging van het gestelde. Immers, je persoon hangt niet af van ingenomen standpunten maar van eigenschappen die je hebt. Mensen die van ‘standpunten’ moeten leven, die noemen zichzelf ‘deskundige.’ Is het standpunt weerlegd, dan vervalt het eigen prestige en ook de broodwinning, dus vallen ze je krampachtig aan.

Zadeldak Hantumhuizen

Bouwe de Boer moet 7500 euro overmaken naar mijn goede doel
Of ze bellen hun leugenachtige corrupte overheid op om je te arresteren en mishandelen: Heh Bouwe? Jij bent me nog 7500 euro advocatenkosten schuldig. Die mag je overmaken naar een goed doel van mijn keuze (De Vogelwacht Franeker), en dan bedoel ik niet via een greep uit de gemeentekas van Leeuwarden. Maar uit je eigen zak.

Misschien is daarom ook die andere bekende uitspraak van de filosoof van het Agrarisch Humanisme van toepassing: ‘De Wierhiet hat ’n skel lut’.

Het kan pijn doen, wanneer iemand valse hechtingen bij je opmerkt, valse zelfidentificaties, of zoals bij Bouwe een valsheid van karakter en lafheid. Maar zoals je ook pas door weerstand spierballen krijgt, zo kun je ook door het laten varen van valse zelfbeelden uiteindelijk mentaal verder groeien, of gewoon je tijd in iets beters investeren dan een dwaalweg waarin je gemoedsrust of je ego werd gekoesterd.

Maar je moet ook die andere uitspraak bewaren, van de Heiland uit onze eigen Westerse traditie, Jezus Christus: Dat je de splinter bij de ander ziet en niet de balk in je eigen ogen/karakter. Kortom, koester een gezond zelfwantrouwen en relativeer jezelf. Al moet je jezelf ook weer niet dood relativeren, tot ook alle enthousiasme voor ‘het leven’ weg is.

Even verderop, het in 1777 met witte gevelstenen vernieuwde zadeldakje van Eagum

Zo hebben levenslang aan de Postcode gekluisterde diep-Friezen uit de Babyboom-generatie ook de neiging de kat uit de boom te kijken tot hij er dood is uitgevallen. Frjemd Spul– Siderius Erasmustra moest er niks van hebben (se siltjir wol even fertelje)-  kan ook een verfrissing zijn. Anders komt er nooit iets nieuws van de grond.

Kortom, met een open geest en een helder verstand is een wereld gewonnen. En vooral: met het Hart op de goede plaats.

Want dat is wat bij moderne mensen vooral mist: ze hebben geen hart meer, de Bouwe de Boer’s van deze tijd, die karakterloze volksverlakkers in het openbaar bestuur van Friesland, ze zijn de ‘Men Without Chests’ die CS Lewis beschrijft in ‘The Abolition of Man.’ (1943). Dat heldere inzicht kreeg hij niet op een yogamatje als ‘Verlichte’… maar door te studeren en de materie goed te doordenken.

Gezond verstand kan dus ook een weg zijn tot het Goede in absolute zin, mits gemotiveerd uit een goed hart, waar de liefde voor waarheid in schuilt. Want je kunt alles bezitten, maar heb je de liefde niet… En dan zijn we weer terug bij de eigen Westerse traditie. (1 Corinthiers 13) Niks mis mee, zie maar in mijn Meisterwerk, hoofdstuk 4, over de Abdijentijd.

Als dit geen Romantiek is? Zadeldakje van Longerhouw

Mijn volgende droom, is dat al die prachtige zadeldakjes in het Friese land weer levende bakens van de Eredienst worden, in plaats van met subsidie overeind gehouden monumenten, die – leegstaand of met ‘moderne kunst’ er in- als een beschuldiging voor cultureel verval overeind zijn gebleven…

  • Maar nu heb ik- de haan kraaide drie maal- door God een reprimande gekregen, door tijdens dit schrijven naar twee mensen aan de deur (Jehova’s) een witte leugen te begaan.

Nee, ik ben niet beter dan wie ook, wij zijn allen zondaars. Dus ik zal u lezer, vrome praatjes besparen. Wie vroom is, die gelooft al in zichzelf. Ik niet. Vanuit die duisternis, moeten we dagelijks leren opklimmen naar het licht, vallend en opstaand en elkaar helpend.

4 Replies to “De Wierhiet hat ’n skel lut (De Lof der Botheid)”

  1. Marx leeft voort in onze politici…..Mark of the Beast Rutte is een doorlopende seance van deze goeddedoelende meneer uit een lange traditie van rabbi’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *