22273- 22000= 273 kinderen met losgeld afkopen (Numeri 3)

Mijn ge-erfde Statenbijbel

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. We vervolgen de Numeri-cyclus, lezen het vierde boek van de Thora dat ‘The Book of Numbers’ (Boek van Nummers, getallen) heet in het Angelsaksisch.

In Numeri 3 komen we een nieuwe volkstelling tegen, waarbij de godheid van de Israelieten, HEERE (JWHW) een hele volksstam, die van Levi voor zichzelf opeist om als priesterkaste te dienen voor Zijn eigen cultus.

Die volksstam van 22 duizend mannelijke Levieten dient als losoffer voor alle eerstgeborenen op dat moment, 22.273. Wanneer je bij de 273 waarvoor geen Leviet als losoffer bestaat, neemt JHWH met zijn profeet Mozes ook met losgeld genoegen om je kind vrij te kopen van de dood.

Zo lijkt de HEERE, danwel de tandem Mozes/Aaron net als Holleeder… Hoe duister is het Oude Testament…

Al even machtige Bijbel

De Grote Ontvoerder…
In de vorige weekpreek lazen we Numeri 2. Daar volgt uit een volkstelling dat liefst miljoenen Israelieten door JHWH de woestijn in waren geleid weg uit Egypte. Dat een hele volksstam van miljoenen met hun vee jarenlang in een schroeiende woestijn kan overleven, dat moet je dan zien als uiting van de grootsheid van JHWH.

Die Ontvoering van miljoenen mannen, vrouwen en hun kinderen uit Egypte, waarin JHWH Zijn volk apart zet van de rest, vond al plaats in Exodus, het boek van de uittocht.

In dat boek van de uittocht uit Egypte wordt de hele JHWH-cultus door Mozes ingesteld in de Sinai-woestijn. Dat gebeurt doordat Mozes instructies van JHWH krijgt vanaf zijn heilige berg, Horeb. Om de vernietiging en woede van JHWH af te wenden, moeten de Israelieten dagelijks bloed- en vetoffers van hun vee brengen aan priesters van JHWH, de Levieten als ‘aangename reuk voor de HEERE’, zo zagen we al in Exodus.

Dat vee waarmee de woede van de HEERE afgewend met worden, dat  moet uit eerstgeborenen bestaan, ‘zonder enig gebrek’.

In Exodus eist JHWH via Mozes namelijk dat iedereen op gezette tijden hem zijn eerstgeborenen offert, om Zijn vernietigingskracht af te kopen. Zoals JHWH ook alle eerstgeborenen vernietigde van de Egyptenaren, inclusief hun menselijke kinderen, omdat die niet op tijd deden wat Hij via Mozes en Aaron eiste. Terwijl Hij tegelijk ‘het hart van de Farao verhardde’, zodat die niet naar hem luisterde.

Dus JHWH maakte de Farao zelf ongehoorzaam zodat hij al die kinderen kon doden ter demonstratie van zijn gruwelijke macht. Zoals hij later Koning Saul ook een ‘boze geest’ toezond, toen Saul uit Zijn gratie viel, ten faveure van massamoordenaar David.

Statenbijbel

…die een losoffer vraagt
Het ‘feest’ van Passcha’ (Passover) bestaat hier uit, dat de Israelieten hun eerstgeboren kinderen gespaard werden door de doodsengel van JHWH, omdat ze hun deuren met bloed van een lam insmeerden. Dat is een zogenaamd losoffer dat het onheil afwendt. Maar voor de Israelieten hun kinderen maakt Hij een uitzondering, zodra ze naar de woestijn ontvoerd zijn.

Die hoeven hun eerstgeboren mensenkinderen niet te offeren.

Daarvoor eist Hij via Mozes een losoffer in de vorm van de eerstelingen van hun vee. Dat vee offeren daartoe geselecteerde priesters, nakomelingen van Mozes zijn broer Aaron dan bij een tent van samenkomst als reukoffers. Vlees dus dat je in brand steekt op de goddelijke barbecue.

Die priesters heten de zogenaamde Levieten, die de JHWH-cultus met ruim 800 voorschriften bewaken- De Wet van Mozes- en de offerdienst. Dankzij De Wet kun je aangeklaagd worden, schuldig bevonden door andere mensen omdat je een Mozaisch gebod of voorschrift niet houdt. Zonder Wet is er geen schuld. Dan is er alleen natuurlijk gedrag en natuurrecht, dat wat op enige tijd en plaats in je opkomt of je van pas komt.

Het recht van de sterkste heerst dan, Doe Wat je Wilt.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Een volksstam als losoffer
Die Levieten worden geworven uit de stam Levi. Die mogen bij de tent van samenkomst komen voor de offerdienst, iets dat de andere stammen niet mogen. Iedere onbevoegde die het waagt om bij het altaar te komen of in de tent der samenkomst, die wordt meteen gedood. We lezen aan het begin van Numeri al, dat twee zonen van Mozes zijn broer, Aaron al door de HEERE gedood waren omdat ze de offerdienst verkeerd uitvoerden:

Nadab en Abihu waren voor het aangezicht van de HEERE gestorven, toen zij in de woestijn Sinaï vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE gebracht hadden. En zij hadden geen zonen, zodat Eleazar en Ithamar als priester dienden tijdens het leven van hun vader Aäron.

In Leviticus 10 kon je al lezen, dat die twee de wierrookschaal niet goed hadden beetgehouden of zoiets. Dus het komt heel precies, die priesterdienst. Dus zijn er nu nieuwe mensen nodig uit de stam van Levi, die de priester Aaron als personeel dienen, zo meldt Numeri 3:11:

De HEERE sprak tot Mozes: En Ik, zie, Ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten, die de baarmoeder opent. De Levieten zullen Mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren Mij toe.

Op de dag dat Ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb Ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor Mijzelf geheiligd. Zij behoren Mij toe. Ik ben de HEERE.

Een hele volksstam is dus wat de HEERE nu als losoffer wil, een monnikenkaste als offerlam die alleen maar de eredienst uitvoert.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

273 Levieten te weinig
In Numeri 3 wordt vervolgens die stam van de Levieten geteld, hoeveel mannen er zijn, de vrouwen tellen niet mee. Dan zie je ook dat het precies komt, voor iedere eerstgeborene uit de andere stammen eist de HEERE een eerstgeborene als compensatie uit de stam van Levi. We lezen:

Zij nu die hun kamp vóór de tabernakel, aan de oostkant, moeten opslaan, dus vóór de tent van ontmoeting, waar de zon opkomt, zijn Mozes, en Aäron met zijn zonen, die de taak ten behoeve van het heiligdom vervullen, in naam van de Israëlieten. De onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden.

Al degenen van de Levieten die geteld waren, die Mozes en Aäron, op bevel van de HEERE, ingedeeld naar hun geslachten telden, al wie mannelijk waren van één maand oud en daarboven, waren tweeëntwintigduizend.

De hele stam Levi – 22 duizend man- dient als losoffer voor alle mannelijke eerstgeborenen die op dat moment geteld worden. Daartoe begint Mozes met collega’s een nieuwe telling, hoeveel eerstgeborenen er onder alle stammen op dat moment zijn:

Mozes telde, zoals de HEERE hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Het aantal namen van alle mannelijke eerstgeborenen van één maand oud en daarboven, overeenkomstig degenen van hen die geteld waren, was tweeëntwintigduizend tweehonderddrieënzeventig.

Kloosterbijbel La Trappe

De HEERE als Holleeder?
Oeps, dat zijn er 273 ‘teveel’ waarvoor de HEERE geen menselijke bloedcompensatie heeft ontvangen uit de Levieten. Maar plots blijkt, dat JHWH ook met losgeld genoegen neemt, dat de ouders van die 273 hun kinderen ook kunnen vrijkopen met goud, alsof JHWH eigenlijk Willem Holleeder is die losgeld eist voor iemand die hij ontvoerd heeft…

Wat betreft de tweehonderddrieënzeventig eerstgeborenen van de Israëlieten die vrijgekocht moeten worden, die het getal van de Levieten te boven gaan, moet u per hoofd vijf sikkel innen. U moet die innen, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Die sikkel is twintig gera waard.

En dat geld moet u aan Aäron en aan zijn zonen geven, als losgeld voor degenen die vrijgekocht moeten worden van hen die het getal van de Levieten te boven gaan.

En zo komen we in Numeri 3 weer een bizar staaltje van JHWH tegen, waar ik in mijn protestantse jeugd nooit over had gehoord of gelezen. Ook dit lijkt alles behalve ‘God is Liefde’, en De Heer is mijn Herder’. Meer De HEERE is als Holleeder, de Grote Ontvoerder die losgeld wil voor je eerstgeboren kind omdat dit anders sterft.

Of het zijn Mozes en Aaron die als een soort gangsters optreden, die de mensen bang maken met een gruwelgod, om ze geld af te troggelen. Zo kun je dan afvragen.

In het Oude Testament zul je tevergeefs zoeken naar de ‘God is Liefde’-metafoor die je van het Nieuwe Testament misschien kent na Jezus Christus, de beroemde woorden uit 1:Corinthiers 13 ‘maar ik had de Liefde niet’….  In de Thora geldt God = Angst voor de Dood. De Vreeze des Heeren.

Bijbels in de Laurentiuskerk

MTHFKR
De HEERE is hier een allesverschroeiende (militaire) kracht, ‘heiligheid’ genoemd die geen onheiligheid verdraagt, onzuiverheid en grensoverschrijdend gedrag van mensen. Niet voor niets heeft de godheid van de Thora geen uitspreekbare naam, en Hij mag niet afgebeeld worden.

De Israelieten laten de klinkers weg, omdat wat wij Westerlingen God noemen te groot is om in een menselijk karikatuur te vangen. Daarom – uit Ontzag- mag je Hem die zegt ‘Ik ben die ik Ben’- ook niet afbeelden of Zijn Naam ijdel gebruiken, aldus de tien geboden die je in Exodus voor het eerst leest.

Maar hier lijkt JHWH vooral een MTHFKR, toch? Wanneer je losgeld eist voor 273 ‘teveel’ kinderen. Of mag je dat niet zeggen, uit angst voor enge ziektes, de dood, je vernietiging? Die angst kan toch geen motivatie zijn voor een gezond geloof.

Dat geloof, basaal Vertrouwen is bij ondergetekende gefundeerd op twee peilers. Ontzag voor de wonderlijke grootsheid van alles dat bestaat, het Leven en de sterren, heelal, aarde, alles dat bloeit, groeit en ons dagelijks boeit. En dat er een Ethiek is van Absolute Grond, die de wetten van de jungle overstijgt.

Vaak heb je echter het idee dat je gelooft – vertrouwt in Goedheid en Liefde als basis van Het Bestaan- ondanks de Bijbel, wanneer je die wat beter leest. Toch kun je het Nieuwe Testament niet loskoppelen. Immers, hier wordt Jezus Christus opgevoerd als het finale losoffer, waarbij God zijn eigen eersteling offert. Zodat het volbracht is.

Zonder Genesis, Exodus, Numeri, heeft dat offer ‘als aangename reuk voor de HEER’ (Paulus spreekt daar nog over) geen logische betekenis. Heb een goede zondag.

2 Replies to “22273- 22000= 273 kinderen met losgeld afkopen (Numeri 3)”

 1. Wat een treffende vergelijking:
  “Zo lijkt de HEERE, danwel de tandem Mozes/Aaron net als Holleeder… ”
  Een hol-leder is een zeem-lederen lap met een flinke lik (offer-)vet, die een wielrenner in zijn broek stopt, ter voorkoming van zadelpijn.
  Dus geen bloed- of vet offer als ‘aangename reuk voor de HEERE’.
  JHWH, die alles kan zien en almachtig is, maar die geen financiën op orde kan houden? God, die steeds maar weer meer geld nodig heeft? Hij vraagt alleen om offers, nooit om betaling van aflaten.
  Mozes en Aäron, zijn eerder de eerste van een lange rij (religieuze) leiders, die misbruik maken van de goedgelovigheid van de mensen om hen hun levensenergie te ontnemen op basis van verleiding tot instemming.
  Uiteindelijk heeft Freddy Heineken zijn gramschap gehaald en Holleeder zijn schuld betaald.
  De heilige boeken zijn voor ons niet compleet. Sinds de uitvinding van boekdruk kunst bestaan er zet- en typefouten. Voordien werden de schriften door monnikenwerk verveelvoudigd. Diezelfde monniken, die ook bier en wijn maakten en dat natuurlijk ook doorlopend moesten testen. Toen al geen garantie voor de toekomst, op het Reinheitsgebot na.
  Misschien had de MTHFR gewoon een probleem in de bips, waarvoor Hij offervet nodig had voor zijn holleder. Katholieken worden nu nog steeds gezalfd en geolied, voordat ze’m mogen smeren…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *