Klaas Knot (DNB, FSB) duwt bedrijfsleven onder CO2-bus

Morning Star

Klaas Knot (DNB, FSB) geeft in zijn toespraak op de ‘Morning Star’-conference van grote internationale investeerders op 29 september in Amsterdam aan, dat het internationale bankwezen het waarde-producerende bedrijfsleven wil vermorzelen onder een topzware CO2-bureaucratie. Geen geld, wanneer je als bedrijf je CO2 niet wilt afkopen.

Dit doen ze met gebruik van dwingende richtlijnen, zowel publiek als privaat, waarin CO2-‘uitstoot’ (iets waardeloos, gebakken lucht) gerapporteerd en afgekocht moet worden, zoals de Europese Commissie al via de Green Deal van plan is.

Maar in zijn persconferentie Overzicht Financiele Stabiliteit (OFS) op 10 oktober zegt Knot niets over het feit, dat zijn eigen beleid zo oorzaak is van verdere lastenverzwaring voor huishoudens en bedrijfsleven via CO2-beprijzing.

Morningstar

Privatisering publieke ruimte en bestuur met publieke middelen (‘transitie’)
Knot is niet zomaar iemand. Hij is de baas van 1 van de belangrijkste financiele organen, de Financial Stability Board (FSB) van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel. Dat is de ‘bank der banken’, waar ook de Euro is ontworpen die al uw spaargeld opeet.

Wat blijkt nu uit de speech? Samen met Frank Elderson en zijn ‘Network for Greening the Financial System’ gooit Knot Nederland onder de CO2-bus van het internationaal bankwezen, door bedrijven te onderwerpen aan een fijnmazige CO2-bureaucratie. Met de wetgevende macht (Europese Commissie) in hun tas.

Daartoe heeft Klaas ‘klimaat’ Knot met zijn FSB een routekaart ontwikkeld, die bedrijven het straks onmogelijk maakt om nog geld te krijgen van banken, tenzij je klimaatijver toont. In zijn speech noemt hij dat als volgt:

I will refer to the FSB’s Roadmap to address financial risks from climate change. This roadmap, which G20 Leaders endorsed in October 2021, has the ultimate goal that climate risk is adequately reflected in all financial decisions – precisely what is needed to successfully navigate the financial aspects of climate change.

Sinds het Klimaatakkoord (dictaat) in 2021 is al een CO2-beprijzing voor energie-intensief grootbedrijf ingevoerd. Dus voor de bedrijven die al mee moesten doen met het Europese emissiehandelsysteem (ETS) Uit een presentatie van PWC blijkt dat die is gezet op 30 euro per ton. Klaas Knot zijn DNB had een prijs van 50 euro per ton geadviseerd. Maar volgens de PWC-presentatie uit 2021 met oa Henri Bontenbal zal die prijs voor 2030 oplopen naar 130 euro per ton CO2.

Bron screenshot, PWC Chris Winkelman, Henri Bontenbal (Stedin)

Kortom, een forse lastenverzwaring op energiegebruik, die het grootbedrijf weer doorrekent aan de consument. Daarbij komt dan nog een CO2-heffing op producten langs de gresn van EU-landen, zo is de Europese Commissie van plan met haar Carbon Border Adjustment Mechanisme. Zo moet de CO2-handel in Europa (ETS, emissiehandel) beschermd worden, dat er geen ‘gratis’ CO2 meer in omloop is.

Een opmerkelijk detail is de naam van die financiele conferentie in Amsterdam; Morning Star.

The early birds amongst you, or the ones with serious jet lag, might be familiar with it: a bright, star-like light, early in the morning, in the eastern sky, right before sunrise.

It is, of course, not a star. It is the planet Venus. Also known as… the morning star.

Knot verwijst hier naar ‘Venus’, maar Lucifer (satan in de Bijbel) wordt ook Morgenster genoemd en ‘lichtbrenger’.

Lucifer, de Lichtbrenger als symbool voor de theosofie

Deugrapportage uit naam van ‘climate change’ (CO2)
Knot zegt op de Morningstar-conferentie voor het internationale geldwezen dat hij met de FSB de planeet gaat redden via CO2-beprijzing enz. En dus hoor je Knot zeggen:

An existential threat for humanity at large, and so, also for finance, is the threat of climate change. A threat that moves ever closer. A threat that is global and pervasive.

De banken zetten volledig in op het spoor van CO2-‘mitigatie’, net als de Europese Commissie met haar Net Zero in 2050. IN plaats van klimaataanpassing, geld overhouden voor dijken, waterbeheer enz. Wat wil het geldwezen nu samen met de internationale accountingindustrie?

Buiten de nationale wetgeving van landen om wil de FSB met het bankwezen, ngo;s en de accounting-multinationals nog private wetten ontwikkelen waar je als bedrijf aan moet gehoorzamen, wil je nog geld krijgen om te overleven.

We schreven hier al over de rapportageplicht die de Eurosovjetunie invoert voor bedrijven met meer dan 250 werknemers per 2024. Daarover sprak ik ook al bij BLCKBX. Die standaarden houden in, dat je niet langer enkel verplicht bent je geldelijke belasting op te geven aan de belastingdienst van je land.J

e moet ook in tonnen vermeden CO2 en genderquota aangeven hoezeer je gedrag deugt, gemeten naar de ‘duurzame’ doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Lucifer de Morgenster, ‘jij die de naties verzwakte’…

Private Stichtingen en banken als extra overheid
Vanaf 2026 moeten ook kleinere bedrijven aan zulke deugstandaarden gaan voldoen. In Nederland is er al zo’n deugrapportageplicht sinds 2018 voor grotere financiele instellingen.

We schreven hier al over de ontwikkeling van een ‘deug’-rapportage-standaard door ngo’s, zoals van het Global Reporting Initiative in Amsterdam. (van Verenigde Naties en PWC) En een deugstandaard waaraan ondermeer KPMG werkt met het World Economic Forum. 

Om een private wereldregering in te stellen, die het bedrijfsleven aan haar eigen standaarden onderwerpt, is 2021 de zogenaamde International Sustainability Standards Board (ISSB) ingesteld, op de COP-klimaatconferentie van de Verenigde Naties.

Morning Star

Die ISSB valt weer onder een stichting (ngo), de in 2018 geformeerde IFRS. Bedenk dat het World Economic Forum ook zo’n ngo is. En die stichting staat weer onder voorzitterschap van een voormalige baas bij de Europese Centrale Bank, de oud-minister van Financien van Finland Erkki Liikanen. Je ziet dus niet meer waar ‘publiek’ begint en privaat ophoudt. Wat je wel ziet is de privatisering van het publiek bestuur en de publieke ruimte, vaak met gebruik van oud-politici.

Knot bericht, wat het doel van die ISSB nu is, het bedrijfsleven onderwerpen aan een CO2-dictatuur:

The FSB’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) was established in 2015. It has led the charge in developing effective climate-related disclosures that promote better informed credit, investment and insurance underwriting decisions.

The TCFD’s work has gained enormous traction over the years. More than 3,000 companies from 92 countries are TCFD supporters, representing a combined market capitalisation of 27 trillion US dollars. And most FSB jurisdictions either require or encourage disclosures that use the TCFD Recommendations as a basis.

But now we are moving to the next level – a global baseline standard that can build on the TCFD framework with more granularity and standardisation. This is where the International Sustainability Standards Board (ISSB) comes in. Establishing a global baseline standard for sustainability reporting – starting with climate – is important for promoting convergence of approaches, as well as consistency and comparability of firms’ disclosures across the globe.

Uit naam van privacy worden deals van overheden met energiebedrijven ‘vertrouwelijk’ gehouden. Tegelijk moet iedere ondernemer zijn hele bedrijfsvoering aan publiek-private hybride-instellingen overleggen, of hij nog ‘deugt’ volgens de CO2-meetlat.

De CO2-app is al ontwikkeld, zie WEF 14 september

Conclusie: lastenverzwaring is internationaal beleid
Wanneer we het Engels van Klaas Knot nu even vertalen tot de kern in consequenties, en we laten het gepraat over klimaat voor wat het is. Een oceaan van slap gelul. Wat heeft het werk van Klaas Knot en de FSB nu tot gevolg?

Dat alle essentiele levensmiddelen van energie tot voedsel nog duurder worden, want het bedrijfsleven rekent die lastenverzwaring door in consumentengoederen. Nederland speelt dus mondiaal een leidende rol in de economische zelfvernietigingscampagne die als ‘klimaatbeleid’ wordt verkocht, ook bekend als ‘The Great Reset’.

Daarin krijgt een ton gebakken lucht (CO2), iets dat niets waard is, via staatsdwang een geldelijke waarde. Ook maken ze zo van CO2 via wetgeving een kredietvorm. Omdat je gedwongen wordt je ‘teveel’ aan CO2 af te kopen via gedwongen investeringen in ‘verduurzaming’ (het sponsoren van windmolenaars en energiebedrijven).

prijsaanbod Van de Bron als je website bezoekt

‘Duurzame’ energiebedrijven sorteren al voor op die CO2-beprijzing, waar Klaas Knot met de DNB actief op stuurt. Wie ‘groen’ wil bij Van de Bron (Olof van der Gaag, voormalig Eneco en stichting Natuur & Milieu’) kan ‘CO2-gecompenseerd gas’ inkopen. Dan ben je twee tot drie maal zoveel kwijt voor het zelfde gas.

Dan zou ik meer dan 500 euro betalen in plaats van 100 euro per maand nu.

Dat CO2 compenseren is hier nog vrijwillig. Maar voor 2030 leggen ze je die lastenverzwaring dwingend op, via deugrapportagedwang, en de dwang tot investeren in CO2-politiek. Zowel als eigenaar van een bedrijf als wanneer je gewoon consument bent. Je moet je CO2 afkopen. Dat is het beleid dat Klaas Knot met de BIS en FSB inzet, het komt van bovenaf.

En het geld dat hiermee vrijkomt, dat is weer de ‘winst’ die de duurzamen van ‘de transitie’ voorspiegelen. Die 12 duizend miljard dollar waar JP Balkenende zijn multinational-coalitie DSGC over sprak, toen Edith Schippers nog VVD-formateur was voor Rutte2. Nu werkt ze bij DSM. Mark Carney van de Bank of England sprak zelfs over 90 duizend miljard dollar die SDG13, ‘klimaatactie’ zou genereren.

Via een topdown economie van dwang, waarbij het openbaar bestuur en de openbare ruimte is geprivatiseerd door een internationale bankenelite. Die dus conferenties organiseert met de naam Morning Star, een verwijzing naar Venus, aldus Knot. Maar ook dus Lucifer. Satan, de heer van de Leugen, en klimaatpolitiek is 1 grote leugen.

5 Replies to “Klaas Knot (DNB, FSB) duwt bedrijfsleven onder CO2-bus”

 1. Het CO2 budget is in feite het rantsoeneren van fossiele brandstoffen. Stel dat fossiele brandstoffen echt opraken, dan lijkt rantsoeneren een redelijke aanpak.

  Welke andere opties zie jij voor omgaan met het opraken van fossiele brandstoffen?

  1. De bewezen gasvoorraad in de wereld alleen al, is voldoende om het huidige gasverbruik nog ruim 200 jaar vol te houden. Gas is groen.
   De hoeveelheid nog te kunnen delven kolen is vele malen groter, denk oa aan de hoeveelheid onder Limburg. Kolen is ook biomassa, alleen wat ouder dan al dat zogenaamde snoeiafval, dus ook groen.
   Van olie weet ik het niet, maar de raffinage van olie levert weer heel veel bijprodukt op (groen lpg, propaan).
   CO2 kan afgevangen worden en oa gebruikt worden in het Westland. Groeien de plantjes sneller van.
   Andere optie(s)? Free energy. Nicola Tesla was er dichtbij, totdat zijn geldschieter de stekker er uit trok. Stop geld in onderzoek naar free energy ipv nutteloze windmolens te subsidiëren, want het elektriciteitsnet kan het niet aan.

 2. Het misbruik van het geld is nu juist het probleem. Geld moet een ruilmiddel zijn, meer niet. Nu lijken de afgeleiden van geld op de goocheldoos van de boze. Rente is bah. Niet doen. Kerk wist dit lang. Leidt nu aan geheugenverlies? Beetje foutjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *