‘Duurzaam’ vangt miljarden extra om GEEN stroom te leveren

Tennet hoogspanningsmast bij de Tjonger

The Herald of Scotland bracht deze week het nieuws, dat de Britse energieconsumenten via de netbeheerder afgelopen vijf jaar al een miljard Britse ponden extra kwijt zijn aan netkosten. Dat komt door zogenaamde ‘Congestion Payments’ die Nationalgrid ESO aan windboeren betaalt, een afkoopsom om GEEN stroom te leveren.

Omdat anders het net overbelast raakt. In Nederland is die situatie sinds kort minstens zo rampzalig voor de energieconsument, zo berichtte RTL Nieuws op 31 mei al bij monde van Jan Vorrink van Tennet. Nederlanders krijgen nog een extra miljardenrekening via stijgende netbeheerkosten, naast de honderden miljarden euro’s  (SDE+) subsidies.

Ondanks de waarschuwingen van de ex-directeur van Netbeheer Nederland, Andre Jurjus in 2019 is aan deze onrechtvaardige kostenopdrijving dus nog niets veranderd.

De ‘dark’ sky line van de Waddenzee dankzij Wind-‘park’ Fryslan, 89 Eifeltorens met zwaailicht

Al 340 miljoen euro in 1 naar om GEEN stroom te leveren
De transportkosten van elektriciteit stijgen dus met honderden miljoenen euro’s per jaar, die vervolgens bij burgers en bedrijven worden verhaald. Dat noemt de klimaatmaffia ‘onkosten socialiseren’, de rekening van hun ideologie afschuiven op belastingbetalers/consumenten terwijl ze zelf de subsidiezakken vullen.

overal windfarms worden aangesloten voor ‘duurzame’ energiedoelen van politici, moest ook Tennet afgelopen jaar al 340 miljoen euro aan afkoopsommen (congestie-betalingen) geven aan uitbaters van windfarms en zonnefarms. Een afkoopsom, zodat ze het net niet overbelasten met hun ongevraagde product.

Het jaar eerder was dat nog 76 miljoen euro. Die congestievergoeding betaalt Tennet aan bijvoorbeeld windfarms in Friesland en Groningen, wanneer die afhankelijk van het weer vermogen opwekken dat helemaal niet nodig is. Omdat in de Noordelijke provincies het verbruik laag is, terwijl de energie juist nodig is in de economische centra waar die windfarms niet staan.

Tennet moet die (grotere) windfarms dan wel afschakelen, anders krijg je een blackout. Omdat de balans tussen vraag en aanbod (zichtbaar via de netfrequentie van de wisselspanning van 50 hertz) zeer precies komt. Tegelijk moeten ze elders – waar wel vraag naar stroom is- leveranciers extra betalen om bij te springen.

Of de door Vorrink genoemde kosten de gehele rekening betreffen is onduidelijk, immers, het midden- en laagspanningsnet valt onder Liander/Enexis

Regionale Energie Sabotage/strategie (RES)
Het afknijpen van piekbelasters op het energienet, bij onbalans tussen vraag en aanbod heet ‘curtailment’. In deze Systeemstudie Friesland van Berenschot (februari 2022) over de toekomst van de Regionale Energie Sabotage (RES) in Friesland is een grote rol voor die zogenaamde curtailment weggelegd.

Dit is precies waar bij met de Groene Rekenkamer al voor waarschuwden, in onze analyse van de Regionale Energie Sabotage (RES) in Friesland. Zo verdubbelt de energierekening minstens voor 2030, en de kans op blackouts wordt dankzij ‘duurzame’ energie. ( = onbetrouwbare aanbod gestuurde bij politiek decreet ‘groen’ geverfde subsidie- stroom, waar geen vraag naar is).

De belangrijkste oorzaak voor die perverse ontwikkeling, waardoor uw energierekening NOG verder explodeert- dus naast de 73 miljard euro SDE+subsidies van het SER Energieakoord- betreft de zogenaamde energietransitie die topambtenaar Sandor Gaastra van het Ministerie van EZK oplegt aan Nederland.  Die wordt nu opgedeeld in 30 regio’s over het land uitgerold als zogenaamde Regionale Energie Sabotage/strategie. (RES)

Er kan al geen opwekcapaciteit meer bij, Bron Liander

Die RES volgt uit het ‘Klimaatakkoord’ en het SER Energieakkoord dat milieuclubs en energiebedrijven met elkaar sloten, onder toezicht van ondermeer RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, in achterkamers die zogenaamde ‘energietafels’ werden genoemd.

Daar was Kees Vendrik (Triodosbank, Groen Links) voorzitter van. Dat we bij Bijltjesdag niet vergeten wie Nederland de afgrond induwden en een gepaste straf voor hen bedenken. In Friesland is Douwe Hoogland van de PvdA 1 van de hoofdverantwoordelijken, samen met zijn groene vriend Bouwe de Boer, de klimaatsubsidie-lobbyist in publieke dienst voor de VNO-NCW Noord die mij in de gevangenis liet gooien. Daarnaast zijn Sietske Poepjes (CDA) en Sander de Rouwe (CDA) de hoofdschuldigen.

Modernisme-landschap Fryslan, ‘nieuwe natuur’

Al in 2019 gewaarschuwd door directeur Netbeheer Nederland
Bij een kleine onbalans (netfrequentie daalt met honderdsten) loop je al gevaar op grote blackouts. We zagen eerder 2020 al dat ook Liander begon met het betalen van congestie-vergoedingen voor een windfarm in Noord Friesland, wanneer deze ongevraagd haar stroom op het net dupmt. Dat is op regionaal niveau, via het midden en laagspanningsnet.

De grotere windfarms als Windpark Fryslan dumpen hun ongevraagde wiebelstroom op het hoogspanningsnet, dat wordt beheerd door Tennet.

Tennet moet miljarden euro’s investeren in het aanpassen van het net aan die nieuwe situatie. Tennet maakt dus de kosten voor het hoogspanningsnet, waar de grote windboeren nu met voorrang hun gesusbsidieerde wiebelstroom op mogen dumpen. Nadat de belastingbetaler al met miljardensusbsidies bijsprong om hun industrieterreinen in natuurgebied en kostbare landbouwgrond te helpen financieren.

De scheidend directeur van Netbeheer Nederland, Andre Jurjus, trok in 2019 in het eigen vakblad NETNL al aan de noodklok. Het systeem van netfinanciering is nog ingesteld op de oude situatie, waarbij een beperkte hoeveelheid betrouwbare centrales van de voormalige (publieke) nutsbedrijven de energievoorziening dragen. Jurjus stelde:

En daar komt de onrechtvaardigheid van het huidige bekostigingssysteem om de hoek kijken: de nieuwe energieproducenten – exploitanten van zonne- of windparken – krijgen alleen de rekening om aangesloten te worden op het net. Ze hoeven níet mee te betalen aan de verzwaring en verslimming van het net die nodig zijn om de verwerking van ‘hun’ elektriciteit aan te kunnen. Die kosten komen via de transporttarieven volledig voor rekening van de aangeslotenen, de Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Duurzaam Energielandschap

Jurjus stelde dat zo perverse prijsprikkels in stand blijven, die onverantwoordelijk gedrag van de duurzamen bevordert:

“De maatschappij heeft er veel belang bij dat zon- en windondernemers kiezen voor locaties waar de netsituatie optimaal is, zodat de netbeheerders geen kosten hoeven te maken om een suboptimale locatie toch geschikt te maken.

Maar voor de exploitanten maakt het op dit moment geen enkel financieel verschil of er op een locatie veel of weinig aanpassingen nodig zijn aan het onderliggende net – de rekening daarvan gaat immers niet naar hen. Het gevolg is dat de netsituatie nu een veel minder zwaarwegende factor is bij de locatiekeuze dan factoren die de exploitanten wél in hun portemonnee voelen, zoals de grondprijs.

Zonnefarms verschijnen vooral daar waar grondprijzen gunstig zijn. Bijvoorbeeld op door gemeentes opgekochte landbouwgrond die niet voor huizenbouw werd verkocht of industrie

MKB en burgers de dupe
Hun transportkosten werden en worden nog altijd via een opslag door de afnemers betaald, bedrijven en burgers. Dankzij de massale bouw van aanbodgestuurde wiebelstroom uit zon en wind, vanwege het ‘Klimaatakkoord’ en het Energieakkoord, verschijnen nu overal, los van de marktvraag, dus stroomleveranciers op het net.

Die dumpen hun stroom en de consument krijgt de stijgende rekening.

Een pijnlijk voorbeeld is hier Windpark Fryslan van Anne de Groot. Sander de Rouwe, nu CDA-burgermeester van Kampen stopte 127 miljoen euro publiek durfkapitaal in die windfqrm, die stroom(-certificaten) levert voor Eneco. Eneco verkoopt die ‘groene’ certificaten dan aan grootbedrijf dat het jaarverslag groen wil poetsen.

Dat bedrag komt bovenop een mogelijke 1,2 miljard euro SDE+subsidie die de uitbater van dit industrieterrein in Natura 2000-vogeltrekgebied vangt.

Op haar piek kan die windfarm evenveel (maar dan in wiebelvorm) vermogen leveren, als de totale vraag aan vermogen van de hele provincie Friesland, ongeveer 410MW. Maar die plots bij harde wind opgewekte extra stroom is hier dus helemaal niet allemaal nodig. Omdat Friezen als het toevallig hard waait niet denken: laat ik nu de elektrische verwarming aanzetten en de wasmachine.

Landschapspijn op het platteland

Dus moet Tennet bij een piekleverantie plots vermogen afschakelen. Ook moest een grote hoogspanningskabel naar Oudehaske gelegd worden, waarvan de consumenten dus de prijs betalen. Volgens Jurjus zouden juist de windboeren naar rato van het vermogen dat ze op het net gebruiken moeten betalen

Zouden windmolenaars en zonnefarmers wel mee moeten betalen aan de miljarden voor netverzwaring, dan is hun niet renderende onbetrouwbare bedrijfsvoering ook met miljardensubsidies subsidie nog minder economisch.

Dat kan een reden zijn, waarom Jan Vorrink door RTL Nieuws voorspelt, dat de situatie blijft aanhouden met wat ze ‘verstoppingskosten’ noemen:

Vorrink verwacht dat het nog zeker een jaar of tien duurt voor alle plannen om de capaciteit van het hoogspanningsnet te vergroten gerealiseerd zijn, en het zou zomaar langer kunnen duren. Zolang het net niet op orde is, zal Tennet te maken hebben met hoge verstoppingskosten, die uiteindelijk dus door alle Nederlanders gedragen moeten worden.

‘meerwaarde voor natuur en landschap’

Energie wordt onbetaalbaar door klimaatmaffia
Niet alleen krijgen we dus extra hoge energierekening door stijgende transportkosten, omdat windmolenaars subsidie krijgen om GEEN stroom te leveren. Ook komen daar nog miljarden euro’s lastenverzwaring bij, omdat Tennet het gehele hoogspanningsnet moet verbouwen, inclusief dat van Duitsland.

Dat komt omdat de ambtenaar Mel Kroon zich ‘CEO’ van 100 procent staatsbedrijf Tennet ging noemen. Hij ging als neoliberaal voor ‘stroommarktje’ spelen, kocht het Duitse net op, en daarmee een groene kat in de zak van tientallen miljarden euro’s onkosten. Dankzij Mel Kroon moet een Nederlands staatsbedrijf dus de ‘energietransitie’ (sabotage) van de Duitse stroomvoorziening bekostigen.

Bijvoorbeeld transportlijnen om de Duitse zeewindenergie uit het Noorden in Beieren te krijgen en het Ruhrgebiet. Tennet maakte al 17 miljard euro extra schulden op de gelmarkt via zogenaamde Green Bonds om die operatie te bekostigen .

Een andere pijnlijke bijkomstigheid van de energiepolitiek van het Rutte-regime. Hun overheid dwingt steeds meer huishoudens om van gas los te koppelen. Het loskoppelen komt daarbij ook voor rekening van de gedupeerde, die veel liever een betrouwbare gasaansluiting heeft dan een zoemende warmtepomp. Of een peperduurzaam warmtenet. Zo krijg je dus als ‘prikkel’ om van gas los te gaan extra onkosten van 700 euro afsluitkosten.

..onrust in het omringende landschap

Energie-paralympics = ‘toekomstbestendig energiesysteem’
Alsof je iemand die je een slag in je gezicht geeft daar ook nog voor moet bijbetalen. En dat is kortom ‘duurzaamheid’ in notendop.

Je had een energiesysteem als een gezonde athleet die de 100 meter in 10 seconden rende. Maar die breek je bij politiek besluit (Klimaatakkoord, Handicapliefde-akkoord) zijn ruggengraat. En vervolgens betaal je hem revalidatiekosten en trainingskosten van belastinggeld zodat hij met de Paralympics voortaan in de rolstoel die 100 meter kan doen.

Omdat je zo’n waarde hecht aan gehandicaptensport. Of heeft u dan geen enkele empathie voor gehandicapten? Schande! Handicapontkenner! Conclusie, de ‘Energietransitie’ is gewoon Energiesabotage.

2 Replies to “‘Duurzaam’ vangt miljarden extra om GEEN stroom te leveren”

    1. Marco, ‘eeuwig duurzaam’ is volstrekte onzin, want je hebt conversieverliezen en die batterijen (loodaccu’s of lithium-ion?) hebben ook een beperkte levensduur. Met batterijen krijg je de perversie dat windmolenaars twee keer betaald krijgen voor de zelfde stroom. 1 keer om niet aan het net te leveren van de netbeheer, en een keer vanaf de batterij waar ze de niet geleverde stroom opslaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *