…in (Stadsk)anaal is altijd wat te doen

Het bruist in Nieuw Buinen!

Overal in Europa zie je de zelfde beweging in afgelopen vijftig jaar. De ontmanteling van plattelandsgemeenschappen, waar jeugd wegtrekt richting stedelijke economische centra, en wat bejaarden overblijven, wat toerisme en amateurbestuurders die ‘hart van de regio’ willen zijn.

Terwijl er tweedehuizers in de plaats komen uit ‘De Stad’, op zoek naar rust en ruimte. Subsidies voor economische beloften en infrastructuur werken als camouflage, dat de sociaal-economische infrastructuur is ondermijnd door de moderniteit. 

Peenemunde: de Burgemeester verontschuldigt zich voor de ingekinkelde ruiten. Bevolking trekt weg, de ziel is weg en het ‘lichaam’ stort in

Voormalig boerenland valt ten prooi aan de natuurontwikkel-industrie, de cultuurvernietigers en hun ‘Rewilding’ van Arcadis, Wageningen UR, en publiek-private mengsels van subsidieclubs en hun vriendjes bij overheden.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, zompig moeras dat weer methaan uitscheidt

Die maken van ooit met bloed zweet en tranen productief gemaakte grond weer braakliggend terrein. De nieuwe wilderkitsch, zompig ganzenland met pseudo-oerkoeien en paardjes, ottertunnel en een informatiebord er bij: Voor deze bedoelsoorten heeft projectbureau X zoveel miljoen euro uitgegeven.

Ooit levende plattelandsgemeenschappen worden ‘Werelderfgoed’ , het hele Friese kustgebied gaat ‘Waddenzee’ heten, een a-cultureel habitat  waar de bewoners slechts nog van wat toerisme mogen leven, terwijl visserij en boerenstand vernietigd zijn. Of waar ze bedolven worden onder centraal geplande energie-infrastructurele projecten.

Gewijde palen voor het Klimaatgeloof bij Delfzijl aan ‘Werelderfgoed’ Waddenzee

De open ruimte wordt een ‘duurzaam’ energie-industrieterrein voor ‘de stad’, met door De Staat omgekochte pseudo-ondernemers uit de buurt die aan het subsidie-infuus mogen hangen van Vadertje Staat. Een groen-marxistische entiteit die uit naam van een Klimaatwet als boterbriefje trouwde met Moeder Aarde…

Het Globalisme, dat is waar die aardbol in twee handjes symbool voor staat.

Voor sprinkhanen die zich niet door landsgrenzen gebonden achten, ontwortelden, verbonden door medeplichtigheid in parasitisme. Die twee handjes rond de aardbol kun je interpreteren als ‘zorg voor’. Maar meer misschien nog als ‘controle over’…

Van de 10 jaar bestaande UN HABITAT III agenda, oorlog tegen platteland, werk concentreren in steden. Arcadis is het vroegere ‘koninklijke’ Heidemij

Die trend is niet enkel ‘autonoom’, als een soort onbesut natuurverschijnsel. Er is ook bewust op aangestuurd, en die trend versnelt door de 2030 Agenda die mkb en middenstand via lastenverzwaringen haar handelingsvrijheid ontneemt. Alle bevolking centreren in megasteden, (The New Urban Agenda HABITAT III van de Verenigde Naties, Arcadis- het vroegere koninklijke Heidemij- is hoofdsponsor) en het platteland ‘teruggeven’ aan ‘de’ natuur.

Wildlands heet dat project in de Verenigde Staten. NNN/EHS in Nederland, een groen worgkoord rond traditioneel landgebruik, waarbinnen de pretentie van maakbare natuur de dienst uit maakt.

‘Duurzame’ ontwikkeling, verankerd in de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie: De Verbouwing van Nederland. Er is geen fundamentele tegenkracht in Europa over. Omdat modern ‘rechts’ sinds 1968 slechts het links van gisteren is, dat met rust wil worden gelaten. Dus kun je een VVD’er moeiteloos inruilen voor de communisten van Groen Links: Een Neoliberaal is slechts een bolsjewist met een diploma, iemand die op subsidies wil cashen.

Het gemeentebestuur bestaat uit landverraders, belastinggeld-verbranders, leugenaars en volksverlakkers = Global Goals

Economisch verarmde plattelandsgemeentes zijn eenvoudige prooi van centralisten. In ruil voor subsidie en staatssteun moeten ze de omvolkingspolitiek wel faciliteren, de ‘duurzame’ energie, met hun PvdA worden zij Global Goals gemeente, onderworpenheid aan technocratisch socialisme ten toon spreiden, de toekomstobsessie van maakbaarheidsmakelaars.

De na de Tweede Wereld Oorlog opgerichte PvdA blijkt de kanker en vloek van Nederland te zijn geweest, gemaakt om haar natuurlijke sociale weefsel te ontmantelen met regulering en subsidie.

Laat ons met rust…

Zoals de bedenker van de term ‘biodiversiteit’, EO Wilson stelt moet de helft van het aardoppervlak een soort wildernis worden, waar je als mens niets te zoeken hebt.  Wageningen UR maakte al een overzichtskaart hoe zij het op die wijze vernietigde Nederland voor ogen zien in 2120.

Onder Louise Fresco (PvdA, Trilateral Commission) werd de vroegere Landbouwuniversiteit een vijand van alle Nederlanders

De vroegere Landbouwuniversiteit, werd een vehikel van technocratische mania van de PvdA of erger, de erfgenamen van het technocratisch wereldsocialisme, waarvan het Sovjet-Bolsjewisme slechts een aftakking was. Uiteindelijk is socialisme slechts communisme in slow motion.

De Fabian Society van het Britse socialisme werd niet voor niets genoemd naar Romeins consul Quintus Fabius: Hoe je de overwinning behaalt via uitputting van je tegenstander. Zo heeft ‘Links’ nu gewonnen,  via de geleidelijke langzame overwinning van het bolsjewisme door vermoeiing van je tegenstander, via de mars door de instituties. Tot ze alle posities van invloed veroverden, en nu gaat het plots heel snel.

Wie van ‘de wereld’ houdt of ‘de mensheid’, die houdt van niets concreets, enkel van een theorie, een hersenschim waarmee deze vooral zichzelf aanbidt. Wie van zijn huis en heim houdt heeft iets werkelijks te verliezen. Juist die mensen zijn in huidig klimaat de sjaak, onthoofd, ontmand, van alle macht ontdaan. De ‘populisten’ waarover Martin Bosma (PVV) bij democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer een prachtige oratie hield.

4 Replies to “…in (Stadsk)anaal is altijd wat te doen”

 1. In een eerder blog prijs jij het boek “But is it true?” Die test kan je goed toepassen op de stelling dat “links” de oorzaak is van alles wat slecht is. Maar is dat waar? Links heeft nog nooit een verkiezing gewonnen. Het linkse hoogtepunt was de verkiezing van 1977 waarin 33% van de Nederlanders links stemde. Zelfs toen stemde 66% van de mensen rechts! Nederland is dus een rechts land, is dat altijd geweest, en sinds 1981 in toenemende mate.

  En wat betekent rechts? Dat hebben wij recent kunnen zien bij het kabinet Rutte II. Hierin werden CDA en PVV vervangen door PvdA. In het beleid was geen verschil te merken. Of kijk naar Rutte IV, dat in de eerste kamer telkens steun vindt bij de “linkse oppositie”. In de media staan links en rechts tegenover elkaar; in de praktijk is links hetzelfde als rechts. Links/rechts is een valse tegenstelling.

  Het doel van de links/rechts tegenstelling is om mensen tegen elkaar op te zetten. Doe er niet aan mee. Omarm ook de linkse stemmers die het met je eens zijn. D’66 stemmen op de publieke D’66 standpunten, en die zien er heel redelijk uit.

 2. Laat ik reageren op de bovenstaande reactie. Socialisme heeft niet gewonnen, maar fascisme. Fascisme is een schijn-socialisme. Het onstaat als de overheid en het groot kapitaal met elkaar in bed gaan liggen. Links wil een grote alles regelende overheid. Rechts wil een staatsmacht die zorgt voor basisvoorzieningen en verder de samenleving vrij laat. Beide overheden, links en recht zijn aan grondregels gebonden, maar de linkse overheid met haar aktivisme, haar agenda, zal altijd meer willen. De VVD kan je rustig links noemen zoals het nu gaat in Nederland. Bezien vanuit de gewone burger kan je socialisme en fascisme op een hoop gooien. Je wordt door de hond gebeten of door de kat, maar gebeten word je.

  1. Bedankt voor de reactie. Ik merk op dat jij je opwindt over linkse of socialistische mensen. Dat is natuurlijk precies de bedoeling, dat het volk onderling ruzie maakt.

   Maar dat linkse mensen een “grote alles regelende overheid willen” waardoor alles slecht wordt is natuurlijk gewoon propaganda. Welk mens wil nu zo iets?

   In mijn ervaring zijn linkse mensen doorgaans voor een goed sociaal vangnet. Een garantie dat je kan wonen, een uitkering als je gehandicapped wordt, een pensioen als je oud wordt.

   Wat ons nu overkomt is niet links of rechts.

 3. Martin Bosma heeft het inderdaad heel mooi gezegd: “afgehaakt Nederland”. Dat zijn wij!
  Echter blijven de meeste mensen in de verleiding om in te stemmen met deelname aan politiek en het volgen van alle media [niet alleen MSM], waarmee men in het emotionele verstand blijft oscilleren.
  Hoe lang zou het nog duren voordat het volk inziet, dat ‘de’ politiek niets anders is dan een laag katvangers voor de bovenliggende macht van fiat geld? Politiek i.c.m. media dient ertoe om het volk te bedaren. Mensen te verleiden om op de blauwe Matrix zetpil met weerhaken te blijven zitten.
  Het fait-geld systeem is allang ingestort, maar wijzelf blijven het overeind houden, doordat we ons laten leiden door emoties i.p.v. rationeel denken. Ons emo-brein vult de gaten in binnen de propaganda informatie.
  Dat hele gedoe, wat zo mooi is omschreven door Martin Bosma, is heel simpel ter zijde te schuiven door afstand te nemen van dat kwaad.
  De laatste zin in deze blog zegt het precies. We leven hier (in Friesland) op het platte land. De volgende stap is om te leven VAN dat land. Wij zijn begiftigd met een rationeel verstand. Dus hebben wij het onvervreemdbare recht om dat ook te gebruiken. Dat is geen plicht, omdat we af en toe moeten kunnen slapen… en dan nog.
  De vraag is: is men bereid om zich door realiteit te laten dwingen om ons rationele verstand te gebruiken?
  Zodra wij het land gaan bewerken, zal er geen enkel randstedelijke statistiek- of grafiekfucker van achter diens beeldscherm komen om onze oogst te vernietigen. Die maken hun vingers echt niet vuil. Zie je Bill Gates al hekken plaatsen om zijn opgekochte (akker-)land?
  En de politici? Die verkopen slechts hun ‘product’ als ‘aanprijzingen’ in algemene bewoordingen. Ook al zijn ze niet waar; hoeft voor de wet nog geen bedrog te zijn.
  art. 3:44 lid 3 BW, laatste zin:
  “Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.”

  En zie nu eens in gedachte het beeld van Rutte voor je… Teflon; me reet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *