Groenwasserette BV aan de Arthur van Schendelstraat 600

De milieubeweging heeft zich als een kanker in de haarvaten van de samenleving genesteld, op kosten van de productieve klasse

Hee wat gek, #trotsopdeboer firma Agrifirm sponsort groenwasserette en makelaar in groen-papieren tijgers/bedrijfsconvenanten (‘constructieve milieu-organisatie’) Natuur & Milieu, gevestigd aan de Milieustraat van Nederland, (Arthur van Schendelstraat 600) in Utrecht.

Die entiteit baat het lobbykantoor ‘Groene 11’ in Den Haag uit met contributie van de politieke lobby tegen de boeren met haar (onderling inwisselbare) meer radicale en minder radicale zusterclubs, die jaarlijks samen tussen de 100 en 200 miljoen euro marketingsubsidie van hun overheid krijgen.

Daarmee ondermijnen zij de samenleving en democratische rechtsorde, voor de utopie en winsten van de 1%, de ‘nergens’-mensen die geen verantwoording afleggen. 

Bedrijfsinkomsten N&M

Ze krijgen al die gemeenschapsmiljoenen, bijvoorbeeld om de grond van boeren op gemeenschapskosten (30 miljard euro) buit te maken via handjeklap met hun ambtenaar-vriendjes bij het LNV-ministerie. Dat noemt hun overheid tegenwoordig ‘de democratische rechtsorde.’

Die groene lobby loopt parallel aan de handel in wantrouwen tegen voedselproducenten via ontelbare ‘duurzaamheid’-keurmerken (planetproof, beter leven, MSC/ASC)waarvoor supermarkten deze fondsenwervende entiteit (en haar zusterrclub/kantoorgenoot Stichting de Noordzee) uit Utrecht betalen ter groenwassing van de uitbuiting van de met eeuwige lastenverzwaringen geconfronteerde producent.

Nietszeggende of uitwerkende ‘steun’-betuigingen: zeg liever ‘schaamte op de groene parasieten’

Agrifirm rijdt tegelijk rond met #trotsopdeboer maar werkt dus tegelijk samen met ‘de vijand’, om iets groenigs over bestrijdingsmiddelen te kunnen roepen.

En dat is niet omdat Natuur en Milieu vakexpertise heeft. Of bijvoorbeeld hun kantoorgenoot en partner Stichting de Noordzee (die de visserij terroriseert). Hun directeur programma’s is een Twentse bedrijfskundige, de directeur programma’s van SDN deed iets politiekerigs (‘internationale relaties’) en werkte voor Oxfam Novib voor hij verstand kreeg van ‘visserij-innovatie.’

Hier werkte ook de zoon van Frans Timmermans voor…

Er werkt wat deeltijd-talent met communicatie-opleiding en een rij managers met verstand van ‘sustainability’ ( = een politiek begrip), geen mensen met inhoudelijk verstand van zaken. De ASN Bank (Roel Nozeman) lijkt samen met N&M nu werk te gaan maken met biodiversity offsetting (groene afzetterij) als tweelingzusje van CO2-aflatenhandel, en de Volksbank wil het bouwen van huizen in het landelijk gebied voor de extra import van honderdduizend donkere kansenparels per jaar -die voorrang krijgen op de eigen bevolking met groen bepleisteren.

Stientje- steun en toeverlaat van Groene 11 werkt nu voor de WRI, de groenwasserette van Wallstreeet banken en miljardairs

Opmerkelijk is verder de sponsoring van N&M door het World Resources Institute (146 miljoen dollar besteding, waarvan 10,8 miljoen euro subsidie van de Nederlandse, Zweedse en Deense regering), waar de vroegere lobbyist voor Groene 11 bij Democratisch Theatergezelschap ‘De Tweede Kamer’ (altijd lachen!), Stientje van Veldhoven (D66) een aardige functie heeft gekregen als ‘regiodirecteur Europa.’

WRI jaarverslag, staatsteun uit Nederland voor miljardairs- ‘nonprofit’-bedrijf

WRI is een frontorganisatie van ‘filantropen’/miljardair-belastingontduikers op de groene toer als Jeff Besos, Wallstreet-grond(stof)haaien/hoeders van milieu en democratie (doorhalen wat niet van toepassing is), gevestigd in Den Haag. De ‘nergens’-mensen die het niet uitmaakt waar ze schade aanrichten, omdat ze dan met al hun geld wel ergens anders terecht kunnen.

Daar zit verder oa miljardair Stephen Brenninkmeijer in de Board of Directors, een UBO van het ‘oude geld’ rond de Familie van O, die tijdens Prinsjesdag voor ‘landverraders’ werden uitgescholden.

1 van de opper-UBO’s van Nederland bij het WRI van Stientje

We kunnen blijven mopperen dat Nederland van hun is, de 1%, de UBO’s (Van Oord, Van der Vorm, Brenninkmeijer, Fentener. van Vlissingen) van Plutocratie NL en hun lakeien die ‘Akkoorden’ onderling sluiten, en niet van ons…maar laten we dan zelf een eigen keurmerk in het leven roepen, die het sociaal-economisch welzijn van mkb-uitbaters en familiebedrijven promoot; ‘Goed voor de Boer’. Of de “Beter Inkomen-ster’… Hun macht ligt bij onze bestedingen.

Contributie-orgaan van gesubsidieerde non-profitindustrie, op de rol van de Postcode Loterij: jaarverslag 2021 N&M

De milieubeweging, een parasitair gezelschap
De moderne milieubeweging is een nonprofit-industrie, die vooral een oceaan van groen gelul produceert ter groenwassing van multinationals, de privejet-set van het World Economic Forum en de door hen – ‘voor het klimaat en de planeet’- gekaapte rijksoverheid.

Een miljoenenlobby die de democratische rechtsorde ondermijnt. Stichting Natuur en Milieu is een kenmerkende modern-Nederlandse organisatie die in modern Nederland een goede reputatie heeft verworven/gekocht met de Postcode Loterij als hoofdsponsor, sterk verweven met bedrijfsleven en het geprivatiseerde openbaar bestuur dat Nederland offert op het altaar van Globalisten/Landverraders (opnieuw, doorhalen wat niet van toepassing is).

Die club ontstond in 1972 als campagne-afsplitsing van Natuurmonumenten, toen de Club van Rome het milieu-internationalisme aan Nederland oplegde, met oa het Huis van Oranje (Bernhard).In die tijd ontstonden ook de Milieufederaties, de provinciale afdelingen van N&M die nog steeds jaarlijks met miljoenensubsidies van de provincies de stem van Groen Links/PvdA/D66 extra macht geven buiten de parlementaire democratie om.

Hoppa, op de payroll van de ambtenarij

Gouvernementele extensie
N&M is de gelukkige ontvanger van 1,3 miljoen euro rijkssubsidies per jaar, oa van het Ministerie van BZK en de term ‘ngo’ is dus een witte leugen: het is geen non-gouvernementele organisatie, maar gouvermenentele extensie van een geprivatiseerd openbaar bestuur in handen van:-

 • a. het bureaucratisch academisch complex van academie-ambtenarij die met de politiek en bedrijfsleven zijn verweven
 • b. de ubo’s van het internationaal grootbedrijf en hun lobbykantoor aan de Bezuidenhoutseweg 10 (VNO-NCW).

Een Niet Gekozen Organisatie zonder werkelijke achterban (negenduizend donateurs, Stichting de Noordzee heeft zo weinig leden dat ze niet eens in het jaarverslag vermeld staan) die ‘maatschappelijke druk’ veinst voor reeds door de 1% voorgenomen beleid en hun Rijksoverheid, door subsidie en Postcode Loterij kunstmatig opgeblazen.
Directeur Marjolein Demmers (Nijenrode/Groningen managementopleiding) heeft tegelijk een nevenfunctie bij staats-ontwikkelingsbank FMO en een commisaris-baantje bij het Rotterdamse Drift van ‘transitieprofessor’ Jan Rotmans.

Haar expertise: ‘management’

Daar begon ook Marjan Minnesma haar Stichting Urgenda. En zo zit de groene kanker tot in de haarvaten van hun ‘samenleving’ uitgezaaid met als netto resultaat: onbetaalbare energie en voedsel in 2030, met rijkere rijken, een weggevaagde middenstand, geknecht boerenbedrijf en visserijbedrijven, en een op de vlucht geslagen maakindustrie. En enkel een industrie van ‘managers’ die wonen in een oceaan van groen gelul, tot ook hun utopie op de harde realiteit stukloopt: geen eten meer en geen werkend energiesysteem.

Profetisch, uit 1996

Morgen bij BLCKBX neem ik hier een column over op. Als inspiratie kregen we ‘The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy’ mee, van Christopher Lasch. Zijn profetische boek uit 1996 alweer,  die de vernietiging van de natuurlijke samenleving beschrijft door categorie a (bureaucratisch academisch complex) en b. de nergens-mensen, de miljardairs/globalisten.

4 Replies to “Groenwasserette BV aan de Arthur van Schendelstraat 600”

 1. Het huis van O. en als die andere ‘nergens-mensen’ plegen geen landverraad, maar volksverraad! Landen bestaan sinds 1933 niet meer. Die zijn toen CORPORATIES geworden, in eigendom van de ‘nergens-mensen’, via centrale banken, de BIS bank en diens ‘aandeelhouders’.
  Het is altijd het volk wat doorlopend in (valuta-, CO2- of N2-) schuld wordt gehouden, zonder kans op remedie. Echter slechts de Natuurlijke Personen zijn eigendom van ‘de overheid’ en dus van de ‘nergens-mensen’. Een vrij mens, die zich hiervan bewust is, laat het zooitje vallen als een baksteen en bouwt aan een nieuwe samenleving, zonder (staats-) bemoeienis of andere dwang van ‘bovenaf’.

  Van de 10 burgerlijke wetboeken, staat slechts 1 keer het woord ‘mens’ genoemd i.c.m. ‘persoon’ in boek 3, artikel 44, lid 2. Het gaat hierin om bedreiging. Kort door de bocht:
  Alleen een mens kan worden belazerd, maar de benadeling daardoor is in persoon!

  Dit is het wettig bewijs voor het verschil tussen de mens en persoon als gescheiden (ID-)entiteiten.
  De persoon is het teken van het beest. Je handelt door overeenkomst van wilsverklaring, tot stand gekomen met het rationele brein in het VOORHOOFD en door ondertekening met de RECHTERHAND.
  De te implanteren chips in je hand of hoofd, zijn de duivelse kers op de satans-taart van de ‘nergens-mensen’.
  Weet WIE je bent!

 2. Bij de buren op 760 is er in september een nieuwe afwerkplek ingericht voor de Ecologische Autoriteit https://www.ecologischeautoriteit.nl/ ingesteld door het Minister van der Wal in den Sloot https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/09/instelling-ecologische-autoriteit.
  Sinds medio september is dit vehikel operationeel, een eerste rapport zit in de pijplijn https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/ecologische-autoriteit-op-19-september-van-start.
  Ah, ik zie dat je er al over geschreven hebt https://interessantetijden.nl/2022/09/19/ecologische-autoriteit-nieuw-schaakstuk-totalitarisme/ Goed zo.

  Marja van der Tas, genoemd als de rechterhand van Peter Drenth (PS Gelderland), zwaait achter de schermen de scepter. Een bijzonder serpent met clowneske uitstraling https://nos.nl/artikel/2443971-ook-met-nieuw-opgerichte-ecologische-autoriteit-moet-stikstofuitstoot-flink-omlaag ; https://en.wikipedia.org/wiki/Marja_van_der_Tas ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Marja_van_der_Tas ; https://www.linkedin.com/in/marjavandertas/?originalSubdomain=nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *