Staatsbosbeheer: Houtkapmiljonair, subsidiemiljonair EN ‘goed doel’…

Bij Van der Wal en haar criminelenbende (VVD) is liegen het nieuwe normaal

‘Stikstof’-minister (…) Christianne van der Wal neemt het in de Tweede Kamer op 3 november op voor haar eigen eerlijke (…) gang van zaken, na beschuldiging- op Twitter door Geesje Rotgers (Stichting Agrifacts) en BBB-Kamervragen, dat LNV en de provincies handjeklap met Staatsbosbeheer deden voor boerengrond. Uit naam van ‘stikstof’. De handjeklap zou niet bestaan.

Uit de jaarverslagen blijkt echter, hoezeer het in 1997 op papier ‘verzelfstandigde’ Staatsbosbeheer bij zowel LNV als de provincies juist meer aan het subsidie-infuus (SNL, Subsidie natuur en landschap/’natuurherstel’) bleef hangen, ruim 60 miljoen meer SNL-subsidie dan in 2016.

Terwijl ze tegelijk optreden als commercieel houtkap/biomassabedrijf, grootgrondbezitter en zichzelf profileren als ‘goed doel’ via Stichting Buitenhof (2013) waar je aan kunt doneren. Wanneer het directiesalaris van hun arme Sylvo Tijsen (2,15 ton euro per jaar) je aan het hart gaat. Geen semi-overheidsclub demonstreert de corrumpering van de Nederlandse overheid zo goed als zijn SBB.

Jaarverslag SBB 2021; Subsidiebonanza voor ‘natuurherstel’ in 2021 via de provincies

Boskap als vorm van ‘natuurherstel’
‘Stikstof’, ‘klimaat’ (biomassa!) en ‘natuurherstel’ zijn een belangrijke bron van houtkap voor Staatsbosbeheer, en tegelijk subsidiebron. Omdat bij natuurclubs het kappen van bomen is geframed als ‘natuurherstel vanwege stikstof’, zoals zichtbaar in de Schoorlse Duinen, maar ook bij Natuurmonumenten haar ‘Booming Business’ in de Alde Feanen in Friesland, en eerder in de duinen van Schiermonnikoog. Hun overheid werkte afgelopen jaren aan een fusie tussen beide op papier nog zelfstandige groene clubs.

Nieuwe Natuur Staatsbosbeheer, in de plaats van vruchtbare uiterwaarden bij Slot Loevestein

Mede vanwege het beoogde fuseren (Pieter van Vollenhove sprak daar al over), verhuisde Natuurmonumenten van ’s Graveland (plaats van oprichting in 1905) naar SBB haar standplaats Amersfoort. Daar zijn ook het Nationaal Groenfonds gevestigd en Arcadis. Die voormalige Koninklijke Heidemij is het bureau dat boerengrond verbouwt tot ‘nieuwe natuur’.

De theorie achter die vorm van ‘natuurherstel’ is dat door ‘stikstofdepositie’ bomen en andere houtige vegetatie sneller groeien. En dat je dus ‘stikstofdepositie’ bestrijdt door bomen te kappen. Hun overheid, die je toch al zelden op enige vorm van waarheidsliefde betrappen kunt, eet dat verhaal. Er zijn niet alleen LIFE+subsidies voor beschikbaar uit Brussel, maar vooral- via de provincies de SNL-subsidiepot.

Boskap voor windturbines Vattenvall in Robbenoordbos (Staatsbosbeheer)

Ook doen die natuurclubs handjeklap met bijvoorbeeld RWE dat haar nieuwe kolencentrale aan de Waddenzee (Eemshaven) wilde uitbaten. In ruil voor afkoopgeld tegen procedures (2012), zou Natuurmonumenten dan stikstofmaatregelen uitvoeren.

Zoals het kappen van bos. Ook It Fryske Gea doet dit. Reeds lang heb ik als natuurmens in hart en nieren en orthodoxe boslim ieder lidmaatschap be-eindigd van organisaties die mij vroeger aan het hart gingen. Zie daartoe ook mijn column over ‘Groene Rypke de Duurzaamste’ bij BLCKBX

Omdat ze dienaren van De Leugen zijn geworden, geregeerd door ‘managers’ en communicatieprofessionals, achter-het-bureau-op-mijn-salaris-wachters, zoals fulltime Natuurmonumenten-hater Hans Keuper ze noemt. Kortom, ze gingen met hun tijd mee, en werden een groene spiegel van de algehele staat van beschaving in NL. Iets prachtigs, natuurbehoud verwerd zo tot behoud van politieke macht en baantjes.

De (semi-) overheid als ‘goed doel’

ANBI-status en recordbedrag subsidies
Maar geen natuurclub maakt het zo bont en brutaal als Staatsbosbeheer. Het salaris van Sylvo Tijsen is sinds 2016 alweer met 10 duizend euro gegroeid tot 215 duizend euro in 2021. Tegelijk groeiden de subsidie-inkomsten naar liefst 150 miljoen euro, met name via de provincies. In 2016 lagen die subsidie-inkomsten nog rond de 85 miljoen euro.

Tegelijk blijft Staatsbosbeheer actief als commerciele houtboer, grootgrondbezitter EN recreatie-ondernemer die met staatssteun concurreert in die markten, en daar 60 miljoen euro weghaalt.

Terwijl ze de kerntaken van natuureducatie en onderhoud van lokale natuurparkjes met duizenden vrijwilligers invullen.

het Goede Doel: semi-topambtenaar Sylvo’s salaris

Maar omdat Sylvo Tijsen zijn Boven-Balkenende-salaris wil veiligstellen, nationale beleidsdoelen voor boerengrondroof en biomassa wil halen, en zo weinig mogelijk wil uitgeven aan lokaal natuurbehoud en cultuurbehoud, bedacht Staatsbosbeheereen truuk: Sinds 2013 werd de semi-overheidsorganisatie (Zelfstandig Bestuurs Orgaan ZBO) ‘goed doel’ met ANBI-status met een fondsenwervings-stichting Buitenfonds.

Och we zijn zo arm, wil je voor de plant van bomen doneren… (Stichting Buitenfonds)

Voor een rolstoelpad in Boerenslootjedam of een invalidenvoorziening in Putjedekselveen, kun je doneren, nadat Staatsbosbeheer een jammerverhaal ophangt hoe weinig ze daarvoor te besteden hebben.

Zo kun je nu doneren voor bomenplant in het Kuinderbos, waar Staatsbosbeheer essen wegkapte voor de biomassacentrale. Maar waar ze verzuimden om de herplantplicht uit de Boswet van 1961 uit te voeren. Omdat ze zichzelf daarvan vrijstelden, en die herplant in de nieuwe Natuurbeschermingswet- die opgaat in de Omgevingswet afszwakten.

De achtduizend vrijwilligers worden ondermeer voor ‘strategische communicatie’ ingezet. Zo wil Staatsbosbeheer de massale en lokaal zeer omstreden kap van het Schoorlse bos helpen groenwassen. En dat doen ze, door met hun NatuurWijs- onderwijstak de kinderen in Schoorl de stikstofleugen te verkopen. Alsof ‘verandering’ van natuur het zelfde is als ‘achteruitgang.’

En alsof directe vernietiging van natuur minder schadelijk is dan geleidelijke bodemverrijking met onschadelijke meststoffen…

Natuurwijs, educatie met vrijwilligers indoctrineert kinderen over ‘stikstof’

Groeneboorden-criminelen
Zo werd  Staatsbosbeheer- net als Natuurmonumenten en andere groene ‘ngo’s- dus een exponent van het voor Nederland zo destructieve Rutte-regime: Een uitholling van beschaving door een bende pathologische leugenaars, dieven en gemeenschapsparasieten, aka Het Nieuwe Normaal.

Groeneboorden-criminelen die bovendien voor ‘biomassa’ (subsidies) en ‘stikstof’ (SNL-subsidies) de bossen en bestaande natuur vernielen.

Massieve stikstof- EN CO2-uitstoot die NIET wordt meegeteld, zie mijn eerdere blog

Zodat er al een aantal jaren een sterkere trend van ontbossing in Nederland gaande is.

Staatsgestuurd boskapbeheer (SBB)

Grappig detail: Sylvo Tijsen is vernoemd naar ‘Hout/Bos’, Silva in het Latijn. Een betere naam zou De-Sylvo zijn, de aanjager van Staatsgestuurd ontbossingsbeheer voor CO2-doelen. Zo krijg je de perversie, dat Staatsbosbeheer subsidie kan krijgen voor boskap. Maar samen met Shell kunnen zo ook op met belastinggeld bemachtigde boerengronden bomen ‘herplanten’, voor de CO2-compensatie.

Staatsbosbeheer

Terwijl SBB- in mijn actieve herinnering althans als kind op Terschelling- ooit een degelijke overheidsclub was met boswachters die natuurbehoud waren toegedaan. Dankzij 1 van die boswachters op excursie in de Noordsvaarder, als achtjarig jongetje, herken ik nu nog steeds de trillende roep van de regenwulp.

Maar ja, je schijnt ‘met de tijd mee’ te moeten gaan. Dus ga zo door Sylvo! Lekker boerengrond roven…Bestaande natuur vernielen uit naam van ‘natuurherstel’. Samen met Christianne en haar Vereniging Voor Dieven (VVD) de ‘transitie versnellen’ naar een Failed State en totalitair terreurregime, een maffiacratie.

Wat vervullen jullie mij met walging.

One Reply to “Staatsbosbeheer: Houtkapmiljonair, subsidiemiljonair EN ‘goed doel’…”

  1. Criminelen hebben nooit genoeg. De groene-boorden criminelen hebben geen salaris, maar een maandelijks girale belediging. Voor een salaris wordt een positieve tegenprestatie verwacht…
    Het woord ‘politiek’ is slechts 1 van de 117 synoniemen voor het woord ‘vals’.
    En zo zien we Christianne van der Wal door een hele andere bril. Als afzichtelijkheid niet bestaat, dan zijn er altijd nog grenzen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *