Plaats-ongebonden NGO’s, de pest van Nederland

Dankzij mijn research voor De Andere Krant over de wildernislobby die de wolf gebruikt als tanden tegen het platteland, las je nog geen blog op Interessante Tijden. Kijk dan mijn column op BLKCBX over ‘de revolte van de elites’, de met miljoenen volgepompte clubs die de representatieve democratie ondermijnen.

Profetisch, uit 1996

De zelfde strekking, en een oplossing: Een volledige subsidiestop op die clubs zodat hun politieke invloed weer respresentatief is voor hun werkelijke maatschappelijke draagvlak. En waarom is er nooit een FIOD-onderzoek geweest naar de Postcode Loterij van Boudewijn Poelmann…

Mijn eigen Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ gaat helemaal over het herbronnen op je wortels en afkomst, zie www.lieverdooddanslaaf.com Dat boek slaat enorm aan, de bestellingen komen bijna dagelijks binnen. En dat voor een toch vrij prijzig koffietafelboek van twee kilo.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Het raakt dus een gevoelige snaar, iets dat nu bij vele mensen leeft maar waar ze de vinger niet op kunnen leggen. Ik kan dat wel, en dus zie je dat al in 1 dag tienduizend mensen de boodschap mee kregen.

3 Replies to “Plaats-ongebonden NGO’s, de pest van Nederland”

 1. Zelfs Plasterk heeft dat wel eens aangehaald, dat de Nederlandse elites in opstand komen tegen het eigen land. Dat stuk zit helaas achter een betaalmuur (ik kan geen abonnee zijn van elke krant). Laatst stond op Wynia’s Week ook een stuk die dezelfde zeitgeist bij onze bestuurders en denkers beschrijft:
  https://www.wyniasweek.nl/rutte-kaag-en-hun-gedogers-zijn-klaar-met-nederland-zeg-dat-dan-ook/

  Deze mensen zien Nederland als land, Nederlanders als volk en Nederlands als cultuur het liefste zo snel mogelijk verdwijnen. Ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ik niet meer in een land leef maar een uitvoeringsorganisatie van globalistische managers met belastinghorigen.
  Of het nou gaat om immigratie, milieu, ‘de natuur, klimaat, financieel beleid etc. het belang van de asielzoeker, (kennis)immigrant, het Parijsakkoord en Brusselse afspraken gaan steevast boven het lokale/Nederlandse belang. Dat laatste is zelfs een vies woord geworden, behalve dan wanneer het gaat om het Nederlandse grootbedrijf.

  Maar ondertussen mogen een hoop van die immigranten (zeker wanneer ze komen om te werken) het maar uitzoeken met louche uitzendbureaus. Statushouders zijn dan weer troetelimmigranten, zeker wanneer ze uit Syrië komen. Maar ook een statushouder kan niet wonen in een woningtekort waar te weinig aan gebeurd. Het milieu heeft alleen maar last van die groene ‘duurzame’ technologie en een groot deel van de EU zit ook helemaal niet te wachten op de koortsdromen van onze Nederlandse politici.

  Dus compassie met buitenlanders, zorgen over de natuur en de wens voor een ‘schoon klimaat’ (wat idd een totale non term is) beweegt deze mensen niet. Wat dan wel? Het kan niet alleen geld zijn want daarvoor hoef je Nederland niet op te heffen. Het lijkt wel een afkeer van dit land en haar autochtone maar ook recent geïntegreerde inwoners.

  1. Het leven wordt doelbewust steeds “complexer” gemaakt. Je ziet het al aan “woorden doen ertoe”. Politiek is een beschermlaag voor de manipulatieve machthebbers en dat gebeurd al door de volks-taal te veranderen. Uit de debatten blijkt gewoon dat de partijen verschillende definities hanteren voor begrippen die het volk aanneemt voor zoete koek. Probeer zelf maar eens definities te omschrijven voor begrippen als ‘waarheid’, ‘werkelijkheid’, ‘feit’, ‘aanname’, ‘vaststelling’, ‘persoon’ of ‘mens’. Dan merk je al gauw dat er iets niet helemaal klopt met wat er in de woordenboeken staat. Het beste houd je de wetenschappelijke definities aan t.b.v. een juridische preambule. (woordenlijst in een rechtszitting) Daarmee kan je aannames voorkomen, daar waar feiten de waarheid duiden.

   Het begint al op 4 jarige leeftijd, zodra we te beleren zijn. Op school krijg je taal en rekenen, zodat je op latere leeftijd op je buik kan schrijven dat je nergens meer op hoeft te rekenen. Als de levenswijze volgens rechts-en wetskennis zou moeten verlopen, waarom wordt hierover dan niets bijgebracht aan de kinderen, zoals iets simpels als: ‘niet doden, -stelen of -dwingen en de rest volgens contract?’ (= in overeenkomst van wilsverklaring)
   Omdat we juist worden geacht om ‘fouten’ te maken en boete te doen t.b.v. een corporatie met winstoogmerk.

   Nu sterft het van de corporaties (corpus = dood lichaam) in de vorm van rechtspersonen en “natuurlijke” personen. Het hele systeem van corporaties is vastgelegd in het wereldwijde handels- en contractrecht volgens de ‘Uniform Commercial Code’ (UCC). Deze code vloeit voort uit zeerecht. Waar wij nu slachtoffer van worden is piraterij op land door ontnemingen. (diefstal)

   Sinds 1933 zijn alle natie-staten door faillisement overgezet naar corporaties.
   De eigenaren zijn de aandeelhouders van de centrale bank (BIS). Doordat de schuldenaren (in persoon) doorlopend gegijzeld blijven in schuld, blijven personen automatisch ook in (staats-) schuld. Dit is de reden waarom op 5 juni 1933 een wet is aangenomen, waarin het verboden werd om te betalen met waarde. Men mocht geen goud of zilver meer bezitten. Men mocht enkel nog ‘verplichtingen voldoen’ in plaats van betalingen verrichten.
   Wij hebben dus sinds 1933 geen geld meer, maar schuldkwijtingen (bankbiljetten of account getallen) om mee te handelen. (act. HJR-192)

   Dit schuldsysteem is vals en tegenstrijdig met de bijbelse leer dat woekeren niet mag en dat schulden vergeven dienen te worden. Let wel! Volgens elke religie geldt hetzelfde.
   Het geldsysteem (waarde) kent een eindig maximum. Het schuldensysteem heeft een open einde, waardoor het vanzelf wel moet instorten. Dit is nu gaande.

   De machthebbers (beheerders van het valse geld) willen hun macht ten koste van alles behouden. Nu het valse geld-kaartenhuis is ingestort, blijven mensen in dwaling dit systeem handhaven bij gebrek aan alternatief. Om macht te behouden dienen de machthebbers de mens te laten instemmen met digitaal programmeerbaar valse valuta (CBDC). Eigenlijk op dezelfde manier, zoals mensen ‘verleid’ zijn tot instemming met een “expirimentele vaccinatie”.
   Men moet dus op de knieën worden gedwongen, zodat men instemt met een overeenkomst van wilsverklaring, zoals de wet vereist in art. 3:33 BW.

   Zoals het er nu uitziet, zitten we in een geplande emotionele rollercoaster, waardoor het rationele verstand wordt geblokkeerd. Dit is niet het moment om je te laten verleiden tot iets waar je later spijt van krijgt. Voorkomen is beter dan genezen.
   Elke tot stand gebrachte ‘overeenkomst’ is vernietigbaar, als deze op valse wijze is verkregen. Zie Burgerwetboek 3, artikel 44. (art.3:44 lid 1 BW)
   Benadeling kan slechts in ‘persoon’ geschieden vanwege het ‘eigendomsrecht’. Het is de in redelijkheid oordelende mens, die bedreigd, bedrogen of misbruikt kan worden. (lid 2)
   Hoe de politiek bedriegt is volgens de ‘verkoop’ van leugens zoals beschreven in lid 3: “Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.”
   Helaas zijn de tegenwoordige keuzes een doodlopende weg. Ga dus geen overeenkomst aan met dode entiteiten zoals corporaties of met UBO’s en publieke dienaren, die zich verstoppen achter een functie of fictie titel om strafrecht te ontlopen. Met name de NGO’s in de eerste plaats!

   Het is niet voor niets dat Sigrid Kaag de toegang tot het UBO-register bij de Kamer van koophandel heeft laten blokkeren sinds 22 november j.l.
   Criminele overheidsfiguren mogen vrijwilligers van stichtingen, verenigingen of clubs wel bespioneren, maar de burger mag niet weten wie de UBO’s zijn van de criminele organisaties, want dan kun je die aansprakelijk verantwoordelijk houden voor strafbare feiten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *