Laat Ark Natuurontwikkeling schade door ‘hun’ wolven vergoeden

Publiciteit over Duitse wolf

Het door Stichting Ark (natuurontwikkeling) opgerichte initiatief voor wolven-PR, Wolven in Nederland verkoopt sprookjes over ‘de wolf’ die ‘een belangrijke rol’ zou vervullen in ‘de’ natuur, omdat de wolf hun verdienmodel is.

Verhuld in technische taal verkopen ecologen uit Nijmegen en Wageningen de naturalistische drogreden, alsof ‘meer natuurlijk’- hun wildernisvisie- gelijk staat aan ‘moreel beter’, alsof een oordeel gelijk staat aan een natuurkundig gegeven.

De oplossing van het wolvenprobleem is eenvoudig: laat niet de belastingbetaler en veehouders opdraaien voor wolvenschade, maar Glenn Lelieveld zijn Zoogdiervereniging en Ark Natuurontwikkeling … Ark heeft meer dan 40 miljoen euro met subsidies en loterijgeld opgebouwd vermogen bij kas.

OP naar de Wolfschlucht, hoe Germaans-Romantisch wil je het hebben…

Bureaucratie voor gedupeerden, winst voor ecologen
Wolven in Nederland zijn mensen die geld verdienen wanneer ze maar lang genoeg onderzoek kunnen doen en PR kunnen bedrijven over hun wolven. Binnenlands Bestuur voorspelde in 2019 dat er dit jaar al voor dik zeven ton euro aan ‘monitoring’-kosten gemoeid zijn met de broodwinnig van de Zoogdiervereniging en Wageningen UR. Dat komt doordat Sharon Dijksma als LNV-Staatssecretaris die wolf in 2014 een artikel 3,2 NBWet-status gaf.

Zolang ecologen roepen dat de wolf als Habitatrichtlijn-beest niet in ‘gunstige staat van instandhouding’ is verklaard maar ‘bedreigd’, dan moet bij iedere wolf een Wageningse ecoloog op gemeenschapskosten in de achtervolging. Op jouw terrein. Zie ook Zuidoost Friesland, dat door de overheid tot ‘wolvengebied’ is uitgeroepen dit voorjaar.

Het doel van het aanwijzen van het gebied is in het interprovinciaal wolvenplan als volgt omschreven: Binnen het aangewezen gebied worden dierhouders geacht preventieve maatregelen te treffen overeenkomstig de Faunaschade Preventiekit module wolven van BIJ12.

Aankomende tijd zal worden gebruikt om dierhouders te laten wennen aan de aanwezigheid van de wolf en in het bijzonder om ervaring op te doen met het treffen van preventieve maatregelen. GS heeft daartoe de ‘subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân’ vastgesteld.

Kortom, dierhouders en belastingplichtigen krijgen de lasten, de voorstanders uit ‘de stad’/Postcode Loterij de lusten.

Geen rasters met schrikdraad, geen schadevergoeding…

Ook mag je geen activiteiten ondernemen die ‘verstoring’ zouden wekken. Op basis van dat artikel valt Nico Koffeman met zijn antijacht-activisten van Faunabescherming nu ook Nationaal Park de Hoge Veluwe aan.

De mensen op het platteland zijn degenen die bij wolven in de achtertuin niets winnen. Zelfs als je vergoedingen krijgt, je lijdt emotionele schade wanneer de zorgpony die je voor je nichtje kocht wordt verscheurd door wolven. Dan kan Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging, Wolvenmeldpunt) wel ‘I love my job’ schrijven op sociale media, omdat hij de schuldige roedel haar welpjes heeft gefilmd. Maar wat als wij een stel valse honden in zijn achtertuin loslieten. Dan zou Lelieveld direct aangifte doen.

Volgens Bij12 ben je zeker zestien weken verzeild in de wolvenbureaucratie, wanneer je vee door een wolf is gedood. Je moet een taxateur bellen, DNA-samples aan Wageningen UR meegeven. Je krijgt enkel schade vergoed, wanneer je allerlei rasters en hekken hebt geplaatst. Daarvoor is subsidie beschikbaar gesteld in 5 provincies.

Het Wolfs kontaktburo Lausitz

Draagvlak om cultuurgrond te onttrekken met subsidie
Zie alleen al naar hun introductiepagina van Geldwolven in Nederland:

Met Wolven in Nederland zetten wij ons in om draagvlak voor de wolf te creëren. Zo willen we er voor zorgen dat eventuele schade beperkt blijft en wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen in Nederland.

De inzet is de eigen gesubsidieerde werkgelegenheid, niet neutrale voorlichting. Maar vooral de verkoop van een eigen visie op natuur, de wildernisvisie uit de Amerikaanse wildernisact (1961) ‘where man is but a visitor who does not remain.’

Je gooit dus de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse landschap weg, om vervolgens zoveel mogelijk hectares aan cultuur te onttrekken: Natuurontwikkeling in Nederland is vooral ‘cultuurvernietiging’…

En dus niet het vergaren van neutrale kennis of voorlichting. Deelnemers aan Wolven in Nederland als Stichting Ark, Rewilding Europe, Natuurmonumenten hebben geldelijk en territoriaal belang bij verspreiding van wolven in het buitengebied. Hun corebusiness is het eten uit de subsidieruif eten om boerengrond op te kopen voor ‘natuurontwikkeling’.

Rewilding de Veluwe, met 2,1 miljoen euro postcode loterij, door de zoon van Wouter Helmer (Rewilding Europe) getekend

Zie alleen al de 2,2 miljoen euro donatie van de Postcode Loterij die Ark (4 miljoen euro subsidie op 9/10 miljoen euro jaaromzet) kreeg voor ‘Rewilding de Veluwe.’ Met op de artist impression een wolf op de voorgrond.Vervolgens presenteren zij zichzelf als neutrale kennisbron.

Dat doen we door mythes en sprookjes van waarheid te onderscheiden; door het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over hoe boeren hun vee kunnen beschermen.

Een oordeel verpakt als natuurkundig gegeven

Terwijl hun uitgangspunt is gebaseerd op de naturalistische drogreden:

Wolven HOREN thuis in Nederland en spelen een belangrijke rol in DE natuur.

Ze verpakken een menselijk oordeel tot een natuurkundige wetmatigheid, alsof hun oordeel zo objectiever zou zijn, dan dat van bijvoorbeeld pastoralisten. In de lappenbdeken van landschapjes van Nederland afgelopen 1000 jaar ‘hoorde’ niet beslist een wolf.

Alsof hun visie op natuur DE natuur zou zijn. Er is maar 1 wezen dat bepaalt of een wolf ergens thuis hoort en dat is de mens. Of dat nu een ecoloog is of een boer maakt niet uit.

Telemetrie om gezenderde wolven op te sporen

De wolf, een opportunist, net als zijn fans
Geen van deze mensen heeft 1 van de erkende Europese wolvenbiologie-autoriteiten in de gelederen. Glenn Lelieveld/Zoogdiervereniging, Hugh Jansman (Wageningen UR) en de oprichter van  Wolven in Nederland, Leo Linnartz (Stichting Ark) bezaten bij lancering niet meer dan wat Google-kennis.

Terwijl ze bij de Luttelgeest-wolf vol bleven houden dat deze naar Nederland gelopen kon zijn, was al bekend dat dit een geschoten dier was. Dat vertelde de houder van een wolvenroedel in Duitsland, Jos de Bruin mij vrijdag nog.

Blijkbaar las Leo Linnartz in 2005 ook de Wetenschap & Onderwijs pagina van NRC Handelsblad, toen ik mijn reportage ‘Buurman Wolf’ schreef over de eerste Duitse roedel op de Muskauer heide. En hij dacht ‘haa dat is handel!’. De website-tekst lijkt vervolgens bijna een letterlijke overname van wat ik toen in dat artikel schreef:

Ook in door mensen ingerichte en gedomineerde landschappen blijken wolven goed in staat te overleven. Deze cultuurlandschappen bieden vaak een afwisselend landschap met bosranden die dekking bieden en een overdaad aan reeën, herten en zwijnen.

Zo leven er tussen de productiebossen, dorpen, bruinkoolmijnen en maïsakkers van de Duitse regio Lausitz verschillende roedels wolven. Niet voor niets noemen de Duitsers de wolf een cultuurvolger en zouden ze dat in Nederland kunnen worden.

Ober Lausitz is een economische leegloopregio, waar vrijwel geen mensen meer leven in meest verlaten dorpen en stadjes met zelfs ingekinkelde ruiten. Een troosteloze boel, omdat alle jeugd wegtrok naar steden in economisch powerhouse Beieren.

 • De niet gestelde vraag – naast wil ik wolven in de achtertuin – is dus: wil je het platteland in Nederland ook verder uitkleden/Rewilden, dat je enkel winkel en voorzieningloze leegloopdorpen houdt?

De score van 1 week (een handjevol) wolven in NL. Bron BIJ12

Ideologie en belangen maskeren met technische taal
Zoals ik al vernam van Jos de Bruin, zelf houder van een wolvenroedel in Duitsland, verkoopt Wolven in Nederland sprookjes voor de NOS. Ze zouden daar hebben gezegd over de tamme wolf op de Hoge Veluwe, dat je die gewoon kunt laten schrikken. Terwijl die wolf dan even goed zijn tanden in je kan zetten, dus zulke adviezen op tv zouden volgens De Bruin levensgevaarlijk kunnen zijn, dat zo ook kinderen op verkeerde ideeen komen en gebeten worden.

In Duitsland leven na 20 jaar wolf al 170 roedels die duizenden huisdieren doden. Der drie reproducerende roedels en zwerfwolven in Nederland, doodden afgelopen week al zes landbouwhuisdieren. Wolven in Nederland roept dat in Nederland tientallen roedels kunnen leven. Niet op basis van praktijkervaring, maar ‘modellenonderzoek’… We citeren (geld)wolven in Nederland;

Uit modelonderzoek is gebleken dat in Nederland ruimte is voor enkele tientallen roedels wolven. Er lijkt vooral in het midden en oosten van Nederland ruimte te zijn voor wolven. Daarnaast is er ook ruimte in Brabant en Limburg en dan met name langs de grens met België en Duitsland.

Deze truc herhalen de zelfverklaarde wolvendeskundigen steeds.

Ze spelen voor de neutrale deskundige, die met ‘ecologische draagkracht’ zou kunnen bepalen welke beesten in welke aantallen waar kunnen leven. Zo verplaatsen zij – verhuld in technische taal- de beslissingsbevoegdheid van de mensen die op het platteland leven, naar een technische discussie waarover alleen technocraten en juristen beslissingsbevoegdheid hebben.

De profiteurs van de wolf in NL, plus een laffe Jagersvereniging die wil ‘meepraten’ met haar tegenstanders

No Wolves voor pastorale leefwijze en levend platteland
Ecologische draagkracht is slechts 1 van de vele parameters die er toe doen op het platteland. Sociaal-economische draagkracht van de boerenstand, schapenhouders en andere landgebruikers is veel belangrijker bij het maken van bestuurlijke keuzes, dan de liefhebberij van een handvol ecologen en hun vooral stedelijke achterban.

Althans, wanneer je zou leven in een representatieve democratie. We zien ecologen van Wageningen UR (Hugh Jansman cs) die truc herhalen in een ‘factfinding’- rapport in 2021, wanneer ze constateren dat er niet alleen gejubel van stedelingen is over ‘de wolf’ maar ook een club van boze schapenhouders, ‘No Wolves’:

Er zijn echter ook personen en organisaties die kritisch staan tegenover de terugkeer van de wolf in Nederland, zoals No Wolves (www.nowolvesbenelux.nl/). Het IPO Wolvenplan (2019) streeft naar co- existentie met de wolf in Nederland. Het betrekken van sociologische en filosofische deskundigheid daarbij, naast ecologische en juridische, is dan ook aan te bevelen.

Oftewel, wie dankzij schade aan zijn kuddes boterzachte ecologenverhaaltjes relativeert, daar moet bij in de schedel gekeken worden. Zodat we ons verhaal beter kunnen verkopen. Zo staat er al een leger pseudo-deskundigen op die optreedt als academisch sjamaan, medium tussen de natuur en mensenwereld.

Antropologen die deskundigheid claimen in ‘mens-natuurrelaties’ en een human-wildlife-interactions-expert, meestal van Wageningse makelij.

Zij worden met miljoenensubsidies en loterijmiljoenen ondersteund om de Amerikaanse wildernisvisie op te leggen aan Europa. Wat de ‘terugkeer’ van de wolf symboliseert, is een sociaal-economisch probleem. Plattelandsjeugd naar steden, agrarische bedrijven vergrijzen of worden corporate megafarms.

De gemeenschappen hollen uit tot wat bejaarden en tweedehuis-mensen uit de Randstad. De wolvenlobby holt verder de economische dragers van het platteland zoals de boerenstand uit. Terwijl Bart Kemp van No Wolves de pastorale visie op natuur en cultuurland mag verdedigen met tientjeswerk.

Op komen voor mensen en bedreigde leefwijzen

Ik lieg, hij loog, wij ecologen
Wie mijn Meisterwerk Liever dood dan Slaaf las, weet al dat ik de discipline van (systeem)ecologie afwijs, en terug wil naar het ouderwetse begrip ‘natuurlijke historie’. Er bestaan geen afgeronde optimale ‘systemen’ in de natuur. Dan verwar je een 3D-denkmodel met ‘het eggie’, dat tenminste 4D is.

Natuur is een historische opvolging van gebeurtenissen, geen machine (‘systeem’) die geoptimaliseerd raakt.

Het woord ‘ecoloog’ beschouw ik als een werkwoord verleden tijd, ‘ik ecoloog’: voor een academicus die lage waarheidsstandaarden heeft, en die boterzachte verhaaltjes verkoopt over natuur, in de hoop zo tot in lengte van jaren door de Postcode Loterij en de overheid gesponsord te worden voor de conclusie dat altijd ‘meer onderzoek’ nodig is.

Jaarverslag 2021 Ark Natuurontwikkeling is schatrijk en kan makkelijk wolvenschade vergoeden

 • Een oplossing van het wolvenvraagstuk in Nederland: laat de voorstanders, dus Wolven in Nederland zelf de rekening betalen van de gedupeerde veehouders. Dus dat zij hun schadeclaim kunnen indienen bij Stichting Ark met haar 43 miljoen euro vermogen, dat ze uit subsidie en loterijgeld opbouwden.
 • Nu moeten belastingbetalers niet alleen de kas van de Rewilding-lobby spekken, maar ook de schade vergoeden van de gevolgen van een wildernis-ideologie.

7 Replies to “Laat Ark Natuurontwikkeling schade door ‘hun’ wolven vergoeden”

 1. Een inzichtelijk artikel met de follow the money methodiek en onderzoekende journalistiek. Het geeft een helikopter view van de krachten die spelen en de insteek van deze. Over het niet thuishoren van een Wolf op een lappendeken landschap gedurende de laatste 1000 jaar daar kan je over discussiëren. Het zegt niet dat er geen aanwezig waren ik denk dat de uitvinding van het geweer er ook iets mee te maken kan hebben, buiten wat oorlogen waar de bossen als de Ardennen toen meer mensen dan dieren bevatte. Misschien dat de koeien en schapen in de avond in afgebakende en bewaakte omstandigheden waren. Dit gebeurt nog steeds in landen met veel wilde beesten die precies op het menu hebben wat de boer in de aanbieding heeft.

  Disclaimer!
  Het volgende dagdroompje is puur op fictie gebaseerd en heeft in geen geval een relatie met actuele feiten ideeën en mensen. Elke relatie moet als puur toeval gezien worden.
  – De droom ging als volgt.-
  Maar goed dat we bezig zijn om Slimme Steden te bouwen in de “Dutch Jungle” waar de mens erop kan rekenen dat zelfs een mug nog geregistreerd wordt en met een laserstraal al vliegende impotent wordt gemaakt en in een insecthamburger terecht komt. Doden is in de Slimme stad uit den boze behalve dan de mens als deze geen economische waarde meer heeft. Het is het Bijennest model de natuur is ons voorbeeld toch? Alsof we hier voor bedoeld zijn, wie weet . Om het boek van Godfried Bomans over Eric en de insecten wereld aan te halen waarbij de Wespen zich boven de Bijen waande alsof ze van adel waren en ze de volgende stelling hadden. “Je hebt het of je hebt het niet, als je het niet heb dan zal je het ook nooit krijgen, je bent ermee geboren”. Dit uit mijn hoofd is al meer dan 50 jaar geleden dat ik het las.
  Laten we er een paar Mammoeten tegenaan gooien voor het gewas want Wolven houden niet van Konijnenvoer om het even bij beesten te houden. Plus wat Beren die picknick mandjes leegeten en de Haai in het IJsselmeer introduceren. Zet ik een zouthandel op om het IJsselmeer weer in ecoliegende door mij uitgerekende balans te brengen. De Afsluitdijk doorboren is te snel en kost te weinig daar ga ik mijn bed niet voor uit als grote dromer. Winst over een lange duur dat is mijn natuur. De winst zet ik dan om in aandelen van de Slimme Stad. Zo werkt het schijnbaar als ik het artikel goed begrijp. Eigenlijk zijn deze natuur artikelen van Rypke meer een spoedcursus die ik de titel geef.
  -Hoe verdien ik poen met slim doen in Groen en op de lange duur met de hele Natuur-. Dan open ik een Safari Reisbureau met Europese subsidie waarbij ik dan de veiligheid van de Slimme Stad verkoop als promotie campagne door de mensen de rauwe natuurlijke wreedheid buiten deze veilige stad te tonen. Misschien dat we dan ook wat inheemse mensen gaan bekijken die dan geheel spontaan een klompendans doen of nog oeroude gebruiken als polsstok springen opvoeren. En spontaan het hele jaar door ouderwetse uitgestorven Kerstliedjes zingen voor de Safari toeristen.
  Deze inheemse hadden last van gewoontes, indentiteit, een hoog moraal en eigenzinnig denken en paste niet in de Veilige thuishaven de Slimme Stad volgens de reisgids.
  Overnachten doen we in onze eigen Slimme Motorhomes alles wordt met drones aangevlogen en afgevoerd. Want we willen niet het ecosysteem van deze inheemse stugge volhouders verstoren. Daarom is het ook beter om het openbaar vervoer buiten de stad stil te leggen en de infrastructuur terug te trekken zodat de inheemse weer op een natuurlijke manier een relatie met de beesten kan ervaren. En mijn Slimme stad aandelen in waarde toenemen omdat de zwakkere de natuurlijke strijd niet aan kan en de Jungle inruilt voor de veilige stad die we toevallig net aan het uitbreiden waren. Komt dat even goed uit. We streven tevens een uiterst gebalanceerde verhouding met dat wat buiten de muren van de Slimme Stad gebeurt na. Gebaseerd op onze modellen waarin inheemse feedback geen parameter is in het model. Dat geeft te veel onvoorspelbaarheid en daardoor een lage correlatie waarde. We maken het op papier perfect anders moeten we gaan onderhandelen en dat kan de buit schaden. De verhouding binnen de Stad is niet moeilijk daar is alles tiptop onder controle en gezellig ver weg van natuurlijke omstandigheden en verassingen. Welkom nieuwe Metropolitan! En ze leefde nog veel en gelukkig en kregen lange kinderen.
  -Einde droom-
  Gelukkig had deze een goede afloop,toch.?

  1. Uw dagdroom doet mij denken aan een bekentenis die mijn echtgenoot, geboren in Joegoslavië, en ik onlangs aan elkaar deden.
   Als jeugdigen hebben we onafhankelijk van elkaar The brave new world van Aldous Huxley gelezen en allebei dachten we toen dat dat best gezellig was.

   Zowel in de Balkan als de Pyreneeën maakt men gebruik van berghonden om het vee tegen wolven en beren te beschermen.
   Oplossingen zijn te vinden in het verleden, niet in de toekomst.

 2. Na de introductie van de Schipholgans-kroket, kunnen we binnenkort aan de gang met wolfs-bitterballen.
  Het schijnt dat D66- en met name VVD leden dol zijn op bitterballen. Dat hoorde ik van een hele goede oppervlakkige kennis. En dat het Chinese volk goed kon gedijen op hondenvlees…
  Uit 1 wolf kunnen ongeveer 500 bitterballen worden geproduceerd. Dus bij de volgende partij bijeenkomst van zowel D66 en de VVD tezamen is er slechts 1 wolf nodig. Echter alle andere partijen zullen ook gaan overstappen op de wolfs-bitterballen, omdat niemand de krekel-krokante ballen wil eten.
  “Verrrek zeg keerel! Dat zet nog eens doden aan de zijk, zeg joh! Lekkhurrr!
  Vurbrand me de bek niet opuh met die balluh! Biertje d’r bij?

  Tja, krekels kweek je in een lab en wolven komen naar je toe in zomer en winter. Wie is er nou gek!

 3. Het is voor mij zeer duidelijk dat (ook na zijn ‘optreden’ in Blckbx van vr. 2 dec. 2022) Rypke Zeilmaker alles uit de kast blijft halen om zijn eenzijdige visie door onze strot te duwen. Ik zou denken dat een ‘wetenschaps’journalist omtrent het leven van wolven in de natuur zich niet profileert als een onwetenschappelijke wolvenhater.
  Uitspraken als ‘de wolf is de brandnetel van de dierenwereld’, onkruid…e.a. uitspraken en vooral het compleet in diskrediet brengen van natuur- en milieuverenigingen.
  Mensen hebben in de voorbije eeuwen de wilde natuur steeds meer tot een cultuurlandschap gemaakt om het eufimistisch te zeggen. Want in feite zijn heel wat ‘landschappen’ op een al dan niet gunstige wijze ingenomen door de ‘landbouw’: steeds meer agroINDUSTRIE. Maïs, granen, gras en gewassen in hoofdzaak om de melkkoeien- en varkenshouderij te bedienen. Ik heb niets tegen melkkoeien en varkens, maar wel tegen de steeds grotere schaal dat het gebeurt, met enorme verontreinigingen tot gevolg. En maar blijven uitbreiden (en steeds meer ‘cultuur’landschap inpalmen) omdat boeren het anders financieel niet meer redden. Met een beetje gezond verstand moet men toch inzien dat dit niet langer meer kan. Het is een objectief gegeven, waarover niet emotioneel gemoraliseerd moet worden. Eén van de oorzaken is uiteraard het feit dat boeren steeds minder geld krijgen voor hun productie. Maar ligt dat dan aan de groene ‘lobbyclubs’? En ligt het aan de komst van de wolf? En tegelijk gaat toch bijna de helft van de europese subsidies naar landbouw! Dan moet R. Zeilmaker toch niet zeuren over 40 miljoen euro voor ‘rewilding’.
  We moeten meer werk maken voor biodiversiteit in samenhang met een echte (letterlijk: biologische) landbouw

  1. ‘WE moeten biodiversiteit…’? U bedoelt ‘een ander’ op andermans kosten onder dwang van een door schatrijke ngo’s besmette liegende en corrupte overheid…

  2. Bedenk goed WIE het ‘rewilden’ tot stand wil brengen. De natuur- en milieuverenigingen zijn i.i.g. niet in diskrediet te brengen, want die staan bol van de subsidies, betaald door o.a. uw voorouders, die meegeholpen hebben om Nederland te cultiveren tot een menselijke samenleving.

   Herten, everzwijnen, marters, vossen en wolven horen in ongerepte natuurgebieden thuis en niet in een dichtbevolkte samenleving van mensen. De problemen zijn het bewijs.
   Het voortzetten van deze lobby agenda is bedoeld om de (WEF) chaos groter te maken.
   Het wachten is op de komst van de bruine beer vanuit Rusland. Da’s pas echt ‘rewilden’, want de burger mag zich niet bewapenen om zichzelf te verdedigen.
   Of nog beter; het doorsteken van onze Delta dijk, zodat er binnen de kortste keren haaien om uw huis circuleren.

   Het respecteren van het natuurlijk wild is mooi voor de TV met snacks in de hand. Maar met massa’s geld alleen krijg je echt geen “ongerepte” natuur meer terug. Daarvoor moet eerst de mens worden uitgeroeid en daarna een lange periode worden overbrugd.

   Gaan uw kleinkinderen straks natuurfilms maken t.b.v. de 500.000.000 zombies van de nieuwe wereld orde?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *