Vanuit Wolfsschanze 2.0 vallen klimazi’s boerenland aan…

Het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

De ironie wil dat de twee stichtingen Ark Natuurontwikkeling en zusterclub Rewilding Europe- die van het platteland een ontvolkte wildernis willen maken met wolven en bisons, zelf huizen in een betonbunker – Der Wolfsschanze 2.0- met golfplaten aan het Toernooiveld in Nijmegen.  

Dat ‘veld’ zelf is een tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan, alsof er een tankdivisie over moet rijden voor hun Operatie Barbarossa 2.0 (Green Deal) van de klimazi’s: Het uit productie halen van een miljoen hectare Europese landbouwgrond voor ‘wildernis’, uit naam van ‘biodiversiteit’ en CO2-compensatie.

Europa Overwint

Wildernisbusiness met steun van Oranje.
Rewilding Europe werd in 2010 opgericht door de van WWF afkomstige Frans Schepers en Wouter Helmer van Ark Natuurontwikkeling. Het plan van Rewilding Europe werd in Praag gelanceerd in mei 2009 op de Wild Europe Conferentie. Toen presenteerden ze hun aanvalsplan op het Europese platteland: 1 miljoen hectare cultuurgrond uit productie te halen, volgens de Amerikaanse wildernisvisie: de mens enkel als toeschouwer, geen oogst.

Die conferentie werd bijgewoond door Laurentien van Oranje, ‘special advisor’ van de club. Wie ‘groen’ zegt Oranje, al sinds Bernhard WWF oprichtte met Luc Hofmann (farmagigant Roche, tevens Mava Foundation) Laurentien is ook ‘fellow’ van DE klimaatgeldsluis van Europa (30 miljoen euro per jaar), gevestigd in Den Haag, opgericht door McKinsey-acoliet Jules Kortenhorst: De European Climate Foundation.

Zou Laurentien Farmers Defense Force steunen en de schaapherders, dan had hun situatie er anders uitgezien. Nu is de situatie: boeren en door wolven geplaagde veehouders krijgen geen geld voor campagnes tegen rewilding. Zij mogen bij veeschade de wolvenbureaucratie in, zestien weken wachten of je vergoeding krijgt. Nadat je zelf eerst allerlei wolfwerend hekwerk plaatste, want anders krijg je geen vergoeding.

En de mensen die hun aanvallen met de (beschermde status van de) wolf als wapen, baden in de miljoenensubsidies en loterijgelden. Hier daarom een historisch overzicht hoe die miljoenenlobby voor ‘de wolf’ tot stand kwam.

Schepers lanceerde ook een eigen Rewilding Europe BV, waarmee ze wildernistoerisme in Europa willen exploiteren. Dit nadat ze met subsidies en loterijgelden beslag legden op gronden. Opvallend is ook een ‘investment loan’ van de Europese Investeringsbank van bijna 8 ton euro.

Bij zuster-initiatief Wild Europe van oa Zoltan Kun (WWF, Pan Parks Foundation), eveneens gevestigd als stichting in Nederland, lezen we over het waarom van die lening. De EIB wil een CO2-compensatiebank worden, waarbij bedrijven ook aan biodiversity offsetting gaan doen.

Vele zusterclubs van Rewilding met meestal de zelfde mensen, bron Wild Europe

Het platteland als CO2-spons van De Stad
De beleidsterm daarvoor is Ecosystem Services, dat je hele gebieden kunt braak leggen of onder water zetten met de claim dat er dan geen CO2 meer wordt ‘uitgestoten’ in vergelijking met de uitgangssituatie. Het platteland als CO2-spons van de stad, zeg maar.

Wild Europe’s submission to the EIB calls for an internal restructure of the Bank to provide a more balanced range of funding instruments, capable of supporting such conservation initiatives where cash flow generation is relatively low – including a range of soft loans and grants.

Initial projects in this respect are promising, but this flexibility will be needed for wider replication. EIB support should also include capacity building, so NGOs and agencies can structure projects with sufficient income potential from non-extractive ecosystem service initiatives – carbon, flood mitigation, nature tourism – to fully service long term loans.

Wildernis (non extractive nature) levert niks op voor mensen. Dus moet de Rewilding Lobby daar een verdienmodel aan hangen.  Zo ontstond er afgelopen 13 jaar een wildgroei aan wildernisclubs in Europa. Naast Rewilding Europe en Wild Europe ook nog een Wilderness Society met wolf als logo, en diverse internationale afsplitsingen van het Nederlandse Rewilding Europe.

Ze ruiken allemaal hun kans, lees beslag op grond en subsidie.

Wildernis levert mensen niks op, maar is toch lucratief als lobby. Rewilding Europe Jaarverslag 2021

 Nederland voorop in de wildernishandel
‘Biodiversiteit’ is net als ‘biomassa’ en ‘klimaat’ iets ‘groenigs’ dat uitruilbaar moet worden. Zo werkt het als een soort aflaat die bedrijven kunnen kopen. Dat groenigs wordt dan een via afpersing door wetgeving (Klimaatwet) verkregen geldbedrag waarmee je hectares grond en grondstoffen opkoopt.

De ambitie van de EIB om Klimaatbank te worden, hangt nauw samen met de Green Deal van Frans Timmermans en Ursula von der L en hun Verenigd Europa. Europa Overwint als eerste CO2-neutrale continent in 2050. Oftewel, een gede-industrialiseerd Europa dat naar gelijkenis van het eerdere Morgenthau-plan voor Duitsland wordt teruggeworpen naar de steentijd.

Alle banken en bedrijven moeten betalen voor iedere ton CO2 die ze op papier produceren. Zo wordt ‘CO2-uitstoot’ net als ‘biodiversity-loss’ vervolgens een kredietvorm waarmee private partijen bijvoorbeeld gronden opkopen. In Nederland werkt dat mechanisme al met de CO2-bank van milieufederaties, die veengrond onder water zetten.

De Wolfsschanze van Dolfie na de aanslag door Von Staufenberg

Naar Hollands koopliedengebruik, zijn het weer Nederlandse clubs die in deze handel vooroplopen in Europa. Daarnaast opereert een wereldwijde alliantie, de Wilderness Foundation met hun Global Deal for Nature. De Strategie van Rewilding Europe leggen ze als volgt uit

Rewilding Europe aims to build an extensive network of rewilding initiatives across Europe as part of its European Rewilding Network (ERN). Together, as showcases which share knowledge and experience to establish best practice, these constitute a burgeoning rewilding movement.

Wouter Helmer en consorten hebben gewoon vlot ontdekt, welke hoofdtrends het Europese platteland plagen. Complete plattelandsgemeenschappen ontvolken, voorzieningen verdwijnen. Waar Nederlanders in Frankrijk een ‘tweede huisje’ kopen, betekent dit dat de natuurlijke sociaal-economische infrastructuur implodeert. Omdat jeugd wegtrekt naar stedelijke centra, voorzieningen verdwijnen.

Tegelijkertijd rukken grote roofdieren weer op vanuit bijvoorbeeld Oost Europa en enkele reservaten waartoe ze vroeger beperkt waren. Die trends combineer je vervolgens met het beleid dat uit naam van Agenda 21/2030 Agenda door Brussel, World Economic Forum en de Verenigde Naties wordt opgelegd.

Het World Economic Forum is laaiend enthousiast

Landbouwgrond uit productie voor ‘het klimaat’
Hun idee is vervolgens, dat je die leegloopgebieden dan omzet in wildernisparken. Net als de Postcode Loterij die zich naar andere landen uitbreidde, bouwt Rewilding Europe een heel netwerk van internationale zusterclubs, zoals de True Nature Foundation die onder een iets andere naam het zelfde bepleiten.

Sinds 10 oktober krijgen ze ook al steun van het World Economic Forum onder het kopje ‘Biodiversity Finance’….Die bejubelen Rewilding als strategie ‘to fight climate change’, ook in de Verenigde Staten:

In Ukraine, True Nature Foundation is helping to bring back lost species, including the Carpathian water buffalo. This will help to restore the wetland ecosystem around the Danube Delta, the second largest river delta in Europe.

In the western United States, ecologists have proposed rewilding 11 areas of government land to help the US fight climate change and protect more than 90 threatened species.

Restoring ecosystems around rivers and streams and boosting biodiversity would help to reduce the risk of wildfires and lower emissions by locking away more carbon in the landscape, the plan’s authors say.

Plattelandsontvolking als klimaatstrategie

Zoals bij alle artikelen van ecologen moet je tussen de regels door lezen, niet naar de vrome intenties kijken maar de logische consequenties.

In de praktijk betekent het vooral: landbouwgrond verder verwaarlozen, tot er eerst onkruid groeit en dan bos. Dat bepleitte een artikel in de Ecologistal voor Groot Brittannie, als ‘klimaat’-strategie. Eigenlijk verheerlijken ze de gevolgen van economische ineenstorting in het platteland, en de trek van bewoners naar stedelijke centra bij gebrek aan geld en werk:

Evidence from around the world highlights the benefits of natural regeneration. In Eastern Europe and the former USSR, vast spontaneous reforestation since the Soviet Union’s collapse includes most of over 58 million hectares of abandoned croplands in Russia and Kazakhstan.

Het WEF is groot voorstander

Natuurontwikkeling = cultuurvernietiging
In Nederland noemen we die (publiek gefinancierde) aanval op de sociaal-economische infrastructuur van het platteland sinds de jaren ’90 ‘Natuurontwikkeling’.

En dat is de kernactiviteit van Stichting Ark. Daarvoor spaarden ze al 43 miljoen euro vermogen uit loterijgelden en subsidies. De ‘terugkeer’ van de wolf helpt ze zo de kaken zetten in veehouders en boeren op het platteland. Zoals de ganzenplagen de weidegronden degraderen, zodat de eerste snede van veel boeren in het voorjaar volledig in ganzenmagen verdwijnt.

Vervolgens helpen provinciale overheden hen subsidieren om verlaten landbouwgebied tot ‘wildernis’ om te zetten. Wilderkitsch met teruggefokte oerkoeien en informatieborden, waar je niets mag doen behalve toekijken.

Onder de vlag van ‘stikstof’ wil hun leugenachtige en corrupte overheid nog 3000 boerenbedrijven om zeep helpen, en mogelijk nog 150 duizend hectare uit productie halen/extensiveren. Nadat uit naam van het Natuurnetwerk Nederland al een 120 duizend hectare landbouwgrond uit productie werd weggekocht door hun overheid.

Wisentdenkmall Eichhorst. Herman Goering en de gebroeders Heck waren de pioniers in Rewilding

Net als Herman Goering eerder, laten ze nu overal opnieuw bisons los. Ook in Engeland zijn uit naam van rewilding de eerste bisons al losgelaten. Dat noemen ze dan natuurherstel en ‘regeneratie’. Er zijn zelfs plannen om olifanten in Europa los te laten, om zo de uitgestorven mammoet te imiteren.

Jaarverslag 2021 Ark Natuurontwikkeling is schatrijk en kan makkelijk wolvenschade vergoeden

Complot/Succesvolle en schatrijke lobby
Dat idee van wildernis is sinds 2 februari 2009, deze resolutie van het Europees Parlement officieel beleid.. Met een Hongaar, Gyula Hegyi als speciaal rapporteur:

Calls on the Commission, in cooperation with stakeholders, to develop guidelines on how to protect, manage, use sustainably, monitor and finance wilderness areas under the Natura 2000 network, especially with regard to upcoming challenges such as climate change, illegal logging and increasing demand for goods;

17. Expresses deep concerns for European biodiversity policy due to lack of funding for management of the Natura 2000 network; in this context, calls on the Commission to prepare, as provided for in the Habitats Directive, Community co-funding for the management of sites in Member States;

18. Calls on the Commission to give a special status to and stricter protection for wilderness zones in the Natura 2000 network;

19. Considers that rural development policy and the integration of environmental protection into the EU agricultural sector must be reinforced; judges, however, the Rural Development Fund insufficient to finance biodiversity and wilderness conservation in terms of resources and its programming and expertise;

20. Calls on the Commission to ensure that the Natura 2000 network will be strengthened further to become a coherent and functioning ecological network in which wilderness areas have a central place; stresses the need for coherent policies, in particular in the common agricultural policy, transport, energy and the budget in order not to undermine the conservation objectives of Natura 2000;

Wisent op Schorfheide

Rewilding = Cultuurvernietiging
Met die resolutie in 2009 om meer geld te pompen in ‘rewilding’ als startschot, is de Rewilding in Europa van start gegaan, opgevolgd door de Wild Europe Conferentie in Praag in mei 2009.

Je kunt het een ‘complot’ noemen, maar ik noem het liever slimme en succesvolle lobby, die voor minstens de helft leeft van belastinggeld. Zo financieren productieve mensen, boeren, vissers, burgers en buitenlui dus hun eigen economische neergang/rewilding.

Met hun European Environmental Bureau (EEB) als gesubsidieerd lobby-orgaan en de LIFE+subsidies – vele miljarden euro’s onder de Green Deal- kan hun wolf zo de kaken in het platteland zetten. Zolang ‘de wolf’ maar die strikt beschermde habitatrichtlijn-status houdt, en dus onaanraakbaar bij wet is.

Dan kun je verder met rewilding, wat niets minder is dan gesubsidieerde cultuurvernietiging. Nadat God verdween uit Jorwerd door de Culturele Revolutie van de Nieuwe Wereld Orde (na 1945, Bretton Woods), moet De Natuur terugkeren op het platteland als substituut-religie. et Aarde als godheid (Earth Charter, Vredespaleis 2000, bijgewoond door Beatrix van O.) en Het Strikt Beschermde Dier als Gouden Kalf.

Er is licht in de tunnel voor gedupeerde schapenhouders

 • Er is ook een lichtpuntje voor veehouders: Op 21 november nam het Europees Parlement de motie voor een resolutie aan, om vee beter te beschermen tegen aanvallen van grote roofdieren. Dat zou ondermeer kunnen door de beschermingsstatus van wolven te verlagen van strikt beschermd naar ‘beschermd. De Europese Commissie wordt gesommeerd hier tot actie over te gaan. Nu zelfs de pony van Ursula von der L. te grazen werd genomen door een wolf, kan de Rewilding dus wel eens tegenwind krijgen.

4 Replies to “Vanuit Wolfsschanze 2.0 vallen klimazi’s boerenland aan…”

 1. En uiteindelijk moet de mens verdwijnen, want de mens is de vijand van de mensheid (First Global Revolution. 1991, The real enemy then is humanity itself). Dit kan lukken door mensen zo maatschappelijk te beperken dat ze geen gezin meer kunnen vormen. Alleen de erg rijken zullen dat nog kunnen. De sociopaten en psychopaten zullen in verhouding toenemen. Waarom haten ze de mens, zichzelf, zo, want alle haat is uiteindelijk zelfhaat volgens mij. Ze weten wat ze zijn.
  Overigens snap ik niet dat er Christelijke partijen zijn die dit allemaal steunen.

 2. De EU het WEF en de NGO’s zijn slechts corporaties. Het zijn clubs waarvan alleen de leden zich aan de huisregeltjes ofwel statuten moeten houden en contributie moeten betalen.
  Wij gewone mensen zijn geen lid van die clubs! Dus betalen we geen contributie (meer) en zijn wij niet wettelijk gehouden aan hun statuten of regeltjes.
  Met het ineenstorten van hun valuta stelsel en hun (oorlogs-)economie is het gauw afgelopen met die zelf verstikkende kankergezwellen. Hun idiote ideetjes leiden tot niets.

 3. Het is wel duidelijk zo. Die boeren met het verdienmodel: “Voedsel produceren” (dat bestaat bij de gratie van moeten kunnen eten) moeten verdwijnen zodat er plaats gemaakt kan worden voor bestuurders met het verdienmodel: “Betaal ons om uw CO2 uitstoot te compenseren”, een verdienmodel dat bestaat bij de gratie van dwang (klimaatwet), leugens (er is een klimaat catastrofe) en overmoed (we kunnen het weer in 2100 regelen). Opgeleukt met vroom excuus over ‘de natuur’, die wolf kan mooi als treiterdier worden ingezet tegen de boer.

  Doe mij dan dat eerste verdienmodel maar. Van vrome klimaatpraat kan kunnen alleen dieven leven.

  En waarom is er geen subsidie voor het plaatsen van wolfwerende hekken rond weilanden wanneer ‘we’ die wolf zo belangrijk vinden? Dat beest is inmiddels in Nederland en red zich wel. Dus dat belastinggeld dat nu naar al die stichtingen gaat kan nu mooi naar de boer, waar we nog wel iets aan hebben.

 4. Ah, in de BlackBox aflevering van gisteren lichtte je al toe dat de boer subsidie kan krijgen voor afrastering maar dan moet je wel bijna een ‘compliance’ afdeling hebben om dat voor mekaar te krijgen in de beleidstechnisch juridische jungle van de Nederlandse bestuurscultuur. Dat geldt trouwens voor wel meer regelingen. Zo heeft Nederland op papier ook het een van de beste armoede bestrijdingsregelingen ter wereld. Het kan zeker slechter maar dat er in de praktijk voedselbanken zijn, is op zijn best curieus.

  Rewilding doet me ook denken aan de visioenen van de profeten waarin Israël wordt verjaagd en afgevoerd. Het land wordt bevolkt door wilde dieren als jakhalzen die tussen de ruïnes rond hangen en akkers brengen niets meer op. Rewilding = terugkeer van chaos, armoede en ellende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *