Linkse activisten beoordelen aanvragen journalistiek-fonds

NVJ, ‘steun en toeverlaat’ van De Staat

Het Ministerie van Onderwijs van het Rutte-regime is sinds 2015 niet alleen jaarlijkse miljoenensponsor van LBGT-agitprop door ngo’s in media en op scholen, maar ook van ‘onderzoeksjournalistiek.’

Het OCW-ministerie financiert ngo’s als Follow the Money van Paul Polman (Unilever) biograaf Erik Smit, Platform Investico van Greenpeace-activist en Volkskrant-Ombudsman Jeroen Trommelen en De Correspondent jaarlijks met tonnen euro’s per initiatief.

Dat vindt plaats via een Stimuleringsfonds dat 3 miljoen euro per jaar via een ‘regeling onderzoeksjournalistiek‘. Maar hoe politiek gekleurd zijn deze mensen, en maakt ieder initiatief evenveel kans op subsidie?

Building Partnerships for the Goals (SDG17)

Agitprop dressed as journalism
Follow the Money stak een deel van die subsidies in het voor gek verklaren van oppositie bij het Rutte-regime, wij zijn ‘complotmedia’.  Laten wij dan eens kijken, wie deze agitprop dressed as journalism in de lucht houdt. Follow the Money werd opgericht door Paul Polman-biograaf Erik Smit, en heeft na jaren reclame en subsidies nu dik tienduizend ‘subscribers’ die voor artikelen willen betalen.

De Correspondent, kwam in 2013 tot stand vanuit NRC Next, met subsidie van de Stichting Democratie en Media.  Die ngo kwam voort uit Het Parool, en had in 2017 een vermogen van 150 miljoen euro, vooral in beleggingen. Die club financierde in 2017 ook een ‘Meldpunt Islamofobie’, en ‘verborgen verhalen van zwart Nederland’ van The Black Archives. In de Raad van Toezicht vinden we de Stichting Doen (Postcode Loterij) en SER Topvrouwen.

Een spruit van de Correspondent is links-liberale metroman Rutger Bregman, die goede sier maakte bij het World Economic Forum met zijn pleit voor een universele uitkering. (basisinkomen) Ik wil maar zeggen: Niet iedereen maakt evenveel kans op mediasubsidie bij deze club voor gepolitiseerde agitprop ‘dressed as journalism‘ uit Amsterdam. Bij de Correspondent werken vooral linkse metromannetjes en activisten voor ‘klimaatrechtvaardigheid’ met een hoog ‘sla mij’-gehalte, zoals Karel Smouter.

Jeroen Trommelen geeft zijn eigen Investico ook subsidie

Er is een ‘fonds bijzondere journalistieke projecten’, waar je bij een goede ‘pitch’ nog wel kans maakt op inkomenssubsidie. Dat fonds werkt met de Jong Talent-regeling  als personeelssubsidie (jaarlijks veertien stagiares) voor ‘de dagbladen’ in handen van twee Vlaamse miljardairs, Van Thillo en Leysen. De hoofdredacteuren van die kranten voeren weer een jaarlijks ‘hoofdredacteuren-overleg’, zoals dat in een polderland gangbaar is, en zo schuiven ze ook bij de minister aan tafel.

Ook is er een noordelijk media-overleg waar het Mediahuis (Leysen) aanschuift bij de overheid.

En er is dus een Stimuleringsfonds voor voor de Journalistiek opgericht met steun van het Ministerie van OCW. Daarvan is de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek (Frits van Exter) weer voorzitter.  Die raad keurt het eigen vlees bij journalisten.Van Exter was hoofdredacteur van dat noodlijdende weekblad, waarvan de naam mij even is ontschoten. Oh ja, Vrij Nederland: bestaat dat nog?

..Drie linkse activisten en een ANP-meneer

Samenwerking met De Staat op alle fronten
Het Rutte-regime wilde ‘onderzoeksjournalistiek’ jaarlijks met 5 miljoen euro subsidieren. Dit inititatief vond plaats via de geijkte weg. Eerst gaf het OCW-ministerie opdracht voor ‘nieuw onderzoek’t. Een mediaprofessor Henri Beunders en een organisatie-adviesbureau de DSP Groep (Amsterdams bedrijf met overheid als voornaamste klant) bouwden de beleidsrechtvaardiging voor meer linkse mediasubsidies:

Wat is de stand van de onderzoeksjournalistiek in Nederland? Dat onderzochten DSP-groep en prof. dr. Henri Beunders in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek is één van de vier onderzoeken naar de duurzaamheid van de onafhankelijke journalistiek in Nederland.

Die journalisten, een kleine 8000 in getal zijn lid van de NVJ in Amsterdam. Hoeveel subsidie de NVJ van het Ministerie van OCW krijgt, staat niet in de jaarverslagen vermeld. Qua financiele transparantie valt er bij de NVJ nog een wereld te winnen. Om van de kwaliteit van hun werk nog maar te zwijgen. Ze zijn ook niet op hun gebrekkig functioneren aan te spreken. Dan worden ze boos Daarom zegde ik in 2013 mijn NVJ-lidmaatschap al op.

Het laatste openbare en nogal summiere jaarverslag stamt uit 2020. Daar staat alleen dat ze subsidie krijgen, en dat de regering ze als een cruciale dienst beschouwde om haar coronapolitiek aan het publiek te verkopen: Op zo’n moment zou een zichzelf respecterende journalist zich al achter de oren moeten krabben.

Daarnaast werkt de NVJ – zo stellen ze in dat jaarverslag- nauw samen met het Ministerie van Veiligheid en haar NCTV, de club die het spook van terrorisme vermarkt in Nederland.

Vega-activist

Aanvragen beoordeeld door linkse activisten
De uitkomsten vormden de aanloop naar de besteding van de met het Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor onderzoeksjournalistiek (5 miljoen euro per jaar). De hand van het OCW-Ministerie lijkt zichtbaar in de subsidiabele themas. Want zo is er subsidie voor ‘thematische samenwerking’, en dan bedoelen ze natuurlijk samenwerking tussen links-liberale jongens en meisjes in de dossiers die hun overheid aan het land wil opleggen, zoals ‘de klimaatverandering’ en ‘de energietransitie’.

Interessant is dat de Adviescommissie van dat Stimuleringsfonds alles behalve politiek neutraal is. Zo zien we hier Jeroen Trommelen verschijnen. Die maakte de grootste journalistieke blunder die je op chemisch vlak kan maken, over ‘Het Gifschip’ de Probo Koala. Er was nooit een gifwolk, er was wel een campagne van Greenpeace. Zie daarover ‘Het Gifschip, verslag van een Journalistiek Schandaal’ door Jaffe Vink.

Maar niettemin kreeg Trommelen een journalistieke prijs, en nu mag Trommelen als Ombudsman bij de Volkskrant het eigen vlees keuren. En hij mag zijn eigen Investico dus aan subsidie helpen.

Trommelen kon met geld van de linkse miljardair Rogier van Vliet, de grootfinancier van milieuclubs en Rewilding Europe met zijn Adessium Foundation het Platform Investico oprichten. Zijn personeel – Thomas Muntz en Belia Heilbron- heeft mij vervolgens via een sterk staaltje framing belachelijk gemaakt in een artikel, omdat ik ‘klimaatontkenner’, aka  klassenvijand zou zijn. Nadat ze via een gesprek van 3 uur een alibi voor zichzelf maakten.

Van je kennis en onderbouwde uitleg zie je niks terug in het artikel, ze wilden enkel wat valse ‘citaten’ aan je ophangen om je te kunnen framen.

Van Nico Koffeman

Hille Those Vegan Cowboys Van der Kaa
Wie zit er nog meer in die Adviescommissie Thematische Samenwerking? Hille van der Kaa. Zij noemt zich ‘Vegan Cowboy’, lid dus van de activistenclub tegen veehouderij die Nico Koffeman, senator (en oprichter) van de Partij voor de Dieren oprichtte. Je ziet dus wat ‘thematische samenwering’ inhoudt: Hun toekomstvisie over veehouderij in hun frame belichten van ‘voedseltransitie’…

Thematische samenwerking is natuurlijk bij uitstek 2030 Agenda, en wel SDG 17: Building Partnerships for the Goals. Via ‘samenwerking’ en georganiseerde tegenspraak ‘de transitie’ van ‘draagvlak’ voorzien.

Daarnaast is Goos de Boer van persbureau ANP (John de Mol) de keurmeester.

En we vinden de links-liberale activiste dressed as journalist Tanja van Bergen. Die interviewde mijn grote vriend, de links liberale activist dressed as journalist Karel Smouter voor dagblad Trouw ‘Een betere Boer begint bij jezelf‘, in een toonzetting van ideologische instemming met zijn (feitelijk onjuiste en valse) uitgangspunten. Andermaal, weer in die zelfde linkse hoek van pro-overheidsactivisme en transitiegelul.

Smouter probeerde via een serie interviews vertrouwen te wekken bij de boeren die in verzet komen tegen de diefstal van hun grond op basis van leugens als ‘stikstof’. Vervolgens gebruikt hij dat journalistieke vernis om zijn ideologie uit te venten, in een boekje Blauw Wit Rood, over de omgekeerde plattelandsvlaggen.

Zie dat hij naadloos de agitprop van het Ministerie van Veiligheid in zijn proza opneemt, en dat de zelfde strategie als Remkes kiest en het Rutte-regime ter pacificatie:

“De boerenbeweging is ook gekaapt. Tijdens de coronapandemie is er een anti-overheidssentiment bij gekomen, waarin de boer wordt gezien als de oer-Nederlander die de rest van het volk de weg moet wijzen. En sommige boerenleiders hebben zich dat laten aanleunen.

Hier is geen waarheidsvinder aan het woord, maar een procesbegeleider.

Door ‘Friese Norm’ heten opstandige boeren voortaan ‘terrorist’

‘Polarisatie’: een andere mening uitventen dan linkse liberaal/hun leugenachtige overheid 
Het is -aldus Smouter- niet de overheid die fout zit, om op basis van pseudo-wetenschap (stikstofmodel Aerius en KDW’s) boeren te onteigenen, via diefstal van 29 miljard euro. En nee, je mag de uitgangspunten niet bevragen over ‘verduurzaming’ en ‘de voedseltransitie.’

Nee Smouter toont begrip voor gevoelens, wanhoop over toekomst in de ogen ziet van boeren(…). En dan is Smouter vervolgens het redelijke middelpunt zelve, die de weg wijst uit ‘polarisatie’ ( = het bestaan van andere visies dan die van de overheid en het links-liberaal kartel)

Smouter heeft Blauw wit rood opgedragen ‘aan zoon Nelis en zijn zusje op komst. Het is jullie toekomst die hier op het spel staat.’ Want dat is wat hem het meest bezighoudt: “De stikstofcrisis is nog maar een voorbode van wat ons te wachten staat aan ingewikkelde vraagstukken door de klimaatverandering. Mijn zorg is dat we ons door de polarisatie zo laten verlammen dat we niet op tijd zijn met het oplossen van deze vraagstukken.

Karel Smouter framede mij tot idioot en misdadiger in NRC met vijf feitelijke onjuistheden in 200 woorden, omdat ik 1 van zijn klimaatactivist-vrienden bij hun overheid had beledigd en vervolgens gewelddadig was opgepakt. Over polarisatie gesproken.

Tussen de regels lees je dat urbane liberalen het weer beter weten dan die gekke conservatieve plattelanders. En dat die vanzelf Het Groene Licht gaan zien, Smouter en het Rutte-regime haar ideologie en CO2-zwendel omarmen wanneer hij maar voldoende begrip voor ze toont via ‘een open gesprek’…

We zijn gek wanneer we geen linkse agitprop en staatsleugens slikken

Nieuwsmijder, of gewoon genoeg van gekleurde agitprop?
Onderzoeksjournalistiek is per definitie een problematische term. Het betekent dat een ‘gewone’ journalist dus blijkbaar geen onderzoek doet, en overschrijft wat anderen voorschrijven. Ze kopieren dan informatie van de persbureaus Reuters (eigendom Canadese miljardair Thomson), ANP (John de Mol) en AP. En van de afdelingen ‘communicatie’ van clubs waar journalisten gezag aan willen toekennen.

Zoals hun overheid, academie-ambtenarij bij de gevestigde universiteiten (‘wetenschappers’) en milieuclubs van de Postcode Loterij en hun overheid. Waarheid in ‘de journalistiek’ is ‘dat wat wij autoriteit toekennen’ (vanuit hun links-liberale wereld-aanschouwing) en ‘wat ik het vaakste gehoord heb.’ Dat krijg je wanneer journalistiek vooral bemenst wordt door links-urbane pretpakketjes zonder analytisch abstractievermogen of dossierkennis.

En dat seksen ze nog een beetje op met Wikipedia-kennis. Vanwege die afhankelijkheid van institutioneel nieuws/staatsreclame, is het in de zomer ook ‘komkommertijd’ in de journalistiek. Omdat de ambtenarij en ‘communicatie’-sector die ze hun persberichten voorkauwt dan met vakantie is. Dus is er ook geen ‘nieuws’…

Zeg je de krant op, omdat die die institutionele agitprop geen ‘journalistiek’ vindt, dan hebben ze een mooi woord voor je bedacht: Je bent ‘nieuwsmijder‘ aldus Maike Olij van dat Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, na – opnieuw’ – nieuw onderzoek, ditmaal van de Hogeschool Utrecht…. Er zijn steeds meer ‘nieuwsmijders’, die liever geen linksliberale agitprop en staatsreclame tot zich nemen. Dus willen ze nu in hun schedel kijken, in plaats van eens bij zichzelf te rade gaan.

Hugo en de hem loyale ‘journalisten’, regime-activisten van De Telegraaf, NOS, RTL

Omdat ‘de journalistiek’ geen zelfreinigend vermogen kent, en tegenwoordig niet meer de macht controleert, maar haar oppositie. (‘complotdenkers’..)

 • Is er geen betere oplossing dan mediasubsidies? Een overheid die werkelijk ‘de pers’ de ruimte zou geven, die stuurt eerst al die ‘communicatie’-afdelingen naar huis, dat een bestuurder al drie marketeers in dienst heeft. En die lakt de info van Woo-verzoeken niet helemaal zwart. Of zoals bij mij, dat ze je Wob drie jaar lang traineren tot de Raad van State aan toe.
 • Het is de overheid die censuur op sociale media aanstuurt, zodat je bij bepaalde trefwoorden gecancelled wordt
 • Dit is maar een kleine inventarisatie van een ochtendje, verdere uitwerking en wederhoor volgt.

10 Replies to “Linkse activisten beoordelen aanvragen journalistiek-fonds”

 1. Top artikel eer. Enkele namen die ik hier zie langskomen zag ik ook op de website van Bert Pijnse van der Aa, een goede vriend en broeder in het goede die ik hier gisteren ter huize mocht verwelkomen. Graag plug ik hier schaamteloos zijn werk: https://bureaulesswatts.nl/. Noot: in de linkerkolom zit een vakje ‘Archieven’ waarin je kunt selecteren.
  “Van engineering naar financial engineering”
  “Het is niet de energietransitie, maar de economie van de energietransitie”

 2. Interne intriges van de journalistiek kan je beter schrijven in een publicatie die alleen journalisten bereikt.

  Verder valt de “links” haat wel erg op. Nu is links/rechts een valse tegenstelling. Je jaagt door deze taal nodeloos de 25% van de Nederlanders die links stemmen tegen je in het harnas. Hoe kan het, dat iemand die zoveel valsheid doorziet, zelf blijft vallen voor de links/rechts psyop?

 3. Ik heb het stukje van Smouter gelezen. Maar echt op onderzoek uit naar de feitelijk basis onder stikstofcrisis doet hij niet. We krijgen een beschrijvingen van meningen waarbij centraal staat dat ‘de meeste mensen goed zijn’.
  Het gaat er dan wel om dat we niet vast zitten in loopgraven etc. maar het idee dat ‘de natuur op omvallen staat’ wellicht wat overdreven is komt niet bij hem op. Zie bijvoorbeeld: “De voorhoede gaat soms te snel, waardoor meer behoudende mensen van de weeromstuit in de weerstand schieten.” Dat klinkt toch als D66 (de voorhoede) heeft helemaal gelijk, het gaat alleen om het tempo en de manier waarop je boeren onteigend. Want dat dit laatste overdreven is lijkt hij niet te vinden.
  Dat de slopers van de agrarische sector in Nederland een ‘voorhoede’ is staat voor hem al vast. Dan weet je ook welke kant het volgens Smouter op moet uiteindelijk. Zoals in Sri Lanka.

  Arnout Jaspers komt ook met een boek over de stikstofcrisis. Ik denk dat ik die maar lees t.z.t. want daar staat vermoed ik wat meer in van wat er nu feitelijk aan de hand is. Dan wordt de scheidslijn tussen de verschillende politieke visies op deze zaak ook wel duidelijk. Want die Smouter lijkt te starten bij D66 heeft gelijk alleen de communicatie moet anders. Dat staat ook nagenoeg letterlijk in het stuk van Trouw. Ik mag niet hopen dat ‘blauw wit rood’ onder ‘onderzoeksjournalistiek’ valt.

 4. Ik zit nog eens even dat stukje van Smouter te bekijken maar ik voel me weinig geïnspireerd dat boek te kopen. Moet dit doorgaan als journalistiek werk? Met waarheidsvinding? En politiek neutraal?

  Een aantal voorbeelden van wat hij zegt:
  “Volgens onderzoek van LTO Nederland wil driekwart daarbij ook verduurzamen. Dus het beeld van een beroepsgroep die massaal de hakken in het zand zet klopt gewoon niet.”
  Maar dat maakt niet uit want het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat het geen tijd is voor innovatie maar ‘harde keuzes’. Saneren dus. Welwillendheid daar hebben die boeren niets aan bij dit kabinet.

  De progressieve partijen VVD en CDA zijn nog niet progressief genoeg. Smouter is niet eens in staat om een niet D66/GroenLinkse kijk op zaken als iets anders te zien als een gebrek aan eigenaarschap:
  “Het wachten is dus eigenlijk op conservatieve politici die duurzaamheid niet brengen als een moetje uit Brussel, maar het intrinsiek verdedigen. De VVD, het CDA en andere partijen op rechts moeten zich het groene verhaal toe-eigenen in plaats van populaire standpunten in te nemen of zich te verschuilen achter Europese regels.”
  En dan is dit beleid geen eens een moetje vanuit Brussel maar vanuit kabinet Rutte-Kaag. Maar goed, je mag geen andere kijk op zaken hebben dan GroenLinks/D66 in deze. Nee, je moet hun standpunten overnemen en met verve verdedigen. En dan zou hij een objectieve journalist zijn? Pfffffff.

  “Johan Remkes begrijpt dat volgens mij. Bij de presentatie van zijn rapport zei hij tegen de boeren: het gaat er niet over dat een Europees verdrag dit aan ons oplegt, het is de aarde die dit van ons vraagt, de bodem bepaalt wat we kunnen doen. Met zulke taal ga je veel meer naar het hart van een boer.
  Jaaaaaa, kijk die Remkes! Die spreekt inmiddels hoog-GroenLinkse taal, die is deeltijd dieprenpartij sjaman geworden, de aarde en zijn natuurbeeld vererend als een afgod, ja dan zie je hoe de wereld in mekaar zit volgens Smouter!

  Een aantal punten die me opvallen:
  -0,0 aandacht voor wat er nu precies aan de hand is met dat stikstof.
  -Geen aandacht naar de rest van Europa waar stikstof met hetzelfde beleid geen probleem is.
  -Geen aandacht naar de natura 2000 postzegels die nooit aan de eisen zullen voldoen maar tot in het oneindige dienst kunnen doen als stok om wie dan ook mee te slaan.

  Ik heb helaas geen inhoudsopgave kunnen vinden om te zien of dit aan bod komt maar zag wel dat hij zo ongeveer alle problemen die Nederland heeft wil oplossen in 164 pagina’s. Ik denk niet dat hij veel tijd heeft om te kijken of er een ander meer robuust natuurbeleid mogelijk is. Zijn oplossing is vooral meer naar mekaar luisteren. Ik hoop niet dat zijn interview met Trouw daar een voorbeeld van is want met dit soort bruggenbouwers zijn er geen kloven meer nodig.

 5. Over subsidies gesproken, de boeren krijgen subsidies van de EU..
  Subsidies zijn onderdeel van het model van statisme, d.w.z. interventionisme in alle sferen van de samenleving, als klassiek liberaal zie ik het statisme als een eeuwig gevecht om geld dat onder dwang en met valse voorwendselen uit de zakken van anderen wordt geklopt. Of dat nou linkse of rechtse politiek is, en al het gekonkel en gemanipuleer, dat zal me een worst zijn, het enige wat telt is dat de een of andere groep onder dwang geld uit je zakken klopt voor hun hobby’s.

  ‘is er een anti-overheidssentiment bij gekomen, waarin de boer wordt gezien als de oer-Nederlander’

  Die boeren, en die zogenaamde vrijheidslievende Friezen zijn gewoon statisten, die net zoals de rest om de buit vechten die uit de zakken van anderen wordt geklopt. Ze zijn niet anti-overheid in de zin van het fors inkrimpen en wegsnijden van dat hele tumorgezwel, ze zijn anti-overheid waar ze hun zin niet krijgen.

  De twintigste eeuwse ‘oer-Nederlander’ is een collectivist, een sociaal-dictator. Er bestaat nauwelijks vrijheidslievendheid in Nederland. Men is hopeloos verslaafd aan de staat, aan subsidies, en hopeloos verstrikt een labyrint van interventionisme.

  Ik kom zelf overigens uit de Randstad oorspronkelijk, bij mij vergeleken is een gemiddelde Fries of boer een communist, een staats-gelovige, en ook Rypke komt er niet best vanaf qua vrijheidslievendheid. Het wordt tijd om die mythe van de vrijheidslievende boer of Noorderling door te prikken. Maar dan op een andere basis.

  Staakt u wild geraas, gij statisten, snij die hele tumor die de overheid heet weg uit de samenleving, en behoudt dan het kleine gedeelte dat gezond is, dan wordt de samenleving vanzelf weer viriel en gezond.

 6. Beste Rypke Zeilmaker, ik volg je trouw in de Andere Krant en bij BLCKBX en je bent geweldig, nu viel mij op dat je in het stuk over het Stimuleringsfonds voor de journalistiek de naam van Eric Smit verwart met Jeroen Smit.

  Paul Polman-biograaf Erik Smit is volgens mij onjuist. Jeroen Smit schreef deze biografie over de Unilever man Paul Polman.

  Het grote gevecht & het eenzame gelijk van Paul Polman noemt dit boek van Jeroen Smit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *