Follow The Subsidies (FTS), ‘onafhankelijke’ media in staatsruif

Geaccrediteerde Persvogels

Er  nagenoeg evenveel subsidie de kant op van media,  als advertentie- en abonnee-inkomsten uit de markt naar NDP-leden, zoals Van Thillo’s DPG en Leysen zijn Mediahuis. De journalistiek in Nederland lijkt bij uitstek een oligarchische constructie, waar staat en markt elkaar gebruiken voor ‘de boodschap’ en verdienmodel.

Niet alleen de NPO verkoopt staats-agitprop maar ook in naam ‘onafhankelijke’ media die zich ‘onderzoeksjournalistiek’ noemen: Zoals Follow the Money, De Correspondent en Investico, die jaarlijks tonnen euro’s subsidies vangen van staatsbedrijf het Stimuleringsfonds.

De Persgroep (DPG) aan de Jacob Bontiusplaats 9, de Gemeente Amsterdam zit in het zelfde pand gevestigd

Profiteurs van coronaparanoia
De handel in soft coronaporno (‘helden van de zorrug’) en harde coronaporno (stijle grafiekjes PCR-test, valselijk als ‘besmetting’ gerapporteerd) heeft de oude (deels) gesubsidieerde massamedia  afgelopen jaar goed gedaan. Hun brancheorganisaties NDP Nieuwsmedia en Villamedia melden expliciet dat ze van coronaparanoia profiteerden. Zo steeg plots de digitale omzet met 33 procent tot 100 miljoen euro van de totale 1,1 miljard euro in 2021, waar de oude media eerder een kwakkelend bestaan leden.

NDP bericht:

Na de uitbraak van de pandemie in 2020 was er een grotere behoefte aan nieuws en duiding. In 2021 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. Vooral digitale proposities deden het goed.

Maar vergeleken met subsidies, zijn media-inkomsten uit de markt dus ondergeschikt geworden, wanneer NDP een representatief omzetcijfer geeft voor ‘de kranten’. Het Rutte-regime heeft met haar ‘Commissariaat voor de Media’ ook haar eigen mediawaakhond, die beoordeelt of omroepen wel aan eisen van het regime voldoen.

Onder het Rutte-regime is de verdere consolidatie en integratie van regionale omroepen met de staatsomroep NOS verder voortgezet. Dat kun je lezen in de jaarverslagen van de regio-omroepen. Die consolidatie en integratie van verschillende redacties tot 1 ‘master’s voice’ heet bij het overheidsbedrijf (ZBO) Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ‘Thematische Samenwerking’.

Drie klimaatactivisten en een ANP-directeur oordelen daar in een adviescommissie over je subsidie-aanvraag.

Hugo de Jonge houdt zijn praatje voor ‘de pers’…

Bestuur Stimulerigsfonds door OCW-minister benoemd
Daarnaast financiert het Rutte-regime ook schijnbaar onafhankelijke media, die niet direct onder de publieke omroep vallen. Tegelijk verhoogde hun staatssecretaris van OCW Gunay Uslu dit jaar de subsidies voor deze ‘journalistiek’ met 8 miljoen euro, bovenop de 5 miljoen euro subsidies die het Rutte-regime al uitdeelde voor ‘onderzoeksjournalistiek’.

Dat meldde Peter Smet, de directeur van overheidsbedrijf (ZBO) Stimuleringsfonds voor de Journalistiek:

Als de Staatssecretaris het zegt, is het zo. Soms moet ik mezelf even knijpen om de kansen die we hier krijgen. Maar Gunay Uslu zei het gisteren tijdens het Mediadebat toch echt: het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek krijgt dit jaar een enorme impuls om de journalistieke infrastructuur verder te versterken en vernieuwen. Met ruim €8 miljoen aan extra middelen voor 2022, weet ik dat we nog veel meer voor de sector kunnen betekenen.

Wie gelooft dat je zo een kritisch onderzoek naar de klimaatoligarchie kan financieren, hoeft slechts de column van 12 december te lezen bij het Stimuleringsfonds van Thomas Hogeling. Daar worden tegenstanders van het Rutte-regime direct als onpersonen weggeveegd als complotdenkers en ‘extreemrechts’, terwijl Hogeling zijn sympathie voor het ecofascisme etaleert. Oftewel, geestverwanten onder elkaar, bij dat staatsbedrijf.

Euro-milieucommissaris Potocnik bij door European Journalism Centre geregisseerd pers-uitje. Potocnik is nu bestuurder van lobby-club Globe EU

Retoriek van het Ministerie van Veiligheid en EU
Met die subsidies financieren ze hun ‘onderzoeksjournalistiek’- stokpaardjes De Correspondent, Follow the Money en het Investico van klimaatactivist/Volkskrant-ombudsman Jeroen Trommelen met vele tonnen euro’s per jaar. Zoals ik gisteren al liet zien.

Daartoe spreken ze dan met ‘his master’s voice’ over de ‘klimaatcrisis’, het gevaar van ‘anti-overheidssentiment’ en ‘complotdenkers’.Follow the Money profileert zichzelf valselijk als ‘onafhankelijk’ maar schroomt niet om voor dik anderhalve ton euro per jaar te eten uit de staatsruif. Dat levert dan verhalen op als ‘De Heren achter de Complotmedia‘ van Dennis ‘l Ami:

YouTube-kanaal Café Weltschmerz, de Andere Krant en de nieuwe krant Gezond Verstand verspreiden de meest uiteenlopende complottheorieën. De mensen achter deze initiatieven bundelen hun krachten om een ‘media-hub’ te vormen voor geestverwanten. Een van de financiers van Gezond Verstand is Jan van Aken. Deze superlobbyist komt op voor de belangen van energiereuzen. Wat moet Van Aken bij een complotkrant?

Pointer ventileert terminologie van Ministerie Veiligheid en BZK over ‘misinformatie’…

Van Aken is geheel open over zijn op commerciele wijze -in plaats van via diefstal met staatsgeweld- vergaarde fortuin, en hoe hij dat inzet. Hij investeert in De Andere Krant, en die kon zo zonder een cent subsidie uitgroeien tot een weekkrant met 10 duizend abonnees. Jaloezie bij de subsidieslurpers van ‘De kwaliteitsjournalistiek’ zal een rol kunnen spelen.

In de samenvatting bij Follow the Money komen we het typische Ministerie van Veiligheid/NCTV-proza tegen over ‘anti-overheidssentiment’, een medium dat niet de macht controleert maar de oppositie:

Sinds de coronacrisis uitbrak hebben media die anti-overheidssentimenten aanwakkeren de wind in de zeilen. Maatregelen worden betwist (…), corona wordt niet serieus genomen. YouTube-kanaal Café Weltschmerz, De Andere Krant en de nieuwe krant Gezond Verstand vormen de belangrijkste spelers.

En

Gezond Verstand trakteert de argeloze lezer op stellingen als ‘Kranten en tv zijn nu vrijwel uitsluitend een spreekbuis voor de overheid geworden’ of ‘Nog nooit heeft een Nederlandse regering het algemene belang van haar burgers – jongeren, ouderen, ondernemers, zieken, gezonden, sporters, cultuurliefhebbers – zo ondergeschikt gemaakt aan één enkel belang – het handhaven van een noodtoestand die niet gerechtvaardigd wordt door een noodsituatie’.

Staatsbedrijf SVDJ en haar opinies

Journalistiek inzetten om andere mensen over klimaat te koeioneren
Steeds profileren ze zichzelf als hoeders van ‘de feiten’ en ‘de inhoud’, zonder zich ook maar enigszins over de logica, bewijzen en inhoud te buigen. De Correspondent van urbane klimaatactivisten en activisten voor ‘sociale gelijkheid’ (genderidiotie) profileren zichzelf als ‘onderzoeksjournalistiek’ en ‘onafhankelijk’.

Maar hun proza zou regelrecht bij het Ministerie van OCW en haar genderclubs en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en haar klimaatclubs vandaan kunnen komen, of uit de Omgevingsvisie van hun overheid:

We richten ons op de grote ontwikkelingen van deze tijd – van klimaatverandering en sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie.

Maar dat CO2-zwendel juist economische ongelijkheid aanjaagt en democratie in technocratie verandert, dat zul je bij deze pathologische leugenaars/links-liberale subsidieprofiteurs nooit horen. Met je donatie willen zij andere mensen veranderen tot kopie van hun eigen met loterijgelden en subsidies gepropageerde wereldbeeld:

Met jouw steun:

Draag je bij aan diepgravende journalistiek Stimuleer je kennisuitwisseling en dialoog Zet je journalistiek in voor sociale verandering

Even je moreel hoogwaardigheidscomplex etaleren

Slachtofferverhalen
Overal lees je het zelfde slachtofferverhaal van de journalistiek in crisis, zo directeur Annika de Groot van De Correspondent Foundation ook in hun jaarverslag:

Mensen hebben recht op betrouwbare informatie (..), deskundige duiding van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en onderbouwde context die het vluchtige nieuws in perspectief plaatst.

Maar journalisten staan wereldwijd steeds meer onder druk. Nepnieuws is een groeiend probleem, commerciële belangen brengen de onafhankelijkheid van redacties in het gedrang en tijdrovende onderzoeken sneuvelen vaak door gebrek aan middelen en tijd.

Opnieuw reciteert De Correspondent een kreet van hun overheid, nepnieuws, terwijl je De Correspondent zelden op een waarheid kunt betrappen op de thema’s waar ik enig verstand van meen te hebben. Een zelfde slachtofferstatus lees je bij de door de minister benoemde Peter Smet van staatsbedrijf het Stimuleringsfonds:

Precies aan tijd en mensen schort het vaak aan in de journalistiek, zeker in de onderzoeksjournalistiek en op lokaal niveau. Dat is ook logisch. Sluitende verdienmodellen en effectieve organisatievormen moeten daar nog gevonden worden. Dat is niet makkelijk, als je werk schreeuwend duur (onderzoeksjournalistiek) of je markt beperkt (lokaal) is

Maar nu hebben beide elkaar gevonden bij de zoete honingpot van het Stimuleringsfonds. Daarnaast klom de NVJ in 2019 bij het Openbaar Ministerie en de Politie op schoot, met hun initiatief ‘Persveilig’. Laatst vermarkte de NVJ het door de overheid bedachte probleem van ‘online agressie’…Waar journaille in de slachtofferrol kruipt.

De zelfde opinies die het OCW-ministerie sponsort via genderlobbyclubs

Stichting om subsidies te cashen voor Correspondent
De Correspondent is het links-liberale succesverhaal, waar 70 duizend abonnees bijdragen aan de helft van de inkomsten van 7 miljoen euro in 2017. In 2021 was die omzet ook (iets meer dan) 7 miljoen euro. De rest komt uit hun uitgeverij, zoals Rutger Bregman’s De meeste deugmensen. Zoals we lieten zien is dat succesverhaal niet spontaan ontstaan, maar opgestart vanuit de Stichting Media en Democratie. Niettemin, ze slagen er in winst te draaien, dankzij de uitgeverij.

De Correspondent richtte daarnaast – om subsidies te cashen- een eigen stichting op met ANBI-status- Correspondent Foundation om zo grote donaties van stichtingen te kunnen cashen voor hun klimaatactivisme. Daarnaast meldt hun jaarverslag dat ze iemand in dienst namen om een subsidie-aanvraag van vele tonnen euro’s bij overheidsbedrijf het Stimuleringsfonds los te peuteren:

Het komende jaar zullen de verwachte inkomsten van de Correspondent Foundation verder stijgen naar zo’n €223k. Een groot deel van deze inkomsten (€145k) is reeds toegezegd uit doorlopende machtigingen van particuliere donateurs en vastgelegde overeenkomsten met Fondsen en Major Donors.

Het overige deel zal worden gerealiseerd uit (1) een fondsenwervende campagne onder eigen donateurs en leden van De Correspondent, aanvragen bij nieuwe Fondsen en Major donors en in mindere mate (3) uit vergoeding van De Correspondent BV voor het coördineren van een grote onderzoekssubsidie van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek (SVDJ).

Building Partnerships for the Goals (SDG17)

Major Donors
Wie de ‘Major Donors’ (2) zijn geven ze niet prijs, maar dat kan een George Soros-clubje zijn. En 30 duizend euro per jaar van een ‘stichting Limani’ uit Huizen. De Correspondent Foundation is opmerkelijk eerlijk, wanneer ze toegeven dat zij geen journalistiek bedrijven maar globalistisch-linkse propaganda, aka ‘bewustwording’:

De stichting maakt journalistieke en maatschappelijke initiatieven mogelijk die zich bezighouden met de grote ontwikkelingen van deze tijd – van de klimaatverandering en sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan onderzoeksjournalistiek, bewustwordingscampagnes of lesmateriaal.

En laat dat nu precies de thema’s zijn van de 2030 Agenda, die het Ministerie van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en World Economic Forum hier uitrollen. Via ‘bewustwording’en hun kerk, Pakhuis de Zwijger, waar die ‘journalistiek’ elkaar jaarlijks feteert met ‘De Tegel’: het bord voor de kop, van mensen die de NCTV citeren als betrouwbare autoriteit.

We vragen ze nog even wie die Major Donors zijn, en ik heb Thomas Bruning van de NVJ gevraagd om een transparant financieel jaarverslag te overhandigen. Dat hebben ze niet publiek, terwijl hun vriendjes/leden de zogenaamde ‘complotmedia’ voor ieder duizendje verantwoorden, of valselijk framen (KRO-Pointer) tot handlanger van de olie-industrie.

We weten nu iets beter dan eerder, waarom ‘de journalistiek’ op de hand is van het staatsapparaat. Het is direct en indirect op afstand hun grootste geldschieter, sinds de onafhankelijker mediabedrijven teloor gingen of werden opgeslokt door twee media-Belgen. Met kreten als complotdenker, klimaatcrisis, nepnieuws anti-overheidssentiment en desinformatie nemen ze rechtstreeks de kretologie over van hun Ministerie van Veiligheid.

Wil je hun leugens en agitprop niet meer consumeren, laat staan daar voor betalen, dan hebben ze een nieuwe ‘ziekte’ voor je bedacht. Je lijdt aan ‘nieuwsmijding’.

Wie de krant opzegt en NPO mijdt, die heeft een ziekte: Nieuwsmijding

 • We blijven doorgraven tot de onderste steen boven is. Wie feitelijke onjuistheden vindt, trek direct aan de bel en we corrigeren ze.
 • Dit artikel kwam wederom tot stand zonder een cent subsidie. Wil je me steunen: koop mijn (fotografische) meesterwerk, liever dood dan slaaf, via www.lieverdooddanslaaf.com

5 Replies to “Follow The Subsidies (FTS), ‘onafhankelijke’ media in staatsruif”

 1. Hoezo mijden? Mag je ook allergisch zijn voor slecht nieuws?

  Het allerergste is nog dat je voor die onzin mag betalen als belasting betalende burger. Als die media maffia “bijdrage” niet meer via de belasting gaat en weer vrijwillig wordt zal een zegen zijn. Mochten de maffia media geld te kort komen dan hebben ze genoeg weldoeners die wel bijpassen want om het geld is het ze niet te doen.

 2. Een redacteur van een blaadje dat voor de helft is betaald door een aantal grote donateurs (https://pointer.kro-ncrv.nl/dubieuze-krant-huis-aan-huis-verspreid-met-hulp-van-anonieme-grote-donateurs) die de maat gaat nemen van een aantal journalistieke organisaties die én open zijn over hun financiën én bovendien (in het geval van FTM) voor 90% door leden worden betaald. Laat me niet lachen.

  En over die subsidies: de door jou zo bewierookte boeren ontvangen jaarlijks miljoenen aan subsidies. Zijn zij dan ook pionnen van de overheid? Of geldt dat alleen voor voor mensen die je af en toe met je neus op voor jou ongemakkelijke waarheden drukken?

  1. Wil je aub onder eigen naam reageren: En de link die je aanhaalt onderstreept direct ons punt: ‘dubieuze’ krant, waarom dat bijvoeglijke naamwoord? Zo kijken subsidie-journalisten/ambtenaren van de NPO naar ongesubsidieerde alternatieven.

   Jullie waarheidscriterium is ‘sociale autoriteit’ ipv bewijs en logica, en dus val je ook direct mijn sociale autoriteit aan, ‘redacteur van een blaadje’..

   En ‘ongemakkelijke waarheden’ ? Noem er eens 1, die van Al Gore? Het onderwijs dat ik vroeger genoot was ook publiek gefinancierd, en dat is niet beslist verkeerd. Het wordt pas een probleem wanneer je steeds 1 richting opgeduwd wordt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *