Een onbevooroordeelde kijk op de lijkwade…

Het negatief laat de gelaatsafdruk duidelijk zien

De C14-datering uit 1988 zou de nagel in de doodskist van de lijkwade van Turijn zijn geweest; Het moest een vervalsing uit de dertiende eeuw zijn. In Middeleeuws Europa werden regelmatig relikwieen van heiligen vervalst. Dan zou dus ook dit linnen doodskleed met een vage afbeelding van de Gekruisigde daar onder vallen. Dat is ook de uitleg waar ondergetekende mee opgroeide.

Maar zoals deze historische analyse laat zien van een Brit die er als Jezus uitziet, zijn er vele andere bewijsrichtingen van een oudere origine. Waaronder het weefpatroon, dat duidt op de wijze waarop linnen in de Romeinse tijd werd geweven. Er werden kristallen op gevonden, die duiden op de herkomst uit een kalksteengrot in Israel.

Ook kloppen de plaatsen van de Stigmata, met echt bloed die duiden op een kruisiging door de polsen. En de vloeistofsamenstelling bij de wond aan het heilig been, die duidt er ook op dat die wond NA de dood ontstond. Zoals in de Evangelien beschreven.

Wie de vervalsing maakte, moet dus zeer kundig te werk zijn gegaan.

Jezus met houtworm

En daarnaast, kun je historische aanwijzingen vinden, dat de relikwie al voor het jaar 70 bij de eerste christenen in bezit kan zijn geweest. En dat die voor de joodse opstand in Jeruzalem in het jaar 70 naar Antiochie werd gebracht. Dat is de plaats waar als eerste de term ‘christen’ werd gebruikt.

Via omwegen kan het relikwie in bezit zijn gekomen van de Byzantijnen in Constantinopel. Toen de Fransen bij de Vierde Kruistocht die stad plunderden, kunnen ze dat relikwie vervolgens hebben meegenomen. Want daarvan is verslag gedaan, dat Franse kruisridders die meenamen.

Het idee dat de vage print van Jezus er op geschilderd zou zijn houdt geen stand, omdat er geen verfstreken werden gevonden. Hoe die vage lichaamsafdruk op het doek is gekomen, dat is alleen een mysterie. Het kan geen afdruk van lichaamsvet zijn. Katholieke proponenten hangen een stralingstheorie aan, waardoor de afdruk er in geioniseerd zou kunnen zijn.

Kortom: met alleen C14-datering heb je wel een sterke aanwijzing van dertiende eeuwse oorsprong. Maar andere bewijslijnen kunnen weer een andere kant op wijzen.

One Reply to “Een onbevooroordeelde kijk op de lijkwade…”

  1. We zijn altijd te laat om onbevoordeeld te kijken naar geschiedenis v.w.b. de waarheid. Met ‘feiten’ is nogal eens gerommeld om geschiedenis te vervalsen. De religies dealen in aannames en vooral presumpties. Dat zien we ook terug in de rechtspraak, die gebaseerd is op het kerkelijk canoniek recht.

    Dat het gezicht zo minutieus is vastgelegd in het linnen materiaal, geeft te denken en roept vragen op.
    De ‘vage’ afbeelding is compleet met slagschaduw zichtbaar, alsof het lijk vacuüm was verpakt. Er waren toen nog geen sealing machines.
    Ook waren er geen bloed-jet-printers om de ‘afdruk’ zonder schilderwerk aan te brengen. Bovendien was Jezus aan het kruis gestorven. Dode lichamen bloeden niet, wanneer die ter grave worden voorbereid.

    Geschiedsvervalsing is van allen tijde. Met dat verschil dat de mensheid zich nu steeds meer bewust wordt van hun gestolen geschiedenis. We kunnen slecht raden naar de motieven waarom het steeds gebeurd. Gevalletje van ‘follow the money’? Of is het nog iets ergers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *