Peer-to-Peer-review rapport Altenburg & Wymenga

Met dank aan Anton Meijburg, wiskundige die met de gegevens uit onze blogs ging rekenen. Data-aanpassingen door A&W

Het is bij ‘beleidsrelevante’ wetenschap niet gebruikelijk dat je elkaar controleert. Maar toch heb ik alvast even wat vragen opgestuurd naar Greenstat en Martin Poot Ecology, over hun medewerking aan het rapport van Altenburg en Wymenga over de Voordelta, in opdracht van Wageningen UR ( = Ministerie LNV).

Daarin produceren zij een negatieve ‘trend’ in zwarte zee-eenden, die vervolgens juridisch relevant wordt, ‘significant’ in Natura 2000-termen. Dat maakt met name voor de opdrachtgever uit, wanneer deze een ‘trend’ nodig heeft om beleid samen te stellen. En voor milieuclubs, die met het woord ‘significant’ in de hand willen procederen om Natura 2000-gebied op slot te zetten voor vissers.

..Tel hier in 1 seconde exact hoeveel vogels (hier aalscholvers) je ziet.. Kun je dus vanuit een vliegtuigje met 200 km/uur tot de eend nauwkeurig tellen?

Adviesbureaus en academici belang bij industrialisatie natuur
De zee-eend werd zo door WUR-ecologen als Mardik Leopold opgewaardeerd tot een zichtbare ecologische indicator, alsof je jaarlijks in enorm wisselende aantallen verschijnendewintergasten (die schelpdieren eten) iets vaags als ‘ecologische draagkracht’ van een zeebodem kunt weergeven. Het is eigenlijk gek, dat zelden of nooit een kwaliteitscheck door externen van hun werk plaatsvindt, gezien alle belangen.

Al jaren bepleit ik de afschaffing van de term ‘ecologie’ hier, je kunt beter spreken van ‘natuurlijke historie’. Dieren komen en gaan, de natuur verandert op alle tijdschalen. Het is nagenoeg onmogelijk om dan van chaotisch opduikende eenden een ‘trend’ te fabriceren, laat staan om die trend te koppelen aan activiteiten van bijvoorbeeld vissers. Je bent hooguit bezig met het weergeven van een historisch proces.

Maar zou je dat erkennen, dan valt een belangrijke werkgever weg, die een maakbare natuur wil met ‘hersteldoelen’, alsof je landbouwproductiedoelen haalt: Het LNV-Ministerie.

Gewijde palen voor het Klimaatgeloof bij Delfzijl aan ‘Werelderfgoed’ Waddenzee

Ecologische adviesbureaus zijn tegelijk bedrijven, die volledig afhankelijk zijn van de overheid. En van bedrijven die de natuur willen beschadigen, terwijl dat eigenlijk niet mag. Via ‘ecologische monitoring’ kun je dan toch bouwen in natuurgebied, dat je ecologen tot in lengte van jaren laat bijhouden wat in een gebied verandert.

Zoals wanneer Groenleven heet en je Europa’s grootste zonnefarm in een zandwinplas met ecologische waarden bouwt. Dan doe je alsof je een groene vinger aan de pols houdt, en plots krijg je een bouwvergunning. Terwijl vissers op het IJsselmeer ieder jaar opnieuw door de papiermolen moeten, krijgt ook Windpark Fryslan zo voor 25 jaar een vergunning om vogels dood te meppen.

De realiteit dankzij de penningmeester van ZMF, Teus Baars, directeur van dit Windpark Krammen haar Zeeuwind IN Natura 2000-gebied

Peer to Peer Review
Het doodmeppen van vogels door windmolens is weer werkverschaffing voor ecologische adviesbureaus, zoals Waardenburg Ecology en Altenburg & Wymenga die zich ‘onafhankelijk’ noemen. Ed Nijpels, toezichthouder bij de Waddenacademie, die noemt zich ook onafhankelijk.

Bij A&W maken ze bijvoorbeeld rapporten over voor windfarms van Eneco bij Delfzijl, 18 turbines die IN de Waddenzee mochten gebouwd worden. Zo kun je ook belang hebben bij ‘natuurcompensatie’, bijvoorbeeld wanneer je tot in lengte van jaren mag meten en bijhouden wat je voor veranderingen waarneemt.

Nu is er niemand die dat werk van deze mensen controleert, de Altenburg & Wymenga-slager keurt het eigen vlees. En dat kan ontaarden in ‘waarmee komen wij weg’…Of ‘wat vraagt de opdrachtgever, zodat hij er juridisch mee wegkomt.’

Peer to Peer review, betekent dat mensen als ik met daartoe bekwame deskundigen de controleurs controleren. Anton Meijburg, een wiskundige volger van Interessante Tijden heeft zich er ook even op gestort, en zo ontstaat een prachtig proces dat ‘peer to peer review’ heet. Dat is nog weer iets anders dan ‘citizen science’, waartoe je Sovon Vogelonderzoek kan rekenen. Dat je hobbyisten met verschillende kwaliteiten je data laat verzamelen.

Nee, wij controleren de controleurs, omdat wij daar technisch toe in staat zijn.

Windpark Fryslan in aanbouw onder de Crisiswet geparkeerd: ‘verbetering van het leefmilieu’?

Tegelijk laten ze onvermeld hoe ze waarden herberekenen van ‘vogeldagen’, waar een oude reeks wordt veranderd in een nieuwe op basis van de zelfde telgegevens.  En het is maar de vraag of je wel een ‘trend’ kunt maken van telgegevens, waarvan het gemiddelde kleiner is dan de jaarlijkse afwijking daarvan.

We zagen al eerder dat ecologen bepaald niet goed in statistiek en wiskunde hoeven zijn. Het is mijn sterkste kant ook niet. De ‘deskundigen’ Han Olff en Tjisse van der Heide blijken in de Waddenacademie-paper al moeite te hebben met het verschil in een verdubbeling in trend, en een verandering in aantal. Terwijl bij een spoelsoorteermachine eerder 90 procent van behandelde bijvangst overleefde, blijkt dat bij een nieuwe studie 80 procent te zijn.

De sterfte verdubbelde dus van 10 naar 20 procent. Maar dat betekent dus niet dat – zoals Olff en Van der Heide interpreteerden- 100 procent van alle bijvangst het loodje legt. En dat zijn dan prof.dr.-mensen in de ecologie, die dat beweren voor de prestigieuze Waddenacademie…

Windpark Hollandse Kust nu in aanbouw, van Shell/Eneco

‘Van geen trend 1 naar geen trend 2’
Je hebt dus ook prof-dr.-onzin en prestigieuze bullshit, gezwam op hoog niveau. Niets menselijks is zogenaamd ‘hoger opgeleiden’ vreemd. Niet dat je van kwade intenties moet uitgaan, in tegendeel. De meeste ecologen gingen bij zo’n bureau aan de slag om van hun hobby hun werk te maken, omdat ze van jongs af geboeid waren door alles dat groeit en bloeit. Net als ondergetekende.

Dus stuur ik de volgende vragen:

Beste Martin Poot

U ontvangt dit bericht, omdat ik probeer uw werk te reproduceren en enkele vragen had over uw herberekeningsmethode (PMR_NCV monitoring zwarte zee-eenden 2020) , kwaliteit van data en de statistische logica achter de productie van de ‘trend’ die vervolgens zou ontstaan, na herberekening van ‘vogeldagen’. (figuur bijgesloten)

Aantallen getelde zee-eenden worden tot de eend nauwkeurig opgegeven: gebruikt U aan boord van het vliegtuigje dan een camera die alles opneemt, zodat ieder stipje is te tellen? Je kunt toch nooit tot de eend/stipje nauwkeurig met 1 waarnemer achter in een vliegtuig tellingen verrichten? Het lukt mij al nauwelijks vanaf de strandlijn bij voorbijvliegende groepjes om ze tot de eend nauwkeurig te tellen, vanuit stilstand met kijker

Kunt U overleggen hoe U de herberekening van Vogeldagen uitvoerde, welke handelingen u per (gewijzigde) waarde in uw dataset verrichtte? Dit staat in het rapport niet goed uitgelegd

De standaarddeviatie van de tellingen in maart/april is groter dan het gemiddelde. Er lijkt eerder sprake van een chaotisch proces. Kun je dus uberhaupt wel een ‘trend’ fabriceren, of maakten jullie van de ene versie van ‘geen trend’ gewoon een andere versie van ‘geen trend’

Met vriendelijke groet

Garnalenvisser

Nu eens kijken of ze bereid zijn die data te geven, of dat je een antwoord krijgt (als je al antwoord krijgt) als ‘Waarom zou ik je mijn data geven, wanneer de enige reden dat je ze wilt hebben is om er iets verkeerds in te zien’. De fameuze uitspraak uit Climategate. En zo zijn we dus weer beland in het ouderwetse werk, dat we eerder bij Climategate.nl uitvoerden.

Overigens vindt Altenburg en Wymenga in hun rapport ook geen verband tussen zee-eenden en de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Je hoort ze alleen niet zeggen, wat een dan nog logischer conclusie is: dat je ook niet ten koste van visgebied van Zeeuwse vissers in de Voordelta visgebied moet sluiten, voor die eend.

Die eend is er niet van onder de indruk.

  • Het is nu echter van belang, dat vissers en hun belangenorganisaties EIN DE LIJK eens gaan inzien, wat ik ze twaalf jaar terug al vertelde. Net als bij Stichting Agrifacts die het stikstofdossier sloopt, moet je voor vissers een wetenschappelijke reactiemacht ontwikkelen, die er bovenop springt, die pseudo-wetenschap waarmee je door het slijk wordt gehaald. Het is helemaal niks, dit soort ‘wetenschap’, het is totale bagger en dat moet je naar buiten brengen.

Maar men wordt pas wakker als het al (te) laat is, en loopt mij dan eerst te verketteren. Was dat verstandig?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *