Wilde God ons dom houden?

Een Apple, wie heeft ‘m niet?

Voor velen kan de snelste weg naar ongeloof het kritisch lezen van de Bijbel zijn. Neem alleen al het verhaal uit Genesis, waarbij Adam en Eva uit het paradijs gejaagd worden omdat ze van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad hebben gegeten.

Het logo van de Apple-I-phone verwijst naar die Bijbel passage, en ik behandel het in hoofdstuk 2 van mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’. Je kunt uit de passage concluderen, dat God wilde dat mensen slaafs en naïef moesten blijven. Maar waarom zou Hij dan allerlei stofjes in planten en paddo’s laten produceren, waardoor mensen het goddelijke kunnen ervaren?

Het apple-logo, een hap uit de vrucht die kennis van goed en kwaad geeft

Kennis van Goed en Kwaad
Het Apple-logo lijkt symbool te staan voor de mens, die zelf met eigen kennis iets van de wereld probeert te maken. In ‘DMT and the soul of prophesy’ van Joods psychiater Rick Strassman lees ik (blz 76) dat hij in zijn ‘ongelovige tijd’ ook geneigd was zo tegen de passage aan te kijken: “God is jaloers en wil ons dom houden’. Tot hij het commentaar van Maimonides las op de tekst, en zo Genesis weer anders ging zien.

Volgens de lezing van Maimonides zou de eerste mens eerst enkel objectieve realiteit kennen, waar/onwaar. Na te leren over goed en kwaad, komen ze in de subjectieve wereld terecht, die van opvattingen en opinies. Hun natuur veranderde dus, dat ze niet meer geschikt waren om in het paradijs te leven. Zoals een reus niet meer op een kabouter-klapstoel past.

Dat hoef je ook niet beslist als ‘straf’ te zien, maar als logische oorzaak-gevolg-relatie.  Wanneer je een stoel bent ontgroeid, dat je er niet meer op kunt zitten is het geen straf dat je er niet meer op past. Komende vrijdag bij BLCKBX neem ik een column op over psychedelica als DMT, het bestanddeel van Ayahuasca naar aanleiding van de boeken van wetenschapsjournalist Michael Pollan, die ook op Netflix te zien was.

Als Californische liberal en gelovige in ‘de’ wetenschap als de weg tot enige echte waarheid- waar volgens het materialisme materie geest zou genereren- is hij meer de visie ‘wij zijn ons brein’ toegedaan van neurowetenschapper Dick Schwaab. Maar Pollan erkent ook- de Dalai Lama citerend- dat die visie geen wetenschappelijk feit is maar een metafysische veronderstelling. Bovendien, de mensen die een subjectieve religieuze ervaring ondergingen, of bijvoorbeeld een Bijna Dood Ervaring, die ervaren dat vaak als het meest wezenlijke dat hen in het leven overkwam.

Van Thomas Huxley zijn kleinzoon Aldous.

Psychonauten
DMT staat voor dimethyl-triptamine en is het bestandsdeel dat mensen spirituele ervaringen kan geven. Het molecuul kan door het menselijk brein aangemaakt worden. Wat moderne Ayahuasca-trippers gebruiken is een thee die wordt getrokken van twee plantensoorten, de liaan Banisteriopsis caapi en het hoge concentraties DMT bevattende Psychotria viridis, bij de Smartshop bekend als Chacruna. Een aanhoudende concentratie van DMT in je lichaam blijft in stand doordat caapi voorkomt dat DMT weer wordt afgebroken.

In Brazilië is sinds 1961 een christelijk-spiritistische sekte actief van José Gabriël da Costa, die openbaringen kreeg dankzij de DMT-ervaring. Hij startte zijn Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal (UDV). Die kreeg van het Amerikaans hooggerechtshof om religieuze vrijstelling van het DMT-gebruik voor ceremoniele doeleinden in 2006.

Een zelfde was de Noord Amerikaanse Indianen al toegekend in 1994 om voor hun ceremonies de Peyote-cactus te gebruiken. Voor hun is de plant een soort microfoon waardoor je met het goddelijke kan spreken, visioenen kan krijgen. Gebruikers van Peyote, paddo’s (psylocibine) en Ayahuasca noemen zichzelf wel ‘psychonauten’ die een geestelijke reis beginnen door middelen te slikken.

Je zet dus een deur open naar een wereld, die anders gesloten is of enkel voorbehouden aan enkele uitzonderlijken, mystici en profeten.

Peyote heeft als werkzaam bestanddeel Mescaline. Dat is het hallucinogeen- de medische naam voor ‘psychedelica’- op basis waarvan Aldous Huxley zijn drugsboek ‘The Doors of Perception’ (1955) schreef, waarnaar The Doors zijn vernoemd. Het effect daarvan is dat je de gewone realiteit veel indringender gaat ervaren, zo beschrijft hij. Je ziet kleuren veel intenser.

HET paddoboek dat iedereen moet hebben die van paddo’s houdt

Lucy in the Sky with Diamonds
DMT heeft de zelfde werking als een LSD-trip. Dat molecuul werd in 1938 voor het eerst gesynthetiseerd door Zwitsers chemicus Albert Hofmann, als lysergeenzuurdi-ethylamide. Het was het 25ste molecuul dat hij synthetiseerde en hij noemde het LSD-25.

Pas later ontdekte Hofmann de hallucinogene werking, door het middel op zichzelf toe te passen. Hij zag veel intenser kleuren, en onderging een intense wereldbeeld-veranderende ervaring. In de vroege jaren ’60 zou dat als ‘acid’ (zuur) bekend worden, en The Beatles zouden Lucy in the Sky with Diamonds bezingen. Een aardige schets van wat LSD voor belevingswereld kan oproepen.

Na gevallen van misbruik en ongelukken in 1970 zou LSD verboden worden, je kunt ook een bad trip krijgen en psychotisch worden. Dan beland je in de hel. Maar voor die tijd experimenteerden psychiaters met LSD als manier om patiënten met bijvoorbeeld alcoholisme via deze diepgaande ervaringen er af te brengen. Hofmann zou in zijn latere leven promotor worden van die benadering, en vlak voor zijn overlijden (2008) zou Mr LSD onder psychonauten een ware goeroe-status krijgen.

Psychedelica als paddo’s zouden veroorzaken dat je ego oplost, in een gunstig geval ervaar je een soort eenwording met de natuur en wereld die mystici ook beschreven.

Daarover gaat Pollan’s boek, en de revival van dat onderzoek na het verbod en demonisering van hallucinogenen/psychedelica vanaf halverwege de jaren ’90. Dit dankzij de lobby van mensen als de psycholoog Timothy Leary. De echte diehards van die lobby, willen dat psychedelica niet alleen acceptatie krijgen in het medisch circuit. Ze streven met die middelen ook een soort democratisering van mystieke ervaringen na.

Vroeger waren die alleen voorbehouden aan getrainde meditatie-behoefenaars en helderzienden. Er zou een strakker onderscheid moeten komen tussen verslavende drugs die gezondheid schaden zoals coke en heroïne, en de hallucinogenen.

Ratten hoeven geen tweede maal een hallucinogeen, maar nemen wel verslavende stoffen meermaals.

Wie kom je tegen als psychonaut?
Een verschil bij dierproeven is, dat ratten wel een nieuwe doses coke willen maar een LSD-trip of psylocibine uit paddo’s hoeven ze 1 keer en nooit weer. Die hallucinogene stoffen hebben dus enkel een betekenis voor mensen. Dat onderscheidt ons mensen, met hun hang naar religiositeit al van het dierenrijk.  Een hond is gelukkig als hij te eten heeft.

Het verschil tussen de meer New Age-georienteerde psychonauten en Rick Strassman is dat hij de Hebreeuwse Bijbel-traditie als insteek neemt.

Hij ontdekte, dat je ook door geconcentreerd reciteren van de Thora in zo’n overgeconcentreerde staat kan komen, die Westerlingen onder invloed van de New Age eerder met Hindoe-praktijken (Yoga) en boeddhistische meditatie associëren. Een belangrijk verschil met DMT-gebruikende analfabete natuurvolken, is dat wij Westerlingen een geestelijke traditie hebben die gebaseerd is op een literaire traditie, geletterdheid.

Zo kom je ook op de vraag, wie/wat je nu ontmoet in een DMT-momentje.

Graham Hancock spreekt over de plant en de inzichten die hij kreeg over ‘Mother Ayahuasca’. Als een persoon, naar de Latijns-Amerikaanse indianen die menen dat de plant een soort godin opwekt. Strassman wil zeker zijn dat hij bij de directie kan aankloppen, God zelf en niet dode mensen of lagere spirituele wezens, of zelfs demonische entiteiten.

Ondergetekende heeft dat ooit aan den lijve ondervonden, en werd zo overtuigd dat er een geestelijke wereld is. Dat is geen speelgoed.

Een ander verschil: De Bijbel en de commentaren in de Joodse traditie gaan steeds over moraal, de Wet, goed en kwaad, kunnen beredeneren en doen wat God wil. Tot op zekere hoogte kun je dus met andere mensen via rede tot overeenstemming komen. Mensen die opgaan in het ‘al’ wijzen zulke ‘dualiteit’ juist af. Zo kun je ook in je eigen subjectieve gevoel blijven hangen, waarover je niet met anderen op redelijke wijze over tot overeenstemming kunt komen.

Je kunt dan ook in een vorm van escapisme terecht komen, terwijl de Bijbel oproept je verantwoordelijkheid te nemen.

Psychiater Strassman experimenteerde met DMT

Geest gaat aan materie vooraf
Strassman verklaart ook dat de ‘Hij’-vorm bij God in de Bijbel niet beslist op het geslacht van God hoeft te slaan. De Hebreeuwse taal kent alleen mannelijke of vrouwelijke aanwijsvormen, en net als ‘Dag’ is ‘God’ een mannelijk woord. Dus genderdiscussies of God een piemeltje heeft zijn niet zo relevant. Als je maar weet dat je bij de Directeur mag komen, schepper van hemel en aarde.

Je kunt nu dus op twee manieren kijken naar voorgaande bespreking. Die stofjes waar mensen van gaan hallucineren, die bewijzen dat je hersenen grijze materie zijn die met chemische reacties een realiteit scheppen voor een ‘ik’, dat uiteindelijk ook een biochemische constructie is. Wij zijn ons brein.

Maar je kunt in de werkzaamheid van die stoffen ook bewijs zien, dat wij mensen gemaakt zijn om met de geestelijke wereld contact te leggen, andere universa dan diegene waarop je voor overleving bent aangepast. In het Bijbelse wereldbeeld komt materie voor uit geest, het Woord wordt gesproken en dan volgt de vorm. Materie is niet meer dan een manifestatie van geest, energie.

Bij het materialisme genereert materie geest, het tegenovergestelde dus. Die tegenstelling is steeds de kern van het debat. Maar uiteindelijk kan informatie alleen niet de doorslag geven. Je zult zelf een ingrijpende ervaring moeten ondergaan, die je het antwoord geeft dat enkel ‘weten dat het zo is’ niet geeft.

8 Replies to “Wilde God ons dom houden?”

 1. Hoi Rypke, ik kijk uit naar je BLCKBX optreden, stel de hap uit de appel verwijst naar ons beschadigde pijnappel ofwel 3e oog? Waardoor we de werkelijkheid niet meer kunnen zien? Na het eten van de boom des levens echter (Acacia Nilotica) een DMT houdende boom, zullen ons de ogen open gaan (aan gaan)… (MAO remmer leg ik uit in de samenvatting) Ik heb 12 jaar onderzoek gedaan naar Bijbel, Koran, Vedaś en o.a. de Popul Vuh van de Mayaś in combinatie met psychedelica … Ik heb dit onderzoek in 11 A4tjes proberen samen te vatten en aangepast in de tijd waar we nu leven.

  Als het je wat lijkt stuur ik het PDFje met alle liefde toe, in de hoop dat je er bruikbare info in vind. Hartelijke groet Alex

   1. Leuk, ik heb het verstuurd naar je Protonmail… Ik hoop dat je het antwoord op de vraag, “Wilde God ons dom houden?” erin zult vinden 🙂 … Alex

   2. Hoi Rypke, heb je mijn mailtje van na je vakantie nog ontvangen? Of ben ik in de SPAM beland? Weet je al wanneer je uitzending wordt uitgezonden bij BLCKBX? Hartelijke groet Alex

 2. Interessante bespreking.
  Er wordt weleens gezegd dat om te weten wat het goede is, men het kwaad moet kennen.
  Ik vraag me af of de(ze) dualiteit misschien staat voor de bewustwording van de mens en ‘de verdrijving uit het paradijs’ een gevolg hiervan is.
  Dieren en hele jonge kinderen hebben geen zelfbewustzijn, geen ego en ze ervaren zich (waarschijnlijk) niet als afgescheiden van het geheel.
  Vanuit de gedachte dat materie geest genereert zijn deze groepen makkelijk te conditioneren en te trainen.
  Een volwassen, volgroeid en ontwikkeld mens die op natuurlijke wijze weet zijn ego los te laten, is echter wat lastiger te besturen.
  Het lijkt erop dat deze enigszins primitieve (in mijn ogen) maar desalniettemin dominante gedachte politieke motieven heeft

  Voor wat ik ervan begrepen heb, hechten taoïsten (sorry, daar ben ik weer met mijn stokpaardje) meer belang aan dat wat we niet (kunnen) weten.
  Kunnen wij op basis van de bijbel wel weten wat God wil gezien het feit dat deze is geschreven door mensen?
  Hebben wij als mens het nodig dat iemand ons vertelt dat wij onze medemens niet mogen pijnigen, vermoorden of anderszins het leven onmogelijk te maken en onder welke omstandigheden dit wel zou zijn toegestaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *