Stel dat het toch uitkomt, de Openbaring…

Jeroen Bosch, waar de bazuinen klinken van de apocalypse

De arts Hans Moolenburgh schreef 2015, vijf jaar voor we niet konden ‘kopen of verkopen’ zonder QR-code het ‘Het boek Openbaring als baken voor onze tijd.’ Zijn visie op De Openbaring van Johannes is 1 van de meest lijvige besprekingen van dit bijbelboek, dat misschien wel het meest invloedrijke bijbelboek is op onze cultuur

Ook de term ‘duizendjarig rijk’ komt hier uit voort (Openbaring 20) De Apocalypse betekent de onthulling van het wereldgeheim en de komende eindtijd, waarna een voor de tweede maal terugkerende Christus afrekent met alle ellende in de wereld. Alleen wordt eerst nog ‘het beest’ losgelaten.

Moolenburgh zette de eindtijd dat alle hevigheid losbarst op het jaar 2039, hoewel het precieze uur niet bekend is. Isaac Newton zette de eindtijd in het jaar 2060, een getal dat dankzij een publicatie van The Daily Telegraph in 2003 de wereldmedia haalde. Beide beschouwden het Vaticaan als een manifestatie van de (geest van de) antichrist.

The Number of the Beast

Niet kopen of verkopen zonder het teken
Moolenburgh is niet de eerste die zijn plasje over de Apocalypse doet, maar wel 1 van de lijvigste (+500 pgs) besprekingen, waar hij naar eigen zeggen 50 jaar aan werkte. De oplettende lezer vindt er nogal wat aannames in verwerkt die zijn verhaal moeten ondersteunen, maar die niet beslist waar hoeven zijn. Zo claimt hij een sterke toename in aardbevingen op aarde sinds het jaar 1950. Terwijl die trend volgens geologen niet zichtbaar is.

En ook moeilijk te verklaren omdat seismische activiteit gedreven wordt door energie uit de aardkern via radio-actief verval. Al kan ook een rol voor zonnevlekken zijn weggelegd, die het aardmagnetisch velde beïnvloeden. Moolenburgh is de arts die succesvol streed tegen de fluoridering van drinkwater in Nederland. In wappiekringen kreeg hij ook aanhang door zijn sympathie voor natuurgeneeswijzen en natuurvoeding.

Weinige Bijbelboeken zijn afgelopen tweeduizend jaar zo’n vrijbrief voor wilde speculatie geweest als de Openbaring van Johannes. Die werd in het jaar 70 ontvangen op het eiland Padmos, net toen de Romeinen als wraakoefening op de joden in Jeruzalem de Tempel omver hadden gehaald. Ook Johannes leefde toen al in een apocalyptische tijd.

Aan het einde van het eerste Millennium heerste ook weer een sterke eindtijdverwachting. De nazaat van Karel de Grote zou zelfs vlak voor 1000 de beenderen van zijn voorvader hebben opgegraven in de Dom van Aken. Om vergiffenis af te bidden voor alle wandaden die deze had begaan.

Een eerdere Discovery-documentaire pinde het getal 666 uit de Openbaring (13:18) vast aan Keizer Nero waarop Johannes zijn Openbaring zou slaan. De toenmalige christenen leefden alsof ze de wederkomst van de messias verwachtten, en de zichzelf als ‘goddelijk’ beschouwende Keizer Nero was met zijn christenvervolgingen een ultiem kandidaat voor de losgeslagen antichrist.

The Mark of the Beast/Bill Gates

Het tweede beest uit de aarde
Opvallend genoeg werd in de kerken zelden in die trant gepredikt tijdens de corona-jaren. Mensen uit de Pinksterhoek die dat wel doen, zoals de actief folderende Jaap ‘Ontzagwekkend Nieuws.nl’ Dieleman worden door de goegemeente als ‘anti-vaxxer’ uitgescholden en als gek weggezet, zoals door Willem Ouweneel. Juist het Reformatorisch Dagblad was de grootverkoper van de corona-psychose en deze massale gehoorzaamheids-oefening om de meest absurde gedragingen als opdracht te accepteren.

Met de corona-jaren vers in het geheugen kregen velen al dat Apocalyptische gevoel, zeker toen we niet konden ‘kopen of verkopen’ zonder QR-code die getuigde dat we braaf onze arm hadden ontbloot voor Vadertje Staat. Dan citeren we Openbaring 13 vers 16-18, het teken van het beest ‘dat uit de aarde opkomt’, nadat eerder een zevenkoppig beest met tien hoorns uit zee opkomt, met grote militaire macht.

Dat tweede beest dat uit aarde komt heeft als merkteken het roemruchte getal van mensen (666), dat tekenen doet voor de mensen en zelfs vuur uit de hemelen doet neerdalen:

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Als je het over de duvel hebt…

Het getal van de mens
Duvel bracht net een biertje uit, 6,66% alcohol. Ondergetekende bleek verdoemd, toen hij bij de bierwinkel drie abdijbiertjes afrekende en de rekening kreeg: Zes Euro Zes en Zestig. Hardrockband Iron Maiden vliegt in een eigen toerjet genaamd Flight 666. Het getal is overal. De officiële canon van de Bijbel die de kerk liet samenstellen na het Concilie van Nicea (325) bevat zes en zestig boeken.

Zes is ook de scheppingsdag van de mens uit Genesis. En het atoomnummer van Koolstof (C), de bouwsteen van alle leven op aarde is ook zes.

Volgens Hans Moolenburgh werd het getal 666 vroeger ook op slaven gebrandmerkt. Terwijl het getal voor Jezus en de verloste mens 888 zou bedragen. In het oude Egypte zou 666 staan voor Isis. En de grondlegster van alle moderne occulte bewegingen inclusief New Age en spiritisme, Madame Blavatsky noemde haar eigen occulte openbaringen ‘Isis ontsluierd’…

Moolenburg brengt het Number of the Beast ook in verband met dat eerdere Romeinse rijk als ‘aardse uitbeelding van de Draak’, maar geeft niet 1 vaste kandidaat. Hij ziet de antichrist meer als manifestatie door de tijd heen, die steeds sterker zou worden. De Romeinse cijfers I, V, X, L, C en D (1, 5, 50, 100, en 500) zouden bij elkaar opgeteld ook 666 bedragen. Dat rijk werd volgens Moolenburgh via Constantijn voortgezet door het Pausdom.

Dat zou zichzelf gaan afficheren als de plaatsvervanger van de zoon van god op aarde. Ook zou het militaire macht en geestelijke macht verenigen, zeker toen Stefanus bij Pippijn aanklopte in de achtste eeuw voor militiaire steun. Vervolgens werd het West-Romeinse rijk met de door de paus gesteunde Karel de Grote (745-813) gevestigd.

Pas eind negentiende eeuw verloor de Paus zijn militaire macht, toen Garibaldie ‘Italie’ stichtte. In 1929 zou Vaticaanstad pas weer een ‘land’ worden.

Al noemt Moolenburg niet de overduidelijke voortzetting van dat Romeinse rijk door de Amerikanen, het Pax Romana werd immers Pax Americana. Wel rekent Moolenburgh met verschillende periodes van 666 dagen, om historische gebeurtenissen aaneen te rijgen. Leuk, maar misschien schiet de symboliek dan zijn doel voorbij.

Het Mexicaanse griepvirus zou zou bewaard zijn in US666 en EU666 Biodefense Stockpile

Zeven periodes
Zijn boek deelt de afgelopen tweeduizend jaar alvast in zeven periodes in, overeenkomend met de ‘zeven zendbrieven’ uit de Openbaring (hoofdstuk2). Sinds de Franse Revolutie (1789) zouden we in Laodicea zitten, het laatste tijdvak waar de eindtijd steeds heviger loskomt. Grappig is, dat hij dus al ver voor ‘corona’ een verband legde tussen 666 en vaccinaties. Op bladzijde 316-317 haalt hij de ‘Mexicaanse griepzwendel’ aan.

Deze pandemie was ‘levensgevaarlijk’ en zou wedijveren met de beruchte Spaanse Griep van 1919 als er niet acuut zou worden inge-ent. Minisrer Klink investeerde in 2009 liefst 200 miljoen euro in 34 miljoen vaccins (die hij later aan de straatstenen niet kwijt kon. Die griep bleek een niemendalletje, maar dankzij de opgeklopte hetze (zwaar gesteund door de WHO) leverde hij de producenten een miljardenwinst op.

Men had toe zo’n haast het vaccin te produceren dat het virus nie op de gebruikelijke op bebroede kippeneieren werd gekweekt, maar op snel groeiende kankercellen. (waarvan de kankereiwitten in de nietsvermoedende patienten terechtkwamen?)

Hans Moolenburgh neemt de Bijbel bloedserieus. En dat doen blijkbaar meer mensen met meer invloed hogerop. Want hoe werd dat ‘vaccin’ vervolgens in Europa geregistreerd? Als EU666 Biodefence Stockpile, in de Verenigde Staten onder indexcode US666.

En dat blijkt echt zo te zijn bij Pandemic Influenza vaccine, surface antigen, inactivated; influenza virus H5N1, inactivated, vaccine; bird flu vaccine; avian influenza vaccine; pandemic influenza vaccine…Hoewel je de verificatie daar alleen nog kunt terugvinden bij activisten tegen vaccinatie, en de originele link die ze aanhalen niet meer bestaat.

Stofzuigerregels uit 2013 beginnen ook met 666

En dan, de Europese regulering uit 2013 omtrent stofzuigers begint ook met 666. Zou de antichrist iets met ecodesign rond stofzuigers van doen hebben? Mijn vrouw heeft wel de neiging te willen stofzuigen, net wanneer ik me op een artikel wil concentreren. Dus laten we vooral ook een beetje skeptisch blijven.

4 Replies to “Stel dat het toch uitkomt, de Openbaring…”

 1. Hahaha ik heb gelijk mijn stofzuiger der uit gegooid, just in case 🙂 Inderdaad als je gaat zoeken naar 666 kan je ze overal vinden… In je vorige stuk haalde je Apple aan, wat koste het eerste exemplaar in 1976? 666,66 dollar. Sommige vind ik interessant zoal patent aanvraag WO 2020-060606 waar Crypto currency (Microsoft Bill Gates) aan lichaamsactiviteit wordt gekoppeld (moet ik nog checken) . Of 666 met veel artistieke vrijheid te zien in het Logo van het WEF, of in het logo van (vermeende) put des afgronds waar al dan niet iets uit kan komen, zie logo CERN… Ook grafeen-oxide (vermeend in vaccins) wat 6 keer koolstof atoom getal 6 is in honingraad geeft 6 keer koolstof, 6 protonen, 6 neutronen, 6 elektronen maarja das een 6 te veel 🙂 Je kassabonnetje ziet er ook heel verdacht uit, even Goegelen hoe je dit het best ritueel kunt verbranden 🙂

 2. Het zijn inderdaad juist de ‘hoog geplaatste’ machtigen die met deze esoterische/obscure “Mark of the Beast” invulling willen geven aan ons leven.
  Gelukkig hebben wij in Nederland nog een duidelijke keuze: Mark of de Rutte.

  Het is maar net waar je jezelf druk om maakt. Hier nog wat numerologie.
  Art. 1:1 BW:
  1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
  2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

  Het is beter om jouw stem voor jezelf te behouden, i.p.v. van weg te geven aan een “vertegenwoordiger” (hoog geplaatste machtige).
  De bijbel is een prachtige leidraad voor het leven, maar net als veel andere manifestaties zoals beursaandeel investeringen, crypto currencies, numerologie, politiek, et cetera, is het ook beter om hieraan niet deel te nemen als men niet weet hoe het precies werkt.
  Het is net als een Wet van Murphy: Je kunt niet in 1 maand tijd een kind krijgen door 9 vrouwen te bevruchten.
  “Mark of the Beast” suggereert dat wij samen een duivels doel gaan behalen, maar dat gaat nooit gebeuren, want we zijn geschapen naar het evenbeeld van de schepper, niet van enig beest.
  Dus heb geduld, neem de tijd om je met je eigen leven te bemoeien.
  Oh ja, de naam van het getal 999 is de Belastingdienst. Reken maar…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *