Kwalificeren de Friezen zich als (etnische) ‘minderheid’?

Friese bouwstijl in het door Duitsers bezette Noord Friesland

Als etnisch Fries, wiens voorouders vele generaties al dit stuk kustland bezetten, voldoe ik aan de definitie die de Verenigde Naties geeft aan een onderdrukte minderheid. Maar wat heb je aan de status van ‘minderheid’ in concrete zin, behalve een paradox: Dat je een ‘meerderheid’ haar staatsmacht nodig hebt om zelf iets voor te stellen?

En wat voor juridische voordelen zijn hier uit te halen, zodat de Haagse regering ons etnisch Friezen van West Friesland tot Oosterlauwers (Gronings) Friesland extra bescherming moet bieden: Zoals bijvoorbeeld het recht onze eigen rechters te kiezen? En een vetorecht om Haags en Brussels beleid naar de prullenbak te verwijzen…

Groot Friesland, de zeven Friese Zeelanden

Je identiteit willen behouden en voortzetten
Vanochtend viel de vraag ‘wie bedacht het concept minderheid’ spontaan in. Het is eigenlijk vreemd, dat je allerlei wetten ziet ontstaan tegen discriminatie van ‘minderheden’, wanneer er geen heldere definitie van een ‘minderheid’ bestaat of valt te geven. De oorsprong in het internationaal recht, ligt bij de bescherming van etnische groepen in keizerrijken in hun nationalistische aspiraties.

De League of Nations legde ‘nationaliteit’ aan de basis van die emancipatie van ‘minderheden’. Na de Tweede Wereld Oorlog verschuift de consensus, mede omdat nationaliteiten binnen een meerderheid die nationaliteit ook in ondermijnende zin kunnen gebruiken, als vijfde colonne binnen een bestaande natiestaat. Denk aan Sudeten-Duitsers in Tsjechië die de Wehrmacht uitnodigen om hen te ‘bevrijden’ van slavische overheersing.

Dus kwam meer de nadruk op individuele rechten. Maar wat dan een ‘minderheid’ mag heten is nog steeds vaag gedefinieerd. Dat is ook de consensus binnen internationaal recht, dat er geen heldere definitie bestaat van wat ‘minderheid’ is. De status kan heel paradoxaal zijn. Namelijk dat de ‘minderheid’ de kracht van de meerderheidspartij nodig heeft, om zelf iets voor te stellen op bijvoorbeeld economisch terrein (Fordham Law Review vol 66 blz 606)

In the absence of state support, minorities may lack the economic and political re- sources necessary to preserve their separate identities, particularly when full enjoyment of economic and political opportunities in the larger society may be tacitly conditioned on some measure of assimilation into the majority culture

Niettemin geeft de Verenigde Naties een definitie voor (onderdrukte) minderheid, ontleend aan haar United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.Dit schrijft de Verenigde Naties al in 2010, de OHCHR.

Various sources cite the following characteristics, either alone or in combination: indigenous peoples are descendants of the peoples who inhabited the land or territory prior to colonization or the establishment of State borders; they possess distinct social, economic and political systems, languages, cultures and beliefs, and are determined to maintain and develop this distinct identity;

 • they exhibit strong attachment to their ancestral lands and the natural resources contained therein;
 • and/or they belong to the non-dominant groups of a society and identify themselves as indigenous peoples.

Friesische Freiheit, bij de Duitse Oost Friezen, waar Friezen een erkende minderheid zijn.

Je moet afhankelijk zijn van anderen
Verder lezen we bij de VN dat het vooral belangrijk is, dat je niet de dominante macht bent:

According to a definition offered in 1977 by Francesco Capotorti, Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, a minority is:

A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members—being nationals of the State—possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.

While the nationality criterion included in the above definition has often been challenged, the requirement to be in a non-dominant position remains important.

Dat Friezen als volk het langste hun eigenheid hebben behouden, als stamvolk van alle kustbewonende Nederlanders is een feit. De Friisi werden al door de Romeinen als volk herkend, en ze zijn er nog steeds met eigen taal en het laatste snippertje van hun oorspronkelijk grondgebied, provincie-Friesland.

De huidige etnische positie, zou echter op niets gebaseerd zijn wanneer er geen historische periode was, waarin de Friezen zichzelf bestuurden.  Zo krijg je dus een paradoxale definitie in juridische zin: Je kunt pas aanspraak maken op juridische privileges als minderheid, wanneer je (economisch) afhankelijk bent van een machtiger partij. Je hebt internationale verdragen nodig, erkend door je bezetter, om die bezetter te vragen je iets bijzonders te doen vinden.

In het Noord Friese dialect

De Friezen, een onderdrukt en uitgebuit volk
Het ‘niet-dominant’ zijn is een historisch feit geworden, nadat de Hertog van Saksen (1498) de Friese Vrijheid be-eindigde via centralisatie.Die ‘non-dominant’- situatie handhaaft zich nu al meer dan vijfhonderd jaar, en neemt steeds ernstiger vormen aan.

De grootste claim van land-onteigening van het Friese Volk, komt vanuit de Verenigde Naties en haar Unesco: Ons territorium hebben ze met het internationale Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) uitgeroepen tot ‘Werelderfgoed Waddenzee’. Alsof historisch Frisia een soort ecotoop voor vogels, vissen en zeehonden is in eigendom van een virtuele ‘wereldgemeenschap’ (internationale diplomaten), waar de oorspronkelijke etnische bewoners slechts bezoeker mogen zijn.

Terwijl ecologen van het NIOZ en Wageningen UR met een ‘Waddenautoriteit’ (een publiek-privaat oligarchisch orgaan van externe krachten) uitvogelen hoe wij met ons eigen leefgebied om mogen gaan, via een beheersplan dat tot 2050 onze aspiraties in beton giet. Of onze vissers de ‘bodem mogen beroeren’, alles Conform de Wilderness Act van 1961 van de Amerikanen ‘where man is but a visitor who does not remain.

De Waddenvereniging claimt met het LNV-Ministerie en Rijkswaterstaat historisch Frisia als eigen ecotoop, waarover zij meer te zeggen krijgen dan de oorspronkelijke bewoners

Pas wanneer ik als etnisch Fries hier in berenvel zou rondhosselen voor toeristen, en ik zou 1 of andere vage natuurreligie praktiseren met drugsgebruik en Sjamaan, dan maak ik kans op de zelfde status als zo’n Amazone-indiaan.

De etnisch Friezen zijn hier ‘niet-dominant’ omdat de posities van invloed door anderen worden bezet. Immers, wat voor invloed heeft een wethoudertje met nasale tongval in Tietjetrekkeradeel, in vergelijking met de Belg Thomas Leysen (Mediahuis, Trilateral Commission) die hier de regionale kranten bezit, zoals de Leeuwarder Courant. De gemeente Sudwest Fryslan is dankzij haar PvdA-burgermeester uitvoerder van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, inclusief de gendergekte (SDG5), Heerenveen ook als Global Goals-gemeente..

De meeste rechters in Friesland bestaan nu etnisch uit import-D66’ers uit de Randstad, excrementen van Minerva (Leiden) en Vindicat (Groningen). Hoe kunnen die nu de etnische gevoeligheden van de Friezen op juiste wijze in rechtspraak vertalen?

Frisian Vikings

Selectieve onderdrukking
Zie ook hoe de Oosterlauwers Friezen (Groningers) van hun grondstoffen ter waarde van duizend miljard euro (aardgas Slochteren-gasbel) zijn beroofd door de Haagse Oranje-oligarchie met haar staatsbedrijven en Standard Oil/Exxon (Rockefeller) sinds 1958.

Het idee dat de natiestaat van de Bataafsche Republiek deze grondstoffen bezit, stamt van de Franse bezetting van de Republiek(1796-1815). Toen werd ook de meter ingevoerd, en de vaste achternaam voor iedere ingezetene. Zodat er tot de dag van vandaag meer dan zeventigduizend families zijn die nog ‘De Vries’ van achternaam heten, ook wanneer ze in diaspora gingen naar bijvoorbeeld Amsterdam, of naar Vriezenveen om daar woeste gronden te ontginnen.

Zouden de etnisch Friezen aanspraak willen maken op hun eigen grondstoffen, dan zal die nationale aanspraak uit de Franse tijd herroepen moeten worden.

Maar uit die tijd van centralisatie stamt ook Rijkswaterstaat, en die onderhoudt onze dijken vooralsnog op verdienstelijke wijze. Dus al snel kun je selectief worden: Dat je wel Rijkswaterstaat wilt behouden, maar de overheersende natiestaat van het Koninkrijk der Nederlanden niet de vruchten van je grond gunt. Wel de lusten, niet de lasten.

Everywhere you look in Frisia, farmers protest

Ook bij zelf-identificerende Friezen een minderheid
De conclusie moet dus wel luiden, dat de etnisch Friezen voldoen aan de VN-definitie voor ‘minderheid’. Zou je dan ook nog een eigen religie ontwikkelen, net als de Indianen in de Verenigde Staten, dan zou je qua status aparte helemaal gebakken zitten. De meeste Friezen zijn echter net als de rest van de Nederlanders, aanhangers van het liberalisme, maar dan 10 jaar minder.

Zo zijn de echte etnisch Friezen zelfs binnen Friesland hun eigen minderheid.

Je komt zelden iemand hier tegen, die zich volledig bewust is van eigen etnische komaf, natuurlijke historie en genetische samenstelling. Het blijft vaak bij wat subsidie-Fries. En het modern Fries dialect – vol Nederlandse verbasteringen- is hier vooral de taal van bejaarden en praktisch geschoolden. Ondergetekende wist er ook vrij weinig van, tot hij zijn onderzoek begon voor het Magnum Opus; Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’…

De pelgrimstocht in 4D door de Friese natuurlijke historie

Dat mooiste en beste boek over de natuurlijke oorsprong van de Friezen kun je HIER bestellen. Wekelijks blijven de bestellingen komen sinds de eerste druk uit december vorig jaar, en iedereen is lovend.

3 Replies to “Kwalificeren de Friezen zich als (etnische) ‘minderheid’?”

 1. In Joegoslavië had je constitutionele minderheden.
  Dat hield in dat de deelstaten van de federatie zich alleen konden afscheiden van Joegoslavië als de constitutionele minderheden hiermee akkoord gingen.
  Dat probleem hebben de Duitsers, Amerikanen en andersoortige globalistische machthebbers opgelost door een oorlog te beginnen.
  Het verdrag van Maastricht 1991 is tot stand gekomen omdat Lubbers zich door Kohl heeft laten chanteren om Kroatië en Slovenië (Slovenië had geen constitutionele minderheden) te erkennen zonder dat aan deze voorwaarde was voldaan.
  (Het succes van de Duitsers bracht de Amerikanen ertoe om in Bosnië te gaan rommelen.)
  Nederland heeft de facto het startsein gegeven voor de oorlog in Joegoslavië met zo’n 200.000 doden als gevolg.
  Het verhaal over de destructie van Joegoslavië begint dus niet in 1995 met Srebrenica zoals menig Nederlander in eigen deugdzaamheid nog steeds wenst te geloven.
  Net zomin als het drama van de Oekraïne begonnen is met de de-nazificatiecampagne die de Russen vorig jaar zijn gestart.

  Communistische landen (alhoewel Joegoslavië veel meer socialistisch was) hebben/hadden van oudsher extra bescherming van de minderheden.
  Zo gold bv de één-kind-politiek in China niet voor erkende minderheden.
  Dit gebeurt/gebeurde niet uit berekening of met het idee hiervan te profiteren (kijk maar hoe de Albanezen in Kosovo, de Tsjetsjenen of de Oeigoeren door onze machthebbers worden/werden misbruikt om hun eigen agenda door te voeren) maar vanuit een dieper besef dat de bevolking moet worden beschermd tegen de eigen machthebbers.
  Vanuit een besef dat macht een privilege is dat prudent zal moeten worden gebruikt als men de vooruitgang van het Rijk als geheel voor ogen heeft.

  Laten wij putten uit de kennis van de Russen en Chinezen die in hun ontwikkeling wat betreft macht en besturen ver op ons voor liggen.
  Ik stel voor dat de energie voortaan op pre-paid basis wordt geleverd tegen een tarief dat gebaseerd is op de kostprijs.
  Dit voorkomt dat ouderen en armen in de kou en met angst en beven de rekening tegemoet zien.
  Zo kunnen wij van de sociaal-economische onderklasse met waardigheid beslissen of we onder een dekentje een warme maaltijd nuttigen of met een droge maag een tropisch avondje gaan vieren met onze geliefden of onszelf

 2. Noordse Sjamanen bestonden ook 🙂 Alleen ipv Ayahuasca maakten zij gebruik van de Amanita Muscaria (Vliegenzwam) met het stofje muscimol, nu alleen een berenvacht and you’re good too go

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *