Politici die CO2-politiek steunen, helpen ‘Het Kwaad’…

Kamerbrief april 2016. Nederlandse CO2-politiek, ook 100 procent reductie heeft GEEN invloed op het klimaat en kost alleen maar duizenden miljarden aan belastingen uit de productieve economie

In blog 2500 en een zesjarig bestaan van Interessante Tijden vandaag, de eenvoud van keus bij het stembureau. Wie vandaag naar de stembus gaat heeft het gemakkelijk met kiezen tussen goed en kwaad. Alle politici die de 55% CO2-reductiepolitiek steunen van de Klimaatwet, en de Brusselse Green Deal zijn schuldig aan dé economische en ecologische misdaad van de eeuw.

Ze (kunnen) weten dat ze alleen maar kapitaal, landschap, natuur en (bestedings) vrijheid helpen vernietigen- en het productieve deel van de economie- zonder dat het beleden doel ook maar enigszins wordt beïnvloed.

Het staat gewoon vermeld in de bijlage bij de Kamerbrief IENM/BSK-201677286 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 9 april 2016, in haar verweer tegen Rutte’s politieke geestverwanten van Urgenda. Het Rutte-regime en zij die daarmee collaboreren weet of kan weten hoe misdadig het bezig is.

Onzevisserij.nl, Voor Wageningen UR is onderzoek voor wind-industrie nu lucratiever

Macht bij UBO’s en banken, niet bij volksvertegenwoordigers
Wanneer het daadwerkelijk effect van al je duizenden miljarden euro’s uitgaven 0,00000x verschil maakt voor het beleden doel, dan moet het doel van CO2-politiek dus wel iets anders zijn. Zou je denken, wanneer je logisch redeneert en ziet dat men op hoger niveau ook WEET dat CO2-politiek niets verbetert aan natuur en milieu. Politieke doelen staan centraal, zoals centralisatie van macht, grond en kapitaal.  En er is bovendien openlijk een politiek programma dat dit uitdraagt, de 2030 Agenda.

Dat idee, dat we sinds 2017 op Interessante Tijden met vele bewijsrichtingen aannemelijk maakten in 2500 blogs, het begint nu mainstream te worden. Wij propageren het al sinds de oprichting van Climategate.nl. Marcel doet vandaag met Clintel zijn best, om in de Shell-Milieudefensie-rechtszaak ook de stem van de burger te betrekken. Tegen de zin van zowel Milieudefensie als Shell.

Of de rechter ze in het proces toelaat, bij een ‘nee’ krijgen we bevestigd wat we al vermoedden: Dat de rechterlijke macht gepolitiseerd en gecorrumpeerd is.

De boeren en vissers zijn nu als eerste aan de beurt met ‘stikstof’ als excuus (en CO2), maar de burger volgt vanzelf en voelt de CO2-ijver al in de supermarkt, en bij zijn energierekening. Dat is nog maar het begin. Hoewel de politici die je bij de Provinciale Staten kiest hier niets tegen kunnen doen, behalve wat komma’s verplaatsen, is het beter om geestverwanten in het provinciehuis te hebben dan mensen die met de CO2-ijver in de ogen je land en (bestedings)vrijheid verder de afgrond in duwen.

David tegen Goliath, Clintel tegen Big NGO en Big Oil, vandaag

Een milieuclub als Milieudefensie heeft meer campagnegeld te besteden per jaar, voor 10 miljoen euro aan subsidies, dan de meeste politieke partijen bij elkaar. De macht van politici is sinds de jaren ’90 almaar verder afgenomen, ten gunste van een kingsize lobby-apparaat, gesubsidieerd door de Postcode Loterij en De Staat.

Politici beloven dingen die ze nooit waar kunnen maken, omdat ze daar domweg de macht niet toe hebben. Die ligt in de BV Nederland niet bij gekozen volksvertegenwoordigers (lakeien), maar bij Het Grote Geld, de UBO’s van het grootbedrijf en wat daar aan gedienstig is. Kamerleden die braaf doen wat van ze verwacht wordt, die krijgen een commissariaatje of leuk baantje. Bij statenleden is dat eender.

De leugenaar en dief van het CDA die hier Windpark Fryslan er door rommelde, Sander de Rouwe kreeg een burgemeestersbaantje.

Zie Edith Schippers (VVD), lijsttrekker voor de Eerste Kamer en DSM-bazin, tevens voorzitter van Food Valley. Of denk aan Ed Nijpels, en al die multicomissarissen. Die lopen op hun beurt weer mee met de bovenbazen op internationaal niveau, de WEF-miljardairs die weer de 2030 Agenda door ons keelgat schuiven.

Maar je kunt als politicus niet al te eerlijk zijn, dat je zaken belooft die je niet kunt waarmaken. Dan devalueer je het belang van je eigen professie, en help je de democratische illusie in Nederland om zeep.

Forest Windfarming

De weg van minste weerstand, of een morele keuze
De keuze die je maakt, ligt dus altijd alleen op persoonlijk niveau. Kies je het goede, of ga je met de gemakkelijkste weg mee.

Alle partijen die de Green Deal en Klimaatwet steunen zijn dus schuldig en slecht, dienaren van het als ‘goed’ vermomde kwaad, dat zich altijd presenteert als een engel van licht. De Christenunie is ook schuldig, net als het gros van de kerken en het ‘groene’ Vaticaan dat Paus Franciscus achterliet. Omdat ze menselijke (statistische) scheppingen als ‘het klimaat’ en het geschapene aanbidden boven de Schepper.

Statistisch gefabriceerde temperatuur- en neerslaggemiddelden kun je niet beschermen, zoals je een bomenlaan kunt beschermen of een bos tegen kap voor verbranding in een klimaatcrematorium. (biomassacentrale) Met rentmeesterschap heeft rigide CO2-politiek om de CO2 dus niets van doen. Wel met zelfaanbidding en zelfverheerlijking, andermans geld en vrijheid over de kling jagen voor een goed gevoel over jezelf.

De zonde van hoogmoed dus. De grootste heiligen zijn juist doordrongen van de eigen gebreken en slechtheid, of tenminste een gezond zelfwantrouwen.

De Bullshitdetector

Blog 2500 voor Interessante Tijden
Als meest productieve blogger van het Nederlands taalgebied, trakteerden we onze eigen Abdij-gemeente van gemiddeld vierduizend bezoekers per dag nu op 2500 columns met eigen fotografie. Iedere dag van de week 1. We begonnen in Maart 2017- drie jaar voor de lockdowns en avondklok- aan ‘Interessante Tijden’, omdat het zulke tijden zijn, van bijna apocalyptische proporties.

Omdat we wisten dat de CO2-politiek zoals opgelegd via de Verenigde Naties en haar 2030 Agenda tot een historisch ongekende centralisatie van macht zullen leiden. En die reeds een halve eeuw op gang gebrachte tendens kreeg met de mondiale coronamaatregelen slechts een extra duw. Het doet mij dan ook deugd, dat het podium waar ik tweewekelijks optreedt, BLCKBX ook het geestelijke aspect de ruimte geeft.

Inderdaad, die mondiale centralisatie van macht, van controle over betaalmiddelen, die al in Openbaring 13:16-18 werd beschreven. Maar die nu pas technisch mogelijk wordt, en ook in zo’n sneltreinvaart. De implosie van beschaving in het westen met alle waarheidsomkering, corrumpering van instituties, wetenschap en sociale verhoudingen. De toenemend autoritaire overheid, die van liegen het nieuwe normaal maakte.

Er komt een tijdvak ten einde, en er komt een andere wereld dan we gewend waren. En dat hadden we bij het beginnen met Interessante Tijden in maart 2017 al voorzien. Ons 1984 ligt in 2030, en alle dwangmaatregelen worden ons verkocht als voordeel en gemak. Wat de lockdowns en mondmaskerdwang toonden is dat de meeste mensen daar van harte in mee zullen lopen. En dat velen er geen been in zien om de ander aan te geven of te verraden.

Alle content is vrij toegankelijk, omdat ik zelf ook nooit betaal voor het bezoeken van of gebruik van de artikelen van een webzijde.

 • Natuurlijk kun je een verjaardagskadootje doneren in het Rypke-potje van de stichting die mij ondersteunt: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’s 2500ste.’
 • We danken alle donateurs van afgelopen jaren, die dit werk mogelijk hielpen maken, die dure advocaten hielpen sponsoren toe Vadertje Staat mij vervolgde voor wat ik schrijf. Morgen nog naar de reclassering omdat ik nog 40 uur dwangarbeid uit moet dienen. Het is het allemaal waard geweest.

Even overleg met Russische spionnen

Heb ik ook doelen voor de komende jaren? Mijn hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ heb ik al geschreven. Alles is al gezegd over de 2030 Agenda.

Dus nee, niet op materieel vlak of carrièrevlak, dat ik op een hoger niveau dan nu mislukken wil in bezit van meer spulletjes. Mijn doel is om een beter, meer oprecht en rechtvaardig mens te worden, en meer een man te zijn zoals God dat heeft bedoeld, een hulp en voorbeeld voor anderen. Al dat andere, het is best leuk maar ik kom daar het bed niet voor uit. Dat zijn middelen tot de Personal Development Goals (PDG’s), mijn wil om mezelf te verbeteren met God’s hulp.

En niet ‘de wereld’ (andere mensen) zoals de duurzamen doen met hun Sustainable Development Goals (SDG’s) die ongekend veel leed en destructie gaan veroorzaken.

3 Replies to “Politici die CO2-politiek steunen, helpen ‘Het Kwaad’…”

 1. Bedankt voor de blog! Over de rechtszaak heb ik wel een opmerking. Een civiele rechtszaak bindt alleen de partijen. Dus als je Shell vs Milieudefensie hebt, mogen alleen Shell of Milieudefensie zich op de uitspraak beroepen. Met andere woorden: een uitspraak van de rechter is niet algemeen verbindend.

  Shell is kennelijk niet bang voor Milieudefensie, want zij voeren geen verweer (goede vraag waarom.) Dit zal met Clintel anders zijn. Stel dat Clintl zich bij het geding mag voegen, dan kan Clintel ook een beroep op de uitspraak doen. En niet alleen de huidige Clintel, ook toekomstige eigenaren van Clintel. Dus, als de rechter het verzoek van Clinten afwijst, lijkt mij dat terecht. De toevoeging zou de zaak totaal veranderen.

  Als ik bovenstaande juist heb, maakt dit denk ik een hoop duidelijk.

 2. Proficiat.
  2500 da’s niet niks. Dar heb je wel wat doorzettingsvermogen voor nodig.
  Gelukkig ging het niet altijd over kommer en kwel.
  Je zoektochten zijn wel zo onderhoudend als interessant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *