CO2munisten bezetten stad, Boeren Bedrog Beweging platteland…

Na de eerste tellingen in Friesland

Na peiling van de landelijke volksemotie en mediaconsumptie- verkiezingen genoemd- zien we bij de uitslagen die de Telegraaf meldt 1 verontrustend feit: In de grotere steden als Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Arnhem en Groningen stemmen de meeste mensen Groen Links.

Dat betekent dat je mogelijk al binnen twee jaar met je schone dieselauto niet meer de stad in mag. De erfgenamen van de meest moorddadige utopie aller tijden- het Communisme – versterken dus hun greep op de centra, waar cultuur en beleid worden gevormd.

En hoe kan de Boeren Bedrog Beweging (BBB) de grootste ledenpartij van het land plots helpen verschrompelen? 

Everywhere you look in Frisia, farmers protest

Goede propaganda
Dat moreel functionerende mensen Groen Links kunnen stemmen, en dan ook nog zo massaal, het zegt al afdoende over het rationeel en historisch besef van een groot deel van je medemensen. Verhoog de kiesdrempel naar 25 jaar en schaf het vrouwenkiesrecht af, zoals de ouderwetse SGP nog wilde: Groen Links bestaat niet meer.

Laten we dus allereerst de waarde van een volkspeiling relativeren in een modernistische maatschappij. Die zegt vooral veel, over  welke media zij consumeren en waar zij vervolgens door herhaling en framing geloof aan hechten.

De diepste overtuigingen die mensen menen te moeten koesteren, die zijn daar immers meestal ingeplant door de massamedia, via een appèl op het gewenste zelfbeeld van mensen. De ruimte tussen de oren van mensen is te koop, en hun diepste emoties eveneens.

Verder is het een mysterie hoe de grootste ledenpartij van Nederland, FvD van 15 procent naar 3 procent kan zakken. Klopt hun opgegeven ledental dan wel? Of het moet zijn dat hun leden massaal vreemdgaan met BBB. In Friesland zou BBB in 1 klap bijna 30 procent van de stemmen krijgen. Daarmee laten ze de traditioneel grootsten als nummer 2 de PvdA , 2,5/3 CDA met 9 procent ver achter zich maar ook de Fries Nationale Partij. (FNP)

De PvdA is traditioneel groot in Friesland omdat hier de afgelopen vijftig jaar steeds meer bijstandstrekkers zijn en steeds minder zelfstandig ondernemers. Door de eeuwlange Friese diaspora van talent naar de steden en het buitenland, hou je hier brandhout en wat praktisch geschoolden over. Het meest succesvolle bedrijf in Provincie Friesland is het door een Beierse energieboer overgenomen GroenLeven, een firma die profiteert van het riante SDE++-subsidieklimaat.

Nuff said. De economie drijft hier dus op toerisme, agro-industrie en subsidie, wat qua palet weinig verschilt van ontwikkelingslanden.

Het vissersprotest vond voor HAL plaats, waarschijnlijk zonder dat vissers (en ik) wisten dat HAL de tegenpartij was

Boeren Bedrog Beweging (BBB) profiteert van Thierry-picking
Ook in provincie-Friesland lijkt de FvD- vorige keer 15% en de grootste- al haar kiezers te zijn verloren aan de nieuwkomer BBB. Wanneer de tellingen tenminste betrouwbaar zijn.

De nivellering van de FvD ten gunste van BBB is mede te danken aan de media. BBB kreeg nergens negatieve aandacht, terwijl de FvD door aanhoudende druk – ik noem het Thierry-picking splinterpartijtje na splinter produceerde, van Ja21 tot BVNL. En het moet gezegd, een dandy als Baudet, die doet ’t niet goed, en hij is te intellectueel voor doorsnee-plattelanders. Als Baudet uit Grachtengordelend Amsterdam zegt dat ie ’t goed meent met de boeren, mwah…

Je kunt van Fokje Fokkema, Durkje Durksma en Fukkie Fukstra niet verwachten dat ze Modern Culture en ‘The Uses of Pessimism’ van Roger Scruton hebben gelezen. Die conservatief is een geestelijk mentor van Baudet en degelijke conservatieven. Die kijken naar Hart voor Nederland. Hier rond Langweer in de misschien wel meest blanke zone van Nederland, Skarsterlân, zie je naast de omgekeerde driekleur ook standaard BBB-spandoeken hangen.

Wij zijn hier geen fan van Boeren Bedrog Beweging, omdat ze omdat ze ‘Den Haag’ de schuld geven van beleid dat uit Brussel komt via de Verenigde Naties…En het is hun eigen Rabobank, die daar aan mee doet, ook die ‘Voedseltransitie’. Dus benoem de bank als boosdoener bij boeren.  Zij laten die 2030 Agenda en bankenpolitiek geheel onbenoemd en berijden wat eendagsvliegen en valse tegenstellingen.

Maar goed, het werkt dus wel, wanneer de tellingen kloppen en verkiezingen niet zijn vervalst.

…stedelijk sentiment

Zo blijft het frame ‘boer versus natuur’ in stand, een kop waar de Telegraaf een heel artikel aan wijdt.

Pas door afstand van die dictaten te nemen als de Green Deal, kunnen zij waarmaken wat ze de boeren nu als worst voorhouden. NEE, het is niet huizenbouw waarvoor het boerenland nodig is, en zelfs niet voor zonnepanelen. Het is de biodiversiteitstrategie die 10 procent van het boerenland claimt. En dat doel is al via provinciale plannen doorontwikkeld.

Ze blijven het karrenspoor van ‘stiktofcrisis’ berijden, terwijl het gelijkschakelen van ‘minder stikstof’ met ‘meer natuur’ het probleem is in een vruchtbaar deltaland, waar door historisch toeval ‘natuur’ gelijk werd met ‘arme zandgronden’. Die gronden werden niet ontgonnen, en dus tot natuur gemaakt. Daar planten landheren bos, omdat die grond verder niks opleverde. Daar heeft stikstofneerslag direct grotere invloed. Omdat die landen als laatste in cultuur werden gebracht en als eerste ‘natuur’ werden genoemd.

Er is meer nodig dan ‘boe stikstof’ roepen, je dient over de hele linie van cultuur tot natuur je aannames te toetsen: zie www.lieverdooddanslaaf.com

De agro-industrie die het Friese landschap van haar laatste natuurhistorische elementen berooft via straktrekken, mestinjectie, die is bepaald niet gunstig voor de weidenatuur. Caroline van der Plas is afkomstig van de LTO die deze industrialisering van de landbouw voorstaat, met boeren die het liefst gisteren nog alle traditionele landschapselementen zouden opruimen.

Zoals ik familiebedrijven in de visserij een warm hart toedraag en vader-op-zoon-boerenbedrijven, zo zijn we niet beslist supporter van de agro-industrie. Met land verpacht door ASR, of een eigenaar op afstand, en de Rabobank die de eisen stelt.

Boerenprotest

Langzaam Ten Onder (LTO)
Je vindt binnen de LTO veel mensen die bossages ‘die rommel’ noemen en landschapstoffering. Ook zijn veel boeren afhankelijk van allerlei (energie)subsidies, ze krijgen via de Rabobank vergroeningspolitiek opgelegd, zijn daar in miljoenen-leningen afhankelijk van: Dus die zijn niet beslist kritisch op ‘de energietransitie’, die vooral een hogere energierekening geeft en een onstabieler net.

Die insteek verschilt niet veel van de zittende macht, van Food Valley en het technocratische idee – ook toegepast in de Ecologische Hoofdstructuur (NNN) dat je landschappelijke functies van elkaar scheiden moet. Een beetje als de VVD ‘natuah moe nie in du weg zittuh’…Oeh Oeh Oeh.

Je zou dus bij volgende verkiezingen kunnen overwegen je naam te veranderen in OOO: Oeh Oeh Oeh.

In die technocratische visie van functiescheiding is er ‘echte natuur’ is waar je een bordje ‘kwetsbaar, broos vaatwerk’ neerzet, meestal plasdras-treurnis met ganzenplagen. En nog enkele ‘weidevogelkerngebieden’, die laatste reservaatjes zoals bij Jorwerd, waar je in het voorjaar nog een veldleeuwerik hoort zingen. In mijn jeugd in de jaren ’80 was dat nog de norm, en boeren die om niet aan weidevogelbescherming deden.

Nu doen ze het enkel nog met ingewikkelde subsidieschema’s, met een uitkering per grutto-ei.

Protest tegen The Great Reset/Build Back Better die Trudeau en Rutte uitvoeren

Daarnaast heb je met scherpe overgang dan groene industrieterreinen, waar het letterlijk doodstil is omdat er geen vogeltje meer zitten wil. In plaats van dat je natuur en economisch gebruik integreert, de scheidingen zachter maakt, en via lastenverlichtingen aantrekkelijker maakt. Verduurzaming van bedrijfsvoering bereik je immers door alle kosten en bureaucratie die een ondernemer moet maken te lijf te gaan.

Wie hoor je daar over als belangrijkste thema: Lastenverlichting als beste weg naar een groener Nederland in traditionele zin: Echt groen, boompjes, bloemetjes en de bijtjes. Die lappendeken aan meest uiteenlopende landschapjes, die nu voor de bijl gaat voor agro-industrie en de Regionale Energie Sabotage (RES)

10 Replies to “CO2munisten bezetten stad, Boeren Bedrog Beweging platteland…”

 1. Na het stemmen mag je meekijken met het tellen. Dit heb ik gisteren gedaan. Forum kreeg inderdaad weinig stemmen, en er waren veel stemmen voor Groen Links en voor BBB. Wat verder opviel is dat geen enkele partij meer dan 15% van de stemmen kreeg.

 2. Dat er met stemmentellen wordt gerotzooid staat als een paal boven water. We kunnen het echter niet bewijzen, omdat het hele kiessysteem niet transparant is. Net zoals de overheid niet kan bewijzen dat verkiezingen eerlijk verlopen. Elk verzoek tot openheid wordt zwartgelakt “beantwoord”. Ja, de overheid heeft net zoveel lak aan ons als ene Klaus Schwab, die wereldkundig maakte dat het WEF in alle regeringen was geïnfiltreerd. En daar is hij ape trots op.

  Je zou haast zeggen dat de middenklasse van onze maatschappij genoeg heeft geleden om te beseffen wat het echte probleem is en met de bijbehorende oplossing. Helaas laat men zich wederom verleiden tot instemming met mandaatverstrekking aan buitenlandse vijanden.

  Ieder volk krijgt sowieso wat het verdiend! Kennelijk gaat het nog niet slecht genoeg om tot bezinning te komen. Pas als men lege schappen in de winkels ziet en onze jongvolwassenen sneuvelen aan het Oostfront, dan pas heeft men door wat er in werkelijkheid gebeurd. De paniek die dan ontstaat, zorgt voor meer onderwerping aan propaganda voor de CBDC als gevolg van de eigen hebzucht.

  Paus Franciscus zei het al: “de duivel bestaat en hij manifesteert zich als een persoon!”.
  Wij gebruiken allemaal die persoon die aan ons werd gekoppeld na geboorte aangifte.
  Zolang de mens niet weet WIE hij is, zal hij in dwaling blijven over WAT hij is.
  De persoon is het teken van het beest. Zonder die persoon kan je niet handelen of eigendomsrechten hebben. De duivel in ieder van ons zal regeren.
  Per januari 2016, was de gehele burgerregistratie verhuisd van publiekrecht naar privaatrecht, zodat al “onze” persoonsgegevens als een pakketje kon worden overgedragen aan “Brussel” zijnde de buitenlandse vijand.
  Over een tijdje kan je niet meer inloggen met DigiD, maar met een Europees inlog platform. Onze persoonsgegevens zijn allang gekoppeld aan het “CBDC inkomen”.

  Deze verkiezingen waren de laatste. In 2025 zijn er geen verkiezingen meer, omdat de democratie is afgeschaft bij gebrek aan demos.
  Er blijft slechts nog een handje vol echte mensen over, gedijend onder handelsrecht.
  Want mensen kunnen ook handelen zonder persoon of “teken van het beest”.

 3. In landen zoals Tsjechië en Hongarije is het verschil in stemmen tussen het platteland en de stad veel groter in de zin dat men op het platteland stemt op wat conservatief-rechts genoemd wordt terwijl men in de stad meer stemt op neo-liberale onzin-verkopers.

  In Iran schijnt men een systeem te hebben waar de stemmen van het platteland zwaarder tellen dan die van de stad.
  (Ook in de USA, met hun kiesmannen en staten, weegt niet iedere stem even zwaar.)

  In Nederland is er geen verschil tussen platteland en stad.
  Met de import uit het Westen en de wens van de boer niet langer als dom te worden betiteld is iedereen ingekapseld door het systeem.
  Dit geldt ook voor de (kleine) ondernemer die door de regeldruk niet meer aan normaal denken toekomt.
  Men kan wel stellen dat met de wortel/uier en de stok de Nederlander perfect gedresseerd is.

  Dit klinkt misschien paradoxaal maar ik denk dat onze beste hoop komt van de nieuwe Nederlanders.
  Ik heb het dan niet over die rijkelui’s kinderen uit Oost-Afrika die de portemonnee van hun rijke ouders vervangen hebben door de beurs van de NL overheid maar over immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika die weten hoe het leven werkt.

  Bij hoeveel interacties die wij met onze medemens hebben, is de overheid/het systeem betrokken?
  Laten we ernaar streven in ons intermenselijk contact het bestuur/de overheid uit te bannen.
  Een man een man, een woord een woord; daar hebben we geen schooljuf of meester voor nodig, laat staan een “rechter”.
  En laten we niet vergeten dat administratie een instrument van de kwaadaardigen is.

  Een rechtschapen mens hoeft niet te zoeken om het recht te doen gelden.
  Wij bepalen zelf wat wij acceptabel vinden en wat niet.

  Dit wil niet zeggen dat ik niet een ieder die het gevecht met de gevestigde orde/huidige machtshebbers aangaat ten volste ondersteun, want ook zij zijn rechtschapen.

 4. Nog een gevleugelde opmerking van Hendrik Koekoek van boer’n partij tijdens debatten in de tweede kamer: Hier moet een einde komen aan dit slappe gelul, ik wil wel eens een erectie zien.

  1. Hahaha, da’s grappig.

   Ik ben alleen bang dat bepaalde politici van bepaalde partijen dit letterlijk hebben genomen en dat zij, gezien de (onder)maat van de erectie, een onervaren publiek hebben gekozen.

 5. Is Caroline van der plas in uiterlijk en oppervlakkig opzicht niet de complementaire tegenpool van Sigrid Kaag?
  Rond/hoekig
  Donker/blond
  Toegankelijk/afstandelijk
  Vriendelijk/hautain
  enz. enz.
  En gaat “de politiek” ooit over iets anders dan oppervlakkige uiterlijkheden?

  Politiek is een strijd van belangen.
  De Communistische partij van China zet zich in voor de belangen van het volk als geheel.
  Daar verdoet men geen tijd met geneuzel en populariteit-wedstrijdjes.
  Waar gaat het beter; in China of in de “democratische EU”?
  Was het hier en nu maar communisme, dan werd ons tenminste nog een ‘lichtende toekomst’ voorgespiegeld.

 6. Boeren zijn beter voor het milieu hebben meer op met het milieu, dan een D’66er of GroenLinkser.
  Die vinden het vnl. een probleem van de ander ,met al hun vliegreisjes en elektrische auto’s en fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *