LNV-Minister Piet Adema’s Friese erfenis? Héél veel asfalt

…wat is de economische winst voor de regio? Vleermuis-flyover bij Centrale As

Nu de Centrale As-vierbaansweg eenmaal is aangelegd ten koste van 1000 hectare Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden, rijdt de jeugd nu met 100 kilometer per uur weg uit krimpregio Noord (provincie-)Friesland en haar hoofdstadje Dokkum. (13 duizend inwoners).

Voorheen was dat 80 kilometer per uur, met moeizaam gehobbel door dorpjes als Veenwouden, Buitenpost, Surhuisterveen in gemeente Tietjetrekkeradeel en door Hardegarijp. De keuze voor vierbaans in plaats van een ‘Groen Alternatief’ (tweebaans 100km/uur) rondom dorpjes van natuurclubs en regionale burgerorganisaties is de erfenis van LNV-Minister Piet Adema, als provinciebestuurder.

De weg die net als de Haak om Leeuwarden (900 miljoen euro) geen snelweg mocht worden (100km per uur) moet een slordige half miljard euro hebben gekost, met alle kunstwerken, bruggen en aquaducten er bij. Dat is een slordige 40 duizend euro per (vooral) bejaarde Dokkumer, meer dan wat ‘klimaatbeleid’ kost. (15000 euro per inwoner tot 2030) 

Voor de Centrale As, het zelfde laantje…

‘Bevriende wegenbouwers verdienden vermogens’
Een lezer die zich in het dagelijks leven zegt bezig te houden met de kweek van biologische groente (als hobby?) stuurde deze email.

Is het ook mogelijk dat Rypke ‘onze’ landbouwminister Piet Adema een keer uitlicht en z’n loopbaan een keer kritisch bekijkt. Je hoort hier namelijk nooit iets over en iedereen vergeet zo snel. Ik heb vroeger een tijdje bij een vuilverwerker gewerkt en de bouw van de afvaloven te Harlingen altijd met de nodige argwaan en interesse gevolgd. De rol van toenmalig gedeputeerde Adema was ronduit discutabel…..

Later heb ik als biologisch groentekweker de beste man meegemaakt als gedeputeerde verantwoordelijk voor het realiseren van al die geweldige nieuwe provinciale wegen die grote delen van ons waardevolle Friese landschap naar de kloten hebben geholpen en vele burgers en bedrijven heeft benadeeld.

Dit alles voor van allerlei belangen wat hem maar het beste uitkwam op dat moment zoals veiligheid, algemeen belang, aanjagen van de plaatselijke economie, toerisme, het mooier maken van het landschap, herstel van de mooie natuur en ga zo maar door……

Duizenden tonnen vervuilde afvalslakken zijn in deze wegen verwerkt en bevriende wegenbouwers hebben vermogens verdiend. Eén grote schijnwereld!! Ik kan er wel een boek over schrijven en het zit me erg dwars dat zulke individuen een land besturen. Hij duldt géén kritiek en wordt kwaad als hij tegengas krijgt met gevolg dat hij agressief wordt.

Hij is niet voor niets op deze ministerpost gezet want hij heeft niets met mensen. Nu moet hij wederom als trekpop van de elite de landbouwproblemen oplossen. Het is dat het te idioot voor woorden is maar anders zou je jezelf een rolberoerte lachen . Elke keer als ik deze beste man zie dan krijg ik de kriebels.

Zwette, de middellijn van de oude Middelzee

Wie Adema zegt Asfalt
Het lijkt mij geen nieuws dat de vliegas (verbrandingsproduct) uit bijvoorbeeld afvalcentrales en kolencentrales in asfalt wordt verwerkt. Als het niet gestort wordt in een oude zoutmijn. Je moet ergens naartoe met deze bijproducten van afvalverwerking en energie-opwekking. Zo krijgt afval nog een tweede leven als bouwstof, voor je het definitief gaat dumpen.

Wat zeker is, wie Adema zegt, die zegt ‘Asfalt’.

Vanuit het perspectief van de automobilist verdient Adema een standbeeld. Nu ga je als een mes door warme boter richting Dokkum vanaf Nijega. (Dat ligt aan de weg van Leeuwarden naar Drachten) En je rijdt zo ook snel door naar de kust, Lauwersoog en andere periferie aan het infuus van de plattelandssubsidies, vechtend tegen bevolkingskrimp en economische krimp. Dokkum ligt plots minder ver weg.

Beter meteen goed, dan half werk, zo was twaalf jaar terug de teneur, toen het singellandschap van ‘De Wouden’ (houtsingels op arme zandgrond en veen) op voor Friese begrippen historische wijze geofferd werd. De bankencrisis van 2008 ebde nog na en met de  (inmiddels permanente) Crisiswet, kon hun overheid op zijn Keynes met publieke investeringen in infrastructuur de economie kunstmatig aanjagen.

Ook werd toen de ‘Haak om Leeuwarden’ aangelegd voor een slordige 900 miljoen euro. Dwars door sappig weidevogelreservaat. Ook een Crisiswet-project, net als Windpark Fryslan en andere industrie in natuurgebied. Zodat de bouwlobby kon binnenlopen op publieke kosten. En die kosten werden niet gespaard, hier een spoorbrug, daar een aquaduct. Alsof er voor maximale publieke kosten een weg moest worden aangelegd, zodat BAM, Boskalis en andere UBO (bovenbaas)-bedrijven maximaal konden binnenlopen.

Net als die weg onder het Van Harinxmakanaal door bij Harlingen. Was hij nodig qua verkeersdruk? Hij ligt er nu, en je vliegt zo weg uit Friesland richting cultureel vermaak en werkgelegenheid. Spel een aquaduct fonetisch als ‘akwadukt’ en je hebt ook nog eens aan de Friese cultuur bijgedragen!

Een half miljard euro voor 2 minuten tijdwinst voor 13 duizend mensen uit Dokkum: de Centrale As. Dat is pas duur!

Weiland voor huizenbouw en industrieterrein/zonnepanelen
Bij ‘De Haak’ vond een omgekeerde trend in snelheid plaats. Kon je voorheen nog met 80 km per uur Leeuwarden Oost in rijden via Goutum, nu is dat een nodeloos-50-rijden-weg. Om het centrum van Leeuwarden in te komen, rijd je nu door vol-geasfalteerde toplandbouwgrond van de oude Middelzee. Na vele kilometers omrijden, kun je dan via een soort crime-scene-landschap met betonnen viaducten en loodsen langs de Zwette (het oude Middelzee-restant) Leeuwarden in komen.

De Haak lijfde ook honderden hectares vruchtbaar (zeeklei) weidegebied in. Daar komt nu steeds meer industrieterrein zoals zonne-energievelden en er komt de woonwijk Middelzee.

Vanuit boerenhoek komt – gek genoeg- vervolgens weinig protest tegen die vernietiging van landbouwgrond. Wanneer het voor asfalt is of woningbouw. Zou het voor natuurontwikkeling zijn, dan is de wereld in BBB te klein. Men associeert asfalt met Vooruitgang, en dat is begrijpelijk vanuit het automobilisten-perspectief. Iedere stemmer is ook automobilist. Zeker op het platteland, waar je zonder auto nergens terecht komt.

Zelfde locatie, VOOR de ingreep

Een snelweg is daarnaast een soort ‘je moet toch wat’-symbool, wanneer je leeft in een vanuit haar historie armoedige regio als het Friese singellandschap op veen en zandgrond. (het Nationale Landschap)Als criticaster langs de zijlijn kun je ongetwijfeld heel veel steekhoudende argumenten voor-tegen verzinnen.

Maar wat moet je als bestuurder, wanneer je krimpregio bent gemaakt? Zo komt die Lelylijn vanuit de Randstad naar Friesland er ook ongetwijfeld. Vanuit de- financieel slecht onderbouwde- hoop, dat dan ook de economie aangejaagd zal worden.

Vanuit natuurhistorisch en landschappelijk perspectief waren die infrastructurele ingrepen de zoveelste aanslag op de resterende natuur.

Zo’n snelweg geef je dan krampachtig een naam in het Subsidie-Fries, ‘Sintrale As’. En dat zou dan goed zijn voor de Friese cultuur, terwijl de oorspronkelijke bevolking wegtrekt voor werk (huizen onbetaalbaar), en je er tweedehuizers uit de Randstad, Oekraïners en asielzoekers voor terugkrijgt. Die laatste met voorrang op de eigen bevolking, nu ook met rijksdictaat richting sputterende gemeentes.

Blokkeer-Friezen sluit je op, geef je een aantal uurtjes dwangarbeid. Regenboogbank in Dokkum neerzetten. Bek houen, en je vertaalt dan ‘diversiteit’ gewoon als PvdA-burgemeester in het. subsidie-Fries. Alsof het dan iets van jezelf wordt, wanneer je het als ‘difersitaaait‘ uit zou spreken. De shallow identity van naam-Fries terwijl je bevolking door slecht onderwijs nauwelijks iets bijgebracht kreeg over de eigen natuurlijke historie en vrijheidstraditie, zoals ik vastlegde in ‘Liever dood dan Slaaf‘…

Wouterswoude VOOR aanleg, geen economische hotspot zeg maar…

Rij op een willekeurig moment nu over de ‘Sintrale As‘, en je bent bijna de enige automobilist die naar (zelf)Moordstad Dokkum rijdt, dat prachtige elfstedenstadje met bolwerken, de huis en haard van mijn voorvaderen, de Zeilmakers. Het is een prachtig aangelegde weg, dat dan weer wel. Nederland heeft de beste wegenbouwers ter wereld, en de best onderhouden wegen. Althans, tot voor kort was dat zo.

En wie maalt er nu nog om die paar weilanden met elzensingels? Zo kan Piet Adema als LNV-Minister ook de geknipte bestuurder zijn om meer landbouwgrond voor huizenbouw en zonnefarms te reserveren. Vanwege ‘stikstof’ en de CO2, die een boer met koeien zou ‘uitstoten’… Volgens ‘alle cijfers‘ is het inwonertal van Dokkum tussen 2016 en 2022 met 300 personen gestegen naar 12.830 inwoners. Dat zullen wel Oekraïners zijn geweest.

Al bericht ‘In Dokkum jubelend’ dat die stijging zou komen door extra seniorenappartementen. We citeren:

De meeste inwoners van de stad (3455) zijn tussen de 45 en 65 jaar oud, gevolgd door de 65-plusser: 3.040. Daarna volgen de jongere leeftijdsgroepen: 25 tot 45 jaar (2.630), 0 tot 15 jaar (2.045) en 15 tot 25 jaar (1.505). De vrouwen waren in 2020 in de meerderheid, met in totaal 6.530. Het aantal mannen was 6.150.

De asfaltkosten voor die 12.830 bejaarden, laag opgeleide jeugd met Wajong en in tenten verpakte allochtonen bedragen dan 500 miljoen euro/12.830 = 38.789 euro per inwoner. En het resultaat is nog steeds vergrijzing en krimp. Terwijl je door de betere bereikbaarheid misschien aantrekkelijker bent geworden voor pensionado’s uit de Randstad.

Zou je de groei van 300 inwoners geheel kunnen toeschrijven aan de Centrale As, dan heb je meer dan een ton euro publiek geld per extra inwoner uitgegeven. Dat is ongeveer de helft van wat een asielzoeker/asielavonturier kost (twee ton euro) in de loopbaan van opvang, gezinshereniging en procedurekosten tot uitkering en alle extra toeslagen.

Een goede vraag is dus: Wat is het maatschappelijk rendement van zo’n weg van nergens (Nijega) naar helemaal nergens (Dokkum & Beyond), wanneer het onwaarschijnlijk is dat de regio dit bedrag ooit terugverdient? Welke maatschappelijke voorzieningen in dorpen – zoals een zwembad of bibliotheek- zijn als krediet geofferd om asfalt mogelijk te maken?

2 Replies to “LNV-Minister Piet Adema’s Friese erfenis? Héél veel asfalt”

    1. Laat Halsema daar maar de hoer spelen. Voor haar een droomplek; voor bijna alle mannen een nachtmerrie. Dan is de sex industrie binnen de kortste keren opgedroogd. Misschien dat haar ex pistolen Paultje daar, buiten de wet nog wat kan handhaven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *