Planbureau (PBL) opdoeken scheelt 30 miljoen euro per jaar…

De weg naar de hel in vier scenario’s

Morgen presenteert een club academici van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Deltares en Wageningen UR, onder aanvoering van deskundigen Rienk Kuiper en  David Hamers vier scenariostudies voor 2050: Welke weg dient de politiek te gaan?

Of beter gezegd, welke achter een bureau aantrekkelijk klinkende utopie over het topdown verbeteren van ‘de wereld’ (andere mensen) laten wij tot economische en ecologische nachtmerrie ontaarden. Zelfs de stroom van wijken afschakelen- zoals in Cuba gebeurt-behoort tot 1 van de ‘duurzame’ opties (‘Regionale Worteling’).

Spelletje ganzenbord bij een blackout met broodje tevredenheid (ze willen je koopkracht indammen), alles voor ‘het klimaat’ in een ver jaartal, wanneer de meesten van ons al lang dood zijn. Rolden Kuiper en Hamers over de grond van het lachen, toen ze dit bedachten en opschreven?

Deze is het grappigste, en ze krijgen hier ook nog eens dik voor betaald

‘Groen Land’ met Reichspunktendienst (RPD)
De Nederlandse bijdrage aan mondiale CO2-productie komt neer op 1 a 2 tiende procent, en dat relatief aandeel daalt jaarlijks door groei van BRICS-landen. Vraag een gemiddeld normaal mens op straat, of deze voor 2030 even 15 duizend euro wil afdragen voor 0,0000x graden verschil in het jaar 2100, terwijl Chinezen, Russen en andere mensen ons uitlachen.

Wat zal deze dan antwoorden? Maar wanneer je het Ministerie van ‘Milieu’ bent, en je hebt academische lakeien in dienst, dan huur je zulke ‘deskundigen’ in om het hete hangijzer in wollig universitair proza te omkleden.

Uit de scenario’s blijkt vooral hoe weinig de onderzoekers iets (hoeven te) begrijpen van de realiteit van energie, landgebruik, echte behoeften van werkelijk bestaande mensen, eigenlijk van alles waar zij nat achter de oren van de academie zeggenschap over claimen na een studie deskundologie of klassieke leuterkunde. Net als de politiek, die hen bijvoorbeeld het doel geeft om alle bewegingsvrijheid af te schaffen voor 2050 en betaalbare energie te rantsoeneren.

Het favoriete scenario van ondergetekende is ‘Groen Land’, waar de verwarring tussen CO2-politiek en ‘natuur’ is samengebald tot totalitaire finesse.

Nee werkelijk, het staat er echt…

Er zou zelfs een ‘Planeetpuntensysteem’ moeten komen voor Nederlanders (andere naam voor persoonsgebonden CO2-budget), waarbij hun broodheer, hun overheid ons via een nieuwe Reichspunktendienst (RPD) beloont met puntjes wanneer wij in de (vals)groene ganzenpas lopen. Rolden Rienk Kuiper en David Hamers gierend en brullend met buikpijn van het lachen over de grond, toen ze dit opschreven?

Daarnaast zouden ‘niet menselijke actoren’, dingen als een rivier of een moddervlakte rechten krijgen. Oftewel, mensen krijgen minder rechten, het recht voor mensen wordt uitgehold met juridische stropoppen. Tjeerd de Groot loopt er nu al op vooruit. De Waddenacademie lanceerde al een schotschrift in die richting.

Natuurbescherming en CO2-politiek zijn twee verschillende zaken, zo herhalen we tot vervelens toe. Dus ‘Groen Land’ betekent vooral een economisch geruïneerd land dat in een totalitair systeem ontaardt, geheel ontbost voor biomassa en bedolven onder windmolens.

‘Mijn naam is Bijltje Hak, alle dagen moet ik hout hakken voor ons kacheltje’: Het Regionale Worteling-scenario

Regionale Worteling: Broodje tevredenheid en blackouts
Ook grappig is het scenario ‘Regionaal Geworteld’, waarbij Nederland weer wordt verdeeld in een reeks duurzame streken. We citeren (blz 142)

Nederland bestaat uit een mozaïek van regionale landschappen. Er is een gevarieerd patroon van bestaande woonkernen. Regionale identiteiten verschillen duidelijk.

Dat lijkt goed te klinken, ware het niet dat de basale leefbehoeften wel degelijk door een centralistisch planbureau worden afgekondigd. Hoe. kun je dan nog een regionale identiteit hebben, bijvoorbeeld mensen in een regio die zeggen ‘hier doen WIJ niet aan mee’…

Hier zie je ook letterlijk verwoord, wat de geest van duurzaamheid is: broekriem aantrekken en een broodje tevredenheid als ontbijt, voor ‘de planeet’. Zelfs net als op Cuba even de stroom afschakelen van je wijk, het hoort er bij wanneer je in het jaar 2100 het bureaudoel van 0,0000x graden klimaatafkoeling(…) wilt halen als Nederland:

Lage energievraag. Het energieaanbod is regionaal en wordt waar nodig nationaal gecoördineerd. Fossiel gas en houtige biomassa in combinatie met CO2-afvang en -opslag en hout. Tijdelijke afschakeling van regio’s van het nationale net wanneer vraag/aanbod te onevenwichtig is.

Dus we kappen heel Nederland en het buitenland kaal om ‘houtige biomassa’ te stoken. Let op, 1 centrale die 2000 MW levert heeft per jaar een Veluwe nodig aan bosoppervlakte. En je bedelft het gehele platteland onder nutteloze windmolens en zonne-industrieterreinen:

100 gigawatt aan zonne- energie op land, 9 gigawatt aan windenergie op land en 25 gigawatt aan windenergie op zee. Een beperkte reductie van de veestapel (broeikasgasemissies).

Houtsnippers bij Primco in Lelystad

Minder koopkracht voor het klimaat
Maar nergens zien we doorgerekend of wat deze wereldvreemde ‘deskundigen’ uit hun academische duim zuigen technisch wel mogelijk is. En we zien dat we in het regioscenario een broodje tevredenheid krijgen in Café Duurzaam:

Door beperkte groei in koopkracht neemt het grondstoffengebruik af met 20 procent. Lokaal delen, hergebruiken, repareren en recyclen zijn belangrijk.

Toen we in de steentijd leefden in biologisch geteeld berenvel met een gat in de maag, toen waren we pas echt duurzaam. Dat zegt ’t PBL niet letterlijk, ze melden omvloerst dat je bestedingsvrijheid moet krimpen. Voor de planeet, lees bureaucraten die zeggen te weten wat die planeet vraagt. Als waren zij priesters van een groene cultus. Dussss, wat gaan ze dan met de landbouw en het platteland doen?

De grondgebonden landbouw is natuurinclusief en biologisch, heeft korte ketens en is ingebed in de lokale gemeenschap. Meer accent op regionale kringlopen. De glastuinbouw is gekrompen.

Het Natuurnetwerk Nederland is aangelegd. Naast beschermde natuurgebieden is er natuurinclusief ruimtegebruik met ecosysteemdiensten en in totaal 10 procent groenblauwe dooradering van het landelijk gebied.

En tegelijk zou de bevolking best met 0,8 miljoen tot 3 miljoen mogen groeien, meest via immigratie (Nederlanders fokken nauwelijks nog): Of we daar nog even 1,6 miljoen woningen voor uit de grond stampen.

Als ‘water en bodem’ je land besturen, WIE besturen je land dan?

Wereldvreemd, maar niet onschuldig
Dat laatste groenblauwe dooraderingsdoel van 10% is al een beleidsdoel in provincies, zoals in Gelderland, maar ook bij ‘klimaatbestendig’ Friesland in het jaar dat ik al oud en rot ben…. Dat noemen ze ‘klimaatadaptatie’, boerengrond als waterbuffer, en beleid ‘waarbij water en bodem sturend zijn.’ Dat betekent ‘beleid waar zelfverklaarde deskundigen het land besturen’…

Dus wie dacht, dat een stelletje academici bij het PBL wat zat te lolbroeken, onderling grapjes makend en zich bescheurend wanneer ze ‘planeetpuntensysteem’ met strakke smoel op papier zetten…

…zij koken slechts voor, wat er al aan bestaande beleidsintenties rondspoken. Voor de politieke zwaartekracht moeten zij daar wat academisch gewicht aan hangen, want welke gedeputeerde durft ‘tegen de wetenschap’ te zijn. Zij trekken vier karrensporen, en in 1 van die sporen moet je dan als politici meepraten. Omdat je geen eigen plan mag trekken.

Het PBL wordt jaarlijks met een miljoen of 30 betaald door het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, en is vooral een werkverschaffingsinstituut voor bureau-academici, die het overheidsbestuur een ‘wetenschappelijke’ rechtvaardiging leveren voor te voeren beleid. Een verkooporgaan met wetenschap op bestelling.

Ze sjoemelen er ook vrolijk op los met getallen over ‘biodiversiteit’, wanneer de politiek dat van ze vraagt.

Sjoemelnatuur (2015), zie stichting MW&B voor het volledige onderzoek

Zie daarover – MSA-‘biodiversiteit’- ook mijn onderzoek ‘Sjoemelnatuur’ waar al meerdere Kamervragen over werden gesteld. Doek het PBL dus eens op, stuur al die nutteloze academici met een Basisinkomen naar huis. En laat ze op de Nintendo met een zak chips op de bank maar hun scenariospelletjes spelen.

  • Vond je dit gratis advies de moeite waard? Overweeg dan een donatie in het Rypke-potje van de stichting die mijn blogwerk ondersteunt: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke versus PBL’

2 Replies to “Planbureau (PBL) opdoeken scheelt 30 miljoen euro per jaar…”

  1. Nederland is het ultieme zwaar overgereguleerde, overgeorganiseerde, overbevolkte, onttoverde land, in een onttoverd werelddeel in een grotendeels onttoverde wereld. Men heeft dat wel zelf allemaal voor elkaar gekregen, de bevolking geeft graag elites de schuld, maar het volk heeft via democratie en de dictatuur van sociaal-democratie zelf de macht overgenomen, en zelf die situatie gecreëerd. De gigantisch grote overheid, de torenhoge belastingen, de overregulering, het leger ambtenaren, de legers hoog opgeleide babbelaars die door het project van de sociaal-democratie zijn opgeleid, het is het product van het Nederlandse volk van de twintigste eeuw. Nederland is door het Nederlandse volk zelf de ultieme proeftuin geworden voor de technocraten om het laatste restje ziel dood te knijpen. Dit was het project van een eeuw ‘het volk en haar omhooggevallenen aan de macht’, het project van een benepen kleingeestigheid zoals de geschiedenis nog nooit heeft gekend. Het project volksutopia valt nu ten prooi aan benepen regelaars die nog meer regeldrift hebben.

  2. Hoi Rypke, is er een rede waarom je niet meer reageert op mijn mails? Wordt je aflevering aangaande DMT nog op BLCKBX uitgezonden? Zo ja wanneer of is het al geplaatst en heb ik eroverheen gekeken? Hartelijke groet Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *