Zes (Miljoen), een getal met Bijbelse bijklank…

I Love Jesus op de Westbank

In zes dagen werd de aarde volgens Genesis gemaakt met de schepping van de mens op dag zes, zes is het getal van de mens, Koning Salomo- bouwer van de Tempel in Jeruzalem- ontving jaarlijks zeshonderd zes en zestig talenten gouds aan belastingen, de Davidsster heeft zes punten.

Zeshonderdduizend Israëlieten – vrouwen en kinderen niet meegeteld- trokken weg uit de slavernij van Egypte. Dus lijkt het wel een zeer bijzonder toeval dat het beroemdste en meest geciteerde getal uit de twintigste eeuw, zes miljoen precies daar een veelvoud van is.

 Wat is de historie van het gebruik van dat getal binnen bronnen, die sinds Theodor Herzl de stichting van Israël promootten?

In Eilat Mijn rug verscheen nog in de Frankfurter Allgemeine bij een snoepreisje in Eilat, betaald door Israel

Het boeiende land
Laten we – ook om privéredenen- even duidelijk aangeven, dat ik dit voldongen feit van Israël- ( de naam voor Jacob, die worstelde met een engel van God) in historische zin niet goed of afkeur. Voor je het weet ga je bij zo’n gevoelig getal als Rypler de boeken in.

Wie ben ik, om vanaf mijn luie bureaustoel de morele scheprechter uit te hangen? Immers, de Verenigde Staten – ‘the land of the free’- zijn ook gesticht op land dat niet van Europeanen was, Pakistan en India zijn kunstmatige creaties om moslims en hindoes in de Indusvallei uit elkaar te houden.

Waarom moet je dan op 1 Bijbels land het vergrootglas leggen, zo kun je zeggen, dat eerder gewoon bezet gebied van de Ottomanen was. Ieder volk en ieder mens heeft het recht op zelfverdediging, wanneer het aangevallen wordt. Iedereen heeft een stukje land nodig om te leven.

Wat mij in Israël opviel, is wat een prachtig en gereguleerd land het is, hoogtechnologisch, zeer Westers, misschien wel 1 van ’s werelds boeiendste landen om te bezoeken. Toen ik er in 2007 – deels betaald door de Israëlische regering- op bezoek kwam en in een peperuur hotel in Eilat mocht logeren was ik hardline-pro-Israël. Dit mede dankzij een protestantse opvoeding, waarbij de notie van ‘God’s volk’ er als vanouds zat ingebakken.

We zijn hier geen Gretta Duisenberg en gaan geen Palestijnen gebruiken als stok om een Bijbels volk mee te slaan, tussen een bende met Arafat-shawls. Wel heb ik door een bredere bronnenanalyse gaandeweg een andere kijk gekregen op de voorgeschreven geschiedenis, gebakken door de overwinnaars van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Tel daarbij de ontdekking van de kracht van professionele propaganda, hoe je via psychologische manipulatie een heel volk oorlogszuchtig kon maken dat eerder nog met de slagzin’ He Kept Us Out of War’ voor Woodrow Wilson stemde… Blijven herhalen. Goebbels had op dat terrein leermeesters in Amerika, zoals Edward Bernays, neef van Sigmund Freud, en Walt Lippmann die hem decennia voorgingen.

American Cemetary Argonne; “he kept us out of war’.. (not) Always trust your government!

Honderden ‘zes miljoen’-verwijzingen, ver voor 1945
Het gaat mij dus puur om de  herkomst van de zes miljoen-meme. De ‘zes miljoen slachtoffers’-verwijzing werd al tenminste in het jaar 1900 gebruikt door de activistische Rabbi Stephen Weisz in The New York Times, tijdens een zionistisch congres op 11 juni in New York.

“There are 6,000,000 living, bleeding, suffering arguments in favor of Zionism.”

Dus toen Hitler- bij wijze van spreken- nog thuis in Oostenrijk met de Lego speelde. Deze verifieerbare (met originele krantenknipsels elders te vinden) bron, geeft een stuk of 200 citaten uit Amerikaanse en joodse tijdschriften met de ‘zes miljoen’ voordat dit getal aan de nazi’s werd gehangen.

Toen werd het aan ‘zes miljoen’ Russische joden gehangen, die onder het Tsaristisch bewind onder vervolging zouden zwichten. Als argument voor de stichting van een eigen staat.

Een krantenartikel in Haaretz uit 2020 is daarnaast verhelderend. Een historicus uit eigen gelederen traceerde de herkomst van de eerste maal dat de ‘zes miljoen’ in de context werd gebruikt van de slachtoffers van de nazi’s. Dat was op de cover van Haaretz op 21 januari 1944, dankzij een uit Europa naar Palestina gevluchte zionistische activist. Die sprak twee dagen eerder op een congres van zionisten in Palestina, zo vermeldt Haaretz en zijn figuur werd toen als citaat op de cover gezet.

Met dat figuur van zes miljoen- jaren voordat ook maar enig forensisch onderzoek kon plaatsvinden of voordat de Neurenbergprocessen plaatsvonden- stond die activist in een lange traditie van zionistische activisten. In Haaretz wordt de ‘zes miljoen’ toegeschreven aan Adolf Eichmann, maar die werd pas in 1961 door de Mossad uit Zuid Amerika ontvoerd en in 1962 door hen opgehangen.

Toen was de ‘zes miljoen’ al lang in het collectief wereldgeheugen ingebakken, en hij kan niet de bron zijn bij de Neurenbergprocessen. Want toen was hij ontsnapt. Of wel?

Haaretz traceerde de eerste zes miljoen-vermelding op 21 januari 1944

Vijf is niet zo bijbels als Zes
Bij Yad Vashem staan nu 4,8 miljoen namen van slachtoffers geregistreerd. Vijf miljoen (teveel) dus. Hoe dan ook, het getal vijf heeft geen Bijbels-bijzondere betekenis. Men vermeldt – in de Haaretz- een ‘consensus’ van historici tussen vijf en zes miljoen. Maar hoe die ‘consensus’ qua forensisch onderzoek en data is samengesteld is voor mij nog een vraagteken.

Wat het aantal slachtoffers van de nazi’s betreft, dat moeten er meer dan tien miljoen zijn geweest in Oost Europa en Rusland, met name ook de vele soldaten. Daar kreeg de Wehrmacht ook andere vechtinstructies dan bij ons. De nazi-doctrine stelde dat ook Slavische mensen opgeruimd moesten worden. Hitler’s Lebensraum-doctrine die hij van Karl Haushofer erfde, stelde naar Malthusiaanse snit (de zelfde denkwijze als van het ecologisme en de klimazi’s) dat er voor de zestig miljoen Duitsers nieuw land veroverd moest worden.

Zodat de productiemiddelen en land niet uit evenwicht zouden raken met verwachte bevolkingsgroei.

Wanneer de Britten en de Fransen uitgebreide kolonies konden hebben in Afrika en Azië, wanneer ze heel Australië konden gebruiken als eigen ‘bevolkingsventiel’, zo was de redenering bij Duitse koloniale aspiraties. Dus, waarom de Duitsers dan niet? Hoeveel Indianen zijn er door de Amerikanen en Spanjaarden vermoord?

..’groeten uit Westerbork’

Het blijft vervolgens een beetje wrang, dat Nederlanders achteraf zo verontwaardigd kunnen reageren op vermeend ‘antisemitisme’ (een nogal slordig te definiëren woord), alsof dat vanuit een historisch schuldcomplex is gemotiveerd. Die bureaucratisch gezinde en laffe Nederlanders, die lieten procentueel gezien de meeste medeburgers afgevoerd worden naar slavernij en dood in Duitsland.

En dan achteraf gaan ze een beetje de moraalridder spelen, alsof ze er ineens zelf bij waren.

Meestal de zelfde soort mensen die je boos aankeken wanneer je niet braaf een mondkapje opdeed en Hugo’s rationeel gezien bizarre en destructieve bevelen opvolgde. Of nog erger, mensen die de kapster aangaven die stiekem klanten knipte omdat ze anders financieel geruïneerd zou worden. Die je zonder QR code onder dreiging van de politie het terras af jaagden.

9 Replies to “Zes (Miljoen), een getal met Bijbelse bijklank…”

 1. De vaak agressieve obsessie met aantallen slachtoffers is bedoeld om een morele leegte te maskeren en de eigen ideologie als superieur te verkopen.

  Toen extreme moslims in Bosnië, begin jaren negentig, hun handtekening onder een vredesakkoord terugtrokken, kwamen ze al snel in militaire moeilijkheden.
  Ze moesten niet alleen vechten tegen Serviërs en Kroaten maar ook tegen verstandige geloofsgenoten en ondanks de meer dan 20.000 buitenlandse jihadisten bleven ze de Amerikanen (die hun hadden overgehaald de handtekening in te trekken) maar om
  militaire hulp vragen.
  Bill Clinton schijnt zo’n twee jaar voor Srebrenica iets gezegd te hebben in de trant van geef mij een paar duizend dode moslims en dan kan ik wat.
  Milosevic wou B Cilton als getuige oproepen om hem oa hierover te ondervragen maar gelukkig voor de aanklager (zijn getuigen waren van het niveau koffiejuffrouw die iets had opgevangen) legde Milosevic net voordat hij met zijn verdediging kon beginnen, het loodje.

  Toen Karadzic voor zijn verdediging vroeg om de DNA identificatie van zijn zogenaamde slachtoffers kreeg hij van het Joegoslavië tribunaal te horen dat alle DNA samples zich bevonden in Amerikaanse privé-laboratoria en dat hij maar de gegevens van 300 (door de rechter bepaald) van de 7000 á 8000 geclaimde slachtoffers zou krijgen.
  Dat is natuurlijk logisch als je bedenkt dat na serieus onderzoek, waaruit bleek dat vele slachtoffers nog leefden of waren herbegraven, het werkelijke aantal dode mannen en ‘jongens (deze vermelding is enkel bedoeld om te suggereren dat het gaat om misdaden tegen de menselijkheid ipv schending v/h oorlogsrecht)’ op zo’n 2000 lag.
  In de twee jaar voordat de ‘Nederlandse geschiedenis” van Srebrenica begon, hebben moslim-extremisten vanuit deze zogenaamde vredes-enclave van de VN (ik zeg zogenaamde omdat in een vredes-enclave geen wapens mochten zijn en dit wel het geval was) zo’n 2000 Serviërs in omringende dorpen vermoord.
  Het ging hierbij om oma’s, opa’s, vrouwen en kinderen.

  Wat ik mis in de bijbel (en ook een beetje bij jouw ‘gedweep’ met ‘Friese vikingen’, Rypke) is het concept van eerlijk vechten.
  Hassan Nasrallah, politiek leider van Hezbollah, verwoordde het op de herdenkingsdag van wie zij als de ‘moeder van Hezbollah’ zien, mijns inziens, perfect.
  Zij had hun geleerd dat bloedvergieten alleen mag als alle andere opties niet werken en dat men nooit en te nimmer het bloed van onschuldigen mag vergieten.

  Dit staat in schril contrast met Westerse socio- en psychopaten (beschaving) die hun pijlen bij voorkeur richten op de allerzwaksten.
  In Nederland heeft zelfs een degeneré als Joris Demmink zelfs de mogelijkheid gekregen om het hele rechtssysteem op te tuigen/in te richten.

  Bij sommige gedaantes in menselijke vorm stel ik me bij voorbaat voor als anti-semiet.
  Deze gevallen weten niet dat de Joden niet het alleen recht op Semitisme hebben maar zien anti-semiet enkel als anti-overheid.

  Verder wil ik nog vermelden dat ik heb gehoord dat het de Serviërs zijn die procentueel gezien de grootste verliezen hebben geleden door de nazi’s.
  De doelstelling van de Ustasha’s, de Kroatische broeders van de Oekraïnse nazi’s, om één miljoen Serviërs te vermoorden en één miljoen Serviërs gedwongen te bekeren tot het Katholicisme zodat er nog één miljoen orthodox christelijke Serviërs overbleven.
  Hoeveel Joden waren er nog over na WOII?

  1. De bron zelf is niet beslist betrouwbaar, maar ze hebben het gekopieerd van een bron die wel betrouwbaar is, inclusief alle originele bewijsstukken. En die heb ik in mijn bezit, maar die geef ik niet prijs want dan kan de tegenstander daar ook uit putten

   1. Ah dankjewel, scheelt mij weer hoop tijd 🙂 Wat is het probleem als de tegenstander hieruit put? Die zullen toch ook wel van het bestaan afweten?

 2. “Waarom moet je dan op 1 Bijbels land het vergrootglas leggen, zo kun je zeggen, dat eerder gewoon bezet gebied van de Ottomanen was. Ieder volk en ieder mens heeft het recht op zelfverdediging, wanneer het aangevallen wordt. Iedereen heeft een stukje land nodig om te leven.”

  Lam argument.
  Met de oprichting van de (helaas nu zeer corrupte) VN zijn er internationale afspraken gemaakt over de soevereiniteit van landen. Je moet ergens beginnen met proberen te stoppen met landjepik en anderen te willen domineren, ergens een streep trekken. Als je gemakzuchtig de geschiedenis erbij haalt, dan kan je het hele idee van soevereiniteit wel droppen, en heb je geen recht meer van spreken m.b.t je eigen toko… Dat wordt dan ieder land voor zich.

  Dat Israël is opgezet om alle Joden te beschermen is een mythe (een leugen) die door Zionisten en pro-Zionisten wordt verspreid. Herzl was een Jood die de Europese cultuur superieur vond ten opzichte van de Joodse cultuur, zijn eerste ideaal was assimilatie. Later veranderde hij van mening, en bedacht hij de oplossing van een eigen land voor Joden, maar dan wel een land die een Europese cultuur zou adopteren.
  Israël is een land waar sprake is van tweede en derderangs burgers.

  De reden waarom je op één land een vergrootglas moet leggen is omdat het land de grootste schurk van het westen in haar greep heeft, de VS, en het meest machtige propagandasysteem van de wereld heeft (vooral westerlingen een veer in de reet steken door te doen alsof het een modern land is naar westerse stijl is, is een populaire strategie, en Christenen zijn vooral al te makkelijke ‘usefull idiots’).
  Een lamme suggestie ook weer, een strategie die een geur van verdachte disproportionaliteit probeert te geven aan het de motieven van degenen die hun oog op het land vestigen, een argument dat de ronde doet in pro-Zionistische kringen, als laatste redmiddel… (ik kwam het ook al tegen bij Leon de Winter, die ook grossiert in lamme argumenten wat dit onderwerp betreft). Er is dus veel extra aandacht en onderzoek nodig, ook om al die lamme argumenten te doorzien, en door de machtige (Israelisch-westerse) propagandamachine heen te breken…

  Men zou het argument ook om kunnen draaien: waarom zijn er toch zo gigantisch veel pro-Zionistische niet Joodse westerlingen… en zoveel westerse pro-Zionistische organisaties, en zoveel pro-Zionisme in Europees rechts… en zoveel pro-Israel in de westerse Christelijke kerk… Suggestie wat het laatste betreft: zoek op: de naoorlogse Zionistische Lobby in de westerse kerken. Dan valt het kwartje wellicht, en wellicht valt het muntje op zondag dan niet meer in het donatiezakje.

  De situatie in Israël is simpelweg te vergelijken met de situatie dat Nederland ongeveer een vijfde van de huidige bevolking zou bevatten, nog geen natiestaat zou zijn, en nog wat minder ontwikkeld. Dan zou een minderheid die in dat gebied leeft ineens doelbewust sterk toe beginnen te nemen, doelbewust hun soortgenoten laten immigreren, dan beginnen met het vermoorden en verdrijven van vele honderdduizenden Nederlands, het confisqueren van hun bezittingen, het land grotendeel claimen, en steeds verder oprukken. Een goed deel van de Nederlanders zou dan in een stukje Zeeland worden opgesloten, boven op elkaar in een openluchtgevangenis. Dan wil ik de excuus truusen en heilige moralisten die over terrorisme van Nederlanders (als ‘Palestijnen’) spreken weleens opnieuw spreken..
  Zeker iemand die roept: liever dood dan slaaf…

  “Wat mij in Israël opviel, is wat een prachtig en gereguleerd land het is, hoogtechnologisch, zeer Westers, misschien wel 1 van ’s werelds boeiendste landen om te bezoeken. Toen ik er in 2007 – deels betaald door de Israëlische regering- op bezoek kwam en in een peperuur hotel in Eilat mocht loge…”

  No kidding, een propaganda reisje betaald door de Zionistische maffia, voor een westerse Christen…, da’s ‘alles koek en ei in het heilige land…’. Velen zijn u voorgegaan… En wie heeft al die technologie betaald? men heeft zo de wegen om het westen te doen betalen, technologie te stelen, of dat via chantage middelen in handen te krijgen.

  Terug naar Herzl en de ontwikkeling en popularisering van Zionisme.
  Onderstaand een documentaire, gemaakt door religieuze Joden (dat zal Rypke aan moeten spreken?), waaruit blijkt dat de Zionistische staat er zeker op zijn zachtst gezegd niet was voor alle Joden.
  Ik beveel ook het boek ’51 Documents Zionist Collaboration with the Nazis’ aan van Lennie Brenner (een Joodse auteur). Adolf Eichmann komt er ook in voor…, en spreekt er zijn bewondering uit voor het Zionisme.

  https://www.youtube.com/watch?v=XsVUO3kotH0
  https://www.youtube.com/watch?v=_uBzO1lsfa8
  https://www.youtube.com/watch?v=YUQlM6NxzO0
  https://www.youtube.com/watch?v=V4bwhvSyRI8
  https://www.youtube.com/watch?v=AiPbCkUSVD4
  https://www.youtube.com/watch?v=R9IXm4xXldM

  Bovenstaande documentaire heeft in totaal 9 delen (1_9 t/m 9_9), geïnteresseerden kunnen de rest opzoeken door het eerste cijfer op te hogen in de titel ‘Herzl and Zionism, הרצל והציונות – part X_9’.

  1. Overigens zouden pro-Zionisten aan de Zionisten moeten vragen waarom het nodig is om dingen op een ‘vergrootglas te leggen’. Dat betekent: momentum creëren, de aandacht voor iets opeisen, om de zaken zo te sturen dat je interesses worden behartigd, om zo je doel te bereiken. De Zionisten weten daar alles van, zo hebben ze Palestina immer in handen gekregen.
   En dan roepen de Zionisten en pro-Zionisten: ‘waarom al die aandacht, verdun toch uw aandacht, het is verdacht wat u doet, kijk toch een andere richting op, en de geschiedenis zit vol met onrecht’, etc..
   Nice try, lam, lam, lam, men houdt de tegenpartij zeker voor imbeciel? Momentum verzwakken en aandacht laten verwateren als strategie om de tegenpartij te verzwakken. Meneer Zeilmaker lijkt die strategie overgenomen te hebben, onbewust neem ik aan, het komt in ieder geval niet origineel uit zijn pen.

 3. Ik ben onder de indruk van de inzichtelijke reacties. ik zoek naar de grootste gemene deler in het artikel en de reacties.

  Misschien kunnen we dat samenvatten onder. Het recht op land claimen via de Bijbel met gebruik van de nodige propaganda en de Schaakstukken op de juiste plek op een opportune moment in de tijd.

  Rypke is wel eerlijk om te schrijven wat hij eerst vond en dat hij nu met meer inzicht en wijsheid de flexibiliteit toont om niet te volharden in zijn mening. Respect voor dat.

  Ik ga op de getallen verder. Wat die symboliek van 6 miljoen en het salaris van Salomon 660 talenten. Als het 666 zou zijn geweest dan zou het er te dik bovenop liggen dus laten het op de 660 houden is weet ik niet. Het getal 6 met een aantal nullen wordt teveel gebruikt volgens dit artikel om als niet significant opzij te schuiven. Hoop hier nog een verklarende reactie op te vinden of er zelf bij uit te komen.

  Wat we in Nederland de Davidsster noemen is heel heel heel heel en nogs eens heel relatief. De Hindoes gebruiken deze namelijk ook. Op vele officiële documenten in Nepal (86%Hindoe) vind je dit teken. Net als de Swastika wat je in de Hindoe en Boeddhistische culturen dagelijks vind. In Nepal heb ik bakstenen gezien met aan één vlakke kant waar de specie komt een Swastika in een cirkel die eruit steek (embossed).. Het heeft pas emotionele lading gekregen na de tweede wereldoorlog op bepaalde geografische locaties. Zo zie je maar weer eens hoe massa psychologie werkt.

  Waar zijn de oude Sam en Moos moppen gebleven?

  Een echte Orthodoxe jood zal niet snappen waarom de Christen hun God aanhangen het is hun Stamgod de rest is “vee”. Snapt het “vee” dan niet dat ze dan een God aanhangen die een bepaalde groep helpt om over het “vee”/hun te regeren? Misschien vraagt/wenst/laat het gelaten toe, de kudde/het “vee” om leiding. Dat is het gat wat ik het mentaaltraagheidsmoment van de kudde/grote groep met gemeenschappelijke normen en waarden noem . Hier zijn opportunisten altijd al ingedoken. Het is een sociaal fenomeen wat niet nieuw is misschien wel inherent aan ons design. We kunnen de tijd niet terugdraaien maar ook niet stopt zetten Soms wordt verandering van buitenaf opgelegd. Bij de Hindoe is dat het kosmische aspect van de ” Drie eenheid” wat onder de naam Shiva de destroyer bekend staat. Na een bosbrand komt er nieuw gras. Je ziet het op vele vlakken terug. Wat voorbeelden. Je hebt plannen om een huis te bouwen je maakt in je hoofd een afbeelding en maakt het zelf of laat het maken dat is Brahma de creator/creatief aspect. Daarna onderhoud je het regelmatig met een lik verf en schrobt het mos van de muren dat is Vishnu het onderhoudende/maintainer aspect enige tijd later breek je wat muren uit en hebt andere plannen met je huis zoals een dakkapel dat is Shiva de veranderaar/destroyer. Een generatie Nederlanders bouwde de boel na de oorlog weer op de volgende hielden het in stand en de derde generatie vind het allemaal niet zo interessant meer.
  God, G.O.D, Generation Operation Destruction.

  De boel staat momenteel op instorten door de destroyer/veranderings kracht we kunnen dus weer een generatie bouwers gaan verwachten in de nabij toekomst . Die naar alle waarschijnlijkheid niet het verleden of de basis achter zich laten maar wel met een nieuwe formule van bestuur gaan komen. Er zijn best wel wat filosofen, techneuten, economen en meerde disciplines bezig met een totaal andere kijk op zaken. Dit zijn de mensen die verbinding zoeken of integratie en geen differentiatie. Niet bakkeleien om hun gelijk maar naar raakvlakken zoeken.

  Als kind deden we met een zakmes het spel Landhappertje. Op school zag ik met Aardrijkskunde in de woestijn bij Egypte en de buren mooie kaarsrechte lijnen ik dacht meteen aan het spel en dacht tevens hiervoor is bloed om vergoten. Ik aanvaard wel geografische grenzen zoals een rivier, bergketen en zeeën. De rest is later door de mensen gemaakt het zoeken naar “Lebensraum” is niet nieuw eigenlijk eeuwenoud. Ook als de schatkist van de Koning leeg was dan ging men de buren die het goed hadden of iets hadden zoals grondstoffen overvallen. Momenteel zijn de schatkisten van aardig wat landen leeg en wat doen we weer? Aansturen op een derde wereldoorlog. De propaganda machines werken op volle toeren aan verschillende kanten. Het gaat deze keer waarschijnlijk niet lukken en we hebben de mogelijkheid om de oude cirkel te doorbreken. De mens is veel bewuster geworden, vele Westerlingen hebben de Bijbel achter hun gelaten, niet weggooit maar als aanvulling bewaard en zijn op een Spirituele/snappen/weten hoe het werkt in plaats van een Religieuze/geloven/niet zeker weten zoektocht gegaan. Net als de Wappies steeds meer gelijk kregen naarmate de tijd vorderde, kunnen de “New agers” het tij keren. De religieuze mensen van de vele duizenden sektes zoals Rooms, Calvijn, Luther die vaak nog Spirituele “Neanderthalers” en tot de Dinosauriërs gaan behoren zijn zullen zich aan de Bijbel vastklampen als de enige waarheid.. Deze heeft veel polarisatie/ellende gebracht destijds en zelfs tot in het heden, juist door het fenomeen van een uitverkoren volk te promoten. Ondanks alle negativiteit en polarisatie op vele gebieden in de samenleving op wereldschaal komen de mensen juist daardoor dichterbij bij elkaar wat niet meer aan grens,natie, ethnische groep of religie gebonden meer is. Kortom we zijn best al een stap de goede richting op gegaan om wereldburgers te worden. En dat is nu net niet de bedoeling vandaar het spel om ons tegen elkaar uit te spelen. Er worden wat balletjes opgegooid en wij gaan vervolgens onder elkaar bakkeleien en laten ons van de bal afleiden. Laten we daar nu eens een keer lekker overheen stappen en leven volgens het principe “Wat gij wilt dat u niet geschiedt die dat ook een ander niet.” Dat is niet gebonden aan cultuur, religie of tunnelvisie. Het houd ook in dat je je eigen gedachten moet analyseren, want via dat alles energie is zullen je gedachtengolven ook hun indruk in het Geheel achterlaten en een reactie teweeg brengen. Simpele logica volgens mij. Het is misschien wel te simpel en lopen er misschien daarom aan voorbij.
  Ik heb de Bijbel niet weggooit er staat ook iets in over wat je niet moet doen . Dat is haat, jaloezie, wraak en niet meer eten dan je nodig hebt en nog wat zaken “de zeven zonden” . Simpel toch maar we stappen daar te makkelijk overheen. We leven er niet naar maar wijzen wel met het zelfde boek naar een ander of gebruiken spreuken te pas en te onpas om ons gelijk te krijgen of superieur te voelen ten opzichte van andere systemen om de boel te bekijken. De Engelse kolonialen werden als vies gezien toen ze hun badkuipen mee naar India namen je gaat toch niet in je eigen vuil liggen weken als je je iedere dag bij een watertap of in een rivier kan wassen. Het bekeren naar het Christendom lukte daar ook niet zo. Als je de Bijbel met een enige zoon van God zonder reïncarnatie mogelijkheid daar wilt verkopen aan een volk met een ingewikkeld filosofisch denken en systemen die juist verklaren dat de mens wel de mogelijkheid heeft om gelijk een Jezus te worden. Dan krijg je hooguit de laagste kastes en de slimme opportunist als aanhangers. Er wordt nog steeds missiewerk gedaan waarbij de “untouchables” mooie beloftes zelfs Kerstpakketten krijgen en overstag gaan. Maar vaak niet voor lang en vaak alleen voor de materiële koekjes/vooruitzichten. Ieder zijn keuze.

 4. Het nummer van de Talents ald salaries van Salomon is 666 volgens het artikel in de link hieronder. Ik heb dat nummer op meerdere sites gezien ook met vermelding in welk deel van de Bijbel het te vinden is.
  Het wel interessant om na te gaan of jouw bron en jouw nummer 660 in lijn. Is met andere Bijbel uitgaven. In het geval van verschillende nummers in verschillende uitgaven gaat de crediet waardigheid van de Bijbel aardig onderuit. Welke versie is dan hetgeen we als waarheid moeten geloven?

  http://www.endtimesarehere.com/blog/solomon-and-666/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *