Rutte-regering zet ‘antisemitisme’-wapen in…

Westerbork-Lupine, fotografisch trucje door in te zoomen op lupines die groeiden voor expositie-doek

Niemand krijgt graag de lucht van concentratiekampen en rokende verbrandingsovens aan zijn naam gehangen. Dat gebeurde in najaar 2021 wel Taco Dankers van Ongehoord Nederland, die ik zojuist sprak. Hij zou ‘zwaar geleden’ hebben onder de aantijgingen , die tot een noodgedwongen scheiding tussen hem en ON leidden.

Opmerkelijk genoeg volgde de aanval vanuit NRC Handelsblad, die zijn pan-Europese stichting Gefira als extreem-rechts wegzette. Die aanval volgde op de oprichting van het tweelingzusje van het NCTV, de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) van het Ministerie van Veiligheid. Het ‘antisemitisme’ wapen dient de bekrachtiging van meer online monitoring voor de Digital Services Act.

Modern anti-semitisme komt niet van ‘rechtse’ Nederlanders maar van (blanke) linkse Palestina-gekkies. Het is verder een geïmporteerd fenomeen, van mensen met een migratie-achtergrond uit landen waar anti-Israël-sentiment mainstream is.

April 2021 in het leven geroepen, 30 maart dit voorjaar werd laatste vacature vervuld

NCBA heeft baantjes en bestaansrecht nodig
Dat het spook van ‘anti-semitisme’ plots de kop op zou steken, dertig jaar nadat Feijenoord-aanhang nog ongestraft zong ‘hamas, alle joden aan het gas’…Waarom juist NU? Is er meer ‘antisemitisme’, of is de plots opkomst van de bestrijding het nieuws? Er is een politieke aanleiding, en die lijkt weinig te maken te hebben met enige zorg voor de resterende 40 duizend joodse mensen in Nederland.

Die wonen vooral in de gebieden waar steeds meer mensen met een migratie-achtergrond samen klonteren. Uit landen waar men toch al Gretta Duisenberg (Greetje Nieuwenhuizen út Fryslân)-achtige opvattingen over Israël heeft. Duisenberg profileert zich als ‘antisemiet’ en dat zou een eretitel zijn. Niettemin, krijgt zij bij de VPRO een lovend podium voor haar ‘pro-Palestijnse’ activisme, haar ‘Levensverhaal van de vrouw die vanwege haar pro-Palestijnse houding in brede kring vijanden heeft gemaakt.’

En ze werd beveiligd door de AIVD. Je zou zeggen: Nationaal Coördinator, doe je ding!

Moslims werden jarenlang door media weggezet als verspreiders van jihadisme en terrorisme. Waarom ze dan importeren, en met voorrang aan huizen helpen? Je haalt dus een probleem binnen huis, en vervolgens bied je jezelf aan als oplossing: meer staatsmacht. Nu willen de liberale media zowel ‘islamofobie’ bestrijden als ‘antisemitisme’. Wie snapt het nog?

Het lot dat Taco Dankers trof…

In april voorjaar 2021 werd bij het Ministerie van ‘Veiligheid’ het zusje voor toegestane publieke spraakvernauwing van de NCTV (terrorismebestrijding, boeren en conservatieve media zijn ‘terrorist’) opgestart: De Nationaal Coördinator Bestrijding Anti-Semitisme. (NCAB)

Dat lanceerde in november 2022 een werkplan voor 2022-2025, waarbij het ‘monitoren’ van de media een taak is, een nieuw soort gedachtenpolitie. Nergens valt in dat actieplan te lezen dat we met geïmporteerd antisemitisme te maken hebben. De termen ‘moslim’ of ‘islam’ of migranten’ komen er nul maal in voor.

Wel lezen we in oktober 2022 in de Volkskrant wat het doel is, namelijk het versmallen van het toegestane sociale online discours. Men heeft het over ‘holocaustontkenning’ dat strafbaar moet worden, naast ‘bagatellisering.’ Zo open je al snel de weg, naar verdere inperking van het toegestane sociale discours op het internet, de verbreding van de term Gedachtenmisdaad. De Partij eist zuivere gedachten van ons.

Niet afwijken van voorgeschreven narratief

Digital Services Act
Wat toch al beleid was van zowel de Europese commissie als de Rutte-regering, zo lezen we ook in het actieplan. Met de geur van verbrandingsovens en concentratiekampen als stok om te slaan, kun je makkelijker in algemene zin restricties doorvoeren, net als bij ‘terrorisme’. Hoe kun je er dan immers tegen zijn, dan suggereer je eigenlijk ‘oh, dus je vindt het wel goed, slecht zijn’:

Het tegengaan van de online verspreiding van antisemitische producten en uitingen vergt afspraken met platforms, die online antisemitisme hosten, en toezicht op de implementatie en naleving van Nederlandse en EU-wetgeving op dit gebied.

Een voorbeeld van belangrijke EU-wetgeving op dit gebied is de Digital Services Act, die online platforms verplicht online haatspraak beter aan te pakken, met mogelijke boetes tot 6% van hun omzet. Hierover is in april 2022 een voorlopig akkoord bereikt.

Zoals de banken nu al werken als verlengstuk van de overheid, dat ze je vragen om betalingen te verantwoorden, zo moeten online-platforms ook een online-politieverlengstuk worden. Het ‘monitoren’ door die NCAB betreft dus ondermeer het afgrazen van het web op – soms vele jaren oude- publicaties, die met wat kwade wil in een haatzaaiend daglicht zijn te interpreteren.

Daarvan was Dankers direct een doelwit, nadat D66-lijfblad NRC zijn publicaties voor Gefira naploos. De NCAB tweette vervolgens direct, dat zij na die media-aanval kijken of ze Dankers via het strafrecht kunnen criminaliseren:

Het Gefira Bulletin van september staat vol pure haat. Het is een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen. De antisemitische stereotypen druipen er vanaf. Volstrekt onacceptabel. Het is tijd voor een gesprek met het OM.

Heeft Dankers of 1 van zijn vrienden ooit de eigenaar van een Kosjer restaurant geterroriseerd? Nee, hoop ik. Wel kwam het antisemitisme-wapen erg handig uit in de aanval op Ongehoord Nederland, en ‘rechts’ in het algemeen. Terwijl het ‘links’ was dat via haar immigratiebeleid antisemitisme hielp importeren. Het zijn juist ‘rechtse’ mensen in NL die meer pro-Israël zijn. Wel worden die juist geterroriseerd door antifa-gekkies, de zelfde lieden die juist ook weer tegen Israël protesteren.

Soms – in een lekkere bui van complotdenken- vermoed je wel eens dat Antifa gewoon een creatie is van veiligheidsdiensten.

Gecontroleerde oppositie van Antifa, die onder politie-bescherming ons mocht uitschelden

Gedachtenpolitie breidt takenpakket uit
Opnieuw, hier staat een gedachtenpolitie op, die al haar mediakanalen uitbaat om een stuk politieke oppositie tot schuldbelijdenis te dwingen, met een hint naar strafrechtelijke vervolging. Eerder berichtte NRC over zijn ‘extreem rechtse’ Gefira, een stichting die zich Pan Europees noemt. Bij de staatsomroep van Rutte, de NOS lezen we:

De krant (NRC) schreef dat Dankers en Gefira, een stichting waarbij hij actief is als bestuurslid, de afgelopen jaren in interviews en publicaties verschillende antisemitische en racistische uitspraken hebben gedaan.

Zo zouden Israël en Joden massale migratie naar Europa aanjagen, onder meer om “westerse gemeenschappen te verdunnen”, was “50 procent van de slavenhandel in Amsterdam/Nederland naar schatting Joods” en vroegen ze zich af waarom een volk “met een eigen land” zo graag in een “gastland” wil wonen waar het “niet bepaald geliefd is”, in reactie op nieuws dat de VS antisemitisme wil bestrijden.

Nu heb ik geen idee wat Dankers daar schreef. Dat is ook niet zo van belang, van mij mag hij alles schrijven, zolang hij geen geweld pleegt tegen kwetsbaarder mensen om hun afkomst, of organisaties opricht die 1 zwakkere groep er uit pikken om die te terroriseren. Denk aan hooligans met een migratie-achtergrond die continue een joodse restaurant-eigenaar terroriseren.

Voorziet het strafrecht al niet in de aanpak van vandalisme, zonder NCAB? Nee, er wordt ge-eist dat iemand zuivere gedachten moet hebben, overeenkomstig met wat De Partij wil. Dus een paar lelieblanke NRC-moraalmeesters vinden dat zij moeten bepalen wat een ander denkt of schrijft, zo kun je hier lezen. Precies in de tijd, dat het NPO-omroepbestuur met hun D66-directrice Shula Ongehoord Nederland toch al kwijt wilde. De NOS gaat verder:

NPO wil in gesprek

De NPO gaf eerder vandaag tegenover de NOS al aan in gesprek te gaan met de leiding van ON over de antisemitische uitspraken van Dankers. Ook wordt het Commissariaat van de Media gevraagd onderzoek te doen naar de uitlatingen: “We zijn zeer geschrokken van de berichtgeving. Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep”, aldus de NPO.

Dat Antifa-tuig kreeg politiebescherming, uit ons publiek werden lukraak mensen opgepakt

Vlot 1-tweetje tussen media en ‘de macht’
En ja hoor, ze slagen er in om ON op de knieën te dwingen. Taco Dankers neemt afscheid van het ON-bestuur, en hij doet zijn openbare spijtbetuiging naar dat linkse (lelieblanke) rattenvolk, dat geen bal om joodse mensen geeft, maar dat er uitsluitend op uit is om haar oppositie door het slijk te halen met eigen stropoppen, en de almaar corrumperende rechterlijke macht. Zijn verklaring luidde, aldus de NOS:

Dankers zegt in zijn verklaring dat hij zich niet herkent “in het beeld dat de pers van mij schetst”. Verder distantieert hij zich “in de meest krachtige bewoordingen van antisemitisme, racisme en uitspraken die leiden tot polarisatie, discriminatie en haatzaaien”.

Dankers ging door de knieën, liet zich door dat mediavolk ontlokken, ‘nee hoor ik ben geen slechterik’…Alsof zij in mensenrechten of waarheid of wat ook geïnteresseerd zijn, die avondklok-cheerleaders van Rutte en Hugo.

Waar het hier dus om draait, is dat vlotte 1-tweetje tussen een orgaan van het Ministerie van Veilighei) en haar gesubsidieerde media. Alsof die media het voorwerk doen als gedachtenpolitie van de politieke oppositie van de Rutte-regering. Waarna de NCAB het directe lijntje vormt met activisten bij het O.M, die dan ‘de groep’ als stropop hanteren ter criminalisering van oppositie.

Zonder dat de ‘groep’ waarvoor zij beweren op te komen daar zelf aangifte tegen deed, komen ze dan alsnog in het geweer. We zien dat dit dus officieel beleid is. Vandaar dat ik een aantal vragen voor die NCAB voorbereidt, in de ijdele hoop daar ooit een betekenisvol antwoord op te mogen ontvangen. Vanavond eerst eens Dankers vragen, wat hem allemaal is overkomen.

10 Replies to “Rutte-regering zet ‘antisemitisme’-wapen in…”

 1. “rokende verbrandingsovens”

  Ooit weleens rook uit een crematorium zien komen? of ook maar iets geroken…?
  De Nazi’s met hun top engineers waren zeker wat vergeten.. en alles moest toch zo geheim blijven, alles in het geniep uitgevoerd, overal aan gedacht, en dan wordt het nog verraden door rokende pijpen, en zogenaamd de lucht van verbrand vlees, vreemd.
  Een broodje aan je naam hebben hangen?

  1. Daarom stonden die vernietigingskampen ook in Oost-Europa. Ruimte zat daar, die rookpluim in de verte was gewoon van ‘een fabriek’ niets verdachts aan. Een crematorium laat ook aanzienlijk minder bewijs achter dan een massagraf.
   Het lukte de Nazi’s uitstekend om het bewijs weg te moffelen. Daarom was de schok ook zo groot in 1945 toen ook eindelijk deze vernietigingskampen door de sovjets en geallieerden gevonden werden.

   Haat tegen volkeren is van alle tijden en plaatsen maar anti-semitisme is wel heel erg hardnekkig. Het kan geen kwaad dat van links tot rechts te bestrijden, in tegendeel.

   1. Niemand is anti-semitisch net zoals ‘de democratische mens’ niet bestaat.
    Het zijn termen die niet van toepassing zijn op de individuele mens.
    Je zegt toch ook niet ‘Dat lieve land met haar vrolijke bestuur en vriendelijke leger heeft een gelukkige overheid’?

    De beschuldiging van anti-semitisme wordt in Engeland gebruikt om de oppositie de mond te snoeren.
    In de USA, waar geen oppositie bestaat, wordt het gebruikt om de gevestigde politici in het gareel te houden.
    Het is dus een politieke term.

    Haat, of het nu tegen volkeren of individuen is, is geen emotie/energie die van nature bij levende wezens aanwezig is; het is een reactie op wat is aangedaan.
    We kunnen constateren dat van alle levende wezens de mens de enige is die in staat is om haat op te roepen.
    We kunnen ook constateren dat diegene die erg goed zijn in het oproepen van haat vooraan staan in het veroordelen van deze gevoelens.

 2. “Modern anti-semitisme komt niet van ‘rechtse’ Nederlanders maar van (blanke) linkse Palestina-gekkies.”

  Nogmaals, lees Herzl erop na, of de Joodse schrijver Gilad Atzmon (in Israël geboren), de Zionisten waren antisemieten, compleet met alle stereotypes, en naast de Palestijnen waren zij ook bereid om Joden op te offeren voor hun extreem nationalistisch socialistische heilstaat. Rypke, die met andere onderwerpen heel goed werk doet, zou zich helemaal niet met dit onderwerp moeten bemoeien, hij weet er overduidelijk niks van, alleen de simplistische propaganda, en hij zet het duidelijk in om links te pesten.
  Soms heeft je tegenstander gewoon een punt. Ik ben zelf ook rechts, maar rechts heeft zand in de ogen gestrooid gekregen door de Zionistische propagandamachine. Tenzij je een voorstander bent van echt extreem nationalisme, maar ik vermoed dat veel lui aan de rechterzijde van de politieke spectrum om hun moeder zouden roepen als ze echt zouden weten waar ze mee te maken hebben.

  Quote uit “Brenner, Lenni – 51 Documents Zionist Collaboration with the Nazis”

  Hoofdstuk:

  “I Transported Them to the Butcher,’ Eichmann’s Own Story:Part I”

  Eichmann (in een interview, Eichman had Palestina ook bezocht voordat de oorlog begon):

  “In the years that followed I often said to Jews with whom I had dealings that, had I been a Jew, I would have been a fanatical Zionist. I could not imagine being anything else. In fact, I would have been the most ardent Zionist imaginable.”

  https://archive.org/details/51DocumentsZionistCollaborationWithTheNazisLENNIBRENNER1983

 3. “Moslims werden jarenlang door media weggezet als verspreiders van jihadisme en terrorisme. ”

  Zeker, en uit welk koker komt dat, een machtige propagandamachine…:

  Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People Documentary
  https://www.youtube.com/watch?v=TPxak6lFd-I

  Jack Shaheen – Hollywood Stereotypes of Arabs and Muslims
  https://www.youtube.com/watch?v=CDWUomnidlc

  How the Jewish-Zionist Grip on American Film and Television Promotes Bias Against Muslims
  https://islam-radio.net/sindi/jewmedia.htm

  Nog maar een beperkte selectie, ter introductie.

  Film wordt ingezet om mensen te laten gedragen zoals ze in die films worden geportretteerd. Het is ook niet voor niks dat men vandaag de dag via film propaganda multiculturalisme en LGBTI wil verspreiden.

  Wie snapt het nog?, inderdaad, één ding is zeker, we hangen overal aan de touwtjes van de marionettenspelers. Dan wel van degenen die de meest machtige propagandamachine hebben, en dat zijn in de verste verte niet de Moslims. Wat de westerse media betreft: die schieten met hagel, in opdracht van anderen. Ondertussen hebben we bijna allemaal een Holocaust psychose, een antisemieten psychose, sommigen een Islam pyschose, en voorheen bijna het hele land een pandemie psychose, etc.

 4. “De Partij eist zuivere gedachten van ons.”

  Ik zou eerst proberen eigen gedachtes te gaan vormen, en vooral het hoognodige huiswerk eens een keer te doen. Tot nu toe bestaan de twee laatste artikelen voor een goed deel uit dezelfde aflikte ideeën die product zijn van een propagandamachine waar men slechts marionet en bruikbare idioot is.

  1. Een machtig middel om je tegenstanders het zwijgen op te leggen, en het werkt nog ook. Zolang de meesten nog in de staatsopvoeding blijven geloven zal er niets veranderen. En zo krijgt men wat men verdient, slavernij.

 5. Elke (bij-)gelovige in autoriteit, maakt zich vroeg of laat schuldig als ordervolger, waardoor onschuldigen worden benadeeld in persoon of goed. Geen redelijk oordelend mens kan zich op die wijze verdedigen tegen bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden.
  Wij allen zitten opgesloten in het Milgram experiment binnen de huidige interessante tijden.
  Het is onze individuele verantwoordelijkheid om hieruit te stappen. We hoeven ons slechts met onszelf te bemoeien i.p.v. het willen verbeteren van de wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *