“Geniet van het leven met de vrouw die U liefhebt” (Prediker 9)

Fryslan Gothic

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Na enkele uitstapjes in het Paasverhaal en Deuteronomium, pakken we de draad weer op bij het meest pessimistische Bijbelboek, Prediker.

Kort samengevat: Life Sucks. Je sterft en niemand zal je later nog herinneren. De meesten doen dat bij leven al immers niet.

Van deze pessimist tot in de kist, krijg je in het negende hoofdstuk echter een positief advies mee, dat ook door Frans Bauer en Andre Hazes gezongen had kunnen worden. Een beetje ‘geniet van het leven, want het duurt maar even.’ 

Rugen Gothic 🙂

Iedereen het zelfde lot
Prediker – met de zoon van David, Salomo als auteur- geeft Het Leven niets dan negatieve recensies, en stelt zelfs dat het beter is om niet geboren te zijn. Maar na acht hoofdstukken als Zaniker op te treden, komt er dan toch een positief advies uit. Geniet! Want zelfs een levende hond is beter dan een dode leeuw. En de dood maakt geen onderscheid tussen de goeden en de kwaden:

Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem.

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen.

Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden.

De mooiste Groningen Gothic tot nu ligt dus in Slochteren

Dus omdat je toch dood gaat, besteedt aandacht aan het leven voor de dood. In plaats van dat je nu al rouwt omdat je sterven moet:

Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.

Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.

Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt (‘de vrouw van uw hart’ in andere vertalingen RZ), al de dagen van uw ijdele leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen.

Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon.

Groningen Gothic, Hornhuizen

En dan lezen we zelfs nog een Bijbelse voorloper van Hazes zijn ‘LEEF (alsof het je laatste dag is), pak alles wat je kan’…

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.

In mijn Kloosterbijbel is die passage zo vertaald:

Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid.

Bijbel in kerk van Losdorp

Dan krijg je een bijna atheïstisch mensbeeld, waarin je geen ‘ziel’ hebt die verhuist, zoals we van de Griekse filosofie erfden via Plato en de oosterse mysterieleer. Maar alleen een ‘onderwereld’ of ‘graf’. Bij de christenen en moslims wacht je daar tot het Laatste Oordeel. Dus maak er vandaag maar weer wat van, lieve mensjes en heb een goede zondag. Verzoen je met naasten met wie je in onmin leeft.

Want het kan je laatste zondag zijn.

13 Replies to ““Geniet van het leven met de vrouw die U liefhebt” (Prediker 9)”

 1. Inderdaad! Geniet! Al moet het op gebiedende toon, want je kan beter zitten in een slechte kroeg, dan liggen in een goed ziekenhuis.
  Geniet met volle teugen van het leven. Zijn wij immers allen niet geboren met een puntgave dorst?
  Maak je vrouw medeplichtig, zoals Eva met Adam deed en denk erom dat je het lekker vindt!
  Later zal je niet worden vergeten, want je memoires passen op een A4-tje. Meer tekst lezen de meesten nu al niet meer, omdat ze moeten genieten van de Smart-world, kijkend in de zwarte spiegel van hun veegmachine.
  Zo, dat ben ik effe kwijt! Zulk een genieten!…

  1. Michael, ondanks dat ik vanaf 2016 geen drup alcohol genuttigd heb en tot 2000 ook een puntgave dorst had. Tevens mijn vrouw nooit van haar leven alcohol gedronken heeft en niet kan meegenieten van jouw bloemrijke tekst omdat ze analfabeet en doofstom is Heb ik wel genoten van je antwoord met een dipsaus van enig sarcasme en een eerbetoon aan Bacchus is. Dit genot straal ik naar haar uit en dan geniet ze mee tijdens het ontvangen van deze kracht.

   Genieten is voor mij momenteel ook de Koekoek die zijn best doet om boven de rest aandacht te krijgen. Lekker simpel en goedkoop en geen kater de volgende morgen waarbij je eigen ontlasting ruikt naar de Duvel (merknaam van bier, heel toepasselijk) en zijn ouwe moer. Alcohol wordt in de Islam anders bekeken dan de Hoorn vol bier/honing wijn van de bekeerde Viking/Germaanse Christenen. Het woord alcohol schijnt vanuit het Arabisch overgenomen te zijn.

   Tevens heb ik vandaag ook van deze beschouwing genoten die deze keer een verbindende kracht in zich heeft ondanks dat de Bijbel veel wiggen in de mensheid gedreven heeft in het verleden tot op het heden. Als we de Bijbel boodschap snappen dan hebben wij ongelukkige mannen nog de grote puzzel voor ons liggen om de vrouw proberen te doorgronden, of is dit een contradictie in termen.?

   Over liefde gesproken deze heeft verschillende gradaties en vormen. Vaak zit er een kiem van egoïsme achter als we echt eerlijk zijn naar ons zelf toe . Je weet wel “mens ken u zelve.” Even een karikatuur ertegenaan gooien om het wat te overtrekken. “Knappe vrouw in de rode open sportwagen van een gedegenereerde oude kale materiëel welgestelde man” Als ze alle twee er mee kunnen leven is het natuurlijk geen probleem voor mij. En waar komt de term vandaan dat niets zo gevaarlijk kan zijn dan een vrouw die afgewezen is? Wat is de werkelijke functie van het vrouwelijke make-up arsenaal aan kleurtjes, geurtjes en glitters.

   De term hij of zij Valt voor haar of hem zegt al genoeg, waarom moet het vallen of een zwakke plek voor iemand hebben zijn.? Wat is het dat mensen in elkaar aantrekt en verliefdheid opwekt die dan later in haat en nijd kan ombuigen. Verliefdheid is blind en ziet later de handicaps, onvoorwaardelijke liefde ziet de handicaps maar stapt daar overheen en accepteert deze. Is het een dierlijk magnetisme (Mesmer) of was het van te voren bedoeld om bij elkaar uit te komen om samen iets te doen of uit te werken van iets wat nog openstond. Waarschijnlijk een combinatie van deze twee. Bij mijn ex en mij was het laatste van toepassing we hebben het gelukkig netjes uitgewerkt en er een goede relatie aan overgehouden de liefde is anders geworden, naar het om elkaar blijven geven zonder condities. Bij mijn
   huidige vrouw en mij was het ook van te voren bepaald om bij elkaar uit te komen.

   Beter af en toe wat bittere ups en downs en er de les uit trekken en te groeien dan het Hart laten verharden en het leven niet te omarmen als iets heel aparts en wonderlijks en als een leerschool te beschouwen.
   Dit sluit aan bij wat er boven het artikel staat. “Eeuwig Student” of Pelgrim op het grote wiel. Zolang we dat snappen zijn we al verder dan we misschien zelf vermoeden en wat maakt het eigenlijk uit hoever je bent als er geen beter of best bestaat? Je bent en er is alleen maar IS.

   Ik leef niet voor een Schouderklopje in het hiernamaals van een Big Daddy. Ik zou vroeger deze eerst aan een kruisverhoor onderwerpen en de aanklager zijn. Nu snap ik dat we niet los te maken van elkaar zijn van niks en niemand en ik verantwoordelijk ben voor mijn leven door eigen keuzes vanuit de Vrije wil.

   1. Zou het leven dan niet meer zijn dan een schitterend ongeluk?
    Onvoorwaardelijke liefde is dan niet meer dan instinkt, de firmware ofwel het opstartprogramma van ieder levend individu. Immers zouden zonder moederliefde vrijwel alle soorten uitsterven. Met name de mens, want die heeft een derde van zijn levensduur nodig om voor zichzelf te kunnen zorgen. In ‘onderontwikkelde’ landen is dat een kwart, omdat de mensen daar eerder gedwongen worden tot overleven en de levensduur korter is door armoede.

    Wij moeten langer invulling geven aan het leven door te genieten en meer belastingafdracht. Klinkt als tegenstrijdigheid, maar die begint al tussen de twee hersenhelften. Doordat conflicten in onze hersenen in een looping blijven oscilleren, verbruiken we veel energie. Zodoende verbreken we die looping d.m.v. endorfine met ‘lachen’ als bijwerking en de verslaving daaraan.

    Juist verslaving heeft er bij de relatief jonge islamitische religie voor verboden gezorgd.
    Alcohol en roken zijn streng verboden op zware straffen, maar als ze het voor niks kunnen krijgen zijn ze er als de kippen bij!
    Gek eigenlijk, dat de verslaving aan valse valuta wel ongestraft kan en mag en de rest niet. Zijn we dus toch exclusief slaaf van de centrale bank en duldt deze geen concurrentie. Maar vanuit bestuursrecht worden we wel geacht om inclusiviteit te accepteren. Er zijn echter grenzen aan het meesterschap van het zooitje gedegenereerde vrijmetselaars.

    “de werkelijke functie van het vrouwelijke make-up arsenaal aan kleurtjes, geurtjes en glitters”, is de opwekking van biologisch elektrische jeuk bij het mannelijk geslacht. Dit gedrag wordt verward met liefde en maakt deel uit van de paringsdans. Bij veel vogelsoorten zijn het juist de mannetjes die er heel kleurrijk uitzien om de vrouwtjes van bio-elektra jeuk te voorzien. In de wereld van de mens is bijna alles omgekeerd. Zelfs de inclusiviteit is een gevaarlijk woord gebleken.
    Wat wil je zijn? 99% Man, 99% vrouw of 52% weet-niet? Als je verkeerd kiest, valt er niet veel meer te genieten. Het lichaam is de hardware. De firmware moet goed zijn, want je leeft. Maar de besturingssoftware wordt gehackt door propaganda en bullshit.
    Als ongeluk in een klein hoekje zit, dan ligt het geluk op straat. Trap er niet in!

 2. Kijk dat zet me op scherp en geeft ook wat meer inzicht daar kan ik ook van genieten. Ik heb je verhaal als een spons geabsorbeerd.

  Of het “een schitterend ongeluk” is wat ooit een thema was van een televisieprogramma van de Nederlandse filosoof Wim Keijzer . Kan je op verschillende manieren benaderen in die tijd was Darwin en mechanisch denken heel populair en men dacht alles te kunnen verklaren met de rede of Rationeel zijn . De algemene conclusie van verschillende systemen zoals Quantum mechanica en statistiek inbegrepen komt op een Intelligente sturing uit . Wat de Westerse filosofen heel lang er buiten lieten waarschijnlijk om niet verketterd te worden in hun vakgebied en wat gelukkig meer filosofen en “wetenschappelijk” onderzoek aantoont oppakken. Is Metempsychosis of Transmigratie van de ziel waar reïncarnatie onder valt. Er was ook een sterke invloed van de Religieuze Christelijke doctrines en de sociale represailles op filosofen in het Westen. Schopenhauer schijnt dit te hebben behandeld het weinige wat ik van hem gelezen heb, gaf mij het gevoel van een Boeddhistische invloed die hij, of een eigen jas wou geven door een groot ego,of het niet in dat tijdsbeeld durfde toe te geven of het bewust een draai gaf die de gevestigde orde uitkwam, daar wil ik vanaf zijn.

  Dus een sturende intelligentie is aan het zegevieren boven het Schitterend Ongeluk”. Als je deze Intelligentie Spirit of Geest zou noemen dan kan je huidige Spirtueel zoekende dan ook de nieuw Geestelijken noemen. Hoewel daar ook weer trends in zijn die je van de bal afhouden en waarschijnlijk ook gestuurd worden door gevestigd “gezag” . Om deze Intelligentie nu kleren aan te trekken en een lange baard te geven en als man af te beelden is een menselijk trekje . Echter in het stadium van voor de Schepping is er geen geslachtsverschil of polariteit. Hooguit in het proces van overpeinzing.
  Ik zit erop te wachten dat wat as God neergezet is door de Bijbel deze niet als man maar als transgender of in het gunstigste geval als Hermafrodiet gezien moet worden door de huidige Eclips van de Ratio

  Er is altijd nog de gapende diepte van wat ervoor het ontwaakte bewustzijn was . Dit wordt “de Oorzaaklooze Oorzaak” genoemd. Hierop verder gaan denken zal hoogstwaarschijnlijk in krankzinnigheid eindigen. De Hindoe gaat zover dat ook de Kosmos waar in een slaap periode gaat en alles in oplossing gaat. The Big Collaps noemt ik dit voor de lol als tegenhanger van the Big Bang. . Waarna het weer ontwaakt net als onze ademhaling (zo boven zo beneden) .

  De rest is te bevatten. Je hebt de initiële aanstoot nadat het ontwaakte bewustzijn via een plan gekoppeld aan verlangen en wilskracht zich in verschillende componenten manifesteert, niet via zintuigen waar te nemen die waren er nog niet. Hier is nog geen splitsing in geslachten. Er is wel een gevende of Scheppende kracht aanwezig en deze heeft een receptor of ontvangende en onderhoudende kracht nodig . De ruimte speelt de rol van de Kosmische baarmoeder/receptor l, beide zijn een deel van elkaar en het ENE is nog steeds aanwezig en zal ook altijd blijven zolang er ergens nog iets werkzaam is/ niet onder niets valt. Dat wordt met Omnipresent bedoeld. Kortom via de ontvangende en voedende “Kosmische Moeder” zou er ook niets wezen .
  Beide weten wat de bedoeling is en dansen de paringsdans al spelend elkaar uitlokken en de evulotie aan gang zetten. Alles wat gecreëerd is, is het kind van deze twee polen die niet zonder elkaar kunnen of als losse eenheden beschouwd kunnen. worden maar innig verbonden zijn .Door ons design in het fysieke nemen we dat wel zo waar. Later in het proces komt pas de materie om de hoek kijken wat ook een huwelijk is van de krachten wat we ook wel dualiteit noemen. Zonder dualiteit/en toch verbonden met het Geheel geen Schepping. In het proces ontstaan vele afsplitsingen elk met een specifiek doel of taak in het geheel. Materie is het andere uiterste van puur bewustzijn echter nog steeds verbonden ermee en heeft ook een soort bewustzijn of instinct hoewel heel latent. Of je het ontstaan van materie als een super orgasme wil zien of het netjes houd en aan geluid koppeld en het The Big bang noemt wat heel hard “oh my God go on!!!” roept, vind ik nog maar de vraag. Het kan ook een huwelijk op verschillende locaties zijn en verschillende tijden in de evolutie zijn Zo boven zo beneden. toch ,volgens de Hermetische leer. Arme Wetenschappers met hun Wet van behoud van energie. Wat zitten die gevangen in hun eigen gegraven kuil, ze konden niet anders dan die Big Bang verzinnen anders zou hun fundatie onderuitgaan.

  Er komen verantwoordelijke afsplitsingen waaronder Engelen en Scheppers let wel meervoudig

  De mens als evenbeeld van ” God”.
  Ons fysieke lichaam kan wel naar een evenbeeld van een ondergeschikte mede creator/God of Schepper/ers geschapen zijn. Echter de stappen van puur bewustzijn tot aan materie en levensvormen gaan volgens een patroon wat in ons doorwerkt als deel van het Geheel waarvan die “God”/mede-creator/en dus ook een deel van ons als deel van het Geheel gebruikt maakte en ook zelf aan onderhevig is. De verschillende patronen en levensvormen kunnen onder verschillende verantwoordelijkheid vallen. Indien je dat goed doorgrond kan je het als Magie toepassen. Magie is de toegepaste kennis van de werking van de Kosmos. Dit ging in archaïsche verleden flink fout en toen is dat ondergronds gegaan. De invloed van de Bijbel en monotheïsme was ook een soort reset op het mentale/rationele vlak net als de Zondvloed op het fysieke vlak zijn uitwerking had . Zwarte magie en hekserij liepen ook uit de klauwen en als reactie kwam de inquisitie. Hoe meer je uitzoomt en het spel van actie reactie doorgrond en ziet dat alles wat tegen de harmonie en intentie van de originele blauwdruk ingaat op zijn tijd recht getrokken wordt kan accepteren. Ook het te fanatiek zijn van de Inquisitie heeft zijn karma wat ooit recht gezet moet worden. Aangezien de vrije wil gerespecteerd wordt door het allerhoogste, niet zozeer door de mens en wij als mensen in het spel ondergedompeld zijn houd dit het spel element erin.
  Ons lichaam was niet altijd hetzelfde en is aan evolutie onderhevig. De Holbewoner God zal er anders uitzien als iemand uit de digitale tijd die het als een Matrix of een simulatie aan het bekijken is. Waar ik gedeeltelijk in mee kan gaan maar vind het ook het ontzielen van de Schepping dit neigt voor mij teveel naar mechanisch rationeel denken, terwijl alles uit pure Geest voorkomt.
  Echter de onderliggende principes zijn nooit veranderd.
  Puur man en puur vrouw zijn uitersten er zijn veel gradaties grijs in de lichamen van breide geslachten, beide zijn samen en unit en kunnen niet zonder elkaar volgens deze lijn van denken. Ook als we de mens zouden clonen zonder enig geslachtsgemeenschap dat zal er een ziel bereidwillig moeten zijn om dat lichaam te BEZIELEN. Waarbij de atomen van dat lichaam ook aan de dualiteit of paringsdans onderhevig zullen blijven. Ons fysiek lichaam maakt het ons al duidelijk welke gek geeft nu de man tepels waar geen melk uitkomt? Of deden we deden de mannen ooit borstvoeding geven en vonden jagen eigen leuker. Is het omdat de mens in het verre verleden misschien Hermafrodiet/tweeslachtig was en er een splitsing in geslacht plaats gevonden heeft?. De Bijbel gaat niet zover geloof ik iets wat dan ook goed uitkomt als je wat te verbergen zou hebben als redacteur ervan. Andere stromingen gaan wel zover.

  Uiteindelijk zitten wij dan toetsen in te drukken in het grote spel en ons druk te maken over wat anderen doen terwijl het heel droog gezegd allemaal helemaal geen nut dient als alleen het vermaak van een ooit ontwaakt bewustzijn. Deze zal dan ook niet oordelen omdat wij er een deel van zijn.
  Hoe meer je dat inziet hoe meer je om jezelf gaat lachen, jezelf leert te accepteren en inziet dat de andere ook hun rol spelen bewust of onbewust en er zonder hun ook geen spel zou wezen om gespeeld te kunnen worden.

  Dus Michael geniet van je neut en heb hoop lol met je vrouw als medeplichtige ook ik ben medeplichtig en de rest om je heen, de Joker in het kaartspel overtroeft alles.

   1. Laten we het op Mannelijk/met iets vrouwelijks/en Vrouwelijk met iets mannelijks houden. Net als het Yin en Yang teken onlosmakelijk verbonden samen een cirkel vormend en toch polariteit toont. De boodschap van bepaalde Symbolen gaat diep naar de kern . De drie eenheid van de Hindoe Goden worden vaak als half man half vrouw afgebeeld op posters. Hoewel je ze niet als een persoon hoeft af te beelden en ze ook als werkzame principes kan zien bereikt dat een groter publiek. . Alles in Het ontstaan/aanwezig. Als iets buiten Het zou bestaan dan heb je een controverse dan zouden er twee Bronnen/HETten moeten zijn . Daarom kan je Het ook niet buiten je plaatsen. Je bent Het maar we snappen dat niet. De Jain in India zal over God/Het Ultieme dan ook antwoorden ik ben God. Waarop de Bijbel fanaat blasfemie roept!!

    Het puur mannelijke aspect van Het Ultieme is meer vanuit een patriarchaal Social systeem ergens in de evolutie erop geprojecteerd.

   2. En alles wat daar tussenin zit, net zoals bij veel verschillende diersoorten voorkomt.
    Echter bij mensen moet dat worden omschreven met steeds meer letters, want anders kunnen we geen mening formuleren over een minderheid.
    Gelukkig kunnen we hier vaststellen dat een mening hierover niet zinvol is.
    Mijn mening is wel dat de opdringerige propaganda over diversiteit en inclusiviteit pure afleiding zijn voor iets anders.

 3. Michael
  Ik was vergeten jouw opmerking
  “Onvoorwaardelijke liefde is dan niet meer dan instinkt, de firmware ofwel het opstartprogramma van ieder levend individu.” te beantwoorden het zit wel tussen de letters in .

  Ik ga intuïtief met je mee. Als eerste, als Scheppend bewustzijn zal je hoogst waarschijnlijk van wat je gaat schapen ook van gaan houden anders heb je psychische problemen. De voorwaarden of het voorwaardelijke waar je Schepping aan moet voldoen heb je als het goed is goed doordacht en je stelt daarna geen voorwaarden meer. Het wordt dan pas onvoorwaardelijke liefde naar je Schepping en volgens regels die je van te voren doordacht hebt. . Het is dus de onvoorwaardelijke liefde van de Schepper voor zijn Schepping. De Schepper gaan eren als Schepper die de oorsprong van alles is die de eer op zou moeten eisen kent geen egoïsme. Het is Het overkoepelende wat overal is ook in ons en elk atoom. . Dat is wat wij mensen doen, dat neigt naar narcisme als je jezelf als een deel van het Geheel beschouwd.
  Het onvoorwaardelijke van die liefde zit dus overall doorheen geweven en je zou dat inderdaad een instinct kunnen noemen als je jezelf als gecreëerd/afgezonderd
  ziet. In deze staat is die liefde soms moeilijk te “pakken”/voelen /ervaren. Als je het als liefde vanuit de Scheppende kracht die jij als een vonk van het Geheel in je draagt/je ziel zo je wil ziet dan snap je dat de wens van het Scheppend bewustzijn was om tot dit individu die we Michael noemen in dit stadium, te evolueren. Pas dan ben je vrij van dogma’s en geloven. Je boort dan het Goddelijke in je aan als je dat zou wensen/verlangen. Je zal waarschijnlijk wel heel bewust gaan leven en een rol in het Spel op je nemen ter ondersteuning van het Spel uit liefde voor het Spel wat vanaf het begin ook de bedoeling was. Maar de gedifferentieerde vormen in de Schepping hebben ook eigen kenmerkende en instincten meegekregen. Zich in allerlei staten van bewustzijn verkerend van slaap, sluimerend tot aan volledig ontwaken toe. De Liefde om mee te scheppen aan de schepping is in dit opzicht alles op gebaseerd. Als wij die liefde ergens diep in ons binnen/ziel meedragen en je je nog afgesplitst voelt dan kan je dat misschien inderdaad als instinct zien. Als je dan iemand beschouwd die een atoombom in elkaar aan frutselen is dan is het de liefde voor dat bewustzijn/die persoon om dat te creëren waarbij het moraal ter discussie komt. Lijkt heel krom maar logisch gezien best wel recht. Die instinct liefde heeft namelijk ook een moraal nodig om de liefde die een voorkeur kan krijgen niet uit de klauwen te lopen. Deze lijn is vaak overschreden omdat het een deel van het Spel is, dat we ons niet herinneren hoe we verbonden zijn met alles wat er is en wat er voor onze geboorte gebeurt is als een soort reset. Maar in de kern speelt altijd het Scheppende in dit geval, gedifferentieerd tot deze genie met vuur in de eigen overal creatie. Er zal ergens een grens van “ho tot hier en niet verder!” moeten zijn om niet de eigen creatie te gaan saboteren dat zou op sadisme/teveel “Satan” kracht gaan lijken de “liefde” jawel om pijn te doen. Dat moraal is dan ook als het goed is in het begin bepaald dat wordt weleens de zege van Goed over Kwaad genoemd wat correspondeert met de regel “Wat gij wilt dat U niet geschiedt doe dat ook een ander niet”.. Dus de initiële liefde voor het Kind/alles wat geschapen is, zal ook een Moraal moeten krijgen als gids gelijk ouders hun kroost niet de vernieling willen laten ingaan en hun normen en waarden leren, wat heel rekbaar is in de praktijk en het dan vrij laten om zelf wat mee te scharrelen/spelen/creëren op dit grote ronde kippenhok. . Wederom ” zo boven zo beneden.”

  Proost buur!

  1. Ja proost Marinus!
   Je moet haast wel van tevoren een stapel boterhammen hebben gesmeerd om zoveel te typen.
   Ik weet niet waar ik moet beginnen met een antwoord.
   Het is voor mij bedtijd, want ik moet morgen in de winkel staan.
   Later…
   A je to!

   1. Ach weet je ik zit eigenlijk op regen te wachten om het land goed te kunnen omhakken. En dacht even met buurman kletsen. Het is iets meer dan een A4tje wat de gemiddelde aandacht spantijd overschrijdt maar de achterkant niet gebruiken is dan ook zonde van die helft om blanco te blijven. En als het ook maar één persoon van dienst kan zijn dan is het niet voor niets geweest. Ik heb namelijk geen last van een Messias complex iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen shit. Het is de werking van de Kosmos in een nutshell zonder tierelantijnen en alleluja en toch Liefde als drijfveer behouden. Ik ben nu eenmaal een romanticus en houd van een Happy end.

    En ze leefde nog veel en gelukkig en kregen lange kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *