‘Daarom hebben de meisjes U lief’… (Hooglied)

Ooit gezien hoe wonderlijk kastanje-bloesems zijn?

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen westerse beschaving was geweest. Na enkele weken het aan Salomo toegeschreven Prediker te behandelen, het meest pessimistische Bijbelboek, duiken we nu in de Lentekriebels van Salomo’s Hooglied.

Erotische poëzie uit de bronstijd, die wel eens al te zeer vergeestelijkt werd om er een christelijk sausje over te gieten. Maar wat wil Salomo, wanneer hij de borsten van een vrouw bezingt en haar vergelijkt met een palmboom waar hij in wil klimmen? 

Eucharistie, brood en wijn als lichaam en bloed van Christus.

…beter dan wijn
Het Hooglied zou volgens de geestelijker uitleg staan voor een soort Eros tussen Christus en zijn Kerk, de Bruid, een vereniging die door mystici wel als eenwording is uitgelegd. Maar wat dan te denken, als de vrouwelijke partij haar inzet begint:

Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie.

Daarom hebben de meisjes U lief.Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen.
De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers.

Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn.
Met recht hebben zij U lief.

Tortelduif

Ogen als duiven
Waarna de mannelijke partij voor zijn geliefde allerlei beeldspraak oproept, waarvan je afvraagt: zou je daar tegenwoordig nog mee scoren?

Mijn vriendin, Ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettinkjes,
en uw hals met de parelsnoeren. Wij zullen gouden kettinkjes voor u maken met zilveren knopjes.

De vriendin met een stel paarden vergelijken… En met ogen als duiven:

Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven.

En even verderop:

Als een lelie tussen de distels, zo is Mijn vriendin tussen de meisjes.

En blijkbaar werkt dat, want zie eens wat het meisje antwoordt:

Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen.
Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.

Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels,
want ik ben ziek van liefde.

De kersenbloesem van de kers die ik in de kale voortuin plantte

Uw haar is als een kudde geiten
En wanneer Salomo echt lentekriebels krijgt, dan schrijft hij de volgende eigenschappen toe aan zijn meisje (Hooglied 4):

Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead.

Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen.
Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk.

En in Hooglied 7 komt Salomo erotisch ter zake:

liefste, vol van genot! De lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw borsten met druiventrossen.
Ik zei: Ik wil in de palmboom klimmen, zijn takken grijpen.

Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van appels, en uw gehemelte als goede wijn.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Daar kun je een mystieke vereniging in zien tussen christus en zijn bruid. Maar wanneer Salomo een vrouw vergelijkt met een palmboom waar hij in wil klimmen, en takken grijpen: Is er dan niet een meer aardse uitleg mogelijk? Andermaal, wat is de Bijbel een verrassend boek dat je blijft verbazen. Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Daarom hebben de meisjes U lief’… (Hooglied)”

 1. De Bijbel blijft een verrassend boek dat je blijft verbazen. Zo laat het mooi zien dat er vroeger beduidend minder vergelijkingsmateriaal was dan nu.
  Desondanks laat het enig vooruitgang zien in het hof maken ten opzichte van Adam en Eva, waar Adam op onhandige wijze vertelde: Oh Eva, er is een wonder geschiedt…
  Mijn zwengel wordt nat en het regent niet!

  Tegenwoordig maakt men elkaar het hof vanuit het ‘rijke’ aanbod van perfectie uit de plastic wereld van een zwarte spiegel als veegmachine.
  “Heeee lieve schat, wat komt jouw dubbel D toch mooi tot uiting in mijn 3D screen”.
  “Dank je, en wanneer kan ik jouw dickpic verwachten?”
  “Als we onze agenda’s eens laten synchroniseren, dan kunnen we wat dichter bij elkaar komen om te swipen”.

  Zo zien we dat de aanleidingen tot het in verrukking brengen, van allen tijde zijn. Helaas worden die “signalen” om te vergelijken nu misbruikt door autoriteiten om mensen blind te laten geloven in- en instemmen met ontvolking i.p.v. gedijen.
  Wat dat betreft is de mens zo handig als een k*t met vingers.
  En daar moet paal en perk aan worden gesteld, want palmbomen zijn al door het bomencrematorium gejaagd.

 2. Een stop op jouw Zondagse Bijbel beschouwingen.

  Beste Rypke ik heb wat terug gekeken op jouw site en vond jouw eerste Bijbel beschouwing op 27 Januari 2017 met de volgende introductie tekst. Waar ik op bepaalde zinnen wat ga relativeren en vragen stel..

  Begin introductie tekst
  “Wanneer je als Rechtse Hippie (RIPPIE) leeft in ‘De Abdij’, kun je natuurlijk niet doen alsof ‘De Dag des Heeren’ 1 van de vele is. Je moet ergens een grens stellen, bent geen VVD66’er die 24/7 economiseerbaar wil zijn. Dus zetten we een hek, en voeren na bijna 2 jaar Interessante Tijden op zondag de Rustdag weer in.

  Dat betekent natuurlijk niet stilzitten, wat een vorm van zelfkwelling zou zijn. Maar een alternatieve invulling om de dag tot ijkpunt van de week te maken. Zo schep je orde in de chaos.

  Iedere week plukken we een Bijbelcitaat uit de antieke ge-erfde Statenbijbel, en zoeken daar passend beeld bij.”
  Eind introductie tekst

  Hier wat citaten uit die tekst en mijn reactie erop.
  Begin citaat
  “Wanneer je als Rechtse Hippie (RIPPIE) leeft in ‘De Abdij’, kun je natuurlijk niet doen alsof ‘De Dag des Heeren’ 1 van de vele is. Je moet ergens een grens stellen, bent geen VVD66’er die 24/7 economiseerbaar wil zijn.”
  einde citaat.

  Je begint je Bijbel beschouwing als eerste om via sarcasme politiek in de religieuze arena te brengen en wel op een Zondag nota bene.

  Begin citaat
  “Dat betekent natuurlijk niet stilzitten, wat een vorm van zelfkwelling zou zijn. Maar een alternatieve invulling om de dag tot ijkpunt van de week te maken. Zo schep je orde in de chaos.”
  einde citaat

  Als reactie op dit, waar komt dat “Natuurlijk niet stilzitten” vandaan is het jouw natuur of praat je generiek voor de menselijke natuur en hoe ver denk jij dat je die doorgrond indien je generiek praat om deze conclusie te trekken.
  Als jij als schrijver van beroep op Zondag schrijft dan doe je heel droog ook op zondag gewoon jouw werk en maakt het dan een Zondigdag volgens diezelfde Bijbel. In ieder geval zet je al in het begin op de dag des Heeren tot polarisatie aan met je politieke opmerking op schrift (computer) te zetten. Misschien is juist stilzitten voor jouw als beroeps schrijver veel effectiever om de Bijbel in relatie tot jezelf te doorgronden.

  Welke orde in welke chaos wil jij proberen te scheppen als je zelf geen overzicht hebt?
  Is Chaos niet orde voor van een breder (hoger) begrip vermogen/inzicht.

  Het begrip Entropie is wetenschappelijk maar ook heel mystiek.
  Volgens dit begrip kom ik uit op dat hoe meer orde je aanbrengt in de chaos hoe minder ruimte er voor natuurlijke spontaniteit over blijft.
  Dit geld voor mij zowel voor Religieuze dogma’s, als voor sociale bestuursystemen en uiteraard de technische processen waar het als aan de ahum “Wetten” van thermodynamica gekoppeld is.

  Beschouwing.
  Je bent reeds een lustrum gepasseerd en ik zie dat je in principe nog dezelfde lijn als waarmee je begonnen bent loopt. Daar is niks mis mee ieder zijn keuze. Het betekent namelijk ook dat je een stabiel karakter hebt en niet met alle winden mee waait. Maar of er meer orde in de chaos is gekomen wat de intentie was vraag ik me af.

  Inmiddels heb je in die vijf jaar aardig wat reacties gekregen die je tipte op het feit dat laat ik het netjes houden. Je erop wezen dat je aan de boodschap voorbij loopt en het geheel sectarisch met een vooringenomenheid vanuit jou eigen religieuze sekte benaderd met aardig wat polarisatie technieken.

  Een gebeten religieuze journalist kan gevaarlijker dan tien politici zijn.

  Ik neem even niet aan dat je verborgen aan een Religieuze revival aan het sleutelen bent. Hoewel het er wel af en toe op lijkt via YouTube uitspraken, specifiek diegene op Blackbox tv waar je in een Special de wat jij New age noemt aardig religieus fanatiek een veeg uit de pan geeft, in dit geval hersenpan.

  Ik kwam op een gegeven moment op deze site van jouw uit wat je toeval kan noemen waarbij onze paden elkaar gingen kruisen. Echter niets is zonder reden, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik heb je aardig wat relativerende kijken op zaken gegeven en af en toe flink aan je fundering geschud, waarbij je je best deed om me te negeren. Echter ik merk wel in recente teksten dat je wel wat van de reacties gelezen hebt. Welke invloed ik op je hebt maakt mij niets uit. Ik reageerde vanuit mijn natuur zonder een resultaat te verlangen. Met de intentie dat ik respect naar jouw als persoon heb maar voelde dat het polariseren zich tegen je kan keren en tevens niets met God te bereiken te maken heeft. Als je niet enige redelijkheid zou hebben laten blijken dan zou ik niet eens gereageerd hebben.

  Ik vind dat ik mijn zegje gedaan heb en voel dat ik zelf moet oppassen om niet in dezelfde valkuil van gelijk om het gelijk te willen hebben te trappen. Hetgeen wat ik als beeld heb is wat ik als de kern zie.
  Namelijk een groot Spel wat een ooit ontwaakt Bewustzijn met zichzelf speelt om verveling tegen te gaan. Waarop later zaken/manifestaties zoals mensen meningen en religie uit voortgekomen is. Ik heb voor mezelf alles uitkleed van de tierelantijntjes wierook, gebeden, kristallen en ceremonie plus religieuze dogma’s die in de loop der eonen als bladeren aan de boom van theorieën en praktische kennis van de werking van de Kosmos (magie) gegroeid zijn en deze kijk aan je voorgelegd.
  Wat je ermee doet is jouw keuze.

  Ter overpeinzing.
  Vraag jezelf eens af. Als ik voor deze vijf jaar en een paar maanden wel op Zondag had stilgezeten en naar de innerlijke stem geluisterd had, welk verschil zou het kunnen geweest zijn? Zou het meer orde in jouw mentale Chaos gebracht hebben?
  Met dit in je achterhoofd dat Pythagoras je pas de diepere mysterieuze zaken ging bijbrengen als je een lustrum lang niet gepraat hebt.

  Ook wat het Verschil tussen Emotioneel Rationeel en Spiritueel kan zijn en hoe een balans te krijgen in deze drie eenheid. Vraag jezelf af voordat je iets publiceert welke drijfveer/intentie/emotie geeft mijn tekst de sturing, zijn die wel zuiver of gaat het ego aan de haal met mij. Was het omdat het gekwetst was of vind deze zich een knappe bol die aandacht en bevestiging zoekt.

  Ook de Bijbel wat meer relatief te bekijken in de context van de tijd waarbij het bij de gemiddelde resonantie van de innerlijke stemvorken van de mensheid op dat moment het beste paste. En misschien in de loop der evolutie uit tune met de innerlijke ontwikkeling van de stemvorken van de mensheid aan het komen is of al reeds is. Kortom in overpeinzing nemen dat er een evolutie gaande kan zijn van Pure Geest naar stof en weer terug naar HUIS, ofwel werder opgaan in HET. Waarbij religie langzaam plaats maakt door het pad in de praktijk te gaan lopen en waar geloof plaats gaat maken door ervaren.
  Tevens als je niet mee gaat met de tijd en daar te hard aan vastklampt je misschien voorbeeldig bent in je religieuze sekte maar uiteindelijk een Spirituele Dinosaurus of Neanderthaler kan lijken in relatie met het algemene tijdsbeeld. Waarbij Stilzitten als iets wat juist heel belangrijk kan zijn voor je let wel, Spirituele ontwikkeling en niet Religieuze boeken kennis.

  Ik moet zelf of ook weer een stap nemen en kan me niet veroorloven om te lang met iemand welles nietes spel te spelen omdat me dat juist verder van de VERBINDING die ik zoek kan brengen.

  Kortom Ryoke het gaat je goed ik hoop dat je antwoorden zal vinden als je oprecht er naar op zoek gaat.

  PS
  Slaat de vrouwelijke intuïtie van de reactie van Mathilde, de spijker op zijn kop?

  Ik doe bij deze de hartelijke groeten aan Micheal, Geesje en Mathilde die heb leren waarderen gebaseerd op hun reacties.
  Aje to buurtjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *