In gesprek met Mr SDG Nederland, bankier en jurist…

Zo kun je ook tegen de SDG’s aankijken

Als dé nationale criticus van de 2030 Agenda en de 17 SDG Doelen, had ik al veel óver de bankier en jurist Herman Mulder geschreven, 1 van de sleutelfiguren achter de invoering van die agenda in Nederland met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar nog niet mét hem, en dat werd hoog tijd eens te veranderen. 

Hij is bestuurder bij de Stichting SDG Nederland en voorzitter bij de True Price Foundation. Die club wil – al omschrijven ze dat zelf anders- met CO2-belastingen op bijvoorbeeld eten zorgen dat alleen schatrijke mensen nog lekker kunnen eten. Terwijl de rest toe moet met een klimaatneutrale dis met vlees noch vis.

Dat brengt je tot de vraag: Hij staat toch niet ’s ochtends op met het idee ‘ik ga vandaag eens lekker slecht zijn voor de wereld’? Dus wat drijft hem?

Bill Gates met Warren Buffett aanjager van de 2030 Agenda

Tragedy of the Commons
Mulder’s eigen linkedin-pagina vermeldt, dat hij van een ‘tragedy of the commons’ (van Garrett Hardin 1968) naar een ‘strategy for the commons’ wil. Hardin schreef in 1968 in Science zijn beroemde artikel over ‘the commons’. Mensen zouden niet zonder dwang van bovenaf in staat zijn tot gemeenschappelijk beheer van gemeenschappelijke bronnen. (Commons, in het Nederlands ‘de meent’, of naar Jan Paul van Soest van de Transitiecoalitie Voedsel zijn klimaatconsultingbedrijf ‘De Gemeynt’)

Vrijheid van het individu zou daarnaast leiden tot ruïnering van het collectief, de ‘tragedie’ van grondstofuitputting. Een centrale regering door ‘deskundigen’ zou daarom het individu moeten beknotten, door een groen hek rond de planeet te zetten.

Als Ridder in de orde van Oranje Nassau geeft Mulder tegelijk een soort CV mee. Hij werkt al decennia aan de voorlopers van ESG’s in de bancaire sector, waaronder voor het Global Reporting Initiative in Amsterdam:

The SDGs are a powerful narrative and lever for focusing, accelerating, deepening and broadening sustainable & responsible business, conditioned by international standards on Environmental, Social, Ethical and Governance issues (OECD MNE GLs, UNGPs, etc); true pricing, integrated profit&loss; impact statements, integrated reporting; multicapital, multistakeholder due diligence & discipline in entire value chain; impact assessment; integrated corporate reporting.

“Making Market fit for SDG Purpose”. From “tragedy of the commons”​ to a “strategy for the commons”. Financial sector as steward. Recently my 3rd “Equator” moment: 2002/3: Equator Principles; 2013: GRI/G4; 2016 SDG Investing initiative www.sdgi-nl.org.

Genderideologie = SDG5 2030 agenda

Weg naar de hel met groene intenties
Mijn eigen insteek, is bij vaste lezers welbekend. Namelijk dat al die SDG’s mooi klinken, maar in de praktijk leiden tot een klassieke ‘weg naar de hel geplaveid met goede intenties’. Zeker wanneer SDG13, ‘klimaatactie’, oftewel CO2 als de nieuwe Bitcoin het financiële hart vormt. Met die SDG keer je de betekenis van alle andere 17SDG’s in betekenis om, en krijg je enkel nog broekriempolitiek voor de massa.

Dat is ook de vraag die ik Mulder stuurde:

Geachte Heer Mulder

Hoewel ik al vaker over uw werk schreef en een magazine uitbracht bij De Blauwe Tijger over de SDG’s als klassieke ‘weg naar de hel geplaveid met goede intenties’, heb ik nog nooit met u gesproken, maar ik zag uw adres staan en dacht: ik vraag gewoon. U lijkt met het koningshuis en mensen als Winsemius en Wijffels 1 van de drijvende krachten achter de 2030 Agenda in NL, en het groen utopisme in het algemeen, dat nu de staatsreligie is geworden

Natuurlijk, ik heb ook ooit Roefie Hueting gesproken met zijn ‘duurzaam nationaal inkomen’ (true price-voorloper), en zie de beperking van een model van exponentiële groei in een begrensd systeem. Maar is de Net Zero ‘oplossing’ dan niet meer destructief dan het probleem zelf, wanneer je voorbij intenties kijkt naar logische consequenties…

Ik vroeg mij al die jaren af: ziet U zelf niet, dat de SDG’s en de CO2-tunnelvisie zowel economisch als ecologisch meer schade aanrichten, dan dat ze helpen verbeteren? Dat je het lokale en concrete offert voor het globale onzichtbare, bv: een verwaarloosbaar theoretisch temperatuureffect in 2100, met als trade-off de verwoesting van economie, energiesysteem en landschap zoals we dat nu kennen, met ‘de transitie’ als neologisme voor al die andere mislukte pogingen ‘de nieuwe mens’ te manifesteren

(Bijna) Niemand staat ’s ochtends op met het idee ‘ik ga vandaag eens lekker slecht doen’. Dus vroeg ik mij af, is het nu gewoon een blinde vlek, dat U er nog nooit zo naar had gekeken? Dat er op een gegeven moment geen kritische reflectie meer is over de basis-uitgangspunten (neo-malthusianisme)…

En bent U ook actief voor of lid van D66?

Die laatste vraag was niet nodig, want veel van Mulder’s geestverwanten zijn juist van VVD-huize en van het CDA. Hoewel het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij uitstek een D66-broeinest is.

Ook in Friesland duwen ze hun 2030 Agenda door….

Oren bij het gras
En zowaar kreeg ik nog een antwoord ook, al was het niet direct op de vraag die ik stelde. Hij stelde het iedere dat beter te willen doen in plaats van minder slecht. En hij stelde open te staan voor kritische tegengeluiden, wat hij ‘de oren bij het gras houden’ noemt. In zijn antwoord las ik een uitgelezen kans om een kritisch doch respectvol interview met Mulder te doen over de SDG’s.

Dat zou zowel in De Andere Krant passen als mooie aanvulling zijn op de nieuwe SDG-gids voor Dummies die ik maak.

Geachte heer Mulder, beste Herman

Zou U dan- wanneer U de oren bij het gras houdt- open staan voor een kritisch, doch respectvol interview over de SDG’s, voor de misschien wel laatste onafhankelijke krant van Nederland, De Andere Krant? En dat ik U daar dan nog wat aanvullende vragen over stuur?

Mijn (hopelijk foutieve) voorlopige conclusie na jaren studie is nu, dat SDG13 (CO2 als bitcoin, het financiële hart van 2030 Agenda met alziend oogje) alle andere SDG’s juist ondermijnt, van intentie omkeert. Uw (kwantitatieve) weerlegging of visie daarop leek mij zeer interessant, met name vanwege uw bancaire achtergrond

Het kan zomaar zijn, dat uw insteek helemaal niet zozeer van de eigen (morele) uitgangspunten verschilt, behalve dan dat u als bestuurder gewend bent meer invloed uit te oefenen op mensen (met al hun wensen en tekorten) om die doelen te verwezenlijken, ipv eeuwig betweter of gewoon nar aan de zijlijn te zijn (zoals ik als wetenschapsjournalist)

mei freonlike groetnis

Rypke

CO2 al Bitcoin = 2030 Agenda

De Betere Wereld
Maar een interview dat mij voor ogen staat- of hij ooit de kwalijke kant van de SDG’s heeft overwogen- heeft hij niet zo zin in, zo meldde Mulder gisteren. Wel wil hij een dialoog opnemen op band over hoe je ‘de betere wereld’ zou maken. Ik geloof niet in het verbeteren van andere mensen, (‘de wereld’) en ben zo al dik tevreden met mijn leven.

Maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in de persoon Mulder, waar hij zou bedoelen ‘zelf het goede voorbeeld geven’.

Iemand die altijd invloedrijke functies heeft bekleed bij wat je als ‘de tegenpartij’ beschouwde, iemand ongetwijfeld banden heeft met het Koningshuis, en die gewend is invloed te hebben in plaats van nar aan de zijlijn te zijn. Daarom heb ik zijn antwoorden per mail ook nog niet hier gepubliceerd.

Het is voor zo iemand niet prettig te zien, dat je meteen alles dat hij terug mailt in de openbaarheid gooit. Dus wat zeggen jullie: op de uitnodiging ingaan? Of zeggen jullie, ‘hij gaat toch niet direct in op je vragen en wil zijn eigen verhaal vertellen’? Ik weet namelijk ook wat voor gladde aal zo’n Herman Wijffels is, waarmee Mulder ook samenwerkte als ‘Woldconnector’.

De Worldconnectors zijn de verkopers op hoger niveau van het Aardemanifest (Earth Charter) dat Ruud Lubbers hielp opstellen met Steven Rockefeller.

Boeren wegpesten is SDG15, energiearmoede is SDG7, CO2 als Bitcoin = SDG13

Earth Day
Wijffels kwam ik ooit op de Zuidas tegen, waar hij een vaag New Age-verhaal verkocht over ‘hogere evolutie’… Mensen die bij het uitdelen van analytisch abstractievermogen achter in de rij stonden, zijn dan geneigd in zo’n persoon een wijs man te zien die ‘het’ snapt, namelijk datgene waar ze zelf ook geen benul van hebben.

Terwijl ik als boeren-Fries denk ‘wat lult die vent’…Mulder lijkt mij van een ander kaliber. Wel gelooft ook Mulder dat er harde ‘planetaire grenzen’ bestaan, waar ‘de mensheid’ tegenaan zou botsen, Hardin formuleerde ze anders maar ’t is allemaal hetzelfde malthusiaanse ge… in een andere verpakking.

Planetary Boundaries is de andere naam voor wat de Club van Rome in 1972 al ‘limit’s to growth’ noemde. Het zou sympathieker klinken.

Om een ecologische ineenstorting te voorkomen, de ‘tragedie’ moet er dus een totalitaire wereldregering komen, geadviseerd door ‘De Deskundigen’ die met de CO2-meetlat bedrijven en aardbewoners voor de billen slaat. Andere mensen schoppen tot ze een groen geweten hebben, terwijl je zelf – althans zo werkt dat in de praktijk bij Larry Fink van Blackrock en Christine Lagarde van het WEF- van VN-klimaatbuffet naar FAO-klimaatbanket vliegt.

Dankzij stichting SDG Nederland van Ministerie Buitenlandse Zaken

Kind van je tijd zijn
Als Babyboomer zal Mulder zijn ondergedompeld in het denken van de ‘Life Boat Ethics’ van ecoloog Garrett Hardin: Dat je op het met passagiers overbeladen schip genaamd aarde mensen moet dumpen, omdat je anders met z’n allen ten onder gaat.  En het alarmisme van Earth Day 22 april, dat sinds 1970 vanuit Californië naar ons overwaaide.

Op Earth Day vieren groene mensen een hoogmis tegen vooruitgang en welvaart, door overal ter wereld twee minuten het licht uit te doen. Om dan te juichen dat de stroom het even niet doet. Dat vier je alleen, wanneer je- zoals de Babyboomers- zelf in weelde opgroeide, omdat je er afkomstig uit armoede en ellende niets dan stommiteit in zou zien.

Als voorbode van een wereld met ‘duurzame’ wiebelstroom, die alleen werkt als het hard genoeg waait maar ook niet tezeer.

Earth Day is het groen-technocratische tegendeel van Kerst, waar je juist lichtjes brandt omdat een Kindje is geboren. Een Nieuw Mens dat met zijn talenten redding voor andere mensen kan brengen. Earth Day-voorstanders vieren met het licht uitdoen juist feest wanneer er door een groen-totalitaire wereldregering minder kinderen worden geboren. Omdat ze in een ander mens niet meer zien dan een CO2-uitstotende planetaire pest.

Zoals de misschien wel grappigste klimaatboekenschrijver van Nederland, Jan Paul van Soest het omschrijft; De Aarde heeft Koorts. En zo groeit iedereen op in de ideeën van zijn tijd. Daar geloof aan hechten, maakt je nog geen slechterik. Wel hoop je dat mensen bij bewijs van het tegendeel in staat zijn denkbeelden bij te stellen

We zullen zien…

4 Replies to “In gesprek met Mr SDG Nederland, bankier en jurist…”

 1. “Kerst, waar je juist lichtjes brandt omdat een Kindje is geboren. Een Nieuw Mens dat met zijn talenten redding voor andere mensen kan brengen.”
  Hier vat je even mooi samen wat het waard maakt het leven te vieren.
  Helaas worden sommige (en tegenwoordig velen) van die kindjes wijsgemaakt dat ze alleen redding kunnen brengen door mensen te verbieden om het leven te vieren.

 2. De aarde heeft geen koorts, maar een nachtmerrie die lijkt op een koortsdroom.
  Om precies te zijn: een natte koortsdroom van een zooitje kwaadaardige vrijmetselaars, die denken eigenaar te moeten zijn van alle kennis en dat nooit willen delen.

  Ik geloof van harte dat het volk in staat is om op basis van eerlijke informatie over onze leefomgeving, zich zal aanpassen t.b.v. toekomstige generaties. Maar daar gaat het de machthebbers helemaal niet om. Het gaat hen om de vernietiging van Gods creatie, zodat individuen worden geassimileerd in het collectief ‘commons’. (communisme)

  Agent Mulder staat ’s morgens net als ieder ander op. Wassen, bakkie leut en de gepaste aandrang om CO2 te lozen. Tijdens zijn verblijf op het kleinste kamertje is hij echt niet aan het mediteren of hij ‘vandaag’ iets goeds of slechts wil gaan doen. Dat soort lui zijn meer bezig met hun maandelijks girale belediging, dan de vraag over het doel van het leven.
  Hij heeft niet gevraagd om geboren te worden en zal zelfs zijn ouders aansprakelijk stellen voor de kosten van zijn ecologische voetafdruk.
  Een beetje mens beseft dat die bestaat t.b.v. een ander. Leg dat maar eens uit aan een bankier of politicus.
  We zullen zien of er enig bewijs van het tegendeel wordt geleverd.

 3. Dit relaas doet mij denken aan een oude indiaan die uit probeerde te leggen wat het probleem was van de westerse “beschaving”. Hij vond de opvatting dat de mens grond kon bezitten maar raar. Immers de aarde bezit de mensen en niet andersom.
  Diezelfde aarde blijft nog wel 5 miljard door tollen in het universum totdat de zon een grote boem doet.

  Maar het gaat helemaal niet om de aarde. Die wordt misbruikt om een excuus te hebben om alle macht naar zich toe te trekken. Want de nutteloze eters zijn toch te dom om te begrijpen dat ze kort gehouden moeten worden. Dat ze daarmee het kind met het badwater weggooien hebben ze blijkbaar nog niet door. Dat inzicht komt vanzelf wel als hun utopie op een grote mislukking uitloopt terwijl de aarde rustig zijn baantjes om de zon trekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *