Natuur in de vuurlinie van D-Day…

Omaha Beach met zicht op Point du Hoc waar de US Rangers een Duitse positie bestormden..

In dit zaterdagse archiefverhaal een bewerkte herpublicatie van het reisverhaal naar Pointe du Hoc en Omaha Beach, op 2 februari 2008 gepubliceerd voor De Standaard (De Wijde Wereld). Dat zijn twee plaatsen in Normandie waar scènes van DDay-oorlogsfilm The Longest Day werden opgenomen. De regio Bessin kent naast een dramatische geschiedenis ook bijzondere natuur, die alleen nog onder vuur ligt van projectontwikkelaars.

Het verleden biedt bescherming, en zo hielden de strijdende doden al windfarm-projecten voor de kust tegen. Omdat de historische zichtlijnen van het landingsstrand behouden moesten blijven, zo besloot de regionale overheid in 2006.

Het landingsstrand Omaha Beach van de Geallieerden op Dolle Dinsdag

Aanval van windmolenindustrie afgeslagen
Levende veteranen van de DDay-landing op 6 juni 1944 worden steeds zeldzamer, bij schrijven in 2008 al. Een lang leven is namelijk net zo dodelijk als de strijd waarin hun kameraden sneuvelden. Toch blijft de Tweede Wereldoorlog opvolgende generaties trekken naar de slagvelden, oorlogsgraven en monumenten.

Jaarlijks bezoeken nog steeds vier miljoen toeristen de stad Caen en de regio Bessin in departement Calvados waar de Normandische landingsstranden liggen.

De doden en hun daden hebben nog een ander effect op de levenden. Rond oorlogsgraven en historische slagvelden mag de tijd stilstaan, om de gesneuvelden hun eer en rust te gunnen.

In 2002 werd nog een aanval afgeslagen van de windmolenlobby op het beroemde landingsstrand Omaha Beach waar de Amerikanen ’s ochtends vroeg op DDay landden. Bij Laurent sur Mer voor de kust, vlakbij het American Normandy War Cemetary moesten vier windparken verrijzen.

Omaha Beach bi Vierville sur Mer, vanuit Duitse positie gezien

Bezet door de klimazi’s en gezondheidspolitie
De gouverneur van departement Calvados hield de plannen tegen uit historische overwegingen. In 2006 werd vanuit overheidswege bepaald dat hier geen verdere projectontwikkeling mocht plaatsvinden, de historische zichtlijnen van Omaha Beach uit 1944 moesten bewaard blijven.

De geallieerden leken nog steeds een zekere bescherming te bieden, ditmaal tegen de oprukkende exploitatie van de publieke ruimte door de klimaatpolitiek.

Of de kustbescherming in Normandie stand houdt tegen de politiek van de klimazi’s (2030 Agenda), met Macron? De overstap voor 2030 naar ruimteverslindende en wisselvallige (‘duurzame’) energiebronnen krijgt wind in de rug van Federaal Europa.

Dus of de kust gevrijwaard blijft van windfarms. De foto’s zijn al in 2008 gemaakt namelijk. Bij terugkeer in 2018 viel op hoezeer de prachtige locatie verder ver toerismiseerd was, dat je er niet meer vrij kon rondlopen zoals eerder.

..wie nog kan vluchten…zeilbootje voor Vierville sur Mer, geen windmolens

Bedenk dat de Gele Hesjes-opstanden tegen die klimaatpolitiek gericht waren van brandstofbelastingen… Mensen die op het platteland wonen zijn afhankelijk van de auto en lage brandstofprijzen, omdat ze in de steden (moeten) werken. Het platteland verloor ook daar haar economische dragers. Nu zijn er drie jaar staatsterreur voorbij en landelijk afgekondigd huisarrest.

Hebben de helden van D-Day voor dit steeds meer totalitaire ‘Europa’ gestreden, een continent dat kunstmatig oorlog zoekt en verlengt met Rusland, voor een nieuwe zinloze NATO-oorlog? De zelfde lieden die blij van zin de hele bevolking huisarrest gaven en ‘de spuit’ lieten zetten, ze zijn nu de haviken die een clown in groene padvinderstrui als ‘held’ binnenhalen.

…en hier gezien vanuit de Duitse positie

Longest Day
Natuur en geschiedenis versterken elkaar bij de ‘D-Day Le Choc’-tour langs 19 slagveldlocaties, die langs de weg staan aangegeven. Tussen Utah en Omaha Beach voorbij Grandcamp liggen bijvoorbeeld de Falaises du Bessin. Dit zijn kliffen met zeevogelkolonies die in 1993 tot Zone Protection Speciale werd verklaard.

Militair monument Pointe du Hoc, bekend door oorlogsfilm The Longest Day is onderdeel van die kliffen. Deze rotspunt was in 1944 een strategische plaats van waaruit de Duitsers een gebied van 30 mijl lang tot Omaha Beach beheersten met 150 millimeter kanonnen.

Voor de invasie op Omaha Beach begon moesten Amerikaanse Rangers deze batterij uitschakelen. Onder leiding van Colonel James Rudder beklommen 219 man de 35 meter hoge kliffen ’s ochtends vroeg na zevenen om de Duitse bunkers te bereiken. Slechts 150 man wisten levend boven te komen, onder zwaar vuur van de Duitsers. Na 2 dagen vechten sneuvelden nog eens 60 man.

Noordse stormvogels op krijtrotsen Normandie

Onder aan de kliffen is te zien wat voor helse klus de Rangers wachtte. Een steile puntige klimpartij, waarbij ook zonder vijandelijk vuur een smak tegen de keien goed mogelijk is. Dit dankzij glibberige algenlagen en afbrokkelend kalksteen. De enige belagers zijn nu nog noordse stormvogels, verre familie van de albatros die nerveus in het rond scheren.

Geen Duitse machinegeweren dus, maar de vogels kunnen ter verdediging wel een soort slijm produceren dat prikt in de ogen.

De kliffen van Bessin zijn Frankrijk’s belangrijkste broedplaats van deze minialbatrosjes die vroeger werden beschouwd als zielen van overleden mariniers. De zeevogels vinden hier rust dankzij de slechte toegankelijkheid van de kliffen voor mensen.

Die onbereikbaarheid deed de Duitsers nog denken dat een aanval op Pointe du Hoc onmogelijk was. De geschiedenis gaf ze ongelijk, zo tonen de afgebrokkelde geschutskoepels boven op de klif. Een spreeuw heeft hier het gedenkteken, een soort menhir uitgekozen als zangpost terwijl toeristen lopen langs bomkraters en bunkerrestanten.

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen. Heldenmoed, echte kerels…

Kuststroken met natuurhistorische waarde langs de Normandische kust, zoals 25 hectare van de zeezijde van Pointe du Hoc, maar ook Omaha Beach en het Estuari d’Orne bij Calvados staan nu onder toezicht van de Conservatoire du Litoral. De overheidsorganisatie koopt door projectontwikkeling of kusterosie bedreigde gebieden aan.

Zij heeft in Calvados nu 24 natuurhistorische sites onder haar bescherming verdeeld over 1000 hectare. De bedoeling van deze kustbeschermingsorganisatie is om 49 plaatsen van in totaal 5000 hectare in bezit te krijgen, nu kustbebouwing oprukt.

In 2005 hield de afdeling Calvados Littoral Espaces Naturels een inventarisatie van de kuststrook, en de uitkomst was positief. In vergelijking met de rest van Calvados lijkt de schade in de regio Bessin nogal mee te vallen. De DDay landingskust is met 27 procent bebouwing binnen 100 meter van de kust veruit het minst aangetast, tegen gemiddeld 50 procent in de rest van Calvados en 60 procent in Frankrijk.

Maar dat zal vast toeval zijn…

Amerikaanse begraafplaats bij Laurent sur Mer bij Omaha Beach…

IJshockeyorgel
Voorbij Utah Beach bij Carentan ligt Nationaal Park Cotentin et Bessin, een riviermonding en moerasgebied met internationale status. De afgezonken caissonhaven die 19 juni 1944 door storm werd verwoest is bij eb zichtbaar voor Omaha Beach en dient nu als rif en wijkplaats voor zeedieren.

Bij Caen, de hoofdplaats van Calvados ligt een ander natuurpark, de monding van de Orne waar ook landingsstrand van de Britten, Sword Beach ligt.

De Duitsers gebruikten in de oorlog de vele vochtige valleien en rivierdalletjes in het achterland van de Bessin- en Cotentinregio om parachutisten te weren. Op de Michelin-kaart uit 1947 zijn die onder water gezette gebieden nog aangegeven. Nu staan de locaties hoog genoteerd in de Franse vogelaarsranglijst van Ornithomedia.

La Cambe

Onder La Cambe, locatie van de Duitse begraafplaats ligt de vallei van de Esque en de Aure, nog een voorbeeld van anti-parachutistenterrein dat het nu goed doet bij vogelaars, evenals een wetland bij Ver sur Mer.

Het uitzicht op Omaha Beach vanaf de kliffen bij Vierville sur Mer is niet alleen wijds, het toont ook waarom dit strand zo dodelijk was voor duizenden Amerikanen. De Duitsers konden eenvoudig prijsschieten, en ze zaten relatief veilig. De slachtoffers liggen op de American Normandy Cemetary bij het verderop gelegen Laurent sur Mer.

De witte marmeren kruisjes met hun naam en sterfdatum, allemaal in de zomer van ‘44 staan als lange rijen vraagtekens achter elkaar. Waar hadden Europeanen, nu 75 jaar geleden hun verstand gelaten? Die vraag kun je anno nu, 2020 tijdens de door de massamedia opgestookte Corona Paranoia weer stellen.

Zij sneuvelden voor onze vrijheid,. Hoe eenvoudig laten Europeanen zich die vrijheid nu weer ontnemen door een Gezondheidspolitiestaat, voor een vals gevoel van ‘veiligheid’?

De ‘veilige wereld’ bestaat immers alleen in het dodenrijk. Hadden deze helden voor ‘veiligheid’ kunnen kiezen, dan waren ze het strand niet opgestormd…Of hadden ze moeten wachten tot het ‘veilig genoeg’ was? Dat had ‘nooit’ geweest. Dan waren we al 75 jaar terug al omgebouwd in een Federaal Europa onder Duitse leiding, met de collaborerende Vichy-regering van de Fransen samen.

Germaanser kun je het niet krijgen, gothische kruisen en oude eiken, La Cambe

De witte kruisenrijen zijn lopend te bereiken via de natuurreservaat de Ruquetvallei, maar ook gewoon via de weg vanuit Laurent sur Mèr. Een kleine 9400 Amerikaanse soldaten liggen hier begraven op een met bos omzoomde heuvel, met zicht op Omaha Beach en de blauwgroene zee.

Bij deze locatie begint en eindigt oorlogsfilm Saving Private Ryan met Tom Hanks. Tot ergernis van Franse veteranen was de landing op ‘Omaha Beach’in de film opgenomen op een Iers strand.

Ongeveer 22 duizend Duitse soldaten liggen bij la Cambe begraven, waarmee ze de levende inwoners veertig maal in aantal overtreffen. Om negen uur ’s ochtends hangt hier een serene rust. Maar om 10 uur komt ook hier de eerste buslading toeristen al binnen, zelfs begin januari.

De sfeer is soberder dan bij de Amerikanen. Daar speelt ieder uur een soort ijshockeyorgel het volkslied, alsof ‘u zij de glorie’ klingelt wanneer iemand scoort bij IJshockey. Bij de Duitsers is duidelijk dat ook de verliezende partij iets te herinneren heeft, maar dan liefst niet te opzichtig.

Net zo dood gemaakte Duitser met gezin en familie

Het bijbehorende museum van de Volksbund preekt geen ‘vrijheidstrijd’ maar pacifisme. ‘Soldatengraven zijn de belangrijkste getuigen voor de noodzaak van vrede’, zo schreef Albert Schweitzer. Maar de expositie in het museum geeft alvast wat ontnuchterende mededelingen. Sinds De Oorlog zijn al weer 40 miljoen man onder de wapenen gesneuveld.

Een citaat van schrijver Mihajlo Lalic geeft een verklaring: “Als mensen eens wisten hoe zwaar het is om gewond te zijn, iedereen zou mild worden. Mensen zouden zich niet opsplitsen in partijen, geen groepen tegen elkaar opzetten en elkaar niet doden. Maar zolang mensen gezond zijn weten ze het niet, wanneer ze gewond zijn gelooft niemand hen en wanneer ze dood zijn kunnen ze het niet meer navertellen.”

Iedere generatie opnieuw zal met nieuwe excuses weer dezelfde fouten blijven maken.

Vierville sur Mer

De DDay-tour stemt dus niet altijd even vrolijk, maar blijft indrukwekkend. Versterkt door het relatief onaangetaste landschap kunnen nieuwe generaties nog steeds de ‘Choc’ ervaren van een Europese stammenstrijd die nog maar een mensenleven geleden plaatsvond. Het moderne verenigde Europa bouwde haar rechtvaardiging op de ‘nooit meer oorlog’-gedachte die toen postvatte, en ondanks alle bureaucratie leek dat verenigde Europa dan zo gek nog niet.

Tot voor kort tolereerden Europeanen daarom nog steeds liever de nukken van die uitdijende bureaucratie. Maar na 75 jaar en voortschrijdend inzicht over de ware loop en toedracht van deze oorlog, zou je ook tot Nexit op kunnen roepen. Uiteindelijk was een Federaal Europa onder Duitse leiding een nazi-ideaal, dat nu alsnog is verwezenlijkt.

Monument bij Vierville sur Mer

Terwijl deze helden die op Omaha Beach het leven lieten, sneuvelden voor onze bevrijding, een vrije maatschappij zonder Totalitaire Staat die je fulltime bespioneren wil, of je wilt criminaliseren om je uit te kunnen sluiten. Met wat voor excuus dan ook. Zoals John F. Kennedy zou hebben gesteld: ‘Wie vrijheid offert voor veiligheid zal geen van beide krijgen’.

11 Replies to “Natuur in de vuurlinie van D-Day…”

 1. Rypke,

  Je stukkie liet mij denken aan ‘orgaan-donatie’.
  “Alleen in de dood ben je zeker dat er niets meer met je kan gebeuren, een veilig leven is dodelijk vervelend.”, schrijf je.
  Nou, dat dacht je maar.
  Zelfs de dood is tegenwoordig niet eens meer heilig. Ze kunnen je open snijden als je ‘dood’ bent en dat doen ze dan onverdoofd. want je bent toch ‘dood’ en zo halen ze de nog bruikbare onderdelen uit je lichaam. Je mag dus niet echt dood zijn, want dan zijn de onderdelen (organen niet) meer bruikbaar.
  En wie garandeert jou dat je er niets van merkt? Er zijn verhalen van mensen die dood zijn verklaard en toch nog blijken te leven. Sterker nog: steeds bij bewustzijn waren. Moet je je voorstellen wat er door je heen gaat als je vreselijke pijn, angst en onvoorstelbaar verdriet je hebt als je dát nog meemaakt: half levend geopereerd worden. Ben je eindelijk bijna ‘dood’ en dan heb je nóg geen rust. En je kunt niets doen. En het moet allemaal snel, want dat moet zo gebeuren wegens vergaan van de organen. Nou, ik vind dat eigenlijk zó vreselijk, zo intens, zo stuitend, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. En je kunt er niets méér tegen doen dan, als je nog leeft via de computer of brief kenbaar te maken dat je dat niet wilt, dat ‘doneren’. En wie controleert de administratie? Wie neemt de verantwoordelijkheid om zich uitermate goed te informeren hierover? Stel er is een computerstoring en daar lig je. Misschien denken ze wel: ach hij ligt daar al zo mooi, ik geloof dat hij vast wel zo vriendelijk was om zichzelf te ‘geven’ voor de ander.
  Als we het niet zeker kunnen weten, dan kunnen we ook niet zeker weten dat hij het níet wilde, want we kunnen niet in het systeem. Dus laten we de gok maar wagen. De kans is immers klein dat we fout zitten.
  Men zóu zo -Gode verbiede het- kunnen denken. En dat een patiënt niet echt dood is, weten ze zelf ook wel, want dat moet nu eenmaal zo en dat is nu eenmaal zo. De patiënt is i.i.g. wel ‘hersendood’, zeggen ze. (Wat dus niet helemaal dood is, want dat mag dus óók weer niet, helemaal dood zijn.)
  Wat zijn de mensen toch immens absurd geworden. Dit is toch niet normaal? Zoiets is nog niet voorgekomen in de geschiedenis van de mens. En er verandert denk ik weinig. Erg veel mensen zullen wel niet kunnen getuigen hoe vreselijk het was wat ze doormaakten op die operatietafel. Ze voelden hoe de lever werd verwijderd, het hart, de nieren. Ze waren zó vreselijk bang, zo intens koud, ze hadden zoveel pijn. En praten of bewegen kon ook al niet. De wonden van het ongeluk die ze hadden gehad deden ook al zo een pijn. Maar het intense gevoel was zó gruwelijk. Zoiets had een mens nog nooit gevoeld. De natuur had de mens altijd beschermd tegen téveel pijn en verdriet. En nu werd diezelfde natuur overruled met beademingsmachines en andere hulpmiddelen. Door té slimme mensen. Door die ‘heerlijke’ techniek.
  “Maar zolang mensen gezond zijn weten ze het niet, wanneer ze gewond zijn gelooft niemand hen en wanneer ze dood zijn kunnen ze het niet meer navertellen.”
  En juist hierdoor, door die vaak onnozele onwetendheid zouden we juist van ‘halfdode’ mensen áf moeten blijven.
  Oorlog is smerig. Wie als mens over oorlog praat en er wel ‘zin’ in heeft, zou, wat mij betreft, voor de rest van zijn leven preventief opgesloten moeten worden. Die is zijn mens-zijn kwijt. Die heeft zijn levensrechten verspeeld. Oorlogszucht is verderfelijk. De mens wordt vernietigd door zulke onmenselijke perverse zaken. Het laatste beetje zelfrespect lost op in de waanzin van de aan krankzinnigheid grenzende ‘denkende’ mensen. Eén zo een oorlogshitser is in staat om het leven van miljoenen kapot te maken. Eén zo een militair is in staat om het mooiste van de mens te slopen. Het is zo erg dat ik het niet eens kan opschrijven, zo vreselijk vind ik het. De domheid, de slechtheid, de infantielste immorele stompzinnigheid is eigenlijk niet eens te beschrijven. Als ik tenminste wil dat iemand dit nog durft lezen en tot zich door wil laten dringen. Dus laat ik het hier maar bij.
  En veel voor dat verdraaide geld. En omdat vroeger de rijken vaak met de dood hun ultieme macht over anderen hebben kunnen verkrijgen en daar nu nog zijn rechten op te kunnen baseren. Lees eens wat van Ceasar. Hoe die schreef over hoe hij de mensen liet creperen, ombracht, slaafde.
  Oorlog maakt niet alleen maar mensen nu kapot. Het maakt ook de levens in de toekomst kapot. Hoe lijden de mensen nu nog over het verleden? Hoe wordt de liefde gesmoord in baldadige stompzinnigheid?
  En het erge is ook, dat het racisten zijn vaak. “Óns geslacht is fantastisch en mooi, goed ontwikkeld en fijn. Onze familie is waardevol, fantastisch, knap en sterk. De rest van het zooitje uitschot is teveel op onze mooie aarde. Immers wij hebben toch de ultieme macht over die schitterende uiterst geavanceerde technische hoogstandjes van wapens? En tja, laten verroesten is ook zonde hè? En er mot geoefend. In het eggie.”
  Naarlingen. Bah.
  En het zijn nooit ‘helden’, meen ik. Het zijn betaalde krachten die opdrachten uitvoeren, Of het jongens (of zelfs meiden) die op straffe van hun eigen dood of zware straffen gedwongen zijn om het onfraaie afbraakwerk te doen.
  Elk standbeeld hierover is er één teveel. Begraven dat verleden en zo snel mogelijk vergeten. Das het beste. Niks herdenken. Waarom zou men het brute geweld moeten herdenken? Moet men de aanstichters soms op een voetstuk plaatsen ook nog?
  Donder op.
  Ik hoop dat het leesbaar is wat ik schrijf. Ik probeer zo zacht als mogelijk de onrechtvaardige waanzin te beschrijven van omhoog gevallen mensen te beschrijven. Ook al vind iemand het goed om bij leven te doneren, daar heb ik het niet over. Dat is een daad van liefde, zelfs, vind ik. Maar per wet geregeld? Nee.
  En oorlog? Doet u even normaal?
  We moeten de mens (ook al wordt hij president, generaal of keizer of iets dergelijks genoemd) tegen zichzelf beschermen. Vooral de topfiguren. Want macht corrumpeert, ultieme macht maakt gek.
  Ergo, er zou, als die er nog niet zou zijn, een macht moeten komen die boven de machten staat. Een macht die nooit (!) dood. Een macht die zegt: ‘Nee, vriend, dát doen wij zo niet.”.
  In Gods naam, jij doet nu wat IK zeg.
  (En mochten de topvriendjes onenigheid hebben met hun broeder in de macht en het kwaad? Dan pakken ze die toch? Of is dát nou soms de bedoeling helemaal net niet? Hahaha.)

  1. Nou denk ik er eigenlijk ook wel een beetje over Rafael. De slachtoffers kun je elke dag herdenken. En op een speciale dag herdenken klink bijzonder. Maar het is juist door de staat uitgekozen dag dat wij die mensen moeten eren. Terwijl zei de meeste schuld dragen aan veel van dit leed. Het staatshoofd is gevlucht. Terwijl niets er op wijst dat zij zouden worden omgebracht. Zijn in andere landen koningen of hooggeplaate regeringsleiders omgebracht als ze netjes samenwerkten?

  2. “Hersendood” is een niet bestaand begrip, in het “leven” geroepen door belanghebbenden. Een “juridische” uitvinding, en dus gewoon een middel om de boel te bedriegen. En ja, de arme zielen die niet beter weten, en zich in de armen storten van de nepdeskundigen, nepautoriteiten, enz. Triest.
   En natuurlijk is een mens zolang hij een ziel heeft zich bewust van zijn lichaam. Feitelijk zijn dergelijke praktijken niets anders dan het roven en plunderen van dat wat van de Ene Levende is. Maar dat deden deze lieden toch al… al is de mens de Kroon op de schepping. Hij kan tevens alles op de kop zetten.

   Ik heb het verder niet op vermeende “bevrijders”, er valt natuurlijk helemaal niets te bevrijden buiten jezelf. “Bevrijding is een Inside Job.” Structureel georganiseerd geweld is te allen tijde een aangelegenheid van de psychopaten van de kerkstaat. De voor god spelers mbv Geld, Geweld, Gedachtenmanagement. Oorlog = Bedrog.

  3. Best medemens Raphael, uit je diepste geschreven, Ben er nog een beetje emotioneel van… inderdaad is precies zoals het blauwe bloed werkt. . Je menselijke ziel laten verkopen voor poen , door een paar rijkste op deze aarde. Ongewild zit ik ook in dit web .Alles moet kapot en in sneltrein vaart( agenda 20 30 is er zo eentje) wat al decenia is bekokstooft , en wat Rypke ook al veelvuldig probeert te zeggen. En Rypke blijft bijna gewoon zijn ding doen. Ik kan het soms niet bolwerken om een artikel te lezen of, mijn bloed word karnemelk . rijk blauw bloed tegen arm rood bloed. we kunnen dit volgens mij met 10 procent medemens haast niet meer overzien kan het wel van de daken schreeuwen ,werkt niet. Hier hangt de vrijheidsvlag gewoon uit hoor? ALLE OUDJES DIE HIER VOOR HEBBEN GESTREDEN.zijn vereenzaamt en zitten in een IN EEN STAAT VAN BELEG, plus de halve wereld! duivels opzet ,kan niet anders. eens komt het goed kan niet anders. veel liefde toegewenst

  4. Helaas, de mens denk vrijgevig . Over het algemeen zijn het prachtige wezens .Behalve als er geld in het spel is . het orakel maakt dus alles stuk . en worden het vreselijke monsters . Maak ze hongerig dan snijden ze je open , voor het goede doel om een ander te helpen . Als ik een chirurg was (.om een voorbeeldje te noemen ).had ik er niet aan mee gewerkt .gij doet niet bij een ander wat gij ook niet wil .geld voor alles, je maakt ook geen natuur onnodig kapot als er goede vriendelijke alternatieven voor zijn . je word dan ook geen soldaat zonder soldaten namelijk geen oorlog

 2. Op vakantie in Colville sur Mer in 2017 was er van windmolens langs de kust geen sprake. Gelukkig. Inderdaad mooie zichtlijn over Omaha Beach. Als je in al die kustplaatsjes daar loopt, verwacht je elk moment een peloton Amerikanen om de hoek te zien verschijnen. De Fransen houden D-Day daar wel in ere :-).
  Het Normandy American Cemetery and Memorial is zeer indrukwekkend (ligt in Colleville sur Mer).

 3. Beste Raphael
  Ik snap dat je emotioneel bent en tevens een paar goed doordachte punten maakt.
  Dit is niet het enige onderwerp en als je hier al van gruwelt dan adviseer ik je niet om kinderoffers te gaan onderzoeken of het project MK ultra of kinderen die gefokt worden voor organen en de zogenaamde te vroeg geboren babies die zogenaamd niet levensvatbaar zijn. Er gaan misselijkmakende vidors de ronde.
  Wij geven zelf autoriteit aan de geneeskundige sector terwijl ze o danjs day ze een eed afgelegd hebben net zoveel mens als jij en ik zijn en aan verleidinfen blootgesteld staan . Het is onze eigen naïviteit die het toelaat.

  Echter op de jouw volgende zin.
  “Men zóu zo -Gode verbiede het- kunnen denken. En dat een patiënt niet echt dood is, weten ze zelf ook wel, want dat moet nu eenmaal zo en dat is nu eenmaal zo. De patiënt is i.i.g. wel ‘hersendood’, zeggen ze”.
  Antwoord ik.
  Ik neem aan dat je God bedoeld met Gode. Het of Hij als je Bijbels bent heeft er schijnbaar geen probleem mee anders zou het niet gebeuren. Kennen we niet allemaal de Tien geboden en toch hebben we miljoenen mensen afgeslacht in oorlogen die God niet schijnt tegen te houden. God heeft zelf afgezanten in het leger die noemen we de Aalmoezenier. Was die Bijbelse God niet zelf een grote Oorlogshitser? Wie en wat is God dan, zijn wij er niet allemaal een deel van? En zit dan het kwaad ook niet in God? Of is het de Vrije wil die de boel bederft en we voor God willen gaan spelen door onze oordelen en kortzichtigheid?

  Op de volgende zin
  “Oorlog is smerig. Wie als mens over oorlog praat en er wel ‘zin’ in heeft, zou, wat mij betreft, voor de rest van zijn leven preventief opgesloten moeten worden. Die is zijn mens-zijn kwijt. Die heeft zijn levensrechten verspeeld.”

  Antwoord
  Wie ben jij om in de schoenen van God te gaan staan en te oordelen dat iemand zijn mens zijn kwijt is en zijn levensrechten heeft verspeeld? Als jouw buurman striktere normen erop nahoud en vind dat iedereen die op Zondag werkt zijn levensrechten heeft verspeeld of dat alles wat niet Katholiek is gemarteld moet worden wat in het verleden gebeurt is waar gaan we dan eindigen. Blijft er dan één braaf Gods vrezende mens over die vind dat iedereen die niet is zoals hij/haar zijn levensrechten verspeeld heeft en opgesloten moet worden en wie bewaakt dan al deze mensen die door hem/haar Ver-oordeelt zijn om opgesloten te worden?
  Wat is de uiteindelijke definitie van een mens buiten materiële en fysiologische eigenschappen? We kunnen en mogen niet oordelen omdat we gewoon niet genoeg kennis hebben van de keten oorzaak en gevolg en we ieder zijn keuzes moeten respecteren. Als deze artsen tegen de dan heersende sociale normen en wetten ingaan dan kan je diegene voor het gerecht slepen. Doe jij dat of laat je een “Held” het doen en zit je te wachten tot een ander de hete kolen uit jouw vuur haalt? . Als het gerecht verrot is komt er vanzelf genoeg kracht die weerstand gaat bieden. De natuur zoekt altijd naar een balans via actie reactie. Alles wat tegen de organische harmonie ingaat en het Ik boven de rest stelt zal weerstand krijgen net zolang tot je je eigen balans vind. Je snapt dat één leven op aarde tekort kan zijn en dat sommige mensen niet meer terug kunnen door trots, arrogantie, chanteerbaar zijn of een eed aan een genootschap hebben afgelegd en het met de dood moeten bekopen als ze hun mond opendoen. Via de leer van reïncarnatie kunnen we in een volgend leven weer een kans krijgen om wat we scheef gezet hebben recht te zetten en te groeien/evolueren op de weg naar Huis/wederopgaan in de Bron Wat is dood eigenlijk houd het op als het lichaam niet meer functioneert? Of is het een transitie van het stoffelijk naar ontstoffelijk?

  Organen uit levende mensen halen is niet nieuw ondanks de techniek. Lees de verhalen over de Tachtig jarige oorlog en andere oorlogen en ook wat de Indianen in Amerika deden in een stammenstrijd. Daar werden ook harten uit levende mensen gerukt de buik opengesneden en de ingewanden over iemand gezicht gedaan terwijl ze niet eens hersendood waren. Hoe zijn de gebroeders de Wit omgekomen in de handen van de bevolking? Het in Vierendelen van iemand was een Volksvermaak , beschaving is een dun laagje vernis en de massa kan zich tot een groot monster ontpoppen als we ons laten bespelen door opinie makers met een verborgen agenda. Het enig wat we kunnen doen is om aan ons zelf te werken en niet oordelen. Was het niet zo dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn ?

  Of je nu die soldaten die tegen die klippen opkruipen als Helden ziet of mensen die zich voor de kar van een ander hebben laten spannen ziet en opgesloten moeten worden is inderdaad betwistbaar. Echter nu worden ook veel mensen voor ideologische karren gespannen en vallen elkaar aan met geweld . Het punt is dat als je je laat beïnvloeden en geen overzicht hebt je een speelbal kan worden of al gewoon bent We hebben nu pas via internet goed in de gaten wat voor een Spel er gespeeld werd en nog steeds wordt. Die soldaten hadden dat niet. Je kan ze in ieder geval waardeerden voor dapperheid en niet bang waren om hun leven te geven voor een hun aangepraatte bedreiging.

  Is Rypke nu een held of dapper in zijn eenzame strijd en waarom ziet dan niet iedereen het zoals hij het ziet. Zou dan het Spel afgelopen zijn als we alles door zouden hebben? We snappen niet eens ons zelf en waarom we bepaalde keuzes maken en wat intuïtie is buiten iets wat we hebben maar niet de materiële en filosofische vinger op kunnen leggen.
  Hebben niet de juist de Christelijke partijen in onze politiek deze wetten toegestaan die vertegenwoordigen toch Gods mening? Het schijnt dat de ouderlingen en pastoors plus de geloofsgemeenschappen er niet massaal tegenin gegaan zijn.

  Als je je echt druk maakt ga het dan aanpakken op het moment dat het je dwars zit vanuit je eigen Spontaniteit en je ethische normen en waarden en wacht niet te lang
  Anders is het wachten op martelaren Helden en Verlossers die het voor je gaan oplossen. Het is niet een corruptie arts het is het systeem dat hem toelaat zo te kunnen opereren.

  Beste Raphael als je ver genoeg kan uitzoomen en weet dat alles via oorzaak en gevolg werkt we een Vrije hebben en via onze verlangens de boel gaande houden en daardoor onze eigen hamsterwielen creëren waarin we rondlopen op onze pelgrimstocht , tevens er een onderliggend blauwdruk is van de evolutie. Dan zie je dat alles gaat zoals het gaat als raders in een uurwerk.
  Kies je act in het grote Spel en speel deze uit , als je Kosmische volwassenheid hebt dan neem je verantwoordelijkheid voor al je daden inclusief je gedachten. Ook voor zaken die je niet deed uit bangheid om voor onrecht op te komen indien je je daar druk over maakt. Soms is het beter dapper te sterven voor een mening en je je eigen leven in de waagschaal zet voor het grote goed van de retst dan angstig te zijn en je te laten leven.

  Ik heb genoeg met Rypke in de clinch gelegen door andere opinies over God en de Bijbel en nog wat zaken , maar hij is in ieder geval dapper op het vlak van politieke oppositie voeren, en wordt misschien in de toekomst als een Held gezien.

  Ik hoop dat je hier iets mee kan doen.

 4. En… komen wij nu in actie? Tegen de nieuwe Pandemie Wet ,die men permanent wil maken!
  Een continu dreiging van Lockdowns, Quarantaines, Sluiting van Scholen en Bedrijven, Mondkapjes, Verplicht testen, Qr Codes.
  De Eerste Kamer kan de wet nu nog stoppen! Of zie ik het verkeerd?
  Was alle bovenstaande van Rypke nog niet genoeg?
  Of heb ik het verkeerd begrepen? Dat het bijna te laat is?

  1. Beste Paulien. Je hebt het niet verkeerd begrepen. Ik worstel al een tijdje met de gedachte; “Waarom ziet men het niet?”. Het is als iemand melden dat iets de kleur rood heeft, maar de persoon in kwestie is kleurenblind. Geen beginnen aan dus.
   Van de week las ik een interessante blog van Mordechai Krispijn over “Is 2 minuten stilte wel het antwoord?”. In één van de commentaren werd verwezen naar een 12-uur durende docu; Europa: The Last Battle (iemand die gezien?). In de trailer wordt gemeld dat de huidige EU gelijk is aan de Sovjetunie! Ik schrok me een hoedje: verhip ja! Die vergelijking is natuurlijk op Interessante Tijden en door anderen al vaker gemeld, maar in die trailer wordt het zo klip en klaar gesteld, dat het nu pas echt tot me doordringt! De Pandemiewet is onderdeel van wat de EU verder aan het realiseren is: onvrijheid!
   Wie of wat stopt dat?
   Ik hoorde vandaag een preek over Jona, die opdracht kreeg naar Nineve te gaan, hoofdstad van het gruwelijk wrede Assyrische Rijk, om daar te verkondingen dat over 40 dagen God de stad zou vernietigen als zij zich niet bekeerden. In plaats van Oost ging Jona West, maar daar stak God een stokje voor. Uiteindelijk belandt Jona toch waar hij wezen moest en verkondigt Jona de boodschap. De Ninevieten hadden genoeg aan 1 zinnetje: “Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.” Ze bekeerden zich en God zag af van zijn plan.
   Wat interessant is, is dat het boek Jona maar 4 korte hoofdstukken kent, terwijl bijvoorbeeld de boeken Jesaja en Jeremia 66 resp. 52 hoofdstukken. Ondanks zoveel waarschuwingen luisterde het volk Israël niet, met alle gevolgen van dien.
   Welk zinnetje zorgt voor inkeer in de EU/NL?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *