Brandconsultant Natuurmonumenten blust imagobrandjes

Met de hartelijke groeten, Groen Inc,

Is de groene geldmachine, beleggingsfirma, subsidiegigant en grondopkoper Natuurmonumenten nu een verlengstuk van de Rijksoverheid met particuliere inslag? Of een particuliere ‘vereeniging’ die gewoon goed bij de bureaucratische oligarchie Nederland BV is ingebed, haar belangen behartigt?

En is het nu een natuurorganisatie, of slechts de lange groene arm van de Rijksoligarchie, die de 2030 Agenda en haar ‘Nationale’ (particuliere ) Omgevingsvisie moet helpen opleggen aan het platteland. Wat Hugo de Jonge al ‘de verbouwing van Nederland’ noemde, inclusief grondopkoop voor ‘klimaatadaptatie’?

Opnieuw meer subsidies

 Boos worden op de kleintjes
We beginnen met het goede nieuws. Ondanks een verlies op de beurs van 21 miljoen europ, is de financiele positie van Natuurmonumenten nog ‘solide’ te noemen. Ze hebben nog een reserve van 111 miljoen euro aan fondsen en tegoeden staan. En dan springen zowel de overheid (60 miljoen euro) en de Postcode Loterij jaarlijks (14 miljoen euro) wel bij.

Natuurmonumenten doet ‘flink’ tegen garnalenvissers, door een handhavingsverzoek op de Voordelta af te dwingen. De Tweede Maasvlakte moet van deze lange arm van de Rijksoverheid ‘gecompenseerd’ worden, door elders vissers van hun visgronden te verjagen. Alsof je bij de buurman laat inbreken, en vervolgens ter ‘compensatie’ ook maar bij de overbuurman. Dan staat de buurman niet alleen als slachtoffer van inbraak.

Op de Waddenzee zijn ze iets gelijks van plan. Daar zit de regiodirecteur Noord ook in een privaat-publieke ‘Beheerautoriteit’ samen met LNV-topambtenaar Donné Slangen. Diens departement heet nu ‘natuur en visserij’, om de tanende prioriteit van voedselvoorziening bij LNV te weerspiegelen. Tegelijk doet Natuurmonumenten heel ‘groen’, omdat ze zeewindstroom-certificaten afnemen van Eneco.

Bigfoot, de grondverzet-wapenen van Boskalis haar Natuurverbindingstroepen, Polder Waalenburg Natuurmonumenten

Voor Natuurmonumenten lijken windmolens en de CO2-politiek meer dierbaar dan visserijgemeenschappen en een levende plattelandseconomie. Ze voeren actief campagne om meer boerengrond onder water te zetten uit naam van ‘klimaatadaptatie’, en een pleidooi voor een sterkere staatsbureaucratie:

Natuurmonumenten probeert bewustzijn te creëren bij publiek en politiek. Met een bewustwordingsvideo bereikte Natuur­ monumenten ruim 2 miljoen mensen. Om de overheid te stimuleren alles op alles te zetten om de doelen te halen….

…, startte Natuurmonumenten een petitie ‘Stop de water­ crisis’ die door 112.093 mensen werd ondertekend en werd aangeboden aan Tweede Kamerleden samen met een reeks aanbevelingen. Niet alleen in grote natuur­ gebieden kunnen klimaatbuffers worden gebouwd, ook in je eigen achtertuin. (bij mij afgekeken, Bjørn?)

Om mensen zelf aan de slag te laten gaan, kon een klimaatbuffer­actiepakket worden besteld met tips om in je directe woonomgeving water vast te houden. 135.401 mensen deden dat of downloadden het digitale actiepakket. Alles resulteerde in 6.352 nieuwe lidmaatschappen en 17.142 nieuwe donateurs.

Wij bestellen een bad voor in de achtertuin, ook voor klimaatadaptatie.

Met de Burgemeester van Eindhoven als voorzitter- Jeroen Dijsselbloem (tevens RvT Wageningen UR), die tot september 2022 ook voorzitter was van het Nationaal Graaifonds, coronacompensatie-miljarden die in de CO2-politiek gepompt moesten worden.

En met een Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Relaties van bij Buitenlandse Zaken als penningmeesteres, Hanneke Schuiling, eerder (2013-2018) Directeur Generaal op Dijsselbloem’s departement van Financiën, kun je in de praktijk niet zien, wat de club van Thijsse nu voor entiteit is.

Wij houden het -gezien de overheid als belangrijkste budgetcoach (50% subsidies van jaaromzet 120 miljoen euro) van Natuurmonumenten op ‘lange arm der oligarchie’…

Voor het begrazen met vee, krijgen boeren betalingsrechten van 2-300, Natuurmonumenten eist daar ‘haar’ deel van als verpachter

Boer EN Natuur/Rabobank
Opvallendste trend in 2022 is wel dat ze hun kerntaak- natuurbeheer-meer uitbesteden aan derden dan eerder vermeld. Na een ‘administratieve correctie’ blijkt dat ‘derden’ 16% beheren van het grondbezit van Natuurmonumenten (18 duizend van de 112 duizend hectare). Boeren dus. Geen wonder dat Natuurmonumenten actief betrokken is bij de organisatie Boerennatuur van Alex Datema, de huidige directeur ‘Food en Agri’ bij Rabobank Nederland.

Het enige bestuurslid met een natuurbeheer-achtergrond bij Natuurmonumenten, Evelien Verbij is directeur van BoerenNatuur sinds 2017. Daarvoor was ze vier jaar directeur van de VBNE (vereniging bos en natuurterreineigenaren) Evelien studeerde ook Bos en Natuurbeheer in Wageningen en ze promoveerde daar.

Nou ja, OK, je hebt nog Koos Biodiversiteitsmeijer van Naturalis, met zijn Natural Capital-leerstoel in Leiden. Die leerstoel hangt een academische noodzaak aan het idee dat je als bedrijf- net als bij CO2- moet gaan betalen voor biodiversiteitscompensatie. Omdat er ‘verlies van biodiversiteit’ zou zijn. Hoe meer miljarden euro’s er naar natuurclubs in binnen- en buitenland jaarlijks vloeit, hoe slechter ze zeggen dat het met ‘de biodiversiteit’ gaat.

De ASN Bank (Roel Nozeman) is daar al mee in de weer.

Met Natuurmonumenten haar stilzwijgende toestemming en zelfs politieke steun, hier gekomen dankzij ex-voorzitter Pieter Winsemius

Geld stinkt niet
Verder is bij beleggingsclub (160 miljoen euro belegd vermogen) Natuurmonumenten vooral de commercie vertegenwoordigd. Neem de Triodosbank, in de persoon van Marjolein Landheer, Chief Risk Officer. Zij werkte daarvoor 21 jaar bij de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO, een durfinvesteerder in niet-renderende doogood-projecten waarvan NGO’s in het buitenland profiteren.

Met een revolverend fonds gevuld met publiek geld, gelieerd aan het Ministerie van Ontwikkelingshulp.

Of zie naar de commercieel manager Marion Koopman, van het Amsterdamse Hotel ‘The Social Hub’, en het Amsterdamse The Student Hotel, tevens directeur en HR-manager van coöperatie VGZ. Eerder was ze vice-voorzitter van de stichting voor ‘ideele’ overheidsreclame, SIRE.

En daar is Brandconsultant bij Natuurmonumenten, Marc Oosterhout weer de voorzitter, bij SIRE. Een brandconsultant is iemand die imagobrandjes mag blussen.

Oosterhout heeft als auteur van ‘Powerbrands 2.0’ zijn eigen marketingbedrijfje Eastwood Brand Consultancy, en de oprichter/directeur van marketingbedrijf N=5. Wat mag hij niet gehinderd door enige natuurkennis bij Natuurmonumenten doen? Hij gaat over de ‘positionering merk Natuurmonumenten’, en ging voor de PS-verkiezingen in debat bij WNL op NPO1 radio met BBB-leidster Kerrolaain van der Plas.

..Natuurmonumenten haar Wisselgeld voor mondje dicht bij Lelystad Airport

Typisch modern ‘goed doel’
Ook zo’n marketingbureau-product, die BBB, die net als Natuurmonumenten ook ‘beweging’ wil zijn.

Eerder was Thilo Wallaert, de speechschrijver van de PvdA en marketeer de directeur marketing bij Natuurmonumenten. Nu is daar de onvergelijkbare, onvergetelijke Bjorn van den Boom nog steeds niet weg te branden.

En zo krijg je al een aardig personeel inzicht in een typisch modern ‘goed doel’. Een marketingbureau, politiek campagnebureau, fondsenwervingsinstituut, beleggingsfirma, subsidiespons en lobbyfabriek, die bijklust in natuurbeheer, wat ze steeds meer uitbesteden aan derden.

Ze waren ook bezig in dit voorjaar met verkiezing van de nationale bloem: Ik stel voor dat Natuurmonumenten de Dijsselbloem nomineert, en als nationaal dier de geldwolf. Het werd uiteindelijk het Madeliefje. Die is niet kapot te krijgen, hoe vaak je het gras ook maakt. Tenzij je agro-industrieel superboer bent met dak vol zonnepanelen en ‘groene’ superhypotheek bij de Rabobank, en je grond met herbiciden voorbewerkt, geleverd door de klanten van BBB’s marketingbureau als Bayer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *