Het ‘groene verdienvermogen’ (subsidie) van Stichting Ark

Het verwilderingskaartje dat Wageningen UR leverde

De club die Wouter Helmer en Leo Linnartz in het leven riepen voor het onder de voet lopen van het cultuurlandschap, Stichting ARK, later ‘Ark Natuurontwikkeling’ heet nu Ark Rewilding Nederland.

Zij bouwden dankzij jaarlijkse subsidies van een slordige vijf miljoen een stichtingsvermogen op van 29 miljoen euro in 2021. De post ‘liquide middelen’ vermeldt zelfs een bedrag van 43 miljoen euro op de bank.

Schatrijk word je dus, wanneer je voor het heersende kartel beslag legt op het platteland, en haar landschap losweekt van het bestaande gebruik en de menselijke bewoners. (‘rewilding’) Die Rewilding-beweging is mondiaal actief.

Jeroen Dijsselbloem schuift ze wat grondopkoop-gelden toe

‘Zelfredzame Natuur’
Dankzij het Nationaal Graaifonds – waarvan Natuurmonumenten-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tot september 2022 voorzitter was- maken ze met andere groene oligarchen als WNF en Natuurmonumenten nog eens aanspraak op 110 miljoen euro grondopkoop-gelden. Dat zal passen in het Nationaal Water Programma, (NWP) onderdeel van de nationale Omgevingsvisie, bekend als ‘de Verbouwing van Nederland’…

Die gelden van 110 miljoen euro werden in februari 2023 toegekend door hun Rijksoverheid, voor het NL2120-programma, waarvoor Wageningen UR al haar toekomstschets presenteerde. Die schets gebruikt ARK nu als visualisatie voor hun toekomst.

Ark werd in 1989 opgericht en beheert haar eigen BV Ark Projecten BV, hun eerste project was de Gelderse Poort bij Arnhem. Een proefproject voor de latere ‘ecologische hoofdstructuur’ en ‘ruimte voor de rivier’… Het opvallendste aan ARK is haar stormachtige groei in vermogen. Tekende het jaarverslag van 2019 nog 21 miljoen euro stichtingsvermogen af, in 2020 was dat al 27 miljoen euro.

Ze geven in 2021 aan een stichtingsvermogen te bezitten van 29 miljoen euro, waarvan 24,5 miljoen bestaat uit grondbezit dat ‘tijdelijk’ zou zijn. Ze sluizen dat grondbezit dus door naar andere TBO’s (terreinbeherende organisaties) als de Landschappen. Dit is wat hun oud-directeur ‘zelfredzame natuur’ noemt: landbouwgrond die je uit productie koopt met subsidie, en waarvoor je vervolgens geen kosten meer kwijt bent voor duur natuurbeheer.

Het Rijnstrangen-gebied van oa Twickel, oude Rijnbeddingen

Je vindt bij hun post ‘liquide middelen’ een bedrag opgegeven van 43,45 miljoen euro, en dat zijn de gelden beschikbaar in een onderneming op de bankrekening. Schathemeltjerijk word je dus, door het uit productie en oorspronkelijk gebruik halen van cultuurgrond in Nederland. Om daar vervolgens verwaarloosde landbouwterreintjes te ontwikkelen, distelvelden met ganzenplagen, verwaarloosde paardjes en design-runderen met ‘oer’-uiterlijk.

Nieuwe Wilderkitsch, ontworpen aan de tekentafel van een ecologisch adviesbureau. Reuze eehh….natuurlijk, dat is het woord dat ik zocht. De naamsverandering naar Ark Rewilding Nederland is een strategische keuze, vastgelegd in hun meerjarenplan 2023-2027-2030. Na ‘opstarten’ willen ze nu ‘opschalen’, gebruikmakend van de klimaatmiljarden die vrijkomen om het landschap op de schop te gooien voor ‘klimaatadaptatie’, en hectares van de met 30 miljard euro vanwege ‘stikstof’ weggekochte landbouwgronden:

…de aanstaande transities in de landbouw, op de klimaatverandering en op de teloorgang van de natuur(organisaties RZ) in Nederland. Rewilding werkt. De natuur verdient het.b Het is aan ARK om dit momentum voor rewilding te versterken en te verzilveren.

Concreter: Ze willen meer subsidiegeld en meer personeel voor propaganda.

Jaarverslag 2021 Ark Natuurontwikkeling is schatrijk en kan makkelijk wolvenschade vergoeden

ARK is de promotor van zoveel mogelijk wolven in NL, wat ironisch gepaard gaat met steeds meer hekken in het landschap, nu ook voorzien van schrikdraad om schaapskuddes te beschermen.  Dus het ontmantelen van het cultuurlandschap, net als zusterclub en spinoff uit 2011, Rewilding Europe van Wouter Helmer, en FREE Nature (2007).

Laatstgenoemde is de leverancier van grote grasmaaiers, van Schotse Hooglanders tot exotische waterbuffels en wisenten aan toe, opgericht door Esther Linnartz (familie van Leo). Zij verhuren kuddes in natuurterreinen van zowel de provincies als de TBO’s.

Rewilding wordt gesteund door hun rijksoverheid die hen daartoe zoveel mogelijk subsidie-miljoenen toestopt. In het jaarverslag lees je niet welk ministerie hun zo rijkelijk sponsort, maar dat zal Donné Slangen zijn van het Ministerie van LNV.

En daarnaast steunen hun vriendjes binnen provinciebesturen deze landschappelijke coup, een privatisering van de publieke ruimte met publieke middelen: Duurzaamheid dus. Het meest concrete resultaat is dat ARK nu een klimaatrobuuste bankrekening heeft opgebouwd met zelfredzame natuurclubs.

Wat jammer, die 350 miljoen kwam niet in 1 keer

Het jaarverslag van 2022 is nog steeds niet opgeleverd, dus we moeten ons baseren op wat er over 2021 is aangeleverd. Daarin lezen we dat ze aanspraak wilden maken op liefst 350 miljoen euro, als onderdeel van het ‘nationaal’ (particulier-oligarchische) Waterprogramma van hun Rijksoverheid. Dat waterprogramma perst het waterbeleid in de jas van de 2030 Agenda en haar SDG-Doelen als ‘klimaatactie’ en ‘de blauwe economie’, net als het Programma Noordzee, en de ‘nationale’ Omgevingsvisie, met het ‘nationaal’ Groeifonds.

En eerder het ‘nationaal’ (particulier) Groenfonds, dat tot 2017 gevestigd zat in een pand van de Rabobank in Hoevelaken. En nu in Amersfoort, waar tegenwoordig Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Arcadis gezellig bij elkaar hokken. Klaar in de startblokken voor ‘de verbouwing van Nederland’, het onherkenbaar op de schop gooien van het platteland, naar model van de plannetjes die Wageningen UR voor 2120 presenteerde. En waarvan ARK op haar website het landkaartje gebruikt.

Tegenwoordig richt ARK zich ook op ‘rewilding de Noordzee’, net als de zusterclub WNF, dus het wegpesten van de visserij en het groen verven van windfarms op zee tot ‘riffen’…

De directeur van Ark ‘Rewilding Nederland’ was tot april dit jaar Jos Rademakers, een Wageningse ecoloog met eigen adviesbureau in de zegeningen van verwaarlozing van cultuurgrond. Dus kon hij met een fondsenwervend lobbybureau dat gronden opkoopt mooi zijn eigen winkel helpen begunstigen. Zal hij met de gelden uit het Nationaal Graaifonds nu eindelijk zijn eigen ding kunnen doen?

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon aan het Toernooiveld in Nijmegen, waar ook ARK en Rewilding Europe zitten met de Zuigdiervereniging. Aan de vruchten herkent men de boom

Zijn co-directeur Esther Blom- die nu dus het stokje even overneemt- is afkomstig van het Wereld Natuur Fonds, waar ze lobbyist was voor subsidies en gelden aan zoetwaterprogramma’s in Delta’s. Dus een soort voorbereidingswerk op het “Nationaal Waterprogramma’, waarop ze nu in miljoenensubsidies met ARK binnenlopen.

Formeel lijkt er onderscheid te zijn tussen WNF, Natuurmonumenten en ARK, maar in de praktijk voeren ze vele projecten gezamenlijk uit, waar dit de aanval betreft op het traditionele rivierenlandschap. Zoals bij Slot Loevestein, waar ze een wildrijk gebied om zeep hielpen tot kaalgegraasde oer-weide.

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis, daar door mensen neergezet

Ook liggen ze allemaal jaarlijks met miljoenen euro’s aan het overheids-infuus. Dus hoewel ze op papier een particuliere organisatie heten, zijn het in de praktijk gewoon uitvoeringsorganisaties van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, het  kartel dat op belastingmiljoenen gaat voor privaat gewin, onder de vlag van ‘het goede doel’ en ‘publieke noodzaak’.

Die corrumpering van openbaar bestuur en publiek belang is wat ze bij hun overheid ‘publiek private partnerschappen’ noemen, SDG17, Building Partnerships for the Goals.

Subsidie loont

Zo zit in de raad van toezicht niet alleen Clarissa Buma, de zus van CDA-politicus Buma (tevens betrokken bij het WNF), maar ook een bestuurder van de VNO-NCW, Jan Ernst de Groot, een echte UBO, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold-Delhaize. Eerder was oud directeur generaal van LNV, Chris Kalden (oud directeur Staatsbosbeheer) voorzitter van de Raad van Toezicht. Die trok zich terug in 2021.

Rewilding is een elite-dingetje, want wie is immers ambassadeur van Rewilding Europe, de afsplitsing van ARK? Laurentien van Oranje, tevens Missing Chapter Foundation, het mobiliseren van kindsoldaten voor CO2-politiek, waartoe ze ondermeer samenwerkte met de dochter van Jan Pronk, ‘klimaatzuster’ Annemarie Pronk.

 • En wie zien we terug als personeelslid bij Ark Rewilding Nederland? Anne Marie Pronk, als ‘senior projectleider communicatie‘. Ze is tevens campagneleider in ‘divestment’ (campagne tegen betaalbare energie) in campagneclub Groen Pensioen.

Zij is waarschijnlijk binnengehaald om de nieuwe koers van (klimaat)propaganda gestalte te geven.

Subsidie loont

En natuurlijk komt weer de welbekende verdachte van ecologisch Nederland zijn academische statuur aan de verwildering van zeden in Nederland leveren:

Han Olff.

Ook actief voor het Wereld Natuur Fonds, waarvan ARK net als Natuurmonumenten fungeert als zusterclub. Waarschijnlijk is hij ook de ‘veldcoördinator’ voor onderzoek op de Wadden, die in vier jaar tijd een half miljoen euro onderzoekssubsidies beurt. Als voorbereiding op de ‘rewilding’ van de Waddenzee, het uit haar natuurhistorische context rukken van historisch Frisia, zodat dit een ‘wildernis’ wordt, waar mensen alleen toeschouwer mogen zijn.

Kortom, dit is weer een typisch ‘goed doel’ in Nederland, goed voor een jaarlijkse bijdrage van 9 ton euro van de Postcode Loterij (in 2021 zelfs 3,1 miljoen euro), en een jaarlijkse stortvloed subsidies. Terwijl de eigen achterban verwaarloosbaar klein is.

De ‘baten van particulieren’ waren in 2021 minder dan 40 k op een omzet van 10,5 miljoen euro, dus 0,4 procent. ARK lijkt dus gewoon de lange arm van de staatsoligarchie, 1 van de vele gouvernementele extensies die voor ‘de doelen’ werkt van het heersende Kartel, grotendeels bevolkt met alumni van Wageningen UR.

Rewilding de Veluwe, met 2,1 miljoen euro postcode loterij, door de zoon van Wouter Helmer getekend

Opmerkelijk: ARK wil geen gronden permanent in eigen bezit. Zo lezen we op blz 14 in het jaarverslag 2021:

S􏰛tic􏰃thing A􏰏RK􏰔 koopt gronden aan voor 􏰃et ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden􏰎 􏰕oor de aankoop van deze gronden ontvangt 􏰛tic􏰃ting 􏰏R􏰔 subsidies o􏰋 􏰋inancieringen􏰎 􏰚et is de bedoeling dat deze gebieden tijdelijk bij 􏰛Stic􏰃hting A􏰏R􏰔K in eigendom blijven en op de lange termijn worden overgedragen􏰎 􏰆n bijzondere gevallen worden er opstallen gekoch􏰃t􏰎

Eigenlijk fungeren ze dus als een extra aankoop-stichting voor grondbezit voor clubs als Natuurmonumenten, de Landschappen en SBB, die dat wel permanent in bezit houden. Daarmee werkt ARK dus niet voor niets structureel samen.

3 Replies to “Het ‘groene verdienvermogen’ (subsidie) van Stichting Ark”

 1. Heel bijzonder dat ze bij het verwilderingskaartje van de WUR er niet vanuit zijn gegaan dat de laatste meest ingrijpende aanpassingen van ons landschap worden gesloopt: de Afsluitdijk en de Deltawerken.
  Daar had je, naar mijn mening, toch mee moeten beginnen, om flinke stappen te maken.
  Alleen de Hedwigepolder onder laten lopen zet niet echt zoden aan de dijk.
  Alhoewel! Het is niet ondenkbaar dat de oorlog toch onze oorlog wordt en die zaken getorpedeerd worden. Is Nederland meteen weer een stuk ‘origineler,’ staat iedereen het water weer tot aan de lippen, hoeven er geen boeren meer te worden onteigend, wie niet heeft leren zwemmen zal snel weer naar elders trekken, subsidieclubjes komen droog te staan en de Friezen trekken zich weer terug op hun terpen.
  De tijden zijn interessant, maar meer noch de toekomstige (ge-)tijden.

 2. Er worden nogal wat discrepanties die zich binnen het begrip “natuur” afspelen vergeten. Zo worden bijvoorbeeld dagelijks 15000 schapen natura2000 gebieden ingeloodst door 200 dito gesubsidieerde schaapsherders. Deze gaan na vertrek uit hun rietgedekte schaapskooi met commerciële vergaderruimte richting oppervlaktewater om daar in dat ven, dagelijks 3000 kilo pure urine en ontlasting te deponeren. Je zou denken: een drinkwatervoorziening uit geplaatste goten op een bed van houtsnippers, pompje op zonnepaneel naar een tank: en klaar. De snippers zijn 2x per jaar bij iedere akkerbouwer welkom. De CO2-druk binnen het gebied zou zo significant kunnen dalen. Echter zijn dames en heren herders vooral druk met hun dreadlocks, tv-optredens en handel in puppies. Varend op hun idyllische imago is er geen ruimte voor eigen verantwoording. De boeren die om hun natura2000-gebied liggen, lossen de shit die de beheerders achterlaten wel op…

 3. Blij met jullie kritsche blik op dit Ark-gebeuren. Willen jullie je bevindingen ook delen met FTM? Wat meer publiciteit is hier wellicht op z’n plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *