EU- ‘Natuurherstelwet’ nog nét niet van tafel…

Bron Euronews 15 juni 2023

 De EU Natuur(club)herstelwet van Frans Timmermans -die reeds met miljoenen euro’s gesubsidieerde groene clubs voor 2030 tot subsidiemiljardairs kan maken- overleefde ternauwernood de stemming gisterochtend in het Milieu-comité van het Europees Parlement.   

Met 44 stemmen voor en 44 tegen, verdween op 1 stem na de wet niet helemaal van tafel. Nu volgt 27 juni een nieuwe stemronde met amendementen (aanpassingen). In de wet heet het verjagen van mensen uit het platteland ‘natuurherstel’, dat wordt sinds afgelopen decennium  ‘rewilding’ genoemd.

Het verwilderingskaartje dat Wageningen UR leverde

Het combineren van CO2-compensatie en grondopkoop voor ‘natuur'(clubs)
De kunstmatige markt van ‘biodiversiteitscompensatie’ krijgt met deze kijk op ‘natuurherstel’ een juridisch frame, vergelijkbaar met de CO2-compensatie uit de Klimaatwet. Dus dat je als bedrijf en overheid je CO2-tonnen afkoopt, door een natuurclub een stuk boerengrond te laten opkopen, bijvoorbeeld op laagveen. Wanneer dat tegen betaling van bijvoorbeeld 100 euro per jaar onder water is gezet, is je CO2 ton afgekocht met een ‘nature positive investment’.

Daartoe hebben de Milieufederaties in Nederland al een CO2-Bank opgezet. En de oud-directeur van Ark Rewilding Nederland, Petra Souwerbren werd vervolgens directeur van de Milieufederatie Gelderland. Gelderland wil volgens haar laatste plannen meer dan 10 duizend hectare boerengrond reserveren voor ‘groenblauwe dooradering’, dus klimaatadaptatie.

De Nature Restoration Act is het biodiversiteitsbroertje van de klimaatdoelen in Frans Timmermans zijn Green Deal.

De wet zou de voedselzekerheid in de Europese Unie verder onder druk zetten, dankzij het doel om pesticidengebruik te halveren voor 2030. In de Agrarische Commissie en de Visserijcommissie was de Timmermanswet al afgeschoten, alleen de Milieucommissie (NEVI) bleef nog over.

Woeste Gronden met vee en ganzen die op papier geen stikstof uitstoten omdat het ‘natuurlijk’ is…

Euronews vermeldt, dat ‘relentless campaigning’ van hun conservatieve vijanden de wet ophoudt, de European Peoples Party:

The draft piece of legislation is at the centre of a relentless opposition campaign led by conservative parties, who intend to bring it down altogether. On Thursday morning, the European Parliament gave its first assessment but failed to settle the growing controversy.

During a closely-watched session of the environment committee, MEPs were asked to decide whether to reject the law in its entirety, a radical option that is rarely used, or continue the process through amendments.

The 88-member committee cast 44 votes in favour and 44 against. The motion to reject, which had been tabled by the centre-right European People’s Party (EPP), needed one more ballot to break the tie, meaning the proposed law was allowed to make it through by the thinnest possible margin.

Welkom bij Natuurmonumenten 🙂 Polder IJdoorn, als ‘compensatie’ in handen van Natuurmonumenten

100 miljard euro en meer macht voor groene ngo’s in het verschiet
Euronews vermeldt expliciete bij die oppositie de opkomst van de BBB in Nederland, als kopzorg voor de rest van globalistisch-collectivistisch Europa. Het lijkt er op dat het CDA nu met Esther de Lange (als EPP-vicevoorzitter) zich de BBB-winst aantrekt, en probeert stemmen terug te halen met een flinke opstelling:

..maar CDA stemde wel voor de CO2-politiek en die is veel schadelijker…

Met de wet is 100 miljard euro belastinggeld gemoeid, dat vooral in de diepe zakken van de Rewilding-lobby zal verdwijnen en groene grondopkopers, die reeds met miljoenen euro’s aan het overheidsinfuus hangen, en hun sponsoren, rijke miljardairs en hun ‘filantropische stichtingen, zoals Rogier van Vliet en zijn Adessium Foundation, de Oak Foundation, de Hewlett & Packard Foundation en de grootsponsor van gifgroen: De Nationale Postcode Loterij met het Nederlandse koningshuis.

Subsidiemiljonairs als Ark Rewilding Nederland, Rewilding Europe, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Europese groene campagne-industrie aan het LIFE+-subsidie-infuus van tenminste 30 miljoen euro campagnegelden per jaar, zoals het European Environmental Bureau (EEB). ARK en WWF hadden 2020 de handen al ineen geslagen om ook de komst van ‘zeereservaten’ in de Noordzee te gelde te maken voor zichzelf met ‘rifherstel’, uit naam van ‘Rewilding de Noordzee’.

Nederland nam met haar 30 miljard euro grondopkoopgelden uit naam van ‘stikstof’ al voorschot op die Europees beleid van landgenoot Timmermans. Nederland is ook de koploper in Rewilding als exportproduct, zoals ik afgelopen week al liet zien in mijn blogs over de schuldige ngo’s.

Druk uit de VS om deze coup op de openbare ruimte over te nemen

Net als Joe Biden in de Verenigde Staten, wilde Timmermans dat voor 2030 30 procent van het land- en zee-oppervlak van de EU zou worden onttrokken aan bestaand gebruik door boeren, vissers, bosbouwers en ander menselijk gebruik.

Dat is het zogenaamde 30×30-doel uit de 2030 Agenda van de Verenigde Naties. Dat zou namelijk goed zijn voor….. boeren en vissers omdat die van de natuur(lees natuur clubs) afhankelijk zijn, ja het staat er echt in Timmermans zijn commissievoorstel van 22 juni 2022!…

Door vissers uit de natuur te jagen zouden vissers profiteren, aldus Timmermans en Co

Groen Hangslot op platteland voor bestaand gebruik
Voor 2050 zou de helft van het aardoppervlak onder beheer moeten komen van een internationaal conglomeraat van bureaucraten, ngo’s en banken, een ‘reservaat’ waar menselijk gebruik aan banden is gelegd. Dat doel etaleren globalisten al sinds de Club van Rome in 1972, een wereldregering van technocraten die de planeet zou ‘managen’ volgens ‘wetenschappelijke’ doelen.

Terwijl onderliggende aannames alles behalve wetenschappelijk zijn. Want bij ‘biodiversiteitsverlies’ versmald tot hectares landgebruik heet hier VERANDERING van landgebruik het zelfde als SCHADE…Zie ook de indicatoren die het PBL ontwierp voor een zelf bedachte categorie met SOVON Vogelonderzoek ‘boerenlandvogels.’

Ze tellen vooral de verliezers mee sinds 1990 maar niet de winnaars die er bij kwamen, zoals buizerd, ooievaar, blauwe reiger en vele andere soorten. Leer daar meer over bij mijn Cursus Bullshitdetectie.

Zoals ik eerder liet zien in de MSA-biodiversiteitmeter van het Planbureau voor de Leefomgeving- die ook wordt gebruikt door de OECD en TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity) is verandering van landgebruik in hectares het zelfde als ‘biodiversiteitsverlies.’

De buitenland-denktank van het Amerikaanse buitenlandse agressiebeleid

De Amerikaanse bezetter van Europa- die nu de landbouwgronden van Oekraïne voor Blackrock probeert te veroveren- vindt de wet erg belangrijk. Want ook de buitenland-denktank van de Amerikaanse bezetter Council on Foreign Relations maakt reclame voor de zegeningen van de wet. Met exact de zelfde argumentatie als Frans Timmermans verwijst CFR naar de vermeende financiële voordelen van een groen hangslot op het platteland:

One of the main motivations for the goal is to protect biodiversity, which refers to the variety of all living things on Earth and the natural systems they form. In recent decades, animal populations have plummeted and more species have gone extinct than ever before.

This loss has sweeping consequences for livelihoods, economic growth, medicine, food systems, and climate resilience. To put a price on it, the world lost $4–20 trillion per year [PDF] from 1997 to 2011 because of changes in how humans use land, according to the Organization for Economic Cooperation and Development.

De TEEB-studie uitgevoerd met PBL 2009, is al in een notie van het Europarlement opgenomen

Dat getal komt voort uit de TEEB-studie waar veranderd landgebruik wordt gelijkgesteld met ‘biodiversiteitsverlies’ volgens de MSA-indicator. Die MSA-indicator is ontworpen in opdracht van en betaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met onder andere Leon Braat, Robert Alkemade en Arjen van Hinsberg.

Mean Species Abundance, hierover ging mijn studie met beroep op de wet openbaarheid bestuur: Sjoemelnatuur, die leidde tot Kamervragen en Statenvragen in Limburg door de huidige gedeputeerde. Net als bij ‘schade door klimaatverandering’ rekenen ze bij die theoretische verliesbedragen niet de immense voordelen mee die door dat veranderd landgebruik ontstaan.

Zoals kolossale landbouwopbrengsten, werkgelegenheid en welvaart. Of de massieve groeiwinst bij gewassen door CO2-verrijking van de atmosfeer, die tientallen procenten kan bedragen (zie oa de FACE-experimenten, Free Air Carbon Enrichment) Op 2 juli op de Science Summit in mijn spreekbeurt over ‘biodiversiteit’ in Amsterdam gaan we daar verder op in.

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

Ecologie, geen wetenschap maar religie
Let op dat- net als bij de MSA-biodiversiteit van PBL/OECD- mensloze natuur genaamd ‘wildernis’ bij CFR tot het summum wordt gerekend van 100%. ‘Wildernis’ is geen wetenschappelijk concept maar een erfenis van de Amerikaanse Romantiek, die leidde tot de Wilderness Act (1961) waar je als mens enkel als ‘gast’ welkom bent, die niet blijft. Hier is ‘unmodified by humans’ het zelfde als ‘moreel goed’, naar de naturalistische drogreden.

Immers, wanneer het op Groenland zo warm wordt dat daar ijskappen wegsmelten, dan neemt de soortenrijkdom daar spectaculair toe door klimaatveraangenaming. In plaats van ijs kan er dan vegetatie groeien, die andere levende wezens habitat geeft.

Maar bij ‘wildernis’ is een levenloos stuk woestijn ‘beter’ dan een cultuurlandje met een boer en wat koetjes er op. Die veroorzaken een CO2- en stikstof-‘crisis’ omdát (‘verandering’ = ‘schade’-argument) het mensen zijn, niet omdat CO2- en stikstof-bemesting per definitie slecht zijn voor de gezondheid van mensen. Want zodra de stikstof afkomstig is van een ‘natuurlijke’ populatie ganzen of natuurvee, dan tellen ze die helemaal niet mee.

Omdat ‘natuurlijk’ gelijk staat aan schadeloos. Daardoor kan CO2 uit houtstook ook ‘Co2-neutraal’ gelabeld worden, want ‘natuurlijk’, renewable… terwijl hout evenveel emissies heeft als bruinkool. En een productiebos op kleigrond slurpt meer CO2 op dan een oerwoud, dat via respiratie en rotting juist een netto CO2-emitter kan zijn.

Bron CFR 2023

Daarom concludeer ik al jaren dat de meeste ecologie geen wetenschap is maar een religie, een vorm van pantheïsme waarin Aarde en Natuur met persoonsnaam worden aangesproken, zoals via het Aarde-manifest van Ruud Lubbers, Steven Rockefeller en het Huis van Oranje. En zoals bij alle religies zijn het profane en het heilige zeer nauw verweven, het collectezakje en de (CO2)aflatenhandel voor de Nieuwe Kerk.

En uiteindelijk draait het ze daar vervolgens alleen nog om; Mammon.

One Reply to “EU- ‘Natuurherstelwet’ nog nét niet van tafel…”

 1. Het draait bij alle crises alleen om Mammon.
  Vroeger stond geld voor macht en macht zorgde voor geld.
  Nu blijkt dat geld allang niet meer bestaat, vervalt ook de macht.
  Zolang het volk de valse valuta blijft gebruiken, zal de macht tegen hen worden misbruikt. De mens betaalt zo volgens plan 2030 – 2100 voor zijn eigen ondergang.
  Het circus om ‘natuur-rechtvaardigheid’ dient om het volk af te leiden van de focus op de financiële transitie naar CBDC, die als laatste redmiddel fungeert voor het schuldsysteem van de huidige machthebbers.
  De machthebbers zijn de vervuilers die gaan betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *