‘Vertrouw ons, wij zijn dé experts’…

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

in dit zaterdagse archiefverhaal mijn publicatie voor Elsevier Weekblad op 16 februari 2016, die inmiddels door de actualiteit met de Klimaatwet, Corona en 2030 Agenda is ingehaald. Invloedrijke academici roepen dat zij ‘de aarde’ willen redden via het instellen van een autoritair regime. Want de wetenschap staat aan hun kant. Die filosofie – sciëntisme- en haar bestuurlijke evenknie ‘Technocratie’ (net als China) is gevaarlijk.

Technocracy Inc bestaat al sinds 1933

Technocratie, ‘regering door experts’ (dictatuur)
In de krochten van internet kon je al extreem-ecologische groepen vinden als Voluntary Human Exctinction Movement. Die beweging roept op tot het vrijwillig afzien van kinderen, zelfmoord is nog beter. Om de aarde te verlossen van de mensheid. Dat de club al jaren bestaat, betekent dat ook onder eigen achterban weinig animo bestaat voor die aanbeveling.

Relatief nieuw is dat oproepen die vroeger extreem klonken, steeds vaker jn mainstream-media en wetenschappelijke bladen verschijnen, die ook unaniem sympathiseren met doelstellingen van extremisten als ‘Extinction Rebellion’. Pleidooien voor autoritair ingrijpen buiten de democratische orde, zijn steeds meer gemeengoed. De meeste wetenschappers – de consensus- zouden namelijk de probleemanalyse delen over een ecologische noodtoestand, die radicalisme rechtvaardigt.

Dat signaleert de Duitse sociaal wetenschapper Nico Stehr in de Frankfurter Allgemeine.

Stehr waarschuwt daarom dat ‘mensen die gedrogeerd zijn door kennis, zo vaak vijanden van vrijheid worden’. Hij noemt Hans Joachim Schellnhuber als 1 van vele voorbeelden. Deze klimaat-adviseur van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is een van de meest geciteerde klimaatwetenschappers in Duitse media. Schelnnhuber is ook het brein achter de Pauselijke milieu-encycliek.

Louise Fresco van de Trilateral Commission

Schellnhuber roept op tot een ‘radicale transformatie’ van samenleving en economie. Voor de planeet.

Hoe die omslag in menselijk gedrag plaats kan vinden zonder autoritaire machtsgreep, dat laat de wetenschapper in het vage. Schellnhuber’s keuze van wereldprioriteiten valt alvast in vruchtbare aarde. Terwijl christenen in Syrië vervolgd werden door moslim-extremisten, projecteerde het Vaticaan in december bedreigde pandaberen op de Sint Pieter.

Om ‘de ecologische crisis’ mondiaal te agenderen.

Filosoof William Ophuls windt er in ‘Plato’s Revenge: Politics in the Age of Ecology’ – verschenen bij MIT Press- alvast geen doekjes om. Een technocratisch regime moet mensen hun leefruimte begrenzen. ‘De natuur’ – lees wat natuurwetenschappers vinden- is voortaan maat van alle dingen.

Ophuls beschrijft zichzelf als vriendelijke man, die ‘in de natuur wandelt, wanneer hij niet achter zijn schrijfdesk zit, of dit nu in zijn Californië is of de bergen van Europa.’ De mainstream-milieuactivist en arts David Shearman pleit openlijk voor installatie van een autocratisch regime in ‘The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy’. Om de planeet te genezen.

De Vrijmetselaars-religie van het Huis van O: ‘Aarde’ met hoofdletter aanbidden

‘Rechten voor de Planeet’
Nederlandse media doen vrolijk mee. De groene jurist Polly Higgins werd recent door Milieudefensie op een voetstuk gezet in huisblad Down to Earth. De redactie verwelkomde Higgins haar oproep, om directeuren van kolencentrales gevangen te nemen.

De VPRO zette Higgins in november op een schild als ‘Advocate van de Aarde’, afgelopen maand nog weer voor ‘One World’, het voormalige huisblad van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat ze de agenda promoot van het Koningshuis, hun Earth Charter.

Higgins zoekt een supra-nationale achterdeur via het internationale strafhof om misdaden tegen de planeet strafbaar te maken. Dus buiten nationale soevereiniteit om. Bedrijven die zij als ecologisch schadelijk ziet moeten dan sluiten. De wetenschappelijke consensus over milieuproblematiek zou radicaal ingrijpen rechtvaardigen.

De bij NOS Journaal, dagblad Trouw en overheidsbestuurders populaire klimaatactiegroep Urgenda, deed met juridische middelen al zo’n greep naar de macht. Met beroep op ‘de klimaatwetenschap’ dwongen zij via de rechter hogere CO2-reductiedoelen af voor 2020.

Radix = Gentech

De kosten voor die Urgenda-doelen komen bovenop de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis: Het SER-Energieakkoord. Volgens de Algemene Rekenkamer is meer dan 70 miljard euro aan subsidie-verplichtingen nodig tot 2035 om de energiedoelen te halen uit dit akkoord. Die ‘energietransitie’ ontleent haar rechtvaardiging uitsluitend aan ‘de klimaatwetenschap’.

Hoewel koopmansgeest bij de bouwsector mogelijk zwaarder woog. Geen enkel Kamerlid buiten Reinette Klever (PVV) stelde vragen over kosten en baten. De politicus die kanttekeningen plaatst heet al snel ‘ontkenner’ van ‘de klimaatwetenschap’. Die ‘ontkenner’-beschuldiging is een verwijzing naar Holocaust-ontkenning.

Een stempel dat dagblad Trouw vrijmoedig plakt op mensen die andere prioriteiten kiezen dan klimaatwetenschap. Niet meer dan een brief van 63 activist-hoogleraren – geplaatst in Trouw- was nodig om bij de Kamer de sluiting van gloednieuwe kolencentrales af te dwingen. Kosten spelen geen rol.

1974; ‘The Earth has a cancer and the Cancer is Man’

Planetaire Grenzen, Club van Rome in ander jasje
De grens tussen wetenschappelijke autoriteit en autoritaire politiek vervaagt dus. Stehr vraagt zich daarom af of alleen milieuwetenschappers werkelijk weten wat goed is voor de mensheid. Risico-analist en chemicus Jaap Hanekamp vindt- net als Stehr- van niet.

Volgens hem is de stelling dat wetenschap op alle vragen het beste antwoord geeft- inclusief welzijn van de gehele mensheid- geen wetenschap. Het is een seculiere filosofie: sciëntisme.

Hanekamp publiceert deze maand in het Journal of Contingencies and Crisis Management zijn kritiek Scientism and Utopian Thought’: ’Binnen sciëntisme zie je een kwaadaardige verschuiving van ‘wetenschap geeft ons kennis van de realiteit’ naar ‘Alleen wetenschap geeft ons kennis van de werkelijkheid.

In dit geval uit naam van een verondersteld voordeel voor alle mensen in het nu en de toekomst’.

Rockefeller Foundation, Ford Foundation, internationale milieu-waanzin als van Earth Day komt uit de CIA-hoek

Hanekamp schreef een repliek op de publicatie in Science in 2015 van milieuwetenschappers als Wil Steffen ecoloog Johan Rockstrom. In het artikel Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet’ stellen zij op eigen gezag vast wat de veilige leefgrenzen zijn voor de gehele mensheid. Diverse veilige ecologische grenzen zouden sinds de Industriële Revolutie overschreden zijn.

Er zouden nu al meer diersoorten zijn uitgestorven dan zij veilig achten. Ook zou de CO2-concentratie al te hoog zijn. Zij bepleiten oprichting van een wetenschappelijk elitegroep die ‘de transitie naar duurzaamheid onderzoekt’ voor het ‘Systeem Aarde’. In voorzichtig academisch proza pleiten zij dus voor een door wetenschappers afgedwongen mondiale cultuurverandering.Die stelling is zuiver sciëntisme volgens Hanekamp, en daarom gevaarlijk.

Wagenings ecoloog Wim de Vries – mede-auteur van de Science-publicatie – onderschrijft een deel van die kritiek. ‘Het idee dat alleen (natuur)wetenschap tot absolute kennis leidt is inderdaad geen wetenschappelijk argument’, schrijft hij per e-mail. Hij onderkent ook het gevaar van wat Hanekamp het ‘sciëntisme’ noemt.

De Crypte van Himmler in de Wewelsburg

Eugenetica, ‘De Deskundigen’
Zoals filosoof-historicus en rechtsgeleerde Jean Louis Vullierme toont, heeft dit sciëntisme namelijk een historisch beladen erfenis. In zijn bij De Bezige Bij verschenen boek ‘De Spiegel van het Westen, het Nazisme en de Westerse beschaving’ beschrijft Vullierme de wetenschappelijke rechtvaardiging achter projecten van rassenverbetering vanaf eind 19de eeuw, de zogenaamde eugenetica.

Vullierme toont hoe de combinatie van wetenschappelijk racisme als consensus van die tijd en kolonialisme historisch kwaadaardig uitpakte.

Wat het academisch establishment als ‘normaal’ gaat beschouwen in het ene tijdperk, kan later extreem overkomen. Neem Francis Galton (1822-1911) die de term eugenetica uitvond. Eugenetici als Galton ontleenden inspiratie aan de dierfokkerij. Net als de neef van Galton- Charles Darwin- deed voor zijn evolutietheorie. De fokker selecteert goede eigenschappen en elimineert de slechte uit zijn veestapel.

‘De Natuur’ is de fokker van de evolutie via natuurlijke selectie.

Darwin’s Dangerous Idea

Galton zag intelligentie als volledig erfelijk, net als oogkleur. Maar ook een slechte eigenschap als domheid zou dus erfelijk zijn. En zoals Charles Darwin schreef in ‘the Descent of Man’, zijn boek over menselijke evolutie, is ‘geen fokker zo stom om de slechte dieren uit de veestapel zich te laten voortplanten.’

De Victoriaanse aristocratie dicteerde de wetenschap, en hun invloed echoot nu door via de Club van Rome. Zij zagen zichzelf als hoogste mensvorm in de evolutie. De Pygmee werden als ‘missing link’ gezien tussen aap en mens, een lagere vorm.

Steeds meer inferieure mensen- zoals de katholieke Ieren- zouden overleven door de relatieve welvaart van het Industriële tijdperk. De natuurlijke selectie werkte niet meer gunstig voor traag voortplantende aristocraten. Eugenetici meenden dat een progressieve staat die degeneratie van de bevolking moest keren met eugenetische kennis in de hand.

Wie het Darwinisme ontmaskert, diens boek is nauwelijks ergens voordelig te krijgen

Onfris Groen
In de Verenigde Staten liet natuurbeschermer en eugeneticus Madison Grant zich door Galton inspireren, zo toont historisch onderzoek. Grant was de jachtvriend van president Theodore Roosevelt, en geliefd onderdeel van de bestuurlijke elite. Hij richtte in 1922 de Galton Society op waar de crème van eugenetica samenkwam.

Hij schreef wat Adolf Hitler ‘Mijn Bijbel’ noemde in zijn dankbrief aan Grant: ‘The passing of the Great Race’. Dit boek was een populair-wetenschappelijke verklaring van de Europese geschiedenis vanuit eugenetisch perspectief.

Kwalitatieve verschillen in cultuur verklaarde Grant volledig vanuit de natuur, het ‘ras’. Via evolutionaire rassenstrijd had zijn Noordse ras de hoge cultuur verdedigd. Maar de Industriële Revolutie bevorderde overleving van inferieure rassen. Grant voorzag een door de staat geforceerde transitie naar een Amerika zonder inferieure mensen.

Eugenetische wetenschap zou bij dit transitieproject leidend zijn. Grant’s invloedrijke lobby zorgde voor raciaal bepaalde immigratiewetten in 1924. Grant lobbyde tegelijk met milieuorganisaties als de Sierra Club voor wildernisparken. (zie kader ‘Onfris Groen’).

….Wietse inspecteert de boekenkast en ziet Darwin staan. Daar weten ‘natuurbeschermers’ nog steeds geen raad mee….

Wildlife Conservation Society
De door Madison Grant opgerichte Wildlife Conservation Society (voorheen New York Zoological Society) is nu 1 van ’s werelds grootste natuurclubs. Zij wisten iedere vermelding van Grant als oprichter uit de boeken. Dat sprake is van actieve geschiedsherschrijving in groene hoek, ondervond de historicus Jonathan Spiro in 2009. Hij moest Grant’s leven via indirecte bronnen reconstrueren.

Want al zijn eigen correspondentie was vernietigd door erfgenamen. Grant ’s verlangen naar ongerepte natuur en raszuiverheid was echter een gangbare combinatie. Ook natuurbeschermer en president van de Universiteit van Wisconson, Charles van Hise stelde dat toepassing van eugenetica de ‘defectieve klassen in 1 generatie zou doen verdwijnen’.

Dankzij een naoorlogs PR-probleem verdween niet alleen Grant’s naam uit de annalen van milieubescherming. Ook ‘eugenetica’ als wetenschap verdween uit de openbaarheid. Ook al zal niemand ontkennen dat voor menselijk gedrag een biologische basis bestaat.

De aristocratische agenda van ‘inferieure’ bevolkingsbeperking ging ondergronds met andere naam en middelen. Neem de Population Council in New York. Deze organisatie besteedt 34 procent van haar budget aan het eufemistische ‘reproductive health’ bij Afrikanen: geboortebeperking. De club is gesticht door het bestuur van de door Grant mede opgerichte American Eugenics Society.

Die AES leeft nu voort onder haar nieuwe naam Society for Biodemography and Social Biology.

Noodzakelijke literatuur om de milieubeweging te kennen

Zoals Vullierme vaststelt is consensus – de mening van de meeste wetenschappers- kortom vaak zeer tijdgebonden. Enige historische bescheidenheid lijkt dus gerechtvaardigd. Niettemin pleiten academici op het blog van klimaatwetenschapper Bart Verheggen al voor het strafrechtelijk vervolgen van dissidente wetenschappers als klimaateconoom Richard Tol.

Omdat ze mogelijk ‘bloed aan hun handen hebben’. Volgens Tol zijn er mondiaal grotere economische prioriteiten dan kooldioxide-beleid. En dat is ‘Verboten’ bij velen die zich nu als hoeders van ‘de klimaatwetenschap’ zien.

One World = Ministerie van Buitenlandse Zaken en haar milieuclubs

Rest daarom aan Milieudefensie de vraag, wat voor toekomstplannen zij hebben. ‘Of ik het eens ben met advocate Polly Higgins durf ik niet te zeggen voordat ik haar boek heb gelezen’, stelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

‘De toenemende groei van de invloed van het staatsgezag op het leven van individuen, is een belangrijk punt. In naam van de strijd tegen een veelvoud van “bedreigingen” wordt de positie van de staat ten opzichte van de individu versterkt en in wetgeving vastgelegd. Wanneer “Klimaat” als excuus wordt gebruikt om wezenlijke vrijheden in te perken is Milieudefensie er geen voorstander van.’

Fiew.

Technocracy Inc bestaat al sinds 1933

6 Replies to “‘Vertrouw ons, wij zijn dé experts’…”

 1. Ik laas bij toeval gisteren dit citaat:
  “Er is geen individu die niet zou worden gehouden voor misdadig,
  indien hij zich veroorloofde wat de staat zich veroorlooft.”
  ~ Multatuli

  En naar aanleiding daarvan… Ik maakte eind vorig jaar dit gedicht nav de Willem Wilmink dichtwedstrijd, met de verplichte zin “wat zou ik graag de schoonheid ervan zien” en zette als hommage aan Multatuli er Multa(per)tulimus onder. (Ik ben geen Latijnkenner, maar dacht dat dat het meervoud ervan wellicht zou zijn). Het was een aanklacht tegen de georganiseerde misdaad van de corporate (kerk)staat.

  Samenleving 2020

  DE SAMENLEVING

  wat zou ik graag de schoonheid ervan zien
  maar middels het wat leeft non-stop verkrachten
  met geld, geweld, controle op gedachten
  is het op dit moment misschien…
  slechts trachten

  wat zou ik graag de schoonheid ervan zien
  de mensheid kan zich toch manifesteren
  op hoger plan… ik zou het zweren
  dat het op dit moment misschien…
  kan keren

  wat zou ik graag de schoonheid ervan zien
  het samenleven terug weer in balans
  ik weet het lijkt ver weg… nochtans
  toch heeft nu dit moment misschien…
  een kans

  Multa(per)tulimus

  (… tja… die balans heeft wel een aardige rotschop gehad…)

  “er ligt een roofstaat aan de zee, tussen Oostfriesland en de Schelde”
  zo gaat dat onder dwing’landij daar noemt men rovers steevast helden

 2. “Het nazi-regime was ook maar 12 jaar tijdelijk. Stemt het gerust als je stelt ‘ach, het ging wel weer over’?”

  Ik heb inmiddels een iets andere kijk op die geschiedenis en zie zeker niet het Duitse volk als oorzakelijk aan die oorlog, eerder het slachtoffer van dat Zionisme, de Nazi’s. WO2 was een reactie op WO1. En het werkelijke “brandoffer” was in mijn ogen de vernietiging van heel veel Duitse steden door fosforbombardementen. Gaskamers waren er nooit. Lijkt me niet voor niets dat al die “revisionisten” de bak indraaiden en het hun advocaten verboden was ze in de “rechtzaal” te verdedigen. Oorlog is bedrog, geschiedschrijving is dat ook, evenals al het nepnieuws.

 3. Dat intelligentie erfelijk is en als tegenpool domheid is allang onderuit gehaald door kinderen van bijvoorbeeld Bosjesmannen die een universitaire opleiding hebben terwijl de ouders nog met een blaaspijp rondlopen. Was het niet Erasmus die ons leerde dat het milieu waarin je opgroeit voor een groot deel bepalend is? Als veel erfelijk zou zijn dan zou je de Angelsaksische afstammelingen of een infiltrate hierin als de as het kwaad kunnen bestempelen.
  In Amerika was lobotomie en castratie een tijdje populair vanuit een Eugenetics punt van benaderen. Als je je in het verhaal van de ontvoering van het kind van Charles Lindbergh die de eerste Transatlantic flight maakte verdiept dan zit daar ook een luchtje aan. Zijn dochter was namelijk geestelijk niet helemaal in orde en hij was lid van zo’n Eugenetica club. Tevens kon de destijds baas en oprichter van de F.B.I Edgar J Hoover op die manier zijn nieuwe detective methodes promoten omdat Lindbergh een icoon was en er twee vliegen in één klap gevangenen kon worden. De vader van ome Bill van Macrohard of is het Microsoft was ook lid van die club en Billy groeide op via soort zoekt soort, poor rich Billy.
  Kortom is het kwaad dan ook niet erfelijk en op een bepaald ras of families te enten? Als je lichamelijke ubermenschen wilt hebben dan is het simpelweg stoppen met medicijnen en zal je zien dat de mensen in ontwikkelingslanden er sterker uit gaan komen. Zijn we niet door technische ontwikkeling en veel wat niet vatbaar was volgens de oude manier en nu via medicijnen in leven te houden, lichamelijk aan het degenereren? Ik zou zeker weten niet meer geleefd hebben zonder medicijnen op het juiste moment na een infectie van een slangenbeet. Nergens in deze rationele kijken op de mensheid vind je compassie en empathie in enige vorm alleen maar Frankenstein denkers die denken de wereld naar hun hand te kunnen zetten. Wat is een goede definitie van wat een compleet mens werkelijk is? En zullen mensen zonder empathie, compassie en een geweten dan niet beter uitgesloten moeten worden van overheids functies? Zijn bankiers nog mensen te noemen en de ambtenaar die als een automaat zijn tabellen toepast of zijn het meer parasieten/automaten/zombies ? Het hele gedoe over beter of best is niet aan de mens om te bepalen, we zijn een organisch geheel waarin een mono denk en handel patroon juist averechts werkt. Het begint al met schiften op kleur etnische afkomst en religie wat rot in het organisme brengt. Hoe meer polarisatie hoe slechter de toekomst voor het hele organisme en je zal dan onkruid overhouden. Kortom dan zullen de stiekeme en loeders overblijven die dan elkaar ook weer gaan schiften totdat de grootste onmens overblijft. Laat de geschiedenis niet zien dat culturen een bloei en verval hebben en dan weer nieuwe gemeenschappelijke idealen ontstaan en zitten we nu in zo’n overgang? Het heeft er wel veel van weg, hoe meer er scheef staat hoe meer er rechtgezet kan worden. Kortom we hebben een aardige uitdaging op dit moment in de historie. Big bang en Missing link zijn goede voorbeelden van onwetenschappelijke wetenschap en ook huidige heete hangijzers kunnen daar met gemak onder geplaatst worden. Dan maak jij heel goed duidelijk in jouw artikelen. Alles wat zich verheven en superieur waant in welke vorm dan ook heeft nog veel te leren.

  PS heb je blckbx bedragen gezien en ook even de comments bekeken. De teller staat al op 164 duizend views in één dag dus je hebt impact.

 4. Mijn comment bij de blckbxtv uitzending hieronder geplakt.

  Ik las nogal wat comments die op de persoon spelen. Gaat het juist niet om wat er aan informatie gegeven wordt en een ieder ermee doet wat deze zelf bepaald?. Een comment gaf het goed weer er leek een gespannen sfeer te heersen. In kan dat snappen vanuit een officiële mededeling van Flavio met betrekking tot Rypke. Echter het feit dat ondanks ieder zijn eigen unieke voor en nadelen heeft vind ik het uiterst prijzing waardig dat men het gemeenschappelijk doel heeft laten prevaleren. Rypke is als een eerste klas wijn die rijpt of Rypt met de jaren hij heeft flexibiliteit laten zien en stelt zich op zijn manier bij merk ik. Verder is hij een echte graver/detective op een geniale manier en zijn eigen sausje van presenteren erover. Een commentaar was hij is authentiek. In ieder geval uniek ‘er gaan er geen dertien van in een dozijn’
  Hij weet mooi van losse draden een tapijt te knopen door in- en overzicht. Dat hij bij zijn leest blijft en zich niet over Corona uitlaat is niets mis mee ieder zijn keuzes. Verder ben ik het niet eens met zijn New age offensief echter daar heb ik hem op zijn eigen site weerwoord over gegeven en verschil maakt het leven interessant. Zolang we wederzijds respect blijven behouden en niet oordelen en stempels op elkaar gaan drukken. Polariseren is heel makkelijk integreren is moeilijk vooral als we onze mening beter dan iets of iemand wanen .
  Kortom de uitzending was enigszins stroef onder elkaar ook de presentatrice maar dat sluit niet uit dat er waardevolle informatie overgedragen werd. Komt wel goed hoop ik iets minder op de punten van de schoenen lopen en wat relaxen kan veel bijdragen. Je kan altijd nog dingen knippen het hoeft geen realtime LIFE te wezen. Je kan het een half uur of langer vertragen en wat men er van twee kanten uit wil knippen eruit knippen. Zodoende kom niet meer zo makkelijk in conflict met de Blackbox/Gasten Norms and Values. En hoef je later minder tot geen ingelaste boodschappen door te geven. Zou een hoop spanning gespaard hebben bij meerdere mensen.

 5. Mensen dwepen graag met een autoriteitsargument, een bekende drogreden. Het is een drogreden omdat experts er naast kunnen zitten, tunnelvisie hebben en/of voor hun broodheer WC Eend spreken.

  Omdat er zoveel onrecht is lachen we niet zoveel meer. Toch valt er juist met klimaat Jehova’s ontzettend veel te lachen.

  Ze weten namelijk totaal niet meer hoe ze nu echt moeten protesteren en maar heel weinig zijn echt gemotiveerd. We zagen dit al met het klimaatspijbelen. Scholieren moesten omgekocht worden met vrije tijd om ze mee te krijgen. Naar protesten in het weekend kwam geen hond. Jonge klimaat activisten zijn als depressieve panda beren die bij een rondhuppelend lekker vrouwtje nog geen zin hebben in seks. Je krijgt bij activisten meestal ook niet het idee dat dit het type is dat veel kansen heeft zich voort te planten.

  Ook de klimaatprotesten vanuit Extinction Rebellion en dergelijke hebben een bijzonder lam karakter. Vaak moeten actievoerders een leuke som betaald krijgen en bovendien alle ruimte krijgen: Musea worden opgetoverd tot safe spaces voor activisten. Alles is geregisseerd en tot in de puntjes geregeld. Uiteraard tot betaalde advocaten toe, die vaak niet eens nodig zijn.

  Een echte giller wordt het als ze nog wat gewaagdere stunts gaan ondernemen, want die kunnen natuurlijk behoorlijke fout gaan. Ik hoop nog op talloze idioten die hun hoofd vastlijmen of per ongeluk zichzelf onderkliederen met verf. Er zijn ook van die onbetaalbare momenten dat God onmiddelijk straft (want Hij heeft heel soms toch echt een geniaal gevoel voor humor):
  https://youtu.be/8ZtymZ6tHTg?t=504

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *