Wetlands International maakt ‘biodiversiteit’ CO2-kredietspons

Geld voor moerasherstel

Wetlands International in Wageningen is de zoveelste kop van de groene hydra in Brussel en Nederland, die op de CO2-trein van Timmermans zijn Green Deal poogt mee te liften voor ‘wetland-herstel.’ Peatland Recovery, nature based solutions, klimaatbuffers, groenblauwe dooradering. Er bestaan ontelbare namen voor de zelfde kernactiviteit: publiek geld lospeuteren voor private consortia met gesubsidieerde lobby-organen die landbouwgrond uit productie halen/extensiveren.

Wetlands International wil 10 miljoen hectare ‘gedegradeerde’ veengrond herstellen met financiering door Carboncredits. Daartoe werd door Rewilding Europe in 2022 al het bedrijf Rewilding Climate Solutions opgericht met twee miljoen euro steun van de Amerikaanse Grantham Foundation, waarmee Wetlands International samenwerkt.

Zelfs het loslaten van bisons en ruimte geven aan olifanten in moeras en op de savanne zou ‘het klimaat’ gaan redden, zo wisten zij gepubliceerd te krijgen in Nature Climate Change in maart 2023.

Moerasgassen

Peatland Restoration/landbouwgrond onder water
Als voorzitter van de Raad van Toezicht vinden we hier Ahold-topman Ernst Jan de Groot. Die Chief Sustainability Officer is ook al toezichthouder bij Ark Rewilding Nederland, de club die met het WNF agrarische grond helpt ontboeren en sinds 2020 de Noordzee ontvisserijen. (Rewilding de Noordzee) En passent verven ze de bouw van windmolen-industrieterreinen op de Noordzee ‘groen’ samen met Stichting de Noordzee/Natuur & Milieu/Eneco.

Het belang van Ahold bij Rewilding en ‘nature based carbon credits’ mag duidelijk zijn bij de Klimaatwet. Het bedrijf moet zich voor 2030 liefst 55% groener verven, en zo zit de duurzame bok Ernst Jan op de haverkist van ngo’s die de Appie Heijn groen helpen verven. Doet het WNF ook al jaren bij de grootgrutters.

Al die verschillende namen, of het nu IUCN is, of WWF of ARK. Het zijn in wezen allemaal andere hoofden van het zelfde groene veelkoppige monster, dat haar tentakels rond regeringen in Brussel en Den Haag houdt, met ruggnsteun van miljardairs hun ‘filantropie’ en de milieubureaucratie van de Verenigde Naties (UNEP). Er is geen verschil, personeel rouleert en de subsidiebronnen zijn eender.

De CEO van Wetlands International, Jane Madgewick vertrok bijvoorbeeld in februari naar de ‘Global Commons Alliance‘. En dat is weer de zoveelste aan de UNEP, Global Environment Facility en Rockefeller-belangen gelieerde lobbyclub van academici die met pseudowetenschap (planetary boundaries, planetary health) naar een mondiale technocratie toewerken. Interim doo-gooder Han de Groot, afgestudeerd aan Wageningen UR neemt in 2023 even het stokje over, afkomstig van de Rainforest Alliance.

Wetlands, Rainforests, 1 pot nat.

Inkomsten Wageningen UR

Tot 2021 was oud LNV-topambtenaar André van der Zande voorzitter van de Raad van Toezicht van Wetlands International. Het LNV-Ministerie en RVO zijn traditioneel belangrijke donoren van Wetlands International. Zoals ze dat ook zijn van Ark Rewilding Nederland, waar tot voor kort die andere ‘groene’ topambtenaar van LNV de raad van toezicht voorzat; Chris Kalden, de latere directeur van Staatsbosbeheer.

Voor peatland restoration werkt Wetlands International samen met Rewilding Europe, Ark Rewilding Nederland, Commonland en Comon Foundation van miljardair Wijnand Pon en zijn maatje John Loudon. Maar ook met baggerkoning Boskalis. Hun ‘global’ office zit gevestigd op het Horapark in Ede, het postadres bij Wageningen UR. En Wageningen UR vangt weer 21 miljoen euro Horizon Europe-subsidies, onder andere voor ‘rewilding and climate’

De Europese Commissie betaalt het Brusselse lobbykantoor van Wetlands International met de maximale operating grant

‘Goed Doel’/subsidielobby
Wetlands International is weer een typisch ‘goed doel’:  51 procent van hun financiering (jaaromzet 14,8 miljoen euro in 2021) komt van overheden, zoals de Ministeries van LNV, BuZa en het RVO. Miljardair Wijnand Pon stopt ze sinds 2021 een paar miljoen toe met zijn ComONFoundation. De Postcode loterij is jaarlijkse donateur.

En de Europese Commissie financiert hun Europese lobbykantoor in Brussel met een zogenaamde LiFE+ Operating Grant van 6,4 ton euro in 2023

51 procent publiek gefinancierd, net als Natuurmonumenten en veel andere niet gekozen organisaties (ngo’s)

Wetlands International is zó’n goed doel, dat het heersende kartel dus met belastinggeld hun private lobby financiert.Dat doet de Europese Commissie ook bij het schatrijke WWF in Brussel, het lobbykantoor daar financieren met een LIFE+ Operating Grant.

De heersende oligarchie financiert de lobby voor eigen gewenste wetgeving. Daarop cashen ze dan vervolgens met hun ngo’s en bedrijven via publiek gefinancierde projecten en publieke dwang voor privaat gewin. Dat laatste – rentseeking genaamd-gebeurt dan via de Nature Restoration Act, het biodiversiteitszusje van Frans Timmermans zijn Green Deal en Klimaatwet.

Zoals reeds beschreven, schoten de Rewilding-clubs de afgelopen acht jaar als paddestoelen uit de grond, in 2015 in Engeland, Zweden en Spanje. Sinds 2022 heeft dankzij Leonardo di Caprio en de president van  IUCN-international (waarvan het Nederlandse BuZa-ministerie belangrijkste geldschieter is) ook Amerika haar eigen ‘Re:Wild’, die ngo/charity gefinancierd door de miljardairs van de Walton Foundation doet in de VS wat Rewilding Europe in Europa doet.

Een oud idee, want Michael Soulé startte gelijktijdig met de Ecologische Hoofdstructuur in NL met zijn ‘Wildlands’-concept: verbindingszones. Joe Biden wil nu ook 30 procent van het land- en zee-oppervlak onttrekken aan de voedselproductie voor 2030 (het 30×30-doel), net als Timmermans met zijn ‘Biodiversiteitstrategie;.

Het is allemaal de zelfde 2030 Agenda van de Verenigde Naties met de zelfde 17 SDG Doelen: De transitie van macht en (publiek) kapitaal van nationale democratie naar een privaat kartel van globalisten.

Peatland Rewilding via een nieuwe BV, gesteund door miljardairs en staatsbureaucratie

Wetland Carbon-aflatenhandel
Die Timmermanswet legt de weg open naar CO2-krediet als financiering voor ‘natuurherstel’. En daar zet Wetlands International dus op in met Ark Rewilding Nederland, WWF en Rewilding Europe. Zoals het eigen jaarverslag beschrijft:

We also experienced a strong interest in our work on wetland carbon from finance institutions and companies, and we collaborated more strongly with our partners Permian Global, Boskalis, Greenchoice and Rewilding Europe.

In 2021, we investigated the role of carbon finance for wetlands – including through a stand- out side event at COP26 – and defined principles to ensure socio-environmental integrity that we will advance in 2022 to unlock carbon finance for wetlands in a responsible way.

Daartoe- voor ‘biodiversiteit’ als manier om CO2 te compenseren, ‘carbon removal’- dienden ze met Rewilding Europe (Frans Schepers) al een zienswijze in bij de Europese Commissie. Net als met bosplant, zou ‘peatland restoration’ de weg naar de Net Zero  in 2050 uit de Green Deal, heel Europa ‘klimaatneutraal’. Klimaatneutraal betekent – in consequenties- dat je Europa teruggooit in de steentijd, terwijl de Chinezen vervolgens de macht overnemen omdat die zo stom niet zijn.

Club van Leonardo di Caprio, amerikaanse evenknie van Rewilding Europe

Re:Wild
Met de ETS-emissiehandel (CO2-aflaten verplicht kopen om als bedrijf 55% CO2 op papier weg te werken voor 2030) zou er voor miljarden euro’s aan CO2-credits/aflaten vrijkomen. Die zou de natuursector ook graag op de eigen rekening terug zien, naast steeds meer subsidies. Zo zie je dat deze stichtingen ‘zonder winstoogmerk’ vervolgens onder die stichtingen bedrijven hangen, waarmee ze toerisme-operator spelen en nu dus CO2-spons: Rewilding Climate Solutions.

In maart 2023 verscheen plots een ‘wetenschappelijke’ vrucht van de fusie tussen Wetlands International en de Rewilding-lobby, in ‘Nature Climate Change: Met wildlife zou je CO2 uit de lucht halen, met het redden van de zeeotter wel 50 miljoen ton CO2, via de omslachtige weg van kelpwoudherstel. En met het verwilderen van Afrikaanse goedkope gronden via olifanten, zou bos terug groeien en dus ook CO2 worden opgeslagen.

Een probleempje van dit soort Nature Based Carbon Credits is de certificering. Bij CO2-compensatie heb je certificeringsbureaus, die uniforme standaarden verkopen. Dus dat iedere ‘ton CO2’ die je op papier compenseert de zelfde is als een andere ton. Vergelijk dat met bureaus die je energielabel komen toetsen in huis.

Ik heb econoom Frans Schepers (Rewilding Europe, co-auteur Nature-paper) al een vraag opgestuurd, hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen, die certificering. Dat de Nature Restoration Act niet zo eenvoudig doorgang vond bij het Europees Parlement als de veel desastreuzer Klimaatwet, kan daar ook mee te maken hebben: Bij energie (klimaat) kun je eenvoudig berekenen hoeveel CO2 er af moet. Bij ‘biodiversiteit’ (landoppervlak) is dat minder doorzichtig.

Het is gemakkelijk oordelen vanaf de zijlijn. OPtimistisch bekeken zouden carbon credits de groene clubs minder afhankelijk maken van de overheid. In de praktijk lopen de subsidies net zo hard of nog harder door, terwijl ze andere inkomstenbronnen er bij aanboren.

GELD!

Nature Based Solutions (110 miljoen euro belastinggeld), exportproduct Koninklijke Oligarchie NL BV
Stichting Ark uit Nijmegen, partner van WWF kon met Rewilding Europe en Wereld Natuur Fonds  mee-cashen op 110 miljoen euro uit het Nationaal Graaifonds (met tot september 2022 de Natuurmonumenten-voorzitter als voorzitter), uit naam van ‘Kennis en innovatieprogramma’ NL2120. De 110 miljoen euro uit het NL2120 -programma – zo meldt Waterforum- vallen onder het kopje ‘groene verdienvermogen.’,

NL2120 zou ‘wereldwijd het grootste kennisnetwerk op het gebied van nature based solutions’ zijn.

Voorzitter van dat publiek gefinancierde programma is Alex Hekman, de ‘businessdirecteur Water’ bij het private ingenieursbureau Sweco, eerder bekend als Royal Haskoning. Die schreef met Deltares de Kamerbrief waarin zij opdroegen dat voortaan water-consultants en gekochte ‘deskundigen’ de ruimtelijke ordening moeten bepalen, en niet volksvertegenwoordigers. (“Water en Bodem Sturend bij Ruimtelijke Ordening”)

En wie was volgens PNO Consultants  (8 juni 2023) de initiatiefnemer van dit gemeenschapsgeldlek naar private partijen; Arjan Berkhuysen, de oud-directeur van de Waddenvereniging, afkomstig van het Wereldnatuurfonds.

Penvoerder voor NL2120

SDG17: Partnerships for the Goals/netwerkcorruptie
Berkhuysen profileert zich nu als vismigratie-expert, en hij lobbyde met succes voor het duurste aalscholverrestaurant ter wereld: De Vismigratierivier in de Afsluitdijk. PNO-consultants pikt ook een subsidiegraantje mee, dankzij de medewerking van ambtenaar Olga Clevering van het Ministerie van Waterstaat. PNO-Consultants diende de aanvraag in.

De PNO-groep noemt zichzelf de marktleider in het aanvragen van subsidies, en je kunt je abonneren op hun “Subsidieflits’:

PNO Groep uitgegroeid tot Europees marktleider in subsidies, innovatie en projectmanagement. Dagelijks werken meer dan 400 professionals vanuit kantoren door heel Europa aan kleine tot zeer grote projecten van startups tot multinationals, onderwijsinstellingen en universiteiten, sectororganisaties technologieplatforms en zelfs overheden.

Door hen te helpen met het aanscherpen van hun innovatieplannen, het vinden van subsidie, het managen van hun project of het voldoen aan alle bijbehorende verplichtingen hopen wij ook een steentje bij te dragen aan het oplossen van de ‘grotere’ uitdagingen.

Het verwilderingskaartje dat Wageningen UR leverde

Ach, wanneer toch iedereen de burger als pinautomaat gebruikt, waarom jij dan niet. Wees realist, pragmatisch… Ecoshape (Bilding wiss neetjur), NL2120, al die consortia met gekochte deskundigen van adviesbureaus, ambtenarij en het grootbedrijf, dat is SDG17: Building Partnerships for the Goals.

De institutionalisering van netwerkcorruptie, vervaging van publiek en privaat. Nederland is Europees koploper in netwerkcorruptie, en Wetlands International past bij die groene hydra perfect als blikje groene verf voor de waterbouwindustrie, samen met baggerkoning Boskalis.

Uit het Horizon Potje Wageningen UR zit ook in de Rewilding

Dat hun hoofdkantoor haar adres heeft bij Wageningen UR, het is allemaal zo wonderlijk niet. Die stichting van het Ministerie van LNV moet ook de markt op, naast het jaarlijks cashen op 130 miljoen euro LNV-gelden, krijgen ze ook geld voor rewilding uit de EU-Horizonpot, 20 miljoen in totaal. Dus nogmaals, waar begint het publiek belang en eindigt privaat, en waar begint privaat en eindigt publiek?

Het kaartje dat ARK gebruikt komt weer van Wageningen UR, hun prognose voor 2120 hoe Nederland er uit zal zien na ‘de verbouwing van Nederland’ die het Ministerie van Hugo de Jonge nu voorstaat. En dat jaartal is dus weer de naam van het consortium voor ‘nature based solutions’ dat 110 miljoen euro vangt uit het Nationaal Graaifonds.

Wat doe ik ook moeilijk hier eigenlijk, voor een appel en een ei wat onderzoek doen met de zelfde conclusie: wat is Nederland’s openbaar bestuur een leugenachtige en corrupte tyfusbende. Met die constatering word je geen miljonair.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *