Wat heeft Zwitsers IUCN in Friese veenweide te zoeken?

Het Haskerconvent, klooster uit 1231 in het moeras tussen Heerenveen en Akkrum

In deze Groene Hydra-weken op Interessante Tijden, kijken we vandaag weer eens naar IUCN, de Zwitserse niet gekozen organisatie (ngo) met de Nederlandse Ministeries van Buitenlandse Zaken en LNV als mondiaal belangrijkste sponsoren. Het was internationaal natuurbeschermer John Hutton die mij daar ooit op wees bij een ontmoeting in Wageningen, een nuchtere en kundige kerel.

Wouter van Dieren was er ook bij om de aandacht te vestigen op zijn eigen visionaire grootheid, onder applaus van een kritiekloze aanhang (ik was de enige die er wat van zei, en Hutton vond dat het enige leuke moment op een doodsaaie dag).

Toen gaf het Ministerie van BuZa gemiddeld ‘slechts’ 10 miljoen euro per jaar aan de Nederlandse afdeling. Van 2017 tot 2020 verhoogden ze dat plots naar 20 miljoen euro, nadat D66-klimaatgezant Maas Goote als directeur er een financiële wanboel van had gemaakt. IUCN is nu ngo-woordvoerder van een 110-miljoen euro-project dat ondermeer beslag legt op veenweidegebied in Friesland.

Nederlandse ministeries internationaal belangrijkste IUCN Donoren

Het financieel jaarverslag 2021 is beschikbaar, dat van 2022 pas in juli. Goote is nu weg, en Coenraad Krijger verovert nu landerijen voor IUCN met beroep op allerlei ‘crises’.

Wanneer je ziet dat het hoofdkantoor van IUCN in Gland 70 miljoen Zwitserse franken te besteden heeft in 2022 (een frank is tegenwoordig een euro), dan is een regeringsdonatie van 20 miljoen euro voor zo’n internationale club een flinke slok op een borrel. Het meeste van dat Nederlandse geld gaat naar internationale projecten.

Ergens ver weg dus, buiten zicht…

Daar verbranden ngo’s en zusterorganisaties zo al sinds 1948 miljarden westerse euro’s. En ondanks het almaar groeiende budget roepen ze dat het steeds slechter blijft gaan. Alsof het bij clubs als IUCN en WWF niet zozeer gaat om natuurbescherming, maar om Westerse politieke aanwezigheid in zoveel mogelijk landen rond de Evenaar, en beslag op zoveel mogelijk goedkope grond.

Belastingvrijstelling door Zwitserse regering

Maar net als WNF bemoeien ze zich nu in toenemende mate ook met Nederlands grondgebruik. Want ze waren de penvoerder van NL2120 met ondermeer WNF en Ark Rewilding Nederland, een consortium niet gekozen organisaties aan het staatsinfuus die zich ‘maatschappelijk’ noemen.

Terwijl IUCN in Nederland geen maatschappelijke aanhang heeft, de baten van particulieren en bedrijven zijn nagenoeg nul procent, zijnde nihil. IUCN is gewoon een verlengstuk van het Ministerie dat de 2030 Agenda van de VN helpt opleggen aan de publieke ruimte. Net als Milieudefensie en zusterclub Europese of the Earth waarvan de Nederlandse Rijksoverheid de belangrijkste sponsor in Europa is.

Nature Based Solutions

En hoppa, daar verdween alweer 110 miljoen euro belastinggeld uit het Nationaal Graaifonds in donkergroen-politiek gekleurde kennis – ‘Nature Based Solutions’- van een ‘consortium’, een publiek-private schaduwregering ( = SDG17 Building Partnerships for the Goals) met ‘maatschappelijke’ (ongekozen) organisaties als IUCN, ARK Rewildingen de consultingindustrie, die door een bureaucratie en de Postcode Loterij met subsidie kunstmatig een stem kregen, als fondsenwervers en lobbyisten van het heersende baantjeskartel.

IUCN (1948) is een Zwitserse club opgericht door Julian Huxley – moederorganisatie van het WWF, die ontstond als een soort groene nageboorte van Bretton Woods. Ze opereren vanuit Gland met belastingvrijstelling door de Zwitserse regering. (sinds 1986) Die regering verleent zelfs een renteloze lening voor verbouwing van hun hoofdkantoor.

Een idee vanuit de UNEP-bureaucratie met Nederland en Neder-ngo’s als belangrijkste geldschieters

De term ‘nature based solutions’ komt van de IUCN in Zwitserland – zo vermeldt hun jaarverslag 2022– en de UNEP-milieubureaucratie van de Verenigde Naties in Zwitserland. Daarvoor opereert in Gland een Nature Based Solutions Coördination Hub. En uiteraard loopt de Nederlandse regering in donaties daarvoor weer voorop

Penvoerder ‘nature based solutions’

Wat gaan ze bij ons doen? Coenraad Krijger verwoordde het in Trouw aldus:

Het is inmiddels duidelijk dat we met alle mogelijke middelen de broeikasgassen zo snel mogelijk naar nul moeten brengen. Vitale natuur en gezonde ecosystemen om CO2 en methaan vast te leggen en de mondiale biodiversiteit te behouden zijn cruciaal om onder de 1,5 graad te blijven.

Grootschalige investeringen zijn nodig in het behoud en herstel van ecosystemen, met speciale aandacht voor de mensen die er leven en ervan afhankelijk zijn.

Nu de klimaattop niet lijkt te komen tot krachtige gezamenlijke afspraken zullen landen zelf het voortouw moeten nemen. Nederland kan hier een leidende rol nemen.

Ze willen meer geld en meer grond.

‘Afnemende economische gebruiksruimte’ als wishfull thinking, omdat ze economische gebruiksruimte willen afnemen van anderen

Weiland in veengebieden in Friesland onder water zetten voor gemeenschapsgeld/CO2-credits en daar dan heel geleerd bij kijken. Campagne-onderzoek doen met Wageningen UR zodat ze later nog meer subsidies kunnen opstrijken na luidruchtig roffelen op hun mediatrom dat het ‘nog erger is dan we dachten, kenne we effe vangeh’…

Tenminste, zo vertaal ik dat uit ngo-proza in boeren-Nederlands.

De IUCN heeft sinds 2000 ook een grondopkoopfonds (Land Acquisition Fund, Marc Hoogeslag), waarmee ze internationaal al meer dan 40 duizend hectare grond opkochten, en vervolgens doorspeelden naar andere terreineigenaren. Dat kunnen ze nu dus ook in Nederland inzetten, met staatssteun nu de Roverheid voor 30 miljard euro immers boeren wil wegkopen. Vanwege de stikstof enzo.

In de raad van toezicht zit weer Teo Wams van Natuurmonumenten. Coenraad Krijger bemenst tegelijk de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. Ik schreef al, regenwoud, wetlands, groene clubs, het is allemaal 1 pot nat, aan het staatsinfuus, fondsen van miljardairs en de Postcode Loterij.

IUCN, schatrijk gesubsidieerd zonder noemenswaardige maatschappelijke aanhang

Dat het Zwitserse IUCN zich plots met Friese veenweide bemoeit, het is eigenlijk niet anders dan wanneer een subsidieclub uit Nederland in een Afrikaans land plots de baas gaat spelen, met een publiek geldputje de doo-gooder uithangen voor de blauwgestreepte gaapgorilla die meer ruimte nodig zou hebben. Of wanneer een Chinese club hier in Friesland plots bijdehand zou gaan doen, ingedekt door het lokale staatsapparaat.

Alleen voel je nu beter wat ‘international conservation’ in essentie is: een vorm van globalisme-kolonialisme.

7 Replies to “Wat heeft Zwitsers IUCN in Friese veenweide te zoeken?”

 1. Bij Mao en Stalin was het duidelijk dat de boeren teveel kracht hadden door in de eerste levens behoefte te voorzien en grondbezit . Er werd daar met harde hand gewerkt om ze uit te roeien. Bij ons zit een Zijden handschoen om de hand genaamd Democratie dus het gaat gewoon wat meer geniepig. Als we al die genialiteit want dat moet ik toegeven, door de eeuwen heen echt hadden ingezet voor de burgers/mensheid wat zouden we dan gekregen hebben? Een weekend trip naar Andromeda om daar in het staats Casino te spelen op Ladies day. Of even een partijtje golf op Mars voordat het avondeten opgediend wordt. Schat ik kom een minuutje later met eten want het teleportatie hole heeft een calibratie nodig.
  Vul bij de puntjes in welke toekomst jij wil en hoe dit gaat aflopen. …..,…………………

  1. Er staat een komma tussen de invulpuntjes. Is die nodig, voorafgaand aan de grote “maar…”?

   Het gaat er niet om welke toekomst het individu wil, maar om welke toekomst de samenleving wil.
   Gelukkig stopt de massa langzamerhand steeds meer met de absorptie van propaganda. Individueel bepaal je voor jezelf welke toekomst je wil. Het aantal bewuste individuen groeit steeds sneller.

   Laten we vooral de positieve kant van ons leven belichten. De mens heeft geen eigendom nodig voor grondgebied, slechts het beheer. Niemand vanuit de papieren wereld zal zicht druk maken wat er met die grond gebeurd. Het ‘geldelijk’ vermogen is binnenkort niets meer waard, omdat het niet op waarde is gebaseerd.
   We zijn getuige van de laatste elitaire stuiptrekkingen.

   1. Uiteraard bedoelde ik bij de toekomst die jij wil niet de persoonlijke toekomst maar in het algemene kader waar de artikelen over gaan. Namelijk en groep mensen die zich veel veroorloven en veroorzaken zonder enige compassie. Verder ook al hebben we officiële papieren om grondrecht te claimen dan is dat in het kader van de huidige sociale structuren.
    We bezitten niks en zijn samen een organisch geheel. Het is een groot spel waarin we onze eigen hamsterwiel draaiend houden. Zelfs goed en kwaad is relatief of een fictie maar daar kan Rypke weinig mee doen in de media, hooguit er zelf eens op te contempleren .
    Of we werkelijk getuige zijn van de laatste elitaire stuiptrekkingen kan ik niet stellig beweren en al helemaal niet hard aantoonbaar maken. Laten we even aannemen dat het een hoge graad van waarschijnlijkheid heeft omdat er vele mediums en zieners zijn die ons deze boodschap doorgeven en we hopen geholpen via wishfull thinking of via intuïtie het geloven. Maar dan kom ik ook op makkelijk slikken van wat we willen horen maar dan van de andere kant.

    Echter aangezien er veel zaken in cyclussen gaan zal de kracht ook in de toekomst weer toe kunnen nemen indien dit de laatste stuiptrekkingen zijn. Elite is een illusie door een zelfingenomen of aangepraatte houding niet een persoon of familie lijn. Meer een opstelling/energie/kracht die overgedragen wordt via generaties of een ego trip vanwege een hoog IQ en opleiding. Ook uitdragen dat jouw religie boven de ander verheven is. Zelfs als je onderaan (relatief gezien) in de maatschappij leeft in een groep mensen die zich tegen de elites afzetten en veroordelen en ze graag willen lynchen dan ben je in principe hetzelfde bezig maar aan de ander pool. Ik heb meegemaakt dat ik tijdens vakantiewerk op de fabriek waar mijn vader werkte ik in de lunchpauze bij hem aan tafel ging zitten. Later kreeg ik te horen dat ik zat te slijmen bij de bazen. Het bleek dat men in die tijd een soort separatisme in de kantine had. Ze wisten niet dat ik bij mijn vader ging zitten. Ik voelde toen dat deze mensen eigenlijk zichzelf in een box duwde. Heb eigenlijk nooit nagevraagd of er een officiële separate was of dat het een onzichtbaar mechanisme was dat erachter zat. Het was wel nog in de tijd dat het nog veel voorkwam.

    Dus die energie patronen of het gedachtegoed is nog steeds in het collectieve geheugen van de mensheid aanwezig of gewoon aanwezig en klaar om weer hergebruikt te worden als de situatie zich voordoet.
    Neem bijvoorbeeld toekomstige cyborgs/hybride met artificiële intelligentie zullen dat dan de nieuwe elites gaan worden die zich boven de mens voelt die nu weer terug naar de natuur gaat en in harmonie wil leven?
    Ook ik denk dat er momenteel aardig wat cirkels doorbroken gaan worden.

    Zolang er geen dialoog meer mogelijk is zal er iets anders moeten komen om het roer om te krijgen. Mijn gok is momenteel bij de valende gerechtelijke macht, een innerlijke strijd bij de ‘Elite’ onderling uit gretigheid of wie de big Boss is en met de puppets die voor de bus gegooid worden als het ze goed uitkomt. Ik heb weinig vertrouwen in bekeerde Elites/Miljardairs die de boel zogenaamd gaan aanpakken als je op hun stemt en vergeten als eerste een systeem in te voeren wat transparantie garandeert en ingrijpt om niet teveel macht aan een gekozen president/dictator/wereldredder(psychopaat) te geven. Als we iets leren in deze tijd en de geschiedenis dan is dat goed vertrouwen vaak misbruikt zal worden.

    Aje to. buur

    1. Ha die buurman!

     Alles in het leven voltrekt zich in cycli. Hoe korter de cyclus, des te meer regelmaat er is. Hoe langer de cyclus, des te chaotischer. De perfecte chaos heeft een oneindig lange cyclus die alleen voor God waarneembaar is, want die heeft de tijd.
     Voor ons, stervelingen, moet er altijd regelmaat zijn, anders hebben wij geen controle over ons leven.

     Nu is er die ‘elite’, zeg maar gerust vrijmetselaars, die bepaalde kennis schijnen te hebben, waardoor zij controle hebben over cycli die voor het gewone volk niet waarneembaar is.
     Als zij dat zo houden, hebben ze dus macht over het volk als intermediair tussen God en mens. Gevolgen zijn altijd rampzalig voor de gewone sterveling, zonder juiste kennis.

     Zo hebben we door de geschiedenis heen kunnen zien, wanneer mensen absolute macht krijgen, dat die absoluut door het lint gaan en denken dat zij God zijn. Maar psychopaten gaat vroeg of laat languit op hun smoel, dus moeten zij zich gezamenlijk verenigen in geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars dat doen sinds 1776 of eerder. De 33e graad is de hoogste rang in de hiërarchie van de meest gevoelige geheime kennis. Dit moeten ze wel in stand houden, anders weet iedereen het en is het niet meer geheim.-;)

     Omdat het volk zich bewust wordt van dit bedrog, stort het kaartenhuis in en worden de elites bang voor het volk. Daarom bestaat het plan om het volk uit te roeien, voordat het volk hen gaat uitroeien. Angst is letterlijk voor iedereen een slechte raadgever.
     We zien nu al hoe krampachtig de Rechtspraak en politiek zich in de meest kromme bochten wringt om het volk in dwaling te houden, maar de mensen beginnen het spel te doorzien en snappen steeds meer hoe het spel werkt.

     Het volk heeft nog wat tijd nodig om te beseffen wat hun financiële toekomst moet worden. Dat eigendom niets anders is dan een papieren titel voor beschermd bezit. ‘Beschermd’ door centraal bestuurde registratie/koning/overheid, maar tegen een prijs…
     Bezit vind je door het gehele dieren-‘rijk’.
     Eigen-‘dom’ vind je alleen in het mens-‘dom’.

     Klaus Schwab probeert ons steeds te verkopen wat we allang hebben; ‘bezit’. Vandaar dat: “you own nothing and you’ll be happy”.
     Wil je bezit houden, dan moet je het zelf beschermen als eigendom, want ‘de overheid’ gaat ermee stoppen. De zorg voor het eigendom maakt je niet gelukkig. Zeker niet met zoveel linkse lange vingers in de buurt.-;) Blijft over: een decentrale boekhouding door en voor iedereen om commercieel te kunnen handelen. (blockchain)
     Wil je bezit beheren, dan zijn alleen de vruchten te gebruiken.
     Gebruik je de vrucht van de Boom der Kennis, dan eindig je net zoals de psychopaten; berooid, eenzaam en ongeleefd.

     Gaan wij niet doen, buurman.
     A je to!

     1. Gaan wij zeker niet doen buur ik denk dat we elkaar aanvullen met deze kijk ben het vooral eens met decentralisatie (van macht producten en distributie) Echter aangezien we meer globaal geworden zijn zal er iets gevonden moeten worden om internationale afspraken na te komen en of te herzien. Dat natuurlijk om als we de landsgrenzen willen behouden de mensen die zich met hun land identificeren te respecteren. Ondanks alles is er op ideologische gronden veel te zeggen over bepaalde zaken die we best in de toekomst zouden kunnen integreren. We kunnen niet alle boefjes opsluiten want dan zou een groot deel van de infrastructuur instorten en miljoenen banen verloren gaan. Het gebeurt al maar dan gaat het grotere proporties krijgen en een tipping point kunnen ontstaan wat ons weer naar de middeleeuwen laat terugvallen. Zijn er nog wel timmermannen zonder electrisch gereedschap? En waar stopt de heksenjacht en wordt je dan niet waartegen je weerstand biedt. Bad karma zal je ooit zelf weer recht moeten trekken kan een paar levens duren en op het juiste punt in een bepaalde cyclus met grote eventen. Er schijnt veel synergie te wezen tussen nu en de nadagen van Atlantis. Ook met bepaalde Bijbelse ‘mythische’zaken en de Hindoe ‘mythische’ grote oorlogen. Ook al zou dat allemaal kloppen dan zitten we nog steeds in het Nu en dan maar hopen dat we echt de collectieve en persoonlijke cirkels doorbreken.
      Ik zie rond 2025 puur op intuïtie weer zon door de wolken komen dit heb ik vanaf 2020 in mijn gevoel.

      Over de vrucht van de boom van kennis ga ik even ernaast een boom opzetten. Ik denk niet dat het zo fixed is. Via de Hindoe kijk op zaken is Vidya Dharma welke het pad van kennis is een uitweg. Andere zijn bijvoorbeeld goed werk en devotie. Ik denk wel dat als je kennis hebt van hoe de boel in elkaar zit je automatisch snapt dat je die kennis beter kan integreren met de laatste twee paden, kortom kennis gekoppeld aan wijsheid. Waa bij ik devotie niet zie als bidden naar iets of iemt maar devotie voor het Spel en daarmee in harmonie proberen te zijn. Tevens als je echt de vereiste kennis hebt die verondersteld wordt bij de 33ste graad je wel relatief gezien hartstikke stom moet zijn om het principe actie reactie aan de kant te schuiven.
      En ik vraag me af of hetgeen ze leren momenteel nog wel uitsteekt boven wat er allemaal door een breed publiek op wereldschaal gedeelt wordt zoals op internet/publieke domein te vinden is. Duizenden podcasts over diepgaande zaken. Waartussen ook zandmannetjes zitten die je op het verkeerde been willen zetten. Vooral op het gebied van buitenaardse met de kwade en de goede aliens. Ook hier zit media psychologie achter vooral bij diegenen die met veel poeha als insiders en klokkenluiders opgevoerd worden en toch vrij rondhuppelen en in grote hotelketens zalen tot hun beschikking krijgen. Die Vrijmetselaars hebben wel hun ziel verkocht aan een Broederschap. Buiten nog even de Jezuïeten die een speciale tak zijn van hoog IQ en opleiding en superioriteit aan de dag leggen. Het doel heiligt de middelen en niets is te dol. Dus gewoon een groot rollenspel waarin we allemaal verdomd serieus in opgaan.
      Dan komt de vraag wordt je een psychopaat door van de boom van kennis te eten of startte/latent aanwezig ze daar al mee voordat er enige kennis was. Ik zie ook mensen met veel kennis die wijsheid tonen met hun daden. Het is niet zwart wit maar vele gradaties van grijs.

      Michael ik denk met de info die ik heb en wat nu actueel aan het worden is met betrekking tot energie opwekken die de zogenaamde wetten van thermodynamica op zijn kop zetten, in een korte periode beschikbaar gaan worden. Sommige zijn te grootschalig om zodoende weer grip op de markt te kunnen hebben. Maar de kans dat er zaken voor de huishoudens komen en zelf gemaakt kunnen worden of even aan Buurman en Buurman vragen is nu redelijk groot aan het worden. Steven Greer is me te gladjes maar maakt wel een punt er zijn zelfs hoorzittingen met senators in Amerika over dit onderwerp met hem en mensen met zwaartekracht. En juist dat laat me denken wat zijn ze nu weer van plan? Waarschijnlijk het weer te groot maken voor een particulier en de markt beheren. Dus fossiele brandstof uitfaseren en vervangen. Dan heeft de Shell boom er weer en tak bij.
      Maar met wat geluk hoef je misschien niet je huis via een kerosine-blower op frituurvet te stoken in de nabije toekomst.
      Kan je van het vet geurvreter kaarsen maken of zaadbolletjes voor de Roodborst-tullepetaan.
      Groetjens.

 2. “Dat het Zwitserse IUCN zich plots met Friese veenweide bemoeit, het is eigenlijk niet anders dan wanneer een subsidieclub uit Nederland in een Afrikaans land plots de baas gaat spelen”

  Precies dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *