Aardse Buitenwezens spotten in steengroeves Eifel

Waar vind je in West Europa nog zulke bloemenvelden? Skipiste van Daun

In dit zaterdagse archief- en reisverhaal: Afgelopen 12 jaar bezocht ondergetekende een tiental maal de Eifel. Dit dankzij geoloog Ronnie van Overmeeren, die me met een vulkanisme-excursie van de Universiteit Utrecht voor journalisten enthousiast had gemaakt voor het gebied.

Die krasse knar was een echte leraar oude stempel, die zijn eigen fascinatie voor zijn vak en dit gebied aanstekelijk kon overbrengen. Iets van Overmeeren kwam zo alsnog in mijn eigen Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ terecht in de vorm van Eifelfoto’s, die dat vulkanisme verbinden met Friese tufsteenkerkjes.

Kratermeer

Knallen in Brabant
Ja, even zeuren, wanneer krijg je nog zo’n docent, leraar, of excursieleider mee, die dat nog doet: Fascinatie voor het vak om het vak, de natuur.

Hoe vaak krijgen leerlingen nu zo’n metronicht die zich ‘zojgen maakt ovej du klimaat vur an du ring‘, met wie je SAMEN over je gevoelens van planeetspijt mag praten in een groepje, zodat je SAMEN ‘toekomstbestendig’ kan worden met respect voor duuurrrrzaaamheid en toekomstige generaties. In een groepje SAMEN met academiemeisjes die zich tsjeensjmeeker noemen (changemaker), ‘veranderaar’, dat is de nieuwe naam voor ‘beroepsactivist’,  ego’s die hun nutteloze neponderzoek willen gebruiken om ‘verandering’ in het gedrag van anderen te bewerkstelligen, zodat ze zelf aanspraak kunnen maken op meer subsidie.

Ondergetekende werd wetenschapsjournalist, omdat je de indruk kreeg dat in die discipline af en toe nog enige vooruitgang in het tragische lot van de mensheid te bespeuren zou zijn. We gingen mee met Guy Drijkoningen, geofysicus om met dynamiet akoestische plaatjes van de Peelrandbreuk te schieten in ‘Boer’ – of iets aanverwant boerigs- in Brabant. Dat werd de reportage ‘Knallen in Brabant’ voor Het Parool.

Dat was toen nog een journalistieke krant met nuchtere mensen.

Tufsteengroeve Gees, hier vond ik in kalksteen nog een enorm trilobiet-fossiel

Woordkunst
Als snel blijkt echter dat de wetenschapswereld even banaal in elkaar steekt als de rest van de wereld, het draait er ook om geld en baantjes, posities. Dieptepunt was het gesprek met een ecoloog in Lunteren, die zich heel cynisch ‘Climastitute’ noemde, de samentrekking van ‘climate’ en ‘prostitute’: dat hij alleen aan onderzoeksgeld kon komen door alarmistische klimaatverhaaltjes te verkopen.

Het moderne onderwijzersbestand zou je het beste met een Kalashnikov uitdunnen, waarna je een knokploeg verzamelt, het Ministerie van Onderwijs belegert en vervolgens zou je al dat D66-of-erger-tuig met wortel en tak uitroeien of ophangen aan een vlaggenstok met regenboog. Dan trek je op met een stel tanks naar Amsterdam om de KNAW haar Trippenhuis onder schot te zetten. En pas wanneer ze de heer Mackenbach uitleveren die het waagde om ‘Planetary Health’ serieus te lanceren, alsof dat wetenschap is in plaats van een opzichtige en modieuze poging om jezelf met subsidie nutteloos te maken, gefinancierd door de Rockefeller Foundation…

Dan trekken we weer weg.

Omdat het Openbaar Ministerie met rode oortjes op mijn website meeleest, met het oogmerk weer iets strafbaars in mijn teksten te lezen: dit is Woordkunst, ik chargeer met een artistiek oogmerk, speel met taal, ik ben niet als jullie, carrièreambtenarenrattenvolk, ik smijt met woorden als klodders verf op een doek. Nee dat mag niet van jullie maar ik doe het lekker toch.

Vulkanisch gesteente als brosrepen

GeoRoutes
Maar wij hadden Ronnie! The King, een heerlijke vakidioot, zo worden ze zelden meer gemaakt.  Zijn geologische gids van de Eifel is mijn zakbijbeltje gebleven en de GeoRoutes-app zit nog steeds op mijn jaren verouderde I-Phone. Op slechts een uurtje of vier rijden van Tokkietown (Langweer) in Groot Boerderije (Friesland) zit je in die Eifel in een totaal andere wereld, gevormd door vulkanisme van Maaren en slakkenkegels, en zelfs een CO2-spuitende bron.

Eerder kon het landschap maar matig boeien, omdat je het zelfde ziet als overal in Duitsland. Heuveltjes met leegloopdorpjes bevolkt door wegkwijnende bejaarden en een toefje bosbouw, doorsneden door steeds strakker en grootschaliger velden zonder enig teken van leven waar agro-industriële ondernemers- voorheen ‘boeren’ genoemd- hun biomassa verbouwen voor het klimaatindustrieel complex en haar subsidies.

En dan met steeds meer windturbines overal. Kortom ruimtelijk opgezette industrieterreinen die vroeger ‘het platteland’ werden genoemd.

Dus heb je een gids nodig om door die oppervlakte heen te zien, de hotspots te vinden en het verhaal daaronder te lezen. We zijn vervolgens nog ettelijke malen door de Wolfschlucht wezen lopen, de kloof met de blootliggende basaltlagen, kregen romantische Wanderlust bij het oversteken va de Germanenbrücke, en gingen CO2-bubbels kijken bij Maria Laach, het meer in de krater van de megavulkaan die 12 duizend jaar geleden nog uitbarstte en Noordwest Europa onder de as legde.

Kringetjes opborrelend CO2 in de Laachersee, een vulkaankrater

Ja, Maar….
En dan, de mooie abdij bezoeken van Maria Laach, opgebouwd uit vulkanische tufsteen waarmee ook de eerste Friese zadeldakkerkjes op terpen werden gebouwd. Met tufsteen uit de Eifel, met die belletjes er in alsof het brosrepen zijn. Ook ging ik rondrijden op zoek naar fossielen bij Gees, vlakbij Daun in een steengroeve waar je de aslagen van verschillende explosies over elkaar kon zien liggen.

Daar lag in de berm zomaar een dikke trilobiet, een zeewezen uit de tijd dat hier een tropische zee lag te klotsen.

Of check dan die fantastische Meerfelder Maar, zo’n kraterjoekel om het debat tussen plutonisten (geologische verandering door rampzalige explosies, inslagen) en neptunisten te doordenken. (geologie volgens Charles Lyell, geleidelijke ophoping en verandering door sedimentatie)

De troost van de Geologie, dat je kunt ontsnappen aan de banaliteit van alledag, je kunt voorstellen welke diepe tijd er aan ons vooraf ging met al haar processen. En hoe dat ook door zal gaan, ver nadat wij al lang zijn verdwenen. Dat is ook het enige leuke aan natuurwetenschap. Waarbij we opmerken dat natuurwetenschap een tautologie is. Eigenlijk is de oude naam ‘natuurlijk filosoof’ ook veel beter omdat de naam ‘wetenschapper’ een zekerheid suggereert die je nooit 100% hebt.

De Wolfschlucht,  er loopt ook een ‘Germanenbrucke’

Contemplatie bij de Abdij Nimrod, het resultaat van eeuwen continuïteit in de beschaving die de Franse Revolutie trotseerde, maar die door de moderniteit van binnenuit werd belegerd en afgebroken.

En dan rijd je naar de Bergweide bij Daun, vol blauwe lupines en bloemen omdat het een skipiste is, die niet door de tentakels van de Agro-industrie van haar laatste flora en fauna was ontdaan, dat hashtag-trotsopdeboer-volk dat er zelfs in slaagt de paardenbloem tot zeldzaamheid te maken, en dat alleen nog klaver toelaat als ze klaversubsidies krijgen, dat alleen om weidevogels geeft als ze per uitgekomen grutto- ei uitbetaald krijgen voor de weidevogelproductiedoelen van het LNV-ministerie.

BuildBackBetter-boeren die een seconde eerder nog CDA stemden. Op de Wallen zijn de rode lichtjes ook in de verdrukking, door de klachtenregens van mensen die er een duur grachtenhuisje kochten. Wat wordt de nieuwe campagne tegen die trend, #trotsopdehoer? Er zijn geen idealen in de praktijk, er bestaan enkel belangen.

Maar het Ideaal als horizon van je verbeelding, dat zal altijd blijven bestaan zolang je niet afstompt.

Meerfelder Maar met links de Mosenberg. Trudy overdenkt de wetenschappelijke twist tussen de Plutonisten en Neptunisten over de vraag of basalt van vulkanische oorsprong was of sediment door water afgezet

Steengroeves
En zo raakte ondergetekende verslaafd aan steengroeves, je mag me er altijd voor wakker bellen. Die inhammen in het landschap van de agro-industrie, waar na die grove inbreuk weer pioniersoorten terugkomen. De zelfde soortjes die ze uit naam van ‘de ecologische berm’ (die je ook ziet als je Antwerpen in rijdt) inzaaien langs de weg. Het slangenkruid waar de kolibrivlinder boven helikopterde.

Aards Buitenwezen op Slangenkruid

Dat aardse buitenwezen met lange snavelsnuit, je hoort zijn vleugels zoemen, een pijlstaartvlinder die bij warme zomers met zuidoostelijke wind ook Nederland aandoet. Een aantal foto’s die ik maakte van de vele GeoRoutes die ik met terrier Trudy door de Eifel maakte, die kwamen in mijn fotografisch en prozaïsch Meisterwerk terecht: Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia, te bestellen via www.lieverdooddanslaaf.com

Een resultaat van jaren zwerftochten van iemand die graag alleen is, mits hij rondreizen en ontdekken mag, filosoferen en fulmineren. Je hebt ook mensen die geen seconde alleen kunnen zijn, die iedere seconde van de dag tegen iemand aan moeten praten. Nee, dan de stilte van De Abdij, die de monniken- eenzamen- door de eeuwen zochten…

Zo zie je maar weer hoe bekrompen het kan zijn om te denken dat alles dat je tot stand brengt te danken is aan ‘jezelluf’.

Tufsteen tussen baksteen

In mijn hoofdwerk, daar zit dus ook een stukjeouwe vakidioot Overmeeren in, die er voor zorgde dat je vervolgens nog ettelijke malen de Eifel opzocht. En dat werd weer relevant, toen je het verband tussen Middeleeuws Friesland en de Eifel voor de voeten werd geworpen, in vulkanisch tufsteen. Of in de Franken, die Aken, Prüm en Trier als uitvalsbasis hadden om de Friezen te kerstenen, als Germaanse voortzetters van het West Romeinse Rijk.

Hoe raar kan het balletje genaamd ‘leven’ rollen, om vervolgens te landen in een netwerk van dwarsverbanden!

9 Replies to “Aardse Buitenwezens spotten in steengroeves Eifel”

 1. Ik reageer op het geologische gedeelte en jouw strategisch actieplan van hoe jij de boel wil verbeteren. Ik zie dat hele oorloghe spelen met tanks en manschappen als obsoleet het is gewoon oude rommel opmaken en het dunt lekker uit tevens kassa voor bepaalde belanghebbende. We hebben al veel effectievere methoden om elkaar uit te roeien zoals biowapens en technische zaken die nu nog on hold staan. Als we ergens goed in zijn als mens dan is dat onder andere effectief elkaar uitroeien. Sta er niet versteld van als achteraf blijkt dat er onder één hoedje gespeeld werd. Ook in relatie met de retoriek tegen China. Daarom bemoei ik me ook totaal niet met deze oorlog en de propaganda van beide kanten deze kunnen je in een val van oordelen lokken. We kunnen niet oordelen als we niet het totale overzicht van de keten van oorzaak en gevolg hebben en de achterliggende intenties. De wereld verbeteren met geweld is gewoon een oude Mammoet tijd denken voortzetten. We zullen eerst ons zelf op een hoger plan moeten zetten.

  Heb jij enig idee of er resten DNA getraceerd kunnen worden van die fossielen? Ik heb ooit iets gelezen dat je waarschijnlijk geen sporen daarvan aantreft. In de Hindoe cultuur hebben deze fossielen een religieuze waarde ze staan bekend onder de de naam Shalingram. Je kan ze in de Himalaya vinden zelfs tot op 4000 meter hoogte langs een rivierbedding ze zitten in bijna zwarte ronde stenen.

  https://indianexpress.com/article/explained/what-is-shaligram-stone-ram-temple-8422356/

  https://www.firstpost.com/explainers/ram-temple-ayodhya-shaligram-stones-nepal-ram-idol-ram-mandir-12092682.html

  Relax, laat je niet opjutten en tot uitspraken uitlokken die men als een stok om te slaan kan gebruiken tenzij je een martelaar voorbeeld wil spelen in dat geval zit je op het goede pad en was je al succesvol. Ik snap dat jij het CDA en ChristenUnie Jezus wel kennen maar niet zijn voorbeeld willen volgen en het Oude testament kiezen via oog om oog en tand. Maar dan zouden ze er beter aan doen de C van Christus te verwijderen ieder zijn keuzes. Wie het zwaard opneemt zal door het zwaard sterven. Ook giftige retoriek en een scherpe pen vallen hieronder. Het is niet zozeer wat je doet of verkondigd maar de intentie erachter wat de toekomstige reacties bepaald niemand kan dit principe veranderen of afkopen, zelfs de Paus en de Dalai Lama niet.
  Het is een groot spel geniet ervan en maak het niet een bittere ervaring door teveel gal te spuwen ofwel de boel vergallen.

  Die hond van jouw is wijzer dan wij allemaal bij elkaar ze volgt haar natuurlijke instinct en wij maar denken dat we het allemaal snappen en hoe het moet en onder elkaar strijden wie het het beste snapt en zodoende vergeten te genieten van het grote wonder. Wederom we houden zelf ons hamsterwiel draaiende en zijn slaaf van ons ego. We zijn zelf onze ergste vijand en projecteren onze frustraties op anderen en als we een weerwoord krijgen lopen we weg of willen censuur invoeren gelijk een kind van twaalf of vliegen elkaar naar de strot. Hoewel ik kinderen waarneem die meer wijsheid in hun pink hebben als menig volwassen wereldleider. Het is zo simpel dat we eraan voorbij lopen namelijk doe niet wat jij niet wil dat jouw overkomt.

   1. Met astrology ben ik niet zo bezig het is tevens nogal verwarrend. Volgens het Westen ben ik een Vis in Nepal een Leeuw en via de Chinese een Vuur-haan. Kortom ik ben meer een kinderboerderij. Daarbij komt als toetje dat er ook nog een spirituele horoscoop is. Echter als alles energie is dan hebben de magnetische velden en de weerkaatsing van de Zon op de planeten naar de aarde invloed op onze gesteldheid. De Maan die ook eb en vloed veroorzaakt heeft het meeste invloed. Echter ik heb me zelden druk gemaakt over horoscopen en volg mijn intuïtie.

 2. Fijn, dat je dit alles hebt mogen zien en meemaken!!

  Het KWAAD straft zichzelf, dus er gloeit hope aan de horizon.
  En, ja, ik weet wat er allemaal gaande is!
  Maar er zijn grenzen!!!!! In ons, van nature, onuitgesproken! Maar sterk.!!
  Dus ik blijf positief.

  1. Fijn dat je dit alles hebt mogen zien en meemaken Rypke.

   .Ik denk dat de volgorde van commentaren niet helemaal klopt.

   Weer een zeer leerzaam stuk. Met prachtige foto’s
   Dank je.

 3. Beste Rypke, juist vanwege het wereldwijde web, is er ook een oude wereld wat verder van het bed te ontwaren welk in lijn met het oude testament , sporen laat zien van zeer mogelijke gigantische bomen op aarde. Zo groot dat de huidige zogenoemde overgebleven grote jungle-bomen slechts als luciferhoutjes beschouwd kunnen worden, of als kleine takjes en struikjes. De sporen zijn aanwezig voor hen die verder durven of willen kijken, niets nee bijna niets op aarde is wat het lijkt te zijn of wat er geleerd is…
  https://www.youtube.com/@hangman1128/videos

  1. Niet alleen de bijbel verwijst naar een mogelijke andere geschiedenis zoals in vorige reactie de in de bijbels beschreven giganitische bomen waarvan er nog zichtbaar zijn geveld en liggend over de aarde zie b.v ook o.a. de video genaamd Biblical Tree Remains, Petrified Sap (Quartz) op het youtubekanaal van hangman. Maar ook dit kanaal laat mogelijke sporen van een andere geschiedenis zien dan verteld door de heersers…
   https://www.youtube.com/@MyLunchbreak/videos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *