Green Deal-rewilding maakt van Europa nieuwe Afrika

Wild Europe, een Britse stichting op Amsterdams IUCN-adres, met topambtenaar Ladislav Miko als voormalig voorzitter

Waar we sinds lancering in Brussel met Laurentien van Oranje in 2010 het Nijmeegse Rewilding Europe op de voorgrond zien, hangt achter dat initiatief haar ontstaan de stichting Wild Europe, als netwerk- en koepelorganisatie. Het hoofdkantoor van die Britse stichting zit gevestigd bij IUCN NL aan de Plantage Middenlaan 2K in Amsterdam.

Directeur en initiatiefnemer sinds 2007 is de econoom Toby Akroyd, vice-voorzitter van de Britse Wilderness Foundation UK, die werd opgericht door Edmund de Rothschild en de Duke of Wellington. Hun Amerikaanse evenknie -gesteund door Leonardo di Caprio en WEF Young Global Leader Al Mubarak van IUCN- lanceerde recent de campagne ‘nature needs half’, het halve aardoppervlak zou moeten verwilderen voor ‘het klimaat’.

Amerikaanse evenknie, opgericht door zelfde Britten

Wildernis en voedselzekerheid in 1 ambtenaar
Wild Europe werd in 2007 opgericht door Akroyd en officieel gelanceerd in het bijzijn van Conservation Capital en Laurentien van Oranje- ‘speciaal adviseur’ van Rewilding Europe– in Praag in 2009 op de Wild Europe-conferentie. Die conferentie werd voorgezeten door de Tsjechische topambtenaar Ladislav Miko, toen (2005-2009) Directeur Directoraat B- bescherming natuurlijk milieu- van het directoraat-generaal Milieu (ENV) van de Europese Commissie.

Nu is Miko werkzaam voor het directoraat gezondheid en voedselveiligheid. (SANTE) Wild Europe heeft een onbeduidende, bijna shabby website die nauwelijks up to date gehouden lijkt. Niettemin wordt Miko daar -in voorbereiding op alweer de 27ste VN-klimaatconferentie COP27 in Egypte (November 2022)- de voormalige voorzitter van Wild Europe genoemd, nu nog commissaris.

Een interessante combinatie bij Miko, voedselzekerheid en ‘wildernis’-lobby: Wanneer je met Rewilding landbouwgronden in grote hoeveelheden uit productie haalt, en 30 procent van het EU oppervlak van haar economische dragers- voedselvoorziening- wilt ontdoen. Immers, wat Westerse ngo’s eerder vooral in Afrika deden, dat moet nu ook in Europa gebeuren; grote wildernisparken laten ontstaan met grote (roof)dieren er in.

En de mensen het platteland uit, omdat de economische dragers wegvallen, al dan niet ‘geholpen’ door lastenverzwarend regeringsbeleid. Overal schieten nu Rewildingclubs als paddestoelen uit de grond.

Toby Akroyd  van Wild Europe is ook weer commissaris bij het in 2015 opgerichte Rewilding Britain, mede-oprichter van de Fundatia Conservation Carpathia dat 250 duizend hectare Roemeense grond onder eigen beheer wil plaatsen. Rewilding en Green Deal lijken – in consequenties- op een soort Morgenthau-plan 2.0, nu opgelegd aan Europa ter de-populatie van het platteland, door de economische dragers te verwoesten (agrarisch, visserij, mkb)

Rewilding Europe legt beslag op miljoenen hectares in Oost Europa voor ‘wildernis’ (net als zeereservaten in zee)

Zoals we al lieten zien, is ook het World Economic Forum hevig in de promotiestand geschoten van ‘Rewilding.’ En in 2020 dook Leonardo di Caprio met de president van IUCN, Razan al Mubarak in de Rewilding in de VS met hun Re:Wild-initiatief. Al Mubarak is weer een top 100 ‘Young Global Leader’ van het World Economic Forum.

Via Razan valt dus ook die locatie voor Stichting Wild Europe bij IUCN NL op zijn plek. Net als de positieve aandacht die het WEF geeft voor ‘rewilding’ als ‘klimaatoplossing’. Een term die Wageningen Universiteit én het nieuwe bedrijf van Rewilding Europe, Rewilding Climate Solutions ook gebruiken.

Rewilding Europe kreeg dus vanaf dag 1 stimulans van ‘boven’, hun andere adviseur naast Laurentien was de oud-directeur WWF-internationaal, Claude Martin, bestuurslid van de Mava Foundation van Prins Bernhard’s WWF-maatjes Luc & zoon André Hofmann (Baas farmagigant Roche, bestuurder WEF). En lid van de Club van Rome.

Rewilding de Veluwe, met 2,1 miljoen euro postcode loterij, door de zoon van Wouter Helmer getekend

30 procent landoppervlak voor 2030
De eerste prooi van Rewilding in Europa waren de verlaten landbouwgronden in Oost Europa, zoals de Karpaten in Roemenië, waar nog veel beren en wolven leefden. Of denk aan de Donaudelta, waar Rewilding Europe actief werd. Het doel was om net als in Amerikaanse wildernisgebieden daar een verdienmodel rondom te bouwen.

Maar met de EU Natuurherstelwet ligt de weg open, om via vastliggende hectare-quotas, ook buiten huidig natuurgebied aan het verwilderen te slaan in heel Europa, dankzij een resolutie van het Europees Parlement en de oproep tot Timmermans zijn EU Natuurherstelwet/Green Deal:

In its resolution of 9 June 2021 on the EU Biodiversity Strategy for 2030, the European Parliament strongly welcomed the commitment to draw up a legislative proposal on the EU nature restoration plan, including on binding restoration targets.

It reiterated its call for a restoration target of at least 30 % of the EU’s land and seas, to be fully implemented by each Member State throughout their territory, within and outside protected areas, on the basis of biodiversity and ecosystem needs reflecting the country’s specific characteristics.

Let op het taalgebruik, ‘restoration target’: herstel…Een ‘herstel’ waarbij ze mikken op het uitbannen van menselijk gebruik. Het Europees parlement papegaaide exact de standpunten van de lobbyclubs die ik hieronder verder ontvouw. Vervolgens zie je hier de wildernis/herstel-lobby fuseren met de klimaatlobby onder 1 noemer: grote hoeveelheden hectares platteland, voor ‘natuurherstel’ en CO2-opslag.

Campagne van de Wild Foundation/World Wilderness Congress

Mr Global wil halve aarde
Akroyd is ook vice-voorzitter van de  Wilderness Foundation UK. Die club werd opgericht door Ian Player, Charles Wellesley de Duke of Wellington (voormalig directeur Farma-gigant Sanofi, nu beschermheer van Wilderness Foundation) en Edmund de Rothschild. Player werd tevens oprichter van het World Wilderness Congress in 1976, vallend onder de Wild Foundation: ‘the longest running platform for global community organizing to protect wilderness and wild nature’, gevestigd in Boulder Colorado.

Die geven het International Journal of Wilderness uit.

Wild Foundation bracht weer academische campagneclub ‘Nature Needs Half‘ voort, wat betekent dat ze VIJFTIG PROCENT van het aardoppervlak willen verwilderen, uit menselijk gebruik onttrekken, gelijk aan de titel van EO Wilson’s boek ‘Half Earth’. Met als tussenstap, geheel toevallig, het zelfde doel als de EU-Nature Restoration Act van Timmermans: 30% in 2030, en 20 procent aan ‘Climate Stabilisation Area’s (CSA’s).

Dat idee – de fusie van CO2-politiek en ‘biodiversiteit’-beleid- lanceerden bevriende academici in Science in 2019 onder de titel ‘A Global Deal for Nature‘. Zoals ‘Nature Needs Half’ stelt:

Based on the paper, a major petition is being launched by One Earth, a new initiative of the Leonardo DiCaprio Foundation and leading nongovernmental organizations, which asks the public to support the most comprehensive conservation targets yet to halt the destruction of natural habitats and the loss of animal and plant species.

En Leonardo Dicaprio zit met de president van IUCN, WEF-Young Global Leader Mevrouw Al Mubarak weer in de Amerikaanse evenknie van Rewilding Europe: Re:Wild. Opnieuw, het zijn allen weer vertakkingen van de zelfde clubs en zelfde mensen, met leden van Het Grote Geld als steunpilaar.

Met ingezonden stuk in Science

Margaret Pyke tegen geboorte van mensen
Tot 2020 was Akroyd voorzitter van het in 2004 uit het door de Margaret Pyke Foundation aangestuurde Population and Sustainability Network. (PSN) Dat is een partnerschap met het VN Population Fund in New York. (UNFPA) Dat fonds streeft geboortebeperking (Eufemisme: reproductive health) in Afrika na, net als Bill Gates en de Rockefeller-dynastie. Dat PSN verviel als zelfstandige entiteit en valt nu volledig onder de Londonse Margaret Pyke Trust.

Hun missie na 50 jaar geboorte-ontmoediging, luidt het samengaan van natuurbescherming en menselijke geboortebeperkign:

A future without barriers to family planning, in a climate resilient world with healthy ecosystems.

En verderop hun visie ‘Thriving Together’ (hoe minder mensen en dieren samen kunnen leven):

We have made a Family Planning 2030 (FP2030) Commitment, which includes increasing the number of policies and publications recognising the critical importance of the removal of barriers tofamily planning as a pillar of climate and biodiversity action.

We will achieve this by using our unique status as the only organisation with our contraception and sexual health expertise which is also a member of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), with Observer Status of both the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) and accredited by the United Nations Environment Programme (UNEP).

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda

Alweer die IUCN. En in hun historie:

Moving our attention away from service delivery we became, and remain, the UK’s leading provider of sexual and reproductive health training for healthcare professionals. We also co-funded the Margaret Pyke Professor of Sexual & Reproductive Health at University College London.

From 1978 until 2002 our work led to published clinical research studies covering topics including hormonal methods of contraception (the combined and progestogen-only pill, and an innovative contraceptive vaginal ring), intrauterine methods (including GyneFix and the levonorgestrel releasing IUS), barrier methods (male and female condoms) and male and female sterilisation.

Hier ruiken we de mondgeur van het (neo-)Malthusianisme. Voor de mensen achter dit soort clubs zijn andere mensen niets dan CO2-uitstotende planeetverpesters die ‘hun’ grond en grondstoffen maar opeten.

Het One Earth model, er zou via ‘natuur/bodemherstel’ 400 gigaton CO2 opgeborgen moeten worden

Blijf van onze wildlife af
Margaret Pyke (+1966) was protegee van Barones Gertrude Mary Denman en mede-oprichter van de International Planned Parenthood Foundation. En net als de nazi-supporter Marie Stopes (van huidige door de Nederlandse regering gesubsidieerde abortusclub Marie Stopes Foundation) een activist tegen de geboorte van wat zij net als de Britse welgeborenen (eugenics) minderwaardige mensen achtte.

Daartoe richtte ze in 1930 de National Birth Control Council op, naar de tijdgeest van toen. Nu is nog steeds een Margaret Pyke Centre (ooit geopend door Prins Philop, de Duke of Edingburgh, oprichter WWF) actief, een onder de NHS geparkeerde kliniek tegen geboorte van minderwaardige mensen. En voor de promotie van onstabiele promiscue ‘relaties’, wat ‘sexual health’ in houdt.

Dus wat heeft iemand die zich natuurbeschermer noemt nu te zoeken bij ‘sexual health’?

De voorloper in 1954 van het in media gehypete Population Bomb (1968) van Paul Erhlich. Toen werden elite-zorgen mainstream gemaakt

Vanouds – sinds er Middeleeuwse adel bestond- is er een belangrijk verband tussen elitaire natuurbescherming, en zorgen over populatiegroei van mensen die het jachtwild opeten van de houders van ‘reservaten’.  Dat is al zo sinds Willem de Veroveraar (1066) het New Forest in Engeland voor zichzelf claimde als ‘reservaat’, letterlijk iets dat je apart zet…Maar Anton Kröller deed op de Veluwe afgelopen eeuw weinig anders, toen hij zijn Hoge Veluwe opkocht en de daar aanwezige bewoners liet opkrassen.

En zo dacht de Rockefeller-dynastie er ook over, hun American Eugenics Society ging verder als Population Counci. Ook weer dat eufemisme Reproductive Health. De promotie van promiscue onvruchtbare relaties en het onbetaalbaar maken van kinderen krijgen.

Henri Morgenthau, vriend van Roosevelt, in de traditie van Samuel Untermeyer en Eduard Mannes Baruch

Morgenthauplan 2.0
Je kunt de Green Deal van Timmermans en de Natuurherstelwet – waar het Europarlement morgen opnieuw over stemt- zo bijna zien, als het Henri Morgenthau-plan voor Duitsland, toen de Duitsers door de huidige Amerikaanse bezetter verslagen waren. Henri Morgenthau wilde heel Duitsland de-industrialiseren tot agrarisch ontwikkelingsland zodat ze nooit meer een militaire macht konden worden. Dat plan sneuvelde, omdat de Amerikanen anders geen dam konden opwerpen tegen communistisch Rusland.

Nu moet 30 procent van het EU-oppervlak aan natuur én cultuurgrond onder een beperkend regime voor menselijk gebruik vallen voor 2030. Ook moet er voor 2050 een einde komen aan alle betaalbare en betrouwbare energievoorziening, dat is Net Zero.

Rewilding betekent dat je de Amerikaanse wildernisvisie op natuur importeert in het cultuurland van Europa, een elitedingetje gesteund door koningshuizen en filantropie van miljardairs.Het betekent dat je verlaten landbouwgrond of goedkope landbouwgrond in bezit neemt, om daar vervolgens alle sporen van menselijke cultivering te wissen. Dat noem je dan ‘natuurherstel’ vanuit de gedachte dat cultivering door mensen het zelfde is als natuurdegradatie.

En zo zou je – volgens het One Earth-model- dan liefst 400 gigaton CO2 opslorpen kunnen, een stuk of 15 jaar emissies van de hele wereld. Wanneer je dus het agrarisch gebruik verjaagt, en de zaak zou extensiveren/verwilderen. Hier zie je dus hoe ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ zich nu voor 2030 verenigen onder 1 noemer; hectares landoppervlak.

 

11 Replies to “Green Deal-rewilding maakt van Europa nieuwe Afrika”

 1. Wel als ze denken dat het zonder de mens met een vrije wil ook kan laat ze dan maar begaan uiteindelijk gaan ze dan elkaar pakken. Het zijn compassie/empathie loze ‘Zwarte gaten’ waar ze zelf in tuimelen en sommige al in gevallen en gevangen zitten. Als een narcist geen ‘nutteloze’ naïeve mensen met emoties zoals bijvoorbeeld gekweekte lab Superhumans kan bespelen dan is de lol er snel vanaf. Buiten nog dat A.I hun ondergang kan worden en alles meesleurt. Gelijk dr Frankenstein door zijn eigen creatie ten ondergaat. Als een macht wellust gedreven iemand nergens klanten kan vinden dan moet die energie ergens anders op los gelaten worden dus op hetgeen wat er overblijft, alias onder elkaar. Zet maar eens twintig narcissen of dominantie figuren in een realityserie voor een maand in een afgesloten omgeving en kijk wat er gebeurt. Het is een pad wat naar zelf destructie voert waar je achterkomt als het te laat is.
  Holistisch denken en diversiteit omarmen is niet hun sterke kant, eerder een blinde vlek door tunnelvisie. Ze kunnen wel breedschalig geniale geniepige plannen bedenken. We geven zelf onze autoriteit uit handen en trappen in de verleidingen en moeten dan ook niet janken als het te laat is. Als dit de uitkomst van biljoenen jaren van evolutie betekent dan is die God van vele of puur evil of niet zo’n slim mannetje als wat ze hem toebedelen. Ik volg jouw omdat ik je een interessant mens vind maar ik kan me er niet meer druk over maken. Ik heb mijn koers gekozen en dat is in harmonie proberen te leven. Als ik daaraan ten onder ga is dat ook goed voor mij omdat ik snap dat er geen dood is en hooguit de lichamelijke ervaring op aarde inruil voor een onstoffelijke voortzetting van het bewustzijn. Waarbij ik dan in vrede met mijn keuze verder kan gaan omdat ik mijn natuur volg en daardoor geen innerlijke strijd heb. Dus als er geen angst is om je leven te ‘verliezen’ dan heeft het geen grip meer op je. Waarbij ik uiteindelijk gewoon puur medelijden met deze geestelijk arme sloebers heb en al de ijverige puppets die zich voor de kar laten spannen. Die misschien zelf het lot van een Nutteloze Eter ondergaan door hetgeen waar ze zich voor inzetten als ze niet meer nodig zijn of enige mate van spijt zouden krijgen en dwars gaan doen als het al te laat is. Waarbij hun nageslacht op dezelfde hoop gesmeten gaat worden.

  Groeten van de ene nutteloze eter aan de andere. De term Geus in dus nu Nutteloze Eter geworden. Na nog wachten op de ‘Brederode van de Nutteloze Eters’ . Of ben jij dat? Welk nut heeft het leven buiten het lief te hebben? Het leven hoeft helemaal geen nut te hebben gezien vanuit mijn standpunt. Namelijk dat het een groot spel is van een ooit ontwaakt bewustzijn dat uit verveling ging scheppen.
  De liefde voor het leven is de liefde om het Spel in stand te houden. En zo houden we onze eigen hamster wielen draaiende. We zijn allemaal slaaf van onze eigen verlangens. Het verlangen naar morgen, macht, materieel bezit status, erkenning, geliefd te worden ook heilig willen zijn of om een Boeddha te worden. Als er geen cops and robbers zouden zijn dan zou jouw website geen Interessante tijden hoeven te heten en jij zonder drijfveer zitten om hierin te gaan spitten. Dus jouw bestaan is hier voor een flink deel mee verbonden eigenlijk wel grappig.
  Groeten.

  1. Als je een pasgeborene in de ogen kijkt, mens of dier, praat je zonder woorden met zijn ziel. Je voelt dan dat je het moet beschermen tegen het kwaad.
   Is dat niet heeeeel erg uitvergroot een beetje wat Rypke steeds laat zien?

   1. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig wat jij. vind en niet wat jij denkt dat Rypke ons heeeel erg uitvergroot een beetje laat zien

    Het schijnt dat het leven geen sprookje is wat altijd goed afloopt. Tevens neem je aan dat iedereen een kind hetzelfde bekijkt als jij en ook ik. De realiteit is dat er al eeuwen kinderen geofferd worden en de Bijbelse God daar niet afkerig van was en er op aanstuurde. Het gruwelijk gezicht van de realiteit is dat er zelfs moeders zijn die bewust kinderen baren om geofferd te worden. Kortom wat jij of ik voelt en beleefd hoeft niet als een algemene leidraad gezien te worden en we beter dan de rest zijn. Het gaat wel tegen onze eigen innerlijk kompas in wat we gelukkig nog met heel veel mensen of een meerderheid delen. Toen ik een jaar of twintig plus geleden bij deze onderwerpen uitkwam ging het mijn ethiek ver te boven en kon met moeite aanvaarden dat mensen heel bewust zo kunnen handelen. Maar met door de zure appel heen te bijten en de realiteit onder ogen te zien kan ik nu verbanden leggen door inzicht gelijk. Rypke op zijn gebied doet. Misschien kan je in mijn antwoord op Michael iets vinden waar je iets mee kan doen.

   2. Ik zat vanaf mn 6 e in de grote bib van mn opa, geheelonthouder en lid van het gebroken geweertje.Op mn 10 e zag ik foto’s van de gestorvenen van de gas kamers.Ik heb geschreven wat ik dacht. Je hebt het niet begrepen .Alles is al eens gezegd en gedaan.Daar hoef ik geen ellenlange stukken over te schrijven en daar is de site van Rypke volgens mij ook niet voor.
    Het is al een voorrecht om er überhaupt commentaar te leveren.
    Het ga je goed. Ik stop er mee.
    Dat is wat ik denk.

    1. Je kwam met een raadsel wat je dacht dat Rypke bedoelde ik pakte dat raadsel niet en vroeg wat jezelf vond. Daarna gaf ik een antwoord op een stelling van jouw. Nu kom je met een emotionele reactie en legt jouw normen op over de lengte van de reacties en dat volgens jouw deze site daar niet voor bedoeld is. Tevens dat we mazzel hebben dat we überhaupt mogen reageren. Terwijl er dit onder de artikelen staat
     Geef een reactie
     Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
     Reactie

     Er staat niets over het maximale aantal woorden en dat we bevoorrecht zijn alsof er een ballotage commissie ons toestaat om een reactie te geven.
     Als Rypke ergens problemen mee heeft dan is hij best in staat om dat zelf te melden.

     Kortom ik snap deze emotioneel geladen reactie niet. Ik kan niet uit mijn reactie aan jouw opmaken dat er ook maar iets kwetsend in zit. Wel de moeite om jouw een breed antwoord te geven waarin ik jouw visie op het kijken in kinderogen deel maar de werkelijkheid laat zien dat niet iedereen er zo tegenaan kijkt. ik weet niet wat er knaagt maar iets klopt hier niet volgens mij. Laten we het op een Babylonische spraak verwarring houden en gewoon gezellig doorgaan.
     Groeten en sorry als er iets is wat ik schreef wat bij jouw een trigger overgehaald heeft het is een beladen onderwerp dat snap ik.

 2. Aanvulling bij diversiteit omarmen bedoel ik niet de anorganische vorm van wat een groep mensen ons wil opdringen. Maar de organische spontaan aanwezig ontstane diversiteit. Dus ook respect voor minderbedeelden in elke vorm of conditie dat dit zich manifesteert.

 3. De omhoog gevallenen richting gekochte aristocratie, kijken graag neer op de burgerij als ‘nutteloze eters’. Niet beseffend dat zij allemaal even arm, maar gelijk geboren zijn in vrijheid en gelijkheid van recht en ook weer even arm zullen sterven. Het enige waarmee zij besmet zijn is de elitaire arrogantie dat zij denken meer te zijn dan een ander met veel minder bezittingen, beschermd door elitaire landheren, koningen, keizers of bankiers. Het enige verschil met paupers is het feodale erfrecht, dat van de burger bij geboorte wordt gestolen. Bij de adel blijft het [estate] vermogen in de familie.
  Al die knakkers hebben meelopers nodig om hun status te beschermen in de vorm van politieagenten, rechters, soldaten en wapenfabrikanten.
  Het draait om admiraliteitsrechtelijke titels binnen de piraterij op land.

  Hoeveel moet men eten, voordat dit nutteloos zou moeten zijn?
  Is het corpulente vreet gedrag van Timmerfrans wél nuttig? Wat heeft hij in zijn totale carrière nou helemaal positief bijgedragen aan de samenleving?
  Of welk nut had het ‘beggars banquet’ op het verjaardagsfeestje van Willem Alexander van Amsberg, omdat die paupers op dezelfde datum ’s anderenjaars waren geboren?

  Het is wel duidelijk dat de term ‘nutteloze eters’ afkomstig is van figuren die het leven niet kunnen begrijpen. De zin van het leven is voor hen niet duidelijk, omdat zij er niet om hebben gevraagd om geboren te worden en dat zijzelf niet beseffen waarom ze er zijn.
  Het komt niet in hen op om te denken dat zij net als paupers, zwervers of have-not’s, misschien het doel hebben om voor iemand anders te leven.

  Misschien is het juist wel deze tekortkoming, die het maakt tot wat ze zijn: ‘nutteloze zuipers’, omdat de samenleving wel zonder elite kan. He? prins pils?
  Als ik een fallus in verhevenheid wil zien, dan kijk ik ’s morgens wel naar mijn mooie rooie ridder in vol ornaat.

  1. Michael ik heb zitten denken over een corpulente mensen belasting de CM heffing. Die nemen meer tot zich dan strikt noodzakelijk is en laten een enorme carbon footprint achter. Die verhogen op een ongewenste wijze de temperatuur van de aarde. Het doemgetal staat geloof op 0.000046 graden rond 2030. Dat is geen kattenpis het is echt erop of eronder dan naar beter de corpulente euthanasie aanbieden om de totale mensheid te redden we moeten allemaal offers brengen toch?
   Echter als je met dit soort zaken gaat komen dan speel je hun in de kaart want dan ga in het narratief mee. Net als B.B.B. wil onderhandelen over de CO2 uitstoot terwijl er genoeg echte wetenschap is die een totaal ander plaatje geeft. Zelfs NASA geeft nu toe dat het voor het grootste deel te maken heeft met de baan van de aarde om de Zon die niet altijd dezelfde afstand is en de kanteling van de aarde welke de seizoenen veroorzaakt die ook niet altijd hetzelfde is. Alsof NASA de enigste is die geloofwaardig geacht Jan worden. Dit sluit aan bij wat de Theosofie verkondigd ook dat er jaren van 360 dagen waren in het verleden en we daar de cirkel met 360 graden door gekregen hebben en het zestigtallig systeem zoals later de klok. De Theosofie noemt exacte getallen van dagen in de jaren in maximaal en minimale tevens het kader waar de kanteling van de aarde in heen een weer schommelt. . Wederom cyclische zaken. Deze omloopbaan afstand verschillen was al enige decennia geleden een theorie die opzij gedrukt werd. Het starten van een Leopard tank kan al teveel zijn voor de kortere termijn als volgens deze modellen een hondekeutel op een hectare ons al naar de vernietiging kan helpen rond 2030
   Rypke kon bij zijn laatste blackbox uitzending niet uitspreken dat je niet in die val moet trappen om te onderhandelen over het narratief met betrekking tot dit onderwerp terwijl daar nu juist de kneep zit. Of is het Nar A dief?
   Als je met een bepaalde overtuigingskracht of autoriteit iemand kan wijsmaken dat deze een nutteloze eter is en hem haar het, de keuze voor euthanasie geeft of doorploeteren dan zal deze gaan kiezen als zijn spirit gebroken is. Terwijl er maar weinigen zijn die autonomie over hun denken hebben en zeggen jouw opties zijn absurd dat ik in jouw ogen geen bestaansrecht heb. Ga jij eerst maar eens langs een psychiater en we praten verder als je genezen verklaard bent. Het is nu al zover dat de staat in Canada de kosten voor de euthanasie betaald voor mensen die aan de rand van de samenleving zitten. Ook je ter aarde stelling verzorgen. Ze doen het netjes in de start periode . In Amerika zijn al wetten aangenomen om lijken in een zuur op te lossen en in het riool te dumpen , ze anticiperen duivels geniaal. Dan zal je toekomstige groente en fruit anders tot bloei komen.

   Over deze zin van jouw denk ik anders
   ‘De zin van het leven is voor hen niet duidelijk, omdat zij er niet om hebben gevraagd om geboren te worden en dat zijzelf niet beseffen waarom ze er zijn’ .’

   Ik denk dat ze net als ik beseffen dat het leven geen nut hoeft te hebben behalve dan via vrije wil keuzes maken wat je wil doen in het grote Spel . Tevens dat men in de vrijmetselarij uiteindelijk te horen krijgt als je ver genoeg bent dat God als mensachtig wezen niet bestaat ondanks dat ze voor de schijn een Bijbel hanteren. Juist daarom promote Aleister Crowley die zich de duivel op aarde claimde ‘doe wat je wil’. Ook weet men dat er geen oordeel is na het aardse leven en dat hooguit nadat je de review van je levensfilm hebt gehad een keuze maakt om weer terug te gaan om bepaalde zaken te veranderen/recht te zetten of met iemand een oude rekening inlost met de kans om weer in dezelfde valkuil te trappen en op de oude voet verder te gaan. Geen probleem levens genoeg om weer goede voornemens te maken gelijk we voor het Nieuwe jaar doen. Vooral omdat ze opgroeien via een oud werkend systeem zonder aandacht en liefde van hun ouders en ze gruwelijke zaken meemaken wat de ziel splits door dat trauma en dus empathie weinig kans krijgt. Dus als ze het niet herinneren net als wij allemaal wat men ‘de sluier ‘ noemt, waarom en wat we willen bereiken in dit leven zorgt de opvoeding voor een bepaalde mindset. Uiteraard komen in die families ook dissidenten voor maar die worden dan buitenspel gezet. Voor de puppets zijn kinderen die in de de derde generatie incest in de familie zitten de beste kandidaten. Lees de literatuur van project Monarch erop na als je meer wil weten Die Duitse arts Joseph Mengelen werd onder druk aan Amerika uitgeleverd. Hij heeft daar zijn werk verder voortgezet. Wat jij kamerleden noemt waarbij er een stuk embryo was blijven hangen omdat ze er niet zo slim uitzien zijn volgens mij dit soort types die door spindoctors bewerkt zijn. Ze krijgen op de manier erkenning omdat ze geen zelfrespect meer hebben en trappen dan makkelijk in de val. Het zijn deze mensen die weglopen gaan stamelen en emotioneel gaan reageren omdat ze niet met kritiek kunnen omgaan en inhoudelijk zwak zijn op het onderwerp wat ze moeten promoten. Hun trauma is niet opgelost maar wordt uitgebuit. Daarom heb ik eigenlijk medelijden met deze types ze hebben geen ruggegraat. meer omdat deze in hun jeugd gebroken was.

   Ze weten volgens mij heel goed dat reïncarnatie reel is. Op die manier incarneren ze in de groep en hebben juist daarom zo’n lange adem om zaken over een paar honderd te plannen. De kennis van reïncarnatie is nu bij een groot publiek aanwezig omdat de kerk de grip op je ziel kwijt is. Die moest ons dom houden. Wat tegenwoordig via mediums doorgegeven wordt werd je niet zo lang geleden voor op de brandstapel gegooid. Als de Bron, niet de Bijbelse God puur liefde is dan zal je geen oordeel krijgen en kan je overal mee wegkomen. Ook als je snapt dat als wij een deel van die bron zijn dat er niets te veroordelen is omdat deze het zelf veroorzaakt. Die new age types vormen een bedreiging want die krijgen door welke potenties en opties ze hebben buiten ‘Bid en werk’. Aangezien de religie het niet meer onder controle heeft komt er een ander controle systeem het digitale systeem en mensen tegen elkaar uitspelen en vooral de vrij wil aan banden leggen.
   Het niet gevraagd hebben om geboren te worden is discutabel omdat de ahum new age’ of beter opleving van Oude kennis en de Oosterse kijk op zaken stelt. Dat je zelf uit vrije wil kiest wat je wil bereiken en waar en bij wie je wil zijn op aarde . Dit gaat dus in overleg met vele zielen en counseling welke laatste je niet hoeft te accepteren vanwege de vrij wil die altijd gerespecteerd moet worden. Tevens dat zelfs het toekomstige slachtoffer en de dader een deal maken om een breder front aan ervaringen op te doen. Kortom het is allemaal een keuze van de vrije wil niemand wordt gedwongen en het schijnt dat sommige zielen staan te peupelen om weer terug te keren en het saai vinden aan gene zijde. Dus dat de verleiding om op aarde te vertoeven verslavend kan zijn. En als je de cirkel wil doorbreken je vooral sensorische gratificaties onder controle moet krijgen. Volgens sommige Goeroes is de sexuele kracht onder controle te krijgen de moeilijkste van allemaal. Dit is de gtote scheppende energie in het geheel waar niks mis mee is want ander zouden we geen drijveer hebben. Het snoepje is de euforische sensatie van een orgasme. Vanuit deze kijk komt het celibatair leven van de Christelijje monnik gelijk die in Tibet, de baas Master over de verleidingen. Ondanks vele traumatische ervaringen schijnen de moordenaar en slachtoffer aan gene zijde elkaar niet te haten of elkaar naar de keel te vliegen en hetzelfde rollen patroon zelfs herhalen om te proberen de cirkel te doorbreken.

   Ik snap dat ik hier zaken aanhaal die niet hard aantoonbaar zijn maar wel veel kunnen verklaren en ben niet zo dom om jouw ergens van te willen overtuigen hooguit verzoeken om het eens de moeite waard te vinden om het te overwegen of research te doen. Kortom in het grote spel is het wat we er zelf van maken als mede scheppers. We hebben grip op onze toekomst door hetgeen we in het heden doen. Ieder zij keuze.

   Het schijnt dat de cirkel van enorme rampen die beschavingen wegvaagde en bijna opnieuw moesten starten niet meer terugkeert, en dat het inderdaad wat jij eerder mailde de laatste stuiptrekkingen zijn van een oud feodaal systeem wat zich de laatste paar honderd jaar in Nederland onder paraplu van Democratie verscholen heeft. Echter dat neem ik dan even via wishful thinking en meerdere meningen die bij elkaar aansluiten op dit gebied op goed vertrouwen aan. Zonder vertrouwen is het niet gezellig meer. Het vertrouwen in een goede overheid is nu wel massaal op wereldschaal aan het uitdoven. Dus hoe meer ellende in een korte tijd hoe meer mensen tot elkaar gaan komen. Ze zijn te gretig en arrogant geworden volgens mij en zetten nu alles op alles om hun In te krijgen. Saai is het in ieder geval niet.
   Aje to.

   Ps over admiraliteitsrecht heb ik ooit een mooie docu van gezien die me veel duidelijk maakte. Wetskennis is meer jouw faculteit begrijp ik uit jouw reacties. Samen overspannen we een bredere kijk op zaken waarbij we hopelijk niet overspannen worden.

 4. mooi overzicht kaartje over one earth climate model. sluit heel goed aan bij het algeme plan van agenda 21. tevens mooie onderbouwing om via rewilding de verstedelijking te stimuleren. lijkt heel sterk wat er in amerika gaande is. geleerd via: BEHIND THE GREEN MASK ,by Rosa Koire.

  het stimuleren van mega regios die in competetie met eklaar staan en zo de productiviteit hoog te houden en het menselijk potentieel te gebruiken om nog hogere hoogtes te bereiken. het is al aardig op weg in china. de migratie helpt ook een handje mee voor de verdere verstedelijking.

  zou je verder kunnen uitzoomen om de stip op de horizon die VN en de globale olichargen hebben gezet wat verder uit te verduidelijkhen. ik ben al een tijd opzoek naar het globale landelijke herindelingsplan van de VN. Heb jij die?

  1. Dat moet ergens in HABITAT III rapportages verborgen liggen? Er is zoveel, dus je zal wel diep moeten graven. Inderdaad, Rewilding/’vergroening’ is de evenknie van Tristate City, het heeft ook de zelfde sponsoren en ambassadeurs, zoals miljardairsfamilie Brenninkmeijer

   1. Dank voor je reactie,
    maar ik denk voor nu dat het natura 2000 knooppunten kaart beter laat zien hoe europa wordt heringedeeld.
    zo als Timmer zich eens heeft versproken.

    Was opzoek naar dat herindelingsplan. in Habitat III kan ik niks vinden. twee jaar geleden was er ook een kaart van nederland in de Trouw waarin nieuwe steden waren opgenomen en de natuur heel veel ruimte had gekregen. verticale bungalow park nederland. zou er ook zo een kaart van europa zijn?

    Ach wat boeit het ook. Rusland wordt om zelfbehoud gedwongen om in het hart van europa/navo toe te slaan. maar nog niet nu hoor… dan is deze gekte ook over…. diegene die dat overleven zitten met de gebakken peren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *