Natuurclubs: “Doneer 700 miljard dollar extra”, per jaar…

Geldwolven in aantocht

De internationale groene lobby rond de UNEP van de Verenigde Naties en hun ngo’s, verzon een ‘Biodiversity Finance Gap’, een investeringsgat van 700 miljard dollar dat jaarlijks per 2030 gedicht zou moeten worden, voor de cashflow van natuur(clubs) en zogenaamd ‘habitatbankieren’.

Ik kom er op dankzij Rikkert Reijnen, de ‘senior adviseur natuurbehoud’ van het International Fund for Animal Welfare. (IFAW)

Die club van dierenredders lanceerde met bioloog Steven de Bie (oa De Gemeynt) de Koninklijke Jagersvereniging (…) juli 2022 het plan voor een nationale ‘wolvendialoog’. Alsof er met wolven te praten valt. Die clubs willen gewoon baantjes en geld, en de KNJV bestaat uit bangeriken van de VVD/CDA die het niet begrijpen willen.

Komt alweer uit de hoek van internationaal Big NGO/UNEp

‘Closing the Nature Finance Gap’
Het regent vanuit de internationale instituties plots rapporten over ‘biodiversity finance’. De OECD kwam in 2020 al met haar ‘Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance‘, waarin ze beweerden dat overheden 500 miljard spendeerden aan ‘schadelijke subsidies’, zoals voor de landbouw. Terwijl (Westerse) overheden en instituties ongeveer 80 miljard dollar per jaar zouden steken in ‘biodiversiteit’ (waaronder ze alles vaag groens vinden vallen)

De G7-landen lieten een ‘Taskforce on Nature -Related Financial Disclosures’ oprichten in 2020 met financiële steun van het Ministerie van LNV in Nederland, en medewerking van de UNDP.  Dus dat financiele instutities en banken met de billen bloot moeten voor ‘bi o di ver si teit’.  Die UNDP werkt sinds 2012 met steun van de Duitse regering en het International Climate Initiative (IKI in Berlijn) aan de formering van nationale ‘biodiversiteitsfinancieringsplannen’ (BIOFIN), ja leg dat maar eens uit bij Scrabble

Onno van den Heuvel (UNDP) werkt voor BIOFIN. Zij komen ook met dat zelfde getal op de proppen:

A fundamental reason for the lack of progress in conserving the ecosystems around the world is a large gap in available finance, estimated to be between 598 and 824 billion US-Dollar per year.

Bron van ngo-claims, Finance for Nature van ‘The Nature Conservancy’

‘Finance for Nature Conservancy’
De bron van die overal dus herhaalde claim is het rapport Finance for Nature van de Amerikaanse Natuurmonumenten uit 2020, the Nature Conservancy. Dat is de bron, waaruit de IFAW put. Die schatrijke club Natura Conservancy met invloed van ondermeer Goldman Sachs, (hun vorige CEO Mark Terzek kwam van die bank) lanceerde het idee dat er een ‘Biodiversity Finance Gap’ bestaat.

Ook zou er een ‘markt’ voor biodiversity-offsetting moeten komen van liefst 160 miljard dollar per jaar in 2030, waar deze nu nog nauwelijks bestaat. Dat onderzoek lanceren ze de ngo-industrie in. En zo komt het dus ook terecht bij Rikkert Reijnen van de IFAW, die op propagandaplatform Illuminem de alarmklok slaat met zijn eigen bankrekening – ‘bridging the biodiversity finance gap- als ‘de oplossing:’

Our planet’s health is deteriorating, and diminishing biodiversity is a common thread. With a yearly conservation finance gap of over $700 billion, government and nonprofit efforts aren’t enough.

The private sector must step up, Rikkert Reijnen argues. By leveraging their capital and resources in collaboration with NGOs and governments, businesses can create innovative, sustainable solutions for biodiversity conservation.

Rikkert’s article discusses the need for a paradigm shift, with the private sector playing a pivotal role.

De ngo-industrie grijpt nu dus ‘biodiversiteit’ aan om extra miljarden naar zich toe te trekken, nu van het bedrijfsleven dat wordt verplicht om ‘groen’ te doen. (ESG, Environmental Social Goals) En die ngo’s, waaronder IFAW hebben allemaal de rol van raadgevende status bij de ECOSOC van de Verenigde Naties. Samen hebben ze op VN-conferenties meer geld en macht dan nationale parlementen.

Voor ‘klimaat’ zou een ‘climate finance gap’ bestaan van zelfs duizenden miljarden dollars per jaar

Messen geslepen om te betalen voor biodiversiteit
De Nederlandse Bank liet met het Planbureau voor de Leefomgeving in 2020 al weten dat we een ‘schuld’ aan de natuur hebben, een ‘biodiversityfootprint’ van 1,7 maal het Nederlands landoppervlak. (Zie De Andere Krant deze week en BLCKBX vrijdag) Het Nationaal Groenfonds (particulier fonds gevestigd bij de Rabobank in Hoevelaken, nu Amersfoort) liet de mogelijkheid voor meer private natuurclubfinanciering in 2014 al onderzoeken. En het Ministerie van LNV wil de ‘Transitie naar verankering van Natuurlijk Kapitaal’ in 2018 al vastleggen.

Het Ministerie van LNV en RVO  (Caroline van Leenders, Community of Practice Biodiversity) lieten samen met de ASN Bank in 2016 al de proefballon los van biodiversiteitsbelasting, biodiversiteit inpassen in je bedrijfsvoering. Dat je de vliegen in je kantoor niet meer doodslaat of zo? Nee, ze moeten meedoen met habitatbanking voor ‘No Net Loss’ in 2030. Roel Nozeman van de ASN Bank ging vervolgens gekken dingen roepen over ‘bi o di ver si teit’…

Het Ministerie van Economische Zaken benoemde in 2015 zelfs een ‘directeur natuur en biodiversiteit‘, de econoom Roel Feringa

Er is een Global Impact Investing Network (GIIN) opgericht waarin een mengsel van bankenmaffia en hedgefunds als Blackrock, Rothschild & Co Merchant Banking, ‘filantropische’ clubs als Rockefeller Brothers Fund/Rockefeller Foundation, Soros Economic Development Fund, Shell Foundation en overheden participeert, waaronder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. En de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO)Triodos Foundation (investment management) van de Triodos Bank, Van Lanschot Kempen, Robeco, ABN Amro, KPMG, Aegon en zelfs de ‘stichting Leger des Heils’.

Kortom, de messen worden geslepen door de internationale bankenmaffia om bedrijven te laten betalen voor ‘biodiversiteit.’

IFAW, jaarverslag 2022 DONEER, dicht onze biodiversity finance gap

Amerikaanse miljonairsclub in Den Haag, IFAW
De Nederlandse tak stichting IFAW, de Europese afdeling van de Amerikaanse miljonairsclub zit gevestigd aan de Javastraat 56 (kantoorwaarde 1,3 miljoen euro) in Den Haag. Deze haalt jaarlijks vijf miljoen euro op met plaatjes van zielige dieren die ‘gered’ worden. Dat geld werven ze via direct mail, per emails die ze ‘educatieve mailactiviteiten’ noemen.

Het plaatje van een zielig dier in iemand’s goedgelovige smoel duwen en dan er bij zeggen ‘doneer’, is dus ‘educatief’…

En ze kregen een subsidie van de Postcode Loterij van 1,5 miljoen euro voor drie jaar. Kortom, een typisch ‘goed doel’, wanneer een goed gevoel krijgt van het vullen van de diepe zakken van professionele marketeers. Uiteraard met ondersteuning van miljardairs (Fondacion Prins Albert II de Monaco, de Walt Disney Company) en de Rockefeller-dynastie, die haaien en roggen wil gebruiken om vissers van de zee te treiteren:

In boekjaar 2022 heeft IFAW zijn inspanningen voortgezet om de algehele sterfte onder haaien en roggen te verminderen door inspanningen van de Europese Unie (EU) en wereldwijd te steunen om de tenuitvoerlegging van duurzame handelsbeperkingen te verbeteren, waardoor een duurzame en legale bevoorrading van in de lijst opgenomen haaiensoorten wordt gegarandeerd.

Dit werk werd mogelijk gemaakt door financiering van de Flotilla Foundation (stichting aan Hofplein in Rotterdam, evenknie Elba Foundation RZ) in boekjaar 2021 en voortgezette financiering van Oceans 5 (een gesponsord project van Rockefeller Philanthropy Advisors).

IFAW ontving van Oceans 5 een subsidie van US$ 357.000 voor het uitvoeren van activiteiten in de periode van 1 december 2020 tot 30 juni 2022. Oceans 5 zal het project van 1 juli 2022 tot en met 31 januari 2023 blijven steunen met een aanvullende subsidie van US$ 298.000.

Welvaartsherverdeling, ‘biodiversiteit’ gebruiken om schatrijke ngo’s nog meer geld te geven

NGO-politie spelen in Afrika op publieke kosten
Zij draaien ogenschijnlijk- net als Greenpeace- zonder subsidie, maar krijgen wel weer donaties van ‘organisaties zonder winstoogmerk’ die dat wel krijgen. Zoals van het met 10-20 miljoen euro per jaar door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde IUCN-NL in Amsterdam, voor het ‘Operation Jagouar’ project. Verder lezen we, dat het IFAW met de IUCN samen voor politie-agent speelt in Afrikaanse landen, medegefinancierd door de koloniale regering van de Verenigde Staten:

Met financiële steun van het Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bouwen IFAW en IUCN National Committee of the Netherlands aan de capaciteit van wetshandhavers en gemeenschappen om de illegale handel in beschermde wilde dieren tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC) een halt toe te roepen.

IUCN-NL IS het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hun gehele inkomen doneert. We citeren:

Inkomsten ontvangen van andere non-profitorganisaties stegen van € 263.803 in verslagjaar 2021 tot € 451.500 in boekjaar 2022 (zie toelichting bij de jaarrekening, 11.6.1c). De financiële steun van IUCN, National Comittee of the Netherlands (IUCN NL) voor het Operation Jaguar project, eindigt in boekjaar 2023 (totale financiering FY 2019-2022: € 359.870).

IUCN NL steunt IFAW via de Nationale Postcode Loterij door de financiering van het project “Operation Jaguar”, waarbij de capaciteit voor wetshandhaving op het gebied van de handel in wilde dieren wordt vergroot en de rechterlijke macht wordt gesensibiliseerd in Bolivia, Peru, Suriname en Guyana.

Natuurlijk is het LNV-Ministerie weer sponsor van een globalistisch bankierscollectief in Londen (TNFD) dat bedrijven wil bestelen voor ‘biodiversiteit’…

‘daling in de maandelijkse giften’
Die domme nikkers, ze kunnen zichzelf nog steeds niet redden of besturen sinds wij blanke kolonialen er weggingen, en ze maken al ONZE jachtwild dood in de door kolonialen ingestelde ‘reservaten’. Wanneer we de kern van ‘internationale natuurbescherming’ net als ‘ontwikkelingssamenwerking’ even tot haar koloniaal-racistische kern condenseren. Dus financieren de Ministeries van Buitenlandse zaken van de VS en Nederland ngo’s die daar politietaken op zich nemen.

Denk je eens in, dat de Chinese regering in Nederland een actiegroep zou financieren, die hier voor politie komt spelen. Internationaal haalt IFAW zo’n 130 miljoen dollar op. Niettemin lopen de inkomsten terug, dus zijn ze nu ook naarstig op zoek naar subsidies (blz 82 directieverslag):

De Stichting is voor de financiering van de op de doelstelling gerichte activiteiten afhankelijk van de giften van donateurs. Als gevolg van een daling in de maandelijkse periodieke giften die van donateurs worden ontvangen, en met het oog op de risico’s die de traditionele strategieën voor fondsenwerving met zich meebrengen, is de strategische keuze gemaakt om inkomsten te diversifiëren teneinde dit risico te verkleinen.

De Stichting streeft naar het generen van aanvullende inkomsten ter financiering van programma-activiteiten door het aantrekken van subsidies van overheden, organisaties zonder winststreven en loterijorganisaties.

Kijk, daar heb je al een stukje ‘Biodiversity Financing Gap’, ze krijgen minder donateursgeld.

Maar je ziet dus: Zo’n IFAW is maar 1 van de vele radertjes in een miljardengefinancierde campagne-industrie rond de Verenigde Naties, waar zij als ngo consulterende status kregen via hun ECOSOC. Zodat die ngo’s samen meer invloed hebben op internationaal beleid dan nationale regeringen.

5 Replies to “Natuurclubs: “Doneer 700 miljard dollar extra”, per jaar…”

 1. Wat moeten we ons voorstellen bij het “sensibiliseren van de rechtelijke macht in Bolivia, Peru, Suriname en Guyana”?
  Het invoeren van de Demmink-doctrine in landen waar armoede kinderen extra kwetsbaar maakt?

  1. Synoniem voor sensibiliseren is verontvankelijken. In deze context wordt de rechterlijke macht dan ontvankelijk gemaakt voor corruptie of anders wordt deze onder druk gezet om de doelloze middelen te heiligen.
   Vergelijkbaar met ‘onze’ politici, die een motie van wantrouwen hebben tegen Rutte. Maar nu hij heeft gezegd niet meer terug te komen, trekken ze deze motie weer in, stoppen zijn hol vol veren en mag hij zijn ‘demissionaire klus’ afmaken.
   Bijna niemand had nog vertrouwen in politiek met hun ngo aanhang en lobby. Maar met wat vandaag is gebeurd is dat beeld nu wel bevestigd.
   Het is een groot theater waar wij als mensen zo snel mogelijk uit moeten stappen, door elkaar te betalen met werkelijke waarden en wederzijds vertrouwen.
   Al die miljarden en triljoenen hebben nu al geen enkele waarde meer, zodat die hele corrupte bende vanzelf dood bloed.

  1. Niet zo gek bedacht als je weet dat Oprah Winfrey, een goede vriendin van veroordeelde viespeuken Jeffrey Epstein en Harvey Weinstein, in de jaren negentig de term predator/roofdier heeft geïntroduceerd voor mensen die hun lusten botvieren op de zwakkeren.
   Geld geven aan rechters om de uitkomst van de uitspraken te beïnvloeden is corruptie, hoe je het ook wil noemen.
   Ik denk dat die lui van ‘I Fuck All Way’s’ de jaguar als avatar hebben gekozen en dat dit de werkelijke roofdieren zijn die het goedaardige instituut (het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken) steunt, mochten zij in moeilijkheden geraken.

   Ruim vijftien jaar geleden zijn mijn man en ik op vakantie geweest in de Dominicaanse Republiek. Voorafgaand en tijdens de reis werden wij door meerdere folders op gewezen dat er daar veel kindermisbruik plaatsvindt en opgeroepen melding te doen, mochten wij dit waarnemen.
   Mijn man had waargenomen dat een meisje van een jaar of veertien met een emmer vol ijs en bier een kamer binnen ging die vol mannen zat. Omdat het hier ging om een pension dat werd gerund door twee NL mannen en dit pension door de reisorganisatie werd aanbevolen als kindvriendelijk, heb ik hiervan melding gedaan.
   Daarmee was alles gezegd naar mijn mening maar het goedaardige instituut de AIVD stond erop om bij ons langs te komen.
   Omdat ik kwaadaardig van nature ben, heb ik hiermee ingestemd.
   Tijdens het bezoek bleek dat de goedaardige AIVD’ers niet zozeer geïnteresseerd waren in vermeend kindermisbruik maar dat men mijn man wou polsen over mogelijke getuigenissen in het Joegoslavië tribunaal.
   Vele, zo niet de meeste, getuigenissen in dit goedaardige tribunaal waren van het niveau van Zijlstra van het goedaardige instituut de VVD die, zoals je misschien nog kunt herinneren, had gelogen toen hij zei dat hij op de datsja van Putin had gehoord dat Putin zei dat hij een groot Rusland na streefde.
   Maar misschien zie ik het in mijn kwaadaardigheid allemaal wat te cynisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *