Motion 101 (IUCN): halve aardoppervlak zonder voedselproductie…

Gletsjers van Gross Venediger, Obertauern

Al sinds de jaren ’60 vlucht economisch berooide plattelandsbevolking naar de steden in Europa voor werk. 

Het ooit door hen bewoonde en bewerkte platteland wordt dan vaak ‘nationaal park’ zoals ik zag in Oostenrijk (Obertauern) en Zuid Spanje (de Sierra Nevada, Alpujarras). Hun verlaten huizen en boerderijtjes worden ‘tweede huis’ voor stedelijke import, die de ‘rust’ zoekt, zoals je ook in Zweden ziet in Noord Värmland.

Maar je kunt nog een trapje verder gaan: Maak van die verlaten regio’s een Wildernis, waar je ‘ecologische integriteit’ herstelt, oftewel alle menselijke gebruik en sporen uitwist. Want ‘wildernis’ kun je vooral negatief definiëren als ‘menselijke afwezigheid’. Sinds 2009 is ‘wildernis’ – een Anglo-Amerikaans natuurconcept dat ‘procesnatuur’ heet in Nederland- ook officieel beleid van de Europese commissie.

Hier begon het in Europa

2009
Het lanceren van ‘wildernis’ als Europese beleidsvorm begon met deze Wildernis-resolutie van 2 februari 2009 van Hongaars Europarlementariër Guyala Hegyi voor de Socialisten, die 3 februari werd aangenomen. Die resolutie:

1. Calls on the Commission to define wilderness; the definition should address aspects such as ecosystem services, conservation value, climate change and sustainable use;

2. Calls on the Commission to mandate the EEA and other relevant European bodies to map Europe’s last wilderness areas, in order to ascertain the current distribution, level of biodiversity and cover of still-untouched areas as well as areas where human activities are minimal (divided into major habitats types: forest, freshwater and marine wilderness areas);

3. Calls on the Commission to undertake a study on the value and benefits of wilderness protection; the study should particularly address the issues of ecosystem services, the level of biodiversity of wilderness areas, climate change adaptation and sustainable nature tourism;

Laurentien van O. was bij de oprichting op 18 november 2010 in Brussel van dit WWF/IUCN-wildernisprogramma

En de Amerikaanse term ‘rewilding’ duikt daar ook voor het eerst in een Europees beleidsdocument op. Dat betekent dat je ‘wildernis’- het elimineren van cultuur- als ‘natuurherstel’ verkoopt, de welbekende procesnatuur van Frans Vera en consorten die Europees gaat (‘natuurontwikkeling’, nature development vertaalt zich slecht):

Calls on the Commission to develop an EU wilderness strategy, coherent with the Birds and Habitats Directives, using an ecosystem approach, identifying threatened species and biotopes, and setting priorities;

5. Calls on the Commission and the Member States to develop wilderness areas; stresses the need for the provision of special funding for reducing fragmentation, careful management of re-wilding areas, development of compensation mechanisms and programmes, raising awareness, building understanding and introducing wilderness-related concepts such as the role of free natural processes and structural elements resulting from such processes into the monitoring and measurement of favourable conservation status; considers that this work should be carried out in cooperation with the local population and other stakeholders;

Promotion

6. Calls on the Commission and Member States to co-operate with local non-governmental organisations (dus subsidie geven RZ), stakeholders and the local population to promote the value of wilderness;

Djendema, Centrale Balkan

Vanuit de Europese Commissie: Rewilding Europe
Vervolgens werd in Praag een Wild Europe conferentie gehouden onder voorzitterschap van Ladislav Miko van de DG Environment van de Europese Commissie, tijdens het Tsjechische EU-voorzitterschap. Daarbij werd Wild Europe opgericht als ngo. Die zit nu als stichting gehuisvest bij IUCN Nederland aan de Plantage Middenlaan.

In 2010, onder Belgisch voorzitterschap met Laurentien van Oranje ( geboren als Petra van Brinkhorst) als dagvoorzitter werd vervolgens Rewilding Europe gelanceerd als op te richten ngo vanuit het Wereld Natuur Fonds, dit werd het ‘Wild Europe Field Initiative’. Dat gebeurde op de Conference on Wilderness Restoration op 18 november 2010 in Brussel.

En vervolgens werd Rewilding Europe in 2011 in Nijmegen als stichting ingeschreven. Wouter Helmer werd er bij getrokken vanuit procesnatuurclub Stichting Ark. Helmer staat dus op de voorgrond, maar hij is ook maar een speler in het grotere spel, dat topdown over Europa wordt uitgerold.

Betalingen door Europese Commissie aan Rewilding Europe in 2021

Zo verklaar je dus ook de jaarlijkse financiering door de Europese Commissie met een kleine negen ton euro. Rewilding Europe is beleid ván de Europese Commissie haar hoofd Natura 2000 Stefan Leiner. Die beloofde in 2010 dat er een Europees Wildernis Register zou komen, en dat er 200 duizend hectare aan ‘wildernis’ zou worden aangewezen in Europa.

Daarvoor maakten Loek Kuiters (inmiddels gepensioneerd) en Michiel van Eupen van Alterra/Wageningen UR met Zoltan Kun van WWF/Panparcs/Wild Europe een inventarisatie in 2013.

Ze hebben bij de Europese Commissie tegenwoordig ook een ‘Wildernis’-ambtenaar in dienst Ctibor Kocman. Daarnaast kwam er een ambtenaar, Andras Demeter bij de Europese Commissie haar DG Environment die beleid dirigeert van grote roofdieren. En  Angelo Salsi dirigeerde de LIFE + subsidies naar Rewilding Europe.

Van WILD FOundation op 11de wilderniscongres

World Wilderness Congress (WILD), 11 edities sinds 1977
In 2013 op het tiende World Wilderness Congres (WILD10) in Salamanca werd vervolgens de European Wilderness Society opgericht met Max Rossberg als directeur. Zij begonnen hun werk in Beieren en Oostenrijk.

Dat is de evenknie van de Wilderniss Society UK die al sinds 1974 bestaat, die werd door Ian Player en Edmund de Rothschild opgericht. Die EWS nam in 2014 het failliete Pan Parcs van Wereld Natuur Fonds over (Gevestigd in kasteel Molecaten in Hattem), dat eerder al de ambitie had om 1 miljoen hectare Europese Wildernisparken te verbinden.

Die betaalden ondergetekende in 2006 nog voor een snoepreis naar de Centrale Balkan. Natuurlijk werkt dat hele ‘ecotoerisme’ niet als verdienmodel voor de lokale bevolking. Alsof een paar  Groen Linkse freaks die hun eigen bammetjes met biologische pindakaas meenemen de lokale economie uit een bergdal trekken, door hun wandelschoenen aan te trekken.

Dit willen ze…’blue and green ribbons that wrap the earth’, groen-blauwe dooradering is al een algemene term in Nederlandse beleidsstukken…

Rewilding Europe is dus eigenlijk de vervanging van het failliete Pan Parcs, waar de Hongaar Zoltan Kun van Wild Europe de directeur was. En zo zie je dat Europees natuurbeleid aansluiting vindt bij het Amerikaanse ‘wildernis’-beleid. Daar werden sinds de Wilderness Act uit 1964 tientallen miljoenen hectares publiek land tot wildernis verklaard, ‘onaangeraakt door mensen’, waar je alleen als ‘leave no trace’-recreant een bezoek mag brengen.

Zie ook dit artikel in New Scientist uit 2012  over ‘megaconservation, saving wildernesses on a giant scale‘.  De overzichtskaarten zijn veelzeggend over de territoriale ambities van ‘wildernis’:

Bron: New Scientist 2012: Landkaartje van verlaten landbouwgronden die ‘corridor’ moeten worden voor wildlife

De eufemistisch als ‘corridor’ ingerichte gebieden zijn dus plattelandsgebieden, die verder vrij gemaakt moeten worden van menselijke benutting. Hoe meer mensen van het platteland wegtrekken, en hoe meer boeren er failliet gaan of hun vee verliezen, hoe beter. Voor wildernis-adepten. In dat opzicht is het aardig de Lifestockprotect-conferentie 2022 in Beieren te noemen. Tegelijk met ‘wildernis’ valt de opmars van grote carnivoren, die voor wildernisadepten ‘keystone species’ zijn.

Die vreten zich een eind in de rondte in het vee van boeren in wildernisgebieden. Dat is dus niet zonder effect, in combinatie met alle bureaucratie die veehouderij ontmoedigt:

Siegfried Steinberger from the Bavarian State Office for the Environment gave a good overview of cattle farming in Bavaria and its development regarding the importance of grazing. There has been a general decrease of 40% in cattle farms in the past few years, and in the same time period the number of individual farms decreased by 10%.

Tegelijk met ‘rewilding’ is er een IUCN Large Carnivore Initiative Europe (LCIE). Daarin vinden we voor het juridisch aspect ook Arie Trouwborst van Tilburg Universiteit. Maar ook de mij welbekende mensen van het Wolfskontaktburo in Lausitz, het militair oefenterrein onder Dresden waar de eerste Duitse wolvenpups werden geboren.

Nature Needs Half, naar het boek van EO Wilson ‘Half Earth’

Motion 101
Het World Wilderness Congress (WILD) vindt al sinds 1977 plaats (eerste editie in Johannesburg, Zuid Afrika), en valt onder de in 1974 opgerichte Wild Foundation (Wilderness Leadership Foundation, Boulder Colorado), gesticht door de Brit Ian Player en Edmund de Rothschild. Op het elfde World Wilderness Congress (WILD11) in Jaipur, India werd vervolgens de “Rewilding Earth’-Manifest uitgesproken.

Bedenk dat zijn nazaat David de Rothschild zichzelf ook als ‘Eco-Warrior’ profileert, die de ‘plastic soup’ hielp agenderen samen met de eigenaar van Thomson Reuters. ‘Vergroening’, oftewel landjepik en welvaartsroof van de massa is een elitedingetje.

Daar komt het dus vandaan….

Zoals het vanuit de WILD Foundation gelanceerde campagne-clubje ‘Nature Needs Half’ al stelt, ze willen dat de helft van het aardoppervlak ‘wildernis’ wordt, die valt onder agrarisch gebruik-beperkende regels. Dat idee werd gelanceerd op de WILD9-congres in 2009 in Mexico.

Wie dat een extreem standpunt vindt, die mag weten dat dit van de belangrijkste natuurclub in de wereld IUCN ook haar partijlijn is. De zogenaamde Resolutie 101 van de IUCN van het World conservation congress in Marseille in 2021 werd op het World Conservation Congress van de IUCN ‘ in oktober 2022 met overweldigende meerderheid’ aangenomen.

‘Ecologische integriteit herstellen’…’helping nature heal’

Dus dat 30 procent van land en zee voor menselijke voedselproductie op slot gaan in 2030, en vijftig procent in 2050. Dat meldt ‘One Earth’-directeur en oprichter Karl Burkart. De motie 101 zegt het in de bekende omvloerste conferentietaal van ambtenaren, waardoor het vergaande karakter minder opvalt.

Maar die motie zegt wat Karl Burkart en mede-activisten van Avaaz tot de WILD Foundation en Re:Wild met IUCN-president Razan Al Mubarak ook zeggen: Wij willen de helft van de wereld van voedselproductie ontdoen, verwilderen. Dat noem je dan ‘natuurherstel’ of ‘herstel van ecologische integriteit’… In 2020 verscheen ook een promotiefilm voor Rewilding Europe, ‘Europe’s New Wild’. Die werd meteen mondiaal in een tiental landen uitgerold als tv-serie.

New Forest bij Lyndhurst

Dat komt door de steun ‘van boven’ voor ‘rewilding’/plattelandsontvolking, door de mondiale elite als aangetrouwd Oranje Laurentien- het klootjesvolk verdrijven van het platteland, de bevolking samenklonteren in een 15 minutenstad. Een andere Oranje, Maxima steunde weer het Tristate City concept. Alsof Rewilding en verstedelijking twee kanten van 1 medaille zijn.

Net als bij William the Conqueror eerder die het New Forest tot zijn eigen jachtreservaat maakte, lijkt ‘rewilding’ gelijk aan een hek zetten rond een stuk wild land waar andere mensen niets mogen benutten.

En dan is er weer een Global Alliance sinds 2016 van de zelfde mensen met een iets andere website

Inmiddels is er dus een IUCN Wilderness Specialist Group, voorgezeten door de directeur van de WILD Foundation, Vance Martin. Ook is er sinds 2016 een ‘Wilderness Foundation Global’, die staat geregistreerd in Zuid Afrika.

Daar begon eerder Ian Player ook in 1974, als oprichter van de WILD Foundation, voorzitter van het eerste World Wilderness Congress in 1977 in Johannesburg. Maar zo’n Vance Martin is dus weer het personeel van de vermogende elite daarboven. Zoals Ian Player ook een schaakstuk was van Edmund de Rothschild, en eerder Julian Huxley (Unesco, IUCN, WWF) voor de Rockefeller/Hoffmann/Van O.-familie.

Het doel van de wildernis-specialist groep (nr 4)

To promote the importance of designation and quality management of spatial targets and the recognized science of protecting Half the earth’s lands and seas (IUCN WCC 2020 Resolution 125)

‘Protecting’ betekent gebruiksbeperking. En wat moet de halve aarde dan worden, volgens de IUCN-definitie van wildernis in 2022 (categorie 1b protected areas)

usually large unmodified or slightly modified areas, retaining their natural character and influence, without permanent or significant human habitation, which are protected and managed so as to preserve their natural condition

…het Nieuwe Mens-project van toen met Eugenetica

Nu ben ik zelf ook geen ‘mensen-mens’, ik vind ze als Schopenhaueriaan vaak maar leugenachtige en opportunistische wezens, ook alleen maar bezig met zichzelf. De energie die het kost om er al te zeer mee om te gaan, weegt niet op tegen de opbrengst: The Goddamn Social Life, It’s just Pain Dressed as Fun.

Dus ben ik het liefste alleen in het bos of een ander natuurlijk gebied. En daarom begrijp ik die groene mensen ook zo goed. Net als wanneer je meent dat je tot het ‘uitverkoren volk’ behoort met de enige ware god, terwijl de rest van de wereldbevolking nietswaardig ‘gojim’ is, waarover je volgens je profeten zal heersen…

Wie van ‘wildernis’ houdt, die wil niet dat er andere mensen zijn, en al helemaal niet al die lowlifes, door WWF-oprichter Prins Philip wel ‘useless eaters’ genoemd. Die wil de wereld voor zichzelf, zonder al die neukende, zwetende, poepende en krioelende ‘andere mensen’, dat nutteloze mensenvlees… Die vetgemeste in elektrische rolstoelen voortbewegende grondstofopmakers, die maar CO2 uitstoten…

Het bootje van Bea van O.

Zo kom je tot de kern van wat ‘global conservation’ is, niet het ‘behoud van natuur’ maar de afkeer van andere mensen die je maar in de weg zitten. Het Bootje van Bea van O. ‘De Groene Draeck’ keeg zo alvast een wel zeer toepasselijke naam

9 Replies to “Motion 101 (IUCN): halve aardoppervlak zonder voedselproductie…”

 1. Ik kan niet naar dicht bevolkte wereld, daar zijn ze zo streng…Ik wil niet naar een 15 minuten stad, want daar is het me te heet…. Waar moet ik in hemelsnaam dan heen?

 2. Uiteindelijk komt het erop neer dat de ‘hand-op-houders’ als vee worden gehouden in 15 minuten steden. Slaven als speelbal, bestuurd door hun eigen hebzucht en programmeerbaar nep-geld.

  Een klein aantal mensen zal overleven in vrede en harmonie met de lokale natuur. En omdat zij (als stropers) vogelvrij zijn, mogen de ‘elite’ figuren op hen jagen, vanuit hun prive helicopters met infra rood camera’s en precisie wapens.

  Maar omdat wij mensen zijn, mogen wij onszelf verdedigen met alle middelen. Tenslotte zijn er maar een paar ‘Sherrif’s of Nothingham’ tegenover een paar miljoen ‘Robin Hood’s’.
  Oh ja, en hoedt u voor de Rambo’s. Wordt het ‘Blood thirst’ of ‘First Blood’? -;)

  Happy hunting in wildlife conspiracy!

 3. Ik ben een groot voorstander van de EU wilderness strategy,
  want een EU zonder menselijke aanwezigheid lijkt mij een zegen voor alles en iedereen.

  1. Je bedoeld een EU zonder persona slaven? Want mensen maken deel uit van die ‘wildernis’.
   Of zie je jezelf niet als mens?
   Wat is jouw definitie van ‘alles’ en wat is de zegen voor iedereen, als die er niet meer zijn?

   1. Ik bedoel de Europese Unie als organisatie.
    Je weet wel, die duur betaalde poppetjes die tussen Brussel en Straatsburg reizen en die als tegenprestatie de wetten en regels opstellen met als doel ons te knechten.
    Ik bespeur toch enige indoctrinatie als ik zie hoe gemakkelijk een bureaucratische verdienmodel wordt verward met een heel continent.

    Zolang wij ons, als mensen, blijven identificeren met bestuursmethodes, ideologieën, politici of andere influencers, vrees ik dat er niet veel zal veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *