Schatrijk Vogelbescherming heeft uw steun niet meer nodig..

Dat tikt lekker aan als nonprofitbedrijf

Met een vermogen van 27,8 miljoen euro aan liquide middelen op de rekening (in 2017 was dat nog 11 miljoen), is Vogelbescherming Nederland haar spaarpotje even groot als van Wereld Natuur Fonds. (NL) Alleen Natuurmonumenten met haar 160 miljoen euro belegd vermogen en 44,8 miljoen euro spaargeld lijkt rijker te zijn, en natuurlijk Ark Rewilding Nederland met haar 29 miljoen euro uit subsidies opgebouwde spaarpotje.

Niettemin roept de van de Hartstichting afkomstige interim-directeur Floris Italianer hoe slecht het gaat met de Europese natuur, ondanks de vermogensgroei en 13 fte extra personeel.  De miljoenen van goedgelovige donateurs en belastingbetalers gaan naar marketing en prestigeprojecten met kwestieus (natuur)rendement, zoals Holwerd aan Zee. (15 miljoen euro)

Het loont om belastingvrij nonprofit-ondernemer te zijn, omdat je zowel Postcode Loterijgelden, donaties als subsidies kan krijgen, zonder dat je ooit op rendement wordt afgerekend. 

Boskap voor windturbines Vattenvall in Robbenoordbos (Staatsbosbeheer)

Steunt eerst ontbossing en dan wet tegen ontbossing
Vogelbeschermint steunt alle ‘akkoorden’ die tot de industrialisatie van het platteland leiden met windmolens en zonnefarms, zoals het Energieakkoord dat voor 50 procent wordt gedekt door biomassa. En dus door boskap. En als dan dankzij hun steun die boskap doorzet om de biomassacentrales te voeden: Wat doet Vogelbescherming dan, volgens hun ad interim-directeur in het jaarverslag 2022?

2022 was ook een jaar dat hoop op verandering bood. De Europese Commissie lanceerde bijvoorbeeld een baanbrekende Natuurherstelwet (waarbij Nederland helaas op de rem staat, maar andere landen gelukkig gas geven). Er kwam ook overeenstemming in de EU over een wet tegen ontbossing, een van de grootste problemen wereldwijd. Vogelbescherming maakte deel uit van een coalitie die met succes campagne voerde om deze wet erdoor te krijgen.

Alweer ‘deel van een coalitie’. Coalitievorming houdt in dat je gecontroleerde oppositie van het regerend kartel bent gemaakt. In Brussel is dat de Green 10, Birdlife Europe en het climate action network (CAN) en in Nederland is dat ‘de Groene 11’ van het lobbybedrijf voor de ‘groene’ energiesector Natuur & Milieu.

Bij de Hartstichting haalde nieuw interim-directeur Floris Italianer een slordige 1,8 ton euro per jaar binnen. Bij de Vogelbescherming haalde zijn voorganger Floris van Hest in 2022 slechts 131 duizend euro op.

Marketing is de kernactiviteit in fte

Maar gezien de bijbaantjes van Italianer en zijn eigen mediation-bedrijf in ‘De Zorg’ als ‘Samenwerkingsbegeleider’ maakt deze bezige bij zich daar geen zorgen om. Hij is ook directeur van een coalitie tussen de TU Delft en Erasmus Universiteit, de ‘Convergence Coalition’. Die gaan wat gekke dingen roepen over de gevaren van CO2 en ander weer:

TU Delft, Erasmus MC and Erasmus University Rotterdam are joining forces in the Convergence Alliance. The urgent and complex societal challenges of our time call for convergence.

Voorganger Floris van Hest verhuisde dit voorjaar naar dat andere ‘groene’ filantropiefonds, het Gieskis Strijbisfonds, dat voortkomt uit de grootste oliehandelaar ter wereld, Vitol in Rotterdam. 

Voor Nature Today van Arnold van Vliet (Wageningen UR/LNV), maakte Italianer zich al meteen het campagneverhaal eigen in het artikel ‘De Europese Natuurherstelwet, wie kan er nu op tegen zijn’:

Floris Italianer, directeur Vogelbescherming Nederland: “De Europese natuur staat er slecht voor en daarmee uw en mijn leefomgeving. Ruim 80 procent is in slechte staat en in Nederland nog meer. Vogels als grutto, gierzwaluw en veldleeuwerik gaan hard achteruit, insectenpopulaties imploderen, vleermuizen verdwijnen. De nieuwe Natuurherstelwet waar Europa morgenochtend over stemt kan daar verandering in brengen. Dat is goed nieuws.”

Dat honderdduizenden vleermuizen per jaar sneuvelen door windturbines, zoals windturbines in het Robbenoordbos, daar hoor je hem dan weer niet over.  Vogelbescherming steunt de industralisatie van de Noordzee met 20 duizend zeevogelmeppers. Dat vleermuizen en gierzwaluwen verdwijnen dankzij de ‘transitie gebouwde omgeving’, alle woningen hermetisch dicht isoleren. Zal deze man die wordt betaald om te liegen voor geld daar ooit iets over zeggen?

Baardmannetje, de Hollandse rietparkiet zou een betere naam zijn…Dit is het mannetje

Van baardmannetjes naar ‘coalitiebouwers’ (inkapselen in klimaatkartel)
Ooit was ondergetekende lid van het eerste uur, het Vogelaartje met de jonge kievit voorop. En ‘de roek’, de strip met cartoons van een vogel. De vogels werden nog beschermd door de baardmannetjes als Nico de Haan, en geitenbreier Eric Wanders, nu Drentenierend in Gieten. Nico de Haan zijn casettebandje met vogel-imitaties zal tot de dood bijblijven, met name zijn impersonatie van de groene specht tijdens wat hij het ‘ochtendconcert’ van de vogels noemde.

Igligligligligli…

Go Nico, ja doe het, zeg het hoe het is in de vogelwereld! Mensen die ook een beetje ehhh, apart zijn, maar die wel de liefde bezitten. Net als het bosoermens uit Wapse, Rob Bijlsma, the last naturalist in the woods. De boomtopper, die uren bovenin een spar kan zitten om naar wespendieven te kijken en zit te turven wat ze allemaal doen.

Hun generatie maakte plaats voor de snorren eind eerste decennium van deze eeuw.

Toen de Agenda 21 van de Verenigde Naties door de overheid werd doorgezet. Dankzij die agenda moeten ngo’s als ‘civil society’ in coalities helpen om de CO2-politiek van globalisten door nationale keelgaten te schuiven. Plots krijg je dan enkel subsidie wanneer je iets geks roept over ‘duurzaam’, en je bent bezig met ‘transboundary’ initiatieven en coalitievorming.

Zoals een ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’, die het Waddenfonds moest plunderen. (in 2022 goed voor. 1,8 miljoen euro, in 2017 meer dan 7 miljoen euro voor Vogelbescherming.

Zo kon de grand old lady van natuurbescherming, Vogelbescherming Nederland (1898 opgericht) net als het bijnal even oude en sjieke Natuurmonumenten verwereldnatuurfondsen tot campagnemiljonair. Een club waar het aantal fte voor ‘natuurbescherming’ op zijn best die van marketing evenaart..

IN 2017 werd marketing belangrijker dan natuurbescherming

Fred Wouters naar stichting Certificering SNL
Model voor die nieuwe generatie is de in 2007 aangetreden Fred Wouters, die november 2021 wegvloog.  Onder zijn directeurschap begon Vogelbescherming Nederland allerlei gekke dingen te roepen over CO2 (Ruud Foppen) als grootste bedreiging voor vogels. Terwijl ze tegelijk alle ‘akkoorden’ steunden die de natuur hielpen industrialiseren met vogelmeppers (windmolens).

Zoals het SER Energieakkoord, en later het ‘Klimaatakkoord’. Alsof vogels windmolens en zonnepanelen in het buitengebied nodig zouden hebben. Het ‘verbinden’ en coalitievorming werd de koers.

Terwijl baardmannetje Wanders daar nog wars van was. Hoe meer je in coalities verknoopt zit, hoe minder onafhankelijk je nog voor je kernactiviteit je kunt uitspreken. Vervolgens nadat alle kritisch zelfbewustzijn weglekt of in de kiem gesmoord, gaan er vervolgens vooral miljoenen naar campagnes voor ‘bewustwording’… Met Wanders kon je het nog ‘van harte oneens’ zijn omdat ze nog hart hadden voor de zaak.

Met de Hartstichting in het bestuur ligt dat anders. Zulke mensen geven gewoon geen bal om waarheid, dus kun je er alleen maar ruzie mee maken.

Hoppa, daar gaat weer 3,4 miljoen euro Waddenfonds

Coalitiebouwers
In april 2023 verkaste Fred Wouters naar de directeurspositie van de in 2011 vanuit het IPO (interprovinciaal overleg) opgerichte stichting Certificering SNL. De SNL-subsidies zijn de meest lucratieve ‘natuurherstel’-subsidies. Wouters keurt hier wie er wel en niet voor in aanmerking mag komen.

Zijn opvolger bij Vogelbescherming in augustus 2021 werd de ‘programmamanger’ van het filantropiefonds van geldhandelaar Gerard van Vliet, de Adessium Foundation: Floris van Hest. Die noemt zich Towards a sustainable world – coalition builder – problem solver and strategist. Die werd 2017 directeur van de groenwasserette van windmolens op zee, Stichting de Noordzee, waar tegelijk Eneco-jongen Tjerk Wagenaar (oud-directeur Natuur & Milieu) optrad als bestuurder bij de statutenwijziging op 1 juli 2019.

Dus daarom hoor je bij Vogelbescherming nooit over de vele onderzoeken die de schade door windmolens aan roofvogels en vleermuizen bewijzen.

Tijdens zijn korte directeurschap voor Vogelbescherming (mei-september was Van Hest ook de vice-voorzitter van het NL2120-consortium van IUCN (Nature Based Solutions) en Wageningen UR ‘Climate Solutions’, met Arjan Dijkhuizen (ex WNF en ex-directeur Waddenvereniging): dat harkte 110 miljoen euro subsidies binnen uit het Nationaal Graaifonds, waar de voorzitter van Natuurmonumenten, Jeroen Dijsselbloem tot september 2022 de scepter over zwaaide.

Zo kreeg de ‘rewilding’-lobby (Ark, Rewilding Europe, Wageningen UR met Georg Winkel) haar miljoenen om uit naam van ‘wetland-herstel en CO2-opslag’ meer boerengrond in beslag te nemen. Ze bereidden zich voor op de opbrengsten van de Natuurherstelwet die Timmermans er afgelopen week in Brussel doorkreeg.

Milieuclubs en hun r ‘kwetsbare natuur’ hier op de Westhoekkwelder voor Waddenfonds-subsidie

Holwerd aan Zee: 15 miljoen euro
Als die natuur er werkelijk zo slecht voor staat, terwijl je meer geld dan ooit op je rekening binnen harkte, een kapitaalgroei van 16 miljoen euro in vijf jaar…. Wat heb je al die tijd toen het steeds slechter ging dan met je geld gedaan? Het blijkt dat Vogelbescherming 15 miljoen euro gestort kreeg van de Postcode Loterij om de illusie Holwerd aan Zee te verkopen als ‘natuurherstel’.

Het Waddenfonds stortte ook al 8 miljoen euro in dat droomproject, dat economische bergen belooft aan een krimpdorp op de klei.

De droom is dat Holwerd ver op de Noord Friese klei een dijk van een toeristentrekpleister wordt, nadat je de dijk openbreekt en dwars door de bestaande natuur allerlei ‘natuurherstel’ bouwt met vaargeul voor plezierbootjes. Terwijl Wagenborg nu al moeite schijnt te hebben om de vaargeul van Holwerd naar Ameland bevaarbaar te houden, omdat deze steeds dichtlibt.

Dan moet daar dus voor miljoenen euro’s gemeenschapsgeld (Regiodeal) een geul komen waar dan bootjes in en uit naar Holwerd zullen varen…Op papier. Dit voorjaar dreigde de stekker uit het project gehaald te worden, maar vooralsnog wilde de provinciale staten van Friesland verder.

Waddenfonds-miljoenen voor windowdressing

De bedoeling is dan dat die nieuwe vaargeul naar Holwerd niet dichtslibt, zoals natuurlijk is langs de Noord Friese kust, waar van nature buitendijks land aanslibte. Maar of het ook wat wordt, wie maalt daar om. Als het maar geld oplevert. Vogelbescherming Nederland ging kortom met haar tijd mee, de ‘tijd van onbehagen’ zoals filosoof Ad Verbrugge deze al formuleerde. Een tijd waarin de mensen die elite zouden moeten zijn vulgair werden, achteloos voor waarheid, liefdeloos.

Vogelbescherming opzeggen is mogelijk via 030-6937700. Steun de lokale vogelwacht in je buurt, de mensen van het liefdewerk.

En doe een gift aan de stichting die mijn uitzoekwerk ondersteunt, Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’/Interessantetijden. Je gift is belastingaftrekbaar.

10 Replies to “Schatrijk Vogelbescherming heeft uw steun niet meer nodig..”

 1. ‘tijd van onbehagen’ is een understatement. Wat een bedragen weer allemaal! Er zijn dagen bij dat ik zeker weet dat ik het niet op zak heb.
  Van ons inkomen blijft 20% over om van te leven, de rest verdwijnt via belastingen naar ‘Europa’ die het vervolgens doorspeelt naar de kapitaal vernietigers.

  Van de week kwam ik info tegen over het ‘Gain of function’ onderzoek betreffende het vogelgriepvirus in een Rotterdams laboratorium met aan het hoofd Marion Koopmans.
  W a a r o m !!!!
  En waar komt dat onderzoeksgeld vandaan? De Nederlandse belastingbetaler of de Europese belastingbetaler?
  Maakt dus geen moer uit, want ‘onze’ monopoly-currency zijn schuld bekentenissen, die uit niets worden gecreëerd tegen ons vermogen om te overleven.

  Elk volk krijgt datgene waar het voor kiest: een onderling betaalmiddel van waarde of insectenmeel onder slavernij.

 2. Velen mensen denken nog steeds goed te doen , alles moet omgedraaid worden, goed is eigenlijk enkel goed voor ambtenaartjes hun knip verder doen ze helemaal geen ene moer voor de vogels,natuur ect. Ze verpestten alles …

 3. De Vogelbescherming is volgens mijn zoekmachine in 1899 opgericht. Vooral omdat er nogal wat veren op vrouwen hoedjes terecht kwamen door met andermans veren te pronken.
  Ik zie dat het Snippen bestand het in de huidige boekhouding goed doet. Op het oude hondergulden biljet stond namelijk een Snip afgebeeld. Die vogelaars hebben ze altijd al zien vliegen. Een oude uitdrukking was ‘hij/zij ziet ze vliegen’ wat betekent dat iemand niet goed bij zijn hoofd was. Deze vogelaars lijkt het meer om de gouden kooi te doen als ik het zo lees. Een beetje de omgekeerde richting van hoe minder er vliegt hier groter de kooi kan worden.

 4. Faalhazen, dit soort beschermmannetjes en -vrouwtjes. Pas geleden had ik (zijnde vogelliefhebber) het clubje nog een beleefd en vriendelijk verzoekje gestuurd – een update/vraagje over neervallende sterns op Texel. Geen enkele reactie, uiteraard. Wat een uitvreters.

  1. Wanneer er op jouw vragen aan ambtenaren of andere nagemaakten, geen reactie komt, dan is dat ook een antwoord. Dat betekent dat je in de goede richting zit. Je hebt gewoon gelijk.

   Ik denk dat je doelt op het 4G, 5G debacle? Er werd daar toen ‘getest’ met de nieuwe installaties…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *