Atlantikwall 2.0 : Hoe groot wordt de kostenoverschrijding?

Beton zo ver het oog reikt, maar het eerste onkruid/biodiversiteit vestigt zich al…

Voor de liefhebbers van kaal beton zo ver het oog rijkt is de Nieuwe Afsluitdijk van BAM en Van Oord een buitenkansje.

Dat bleek toen we anderhalf uur voor de brug bij Den Oever vast stonden omdat deze niet goed wilde sluiten. Mensen gingen massaal de dijk op, en zo kon je het resultaat bewonderen waarvoor je al jaren verkeershinder ondervindt, een soort Industrial Look die goed past bij de mentaliteit van de moderniteit in NeDDRland.

Wat mij bij de lezersvraag van vandaag brengt: Hoe groot zal de kostenoverschrijding (nu al tenminste 0,6 miljard euro) worden, en hoe veel zal deze verschillen met de officieel door Rijkswaterstaat naar buiten gebrachte onkosten?

De Oude Afsluitdijk. Deze zou eigenlijk bij Piaam (vlakbij Makkum) bij Friesland aanlanden, maar Lorentz berekende anders

Oudste ecologische verbindingszone van Nederland
Voordat deze miljarden-operatie van start ging, beschreven we hier de Afsluitdijk nog als de oudste ecologische verbindingszone van Nederland. Wanneer je spreekt vanuit landdieren, en zangvogels op trek die het liefste open waterpartijen mijden. De Dijk was veel groener in de oude zin van het woord, begroeid met groen, er huisden zelfs konijntjes. En op de oude bunkers groeiden nog de ligusterhagen die ooit bedoeld waren als camouflage tegen vijandige vliegtuigen.

Nu is de buitenkant geheel ingekleed met betonnen golfbrekers. De Nieuwe Afsluitdijk werd gedimensioneerd op de zeespiegelscenario’s van Stefan Rahmstorf (Potsdam Institut for Klimaforschung PIK), die de adviseur was van de Deltacommissie (2006/8) onder voorzitterschap van oligarchie-lakei Cees Veerman.

Klimaatnepnieuws NRC 12-7-1988 op gezag Pier Vellinga, lakei van de klimaatoligarchie

Wie ook besloot over de Nieuwe Afsluitdijk? Die andere oligarchie-lakei, Ed Nijpels, in zijn (pas verkochte) Energielabel-G-boerderij hier in Langweer. Hun marketeer in de media was verder de tot voorzitter van de Waddenacademie gekatapulteerde Pier Vellinga (daar zit Nijpels in de raad van toezicht), de ‘klimaatprofessor’ zonder 1 fatsoenlijke publicatie over klimaat op zijn naam. Die sprak in 1988 over een ‘verdubbelde zeespiegelstijging’ in het NRC Handelsblad, terwijl daar op geen enkele wijze sprake van was.

Dat zou hij de opvolgende twintig jaar blijven doen.

En daarom werd Vellinga als ‘wetenschapper’ ook het gezicht van de oligarchie, de UBO’s die met publiek geld hun portemonnees wilden vullen. Zo kwam Vellinga aan zijn academische positie. Omdat ze bij het VROM-ministerie een zwetskous nodig hadden met academische titel, voor de verkoop van klimaatpolitiek in de media.

Journalisten nemen iets voor ‘waar’ aan, als het academisch gezag uitstraalt, niet omdat het ook waar ìs, in de zin van ‘waar bewijs naartoe wijst’…Mij noemen ze ‘klimaatontkenner’…

Een batterij op de Afsluitdijk, het in onbruik geraakte Blue Energy-project

Wie overdrijft over ‘klimaat’ krijgt een dikker gevulde publiek gefinancierde buidel ter beschikking. Zou je de dijk dimensioneren op de gemeten zeespiegelstijging van afgelopen eeuw, 18 centimeter, dan heb je minder werk. Dus dimensioneer je hem op een mogelijke (alles is mogelijk in dit leven) zeespiegelstijging van 80 centimeter, of zelfs 1 meter 20 in een eeuw..

KASSA! En draai vooral de bewijslast om. ‘Dus jij vindt dat we het risico moeten nemen…’

De dijk past goed bij de industrialisatie van het platteland en buitengebied die ‘Energietransitie’ genoemd wordt. Ter ‘vergroening’ boren ze nog een gat in de Afsluitdijk die ze ‘Vismigratierivier’ noemen. Een project van 100 miljoen +euro, dat vooral in naam de vismigratie helpt. Je kunt het ook ’s werelds duurste aalscholverrestaurant noemen, als er al een visje door komt.

Die aalscholvers (halve kilo vis per vogel per dag) zitten nu al met smart te wachten op de ‘nieuwe natuur’-eilandjes die wordt opgespoten voor de ingang. Die eilandjes werden al opgespoten toen de natuurvergunning nog niet rond was. Maar dat regelen ze onderling wel met hun ambtenarij.

….een gat van 100 miljoen met onbekend (ecologisch) rendement…Prestigeprojecten met publiek geld zonder rendementstoetsing door Waddenvereniging cs

Zoals ik al voor Elsevier Weekblad beschreef, is het maar de vraag of dat gat voorzien van stormvloedkering enig verschil in vismigratie maakt. Dat doet er in het geheel ook niet toe.

Dit is wat ze nu ‘Biodiversity Finance’ noemen, een bouwproject in natuurgebied groen poetsen. Net als windmolenboer Ørsted, die Ark Rewilding Nederland sponsort om haar windfarms als ‘goed voor de natuur’ te verkopen. Dat ze er wat oesterkorfjes tussen plaatsen en beweren dat er ‘rifherstel’ plaatsvindt, wanneer je de Noordzee vol gooit met wind-industrie.

Zie dit artikel van INDEPEN maar, ‘windmolens goed voor natuurherstel‘, een uitspraak van klimaatkabouter Frans Timmermans…Wanneer je eenmaal de schaamte voorbij bent, en je klimaatschoorsteen moet roken.

Konijntjes in de oude Afsluitdijk

Groenwassen als zelfstandig verdienmodel
De zelfde Arjan Berkhuysen (afkomstig van WNF) die namens de Waddenverenging optrad om de Vismigratierivier publiek gefinancierd te krijgen, die werd nu de woordvoerder van een nieuw subsidie-consortium: NL2120, dat kreeg 110 miljoen euro uit het Nationaal Graaifonds voor ‘rewilding’ als ‘klimaatoplossing’, samen met  ARK Rewilding Nederland en Wageningen Rewilding Climate Solutions.

Wat doe je dan, bijvoorbeeld?

Boerengrond op veen, die dankzij de stikstofleugen vrijkomt -want dat is wat het is, een leugen voor geld en grond op publieke kosten (30 miljard euro…)- en dankzij de Natuurherstelwet van Timmermans allerlei ‘hersteldoelen’ moet verwerken, die ga je dan onder water zetten. En bedrijven moeten gedwongen door de Green Deal/Klimaatwet ter compensatie hun CO2-footprint en ‘Biodiversity-footprint’ betalen, geld dat dan in de zakken van milieuclubs en natuurclubs kan terecht komen.

Biodiversity Finance…

Mean Species Abundance (MSA) op de Afsluitdijk

Om dat allemaal heel ‘wetenschappelijk’ te doen lijken, betaalt het LNV-ministerie Wageningse onderzoekers van haar eigen Stichting Wageningen UR om er allerlei geleerde rapportjes en ‘nieuw onderzoek’ over te publiceren.

Op dat terrein- biodiversity finance- is Nederland mondiaal koploper volgens de UNEP van de Verenigde Naties, eerder greenwash geheten. Daarvoor is de van De Nederlandse Bank (DNB) afkomstige ECB-bestuurder Frank Elderson hoofdelijk verantwoordelijk. Met zijn Network for Greening the Financial System van de BIS in Basel. En het Planbureau voor de Leefomgeving (Mark van Oorschot) levert de benodigde pseudo-wetenschap (Mean Species Abundance MSA), zodat je ook een netto verlies van populaties van soorten en soortenrijkdom als ‘natuurherstel’ kunt verkopen.

Op Sicilië regeert de Cosa Nostra, hier de Eco Nostra, de oligarchie van grootbedrijf, ngo’s (niet gekozen organisaties), adviesbureaus en de ambtenarij die in hun tas zit voor de publiek gefinancierde verdiensten. Nederland is een bedrijf, geen land.

Met een groenstrookje

Palen met dwarslatjes voor de roofvogels
Toch, als je nog van een lichtpuntje wilt spreken in dit bananenkoninkrijk, iets lievigs. Heb je tijdens het rijden die twee meter hoge palen met dwarslatje gezien langs de dijk, en weet je waarvoor dat is?

Op de grasbekleding aan de binnenkant, daar zal het binnen de kortste tijd weer wemelen van de muizen. Die trekken roofvogels en uilen aan. Om in de berm te jagen gaan die dan op een uitkijkpost zitten. Als ze dat op hectometerpaaltjes doen, worden ze in de slipstream van voorbijzoevende vrachtwagens en auto’s meegezogen, platgereden.

Het idee hierachter is dat je ze een vervangende zitstok aanbiedt, zodat hun levens gespaard worden. Roofvogels en kerkuilen zijn charismatisch, dus hebben mensen daar iets voor over. Voor de lintworm – ook biodiversiteit- zou je het niet doen.

Let er maar eens op.

Bestand tegen opgeklopte zeespiegel-scenario’s…

In de Wieringermeer kom je daarnaast hectometerpaaltjes tegen, waarop een blauwe deegrol is bevestigd. Dat is er om te zorgen, dat er geen kerkuilen op gaan zitten. Wat je nog meer ziet, wanneer je de bunkers bij Kornwerderzand passeert? Op de overgebleven ligusterhagen vestigde zich een broedkolonie met (die witte) grote zilverreigers.

Er komen geen recreanten met hondjes, de boel is er afgesloten, vossen kunnen er niet bij. Dus is er rust, en een mogelijkheid die de natuur meteen met twee klauwen aangrijpt. Bedenk dat die zilverreigers hier nog maar enkele decennia geleden nauwelijks broeden.

Grote Zilverreiger, vroeger zeldzaam, nu overal te zien, sierlijk dier

En nu lijken ze al haast even algemeen te worden als hun neef, de blauwe reiger. Je kunt ze ook op de Afsluitdijk zien zitten met de snavel als dolk gericht op de grond. Soms zie je ze ook op boerenland bijeen klonteren met tientallen, als een Mournfull Congregation, in wit geklede begrafenisondernemers met de snavels omlaag, somberend over de tragiek in dit aardse tranendal.

Op jacht naar beschuit met muizen. Ook na en tijdens zo’n mega-ingreep neemt de natuur haar plaats al weer in. De AANLEG van de Afsluitdijk in 1932 kostte toen zo’n 1 a 2 miljard euro. Het officiële projectbudget bij aanvang van De Nieuwe Afsluitdijk was 1,57 miljard euro volgens Rijkswaterstaat. Maar daar kwam alweer een tegenvaller van 600 miljoen euro bij, en dat zal ongetwijfeld nog het dubbele worden.

Net als bij die Vismigratierivier die ze in de markt zetten voor 60 miljoen euro. Maar dat kan nooit, als je de bouwtekeningen zag, met een complete stormvloedkering en glazen wanden waardoor toeristen dan migrerende vis zouden kunnen zien (onzin natuurlijk, je ziet enkel donker water, het is geen tropisch aquarium).

Dan is 200 miljoen euro nog optimistisch.

Trudy! (alweer) in de file

Dus dan rond 2025 als hij eindelijk af moet zijn, is de kostenoverschrijding van de verbouwing van de Afsluitdijk mogelijk groter, dan de kosten voor de aanleg van de originele dijk in 1932. Rijkswaterstaat pastte Van Oord en BAM alvast een kwart miljard extra bij, volgens hun officiele mededeling.

Wetende dat de moderne Nederlandse overheid structureel liegt en blunders onder het tapijt schuift, weet je dat dit een veelvoud gaat bedragen. De tijd dat waardige meneren als Lorentz en Van der Waals zulke publieke projecten trokken is al lang voorbij. We zijn nu een Failed State, Republica Banana Olanda, Nigeria aan de Noordzee, al vind ik NeDDRland ook best passend.

Dus geef je eigen kostenraming, liefst onderbouwd met stukken of WOB-verzoeken…En blijf het vooral positief zien. Vergeleken met Haïti, Zuid Afrika of de Congo, dan valt het in Regenboognatie Nederland allemaal nog best mee…

6 Replies to “Atlantikwall 2.0 : Hoe groot wordt de kostenoverschrijding?”

 1. Ik stel het me zo voor dat de samenleving wordt geleid door een stel (zakkenvullende) regelneven en bemoei-tengels, de boven ons gestelden, die meeliften op het succes van de wetenschap en technologie van de laatste twee eeuwen, ambitieuze en ijdele slavendrijvers, handige en sluwe voortdrijvers die steeds nieuwe doelen verzinnen, om die uit te voeren met uw geld en het product van uw arbeid. Dat allemaal zodat u werkslaven blijft die in pas lopen, niet teveel tijd hebben om na te denken, uzelf te ontwikkelen en spontane activiteiten te ontplooien, en men zo met de eer kan gaan strijken van wat door een kerk van charlatans als vooruitgang wordt verkocht, de eer van nutteloze doelen. Inmiddels wordt alles steeds lelijker, is er steeds minder vrijheid en ruimte voor spontaniteit, en zijn wij allen van bovenaf gestuurde hoog gedisciplineerde werkezels die door de toenemende vooruitgang al lang vrijer hadden kunnen zijn.
  Voor de vrijheidslievende geest, in een rijk land zoals Nederland, zou het credo moeten zijn: ‘Een ieder die ons een doel stelt, die zetten we het land uit.’.

   1. Dag Kees,

    Het oude fietspad was smaller.
    Ligging was pal langs de snelweg. Zie de laatste foto van Rypke.
    Nu aan de andere kant van de dijk.
    Geen geraas meer van het verkeer.

    Groet, Jan

 2. Zucht! Wat hier door moet gaan voor “wetenschappers”, dat noemt men in Engeland en Amerika “wise guy’s”. In vlaams Belgie heet het “friks”, wellicht als Engels leenwoord “Freaks”. Het mooiste vind ik nog de Duitse uitdrukking voor ‘wetenschapper’: Der Klugscheißer!

  NeDDRland kent geen wetenschappers, maar waanwijzen. Wanneer iedere wetenschappelijke bewering bewezen zou moeten worden zoals het betaamd in de wetenschap, dan valt 90% door de mand.
  Politiek en het ambtelijk apparaat weet dat het oprechte volk geen vragen stelt en daardoor is te manipuleren.

  Geld kan nooit een rol spelen in het doordrukken van prestige projecten als je dat geld uit het niets kan creëren.
  Nog steeds wordt er per maand door de ECB 80 miljard Euro bij ‘getypt’ in de computer om te voorkomen dat het financiële stelsel implodeert.
  Je begrijpt niet waarom Brussel via de Belastingdienst nog steeds van ons ‘geld’ vraagt, als ze het gratis kunnen krijgen van de ECB.

  Wij kunnen zomaar af zijn van deze populatie controle, zodra we stoppen met de Euro en elkaar gaan betalen met eigen lokale geld, zoals Florijn, Bitcoin, zilvermunten of Digital gold currency (DGC).
  Alles wat krom is in onze samenleving dient als afleiding voor de geplande ineenstorting van het geldstelsel. Zodra dat is ingestort, dan komen de deugers op hun knieën en opgehouden rechter hand voor de CBDC.

  Het gaat er voor ons om dat we elkaar moeten vertrouwen in alles behalve de Euro. Dan heeft de CBDC geen kans meer.
  Stel je dat eens voor; 100% van je inkomsten om van te leven i.p.v. de luizige 20% die nu steeds minder koopkracht heeft.
  Dan heeft toch niemand meer een volksvertegenwoordiger of ngo meer nodig? Heeeerlijk…nooit meer stemmen. Nooit meer die valse hoop als uitgestelde teleurstelling.

  1. Als weten vanaf een schap komt dan is wetenschap afhankelijk van de ruimte waar het schap gevestigd is.

   Ik denk dat de rode draad is dat er een systeem falen is. Of dit nu door infiltratie/gekaapt komt of onkunde is daar is over te praten. Het heeft er veel van weg dat het een combinatie is.

   Als er in de natuur een onderliggend streven naar harmonie aanwezig is dan zal de balans zich herstellen. Indien niet welkom in Distopia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *