Zevenhonderd koeien, een klein melkveebedrijf

Koeien/’piekbelasters’

Gisteravond op het terras in Sneek ontmoetten we een mensensoort die je op de Rode Lijst van bedreigde menselijkheid kunt zetten: Een zevental gezonde Friese jonge boeren, waarvan een aantal op stage was geweest in Texas.

Hier in Nederland is een gemiddeld bedrijf honderd tot tweehonderd koeien groot, de grootste bedrijven gaan iets over de vijfhonderd. Hier hebben de jongens zelfs nog een foto van hun ‘mooiste koe’ (72!) in hun telefoon staan, dus ze kennen ieder beest afzonderlijk. In Texas zijn duizendtallen de norm…

Koeien op stal

In de Verenigde Staten is zevenhonderd koeien een kleintje, melkveebedrijven van duizenden en tienduizenden koeien zijn daar ‘normaal’. En boeren zijn daar meer managers, die hun koeien niet meer kennen. Zo krijg je een klassieke ‘links werkt averechts’-tegenstelling. Hier moeten dus onder druk van door de Postcode Loterij en de overheid gesubsidieerde actieclubs, Wageningen UR en hun LNV-ministerie de boeren sneuvelen, die nog wel hun koeien kennen.

De boeren die het qua milieu en bedrijfsvoering juist goed doen.

De overlevers, dat zullen juist de grote jongens zijn die voor de Rabobank het juiste groene gedicht opzeggen. Ik sprak eerder Sieta van Keimpema van Farmers Defense Force, wiens man haar melkveebedrijf al was kapotgemaakt vanwege haar verzetsactiviteiten, vanuit de melk-afnemers. Ze vertelde dat er al duizenden stoppen onder de druk van die lobby.

In Texas zal nooit een discussie worden gevoerd over het halveren van je veestapel en ‘stikstof’, lees: het voor 30 miljard euro gemeenschapsgeld wegkopen van gezonde bedrijven voor een paar plantjes in een Natura 2000-tuintje van een natuurclub.

‘Nieuwen Natuur’ Jacobskruiskruid, pitrus en zo’n melkkoe van de Postcode Loterij

Omdat ze de vrijkomende grond voor ‘de energietransitie’ (zonnefarms) en klimaatadaptatie (‘groen-blauwe dooradering’) met ‘rewilding’ reserveren.

Daarvoor zijn de Waterschappen door voormalig RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek als directeur van de Unie van Waterschappen ook al verbouwd. (Dat is SDG7, Waterhoofdwaterschappen) Die Waterschappen verruimden hun takenpakket in 2030 Agenda-stijl met ‘biodiversiteit’ en ‘duurzame energie’, waarvoor ze ook miljarden euro’s geld leenden op de kapitaalmarkt via zogenaamde ‘Water Bonds’ van de Waterschapsbank.

Daarvoor krijgt Wageningen UR al onderzoekssubsidies met hun ‘Rewilding Climate Solutions’. De revolutie vindt plaats vanuit de instituties, in de politiek praat je slechts achteraf over voldongen feiten die zij al hebben gecreëerd.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, ‘Nieuwe Natuur’ met ‘transitielandschap’

Met het verdwijnen van echte boeren verlies je meer dan een melkveehouderij. Je verliest ook ‘normale werkende mensen’, niet lullen maar poetsen, oprechte mensen die met vrienden een nachtje kunnen bier drinken, maar die dan ’s ochtends om vijf uur wel weer met betonnen hoofd de koeien melken.

Mensen met kloten die bij het boerenprotest met de trekker optrekken naar de kwaaddoeners, die even een hoogwerker ‘lenen’ bij iemand, en die. ook de boerenzoon kennen die op zijn trekker rijdend bijna door een geuniformeerde Borderlinecowboy was  doodgeschoten.

Je houdt de mensen over die het snelste in de houding springen…

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn, SDG13 met alziend oog

Het contrast met Amstergadverdamme kon niet groter.  Trudy liep als terrier met het hele terras te sjansen voor aandacht en hondenkoekjes. Ook met hun. Met iedereen op het terras was ze meteen dikke maatjes. Tot een andersgetinte verrijking van de samenleving op het terras er bij wilde gaan zitten. Toen begon ze meteen op haar terriers te grommen en te blaffen zodat hij verschrikt naar een ander tafeltje ging.

Mooiste moment van de avond

…was het commentaar van de schaterlachende jongens.

En we begrijpen elkaar, de humor, het onbekommerde. Dat kan hier nog gewoon, Fryslân Boppe, onder goede verstaanders zijn. ‘Tolerantie’ betekent hier dat je zelf tegen een stootje moet kunnen, niet dat je voor andermans lange tenen continue over eieren moet lopen. We zijn een met uitsterven bedreigde menssoort, die van Liever dood dan Slaaf. Maar ze zijn er nog, dus is er hoop.

4 Replies to “Zevenhonderd koeien, een klein melkveebedrijf”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *