Heikneutersbond IVN verbouwd tot campagneclub overheid

‘Rechten voor Moeder Aarde’

In onze actualisatie van de Groene Hydra in Nederland, komen we vandaag uit bij IVN Natuurstudie, dat in 2022 voor 9 miljoen euro van de 17 miljoen euro jaaromzet op subsidies draaide.

In hun lijfblad in 2008 las je van hun scheidend directrice dat hoofdfinancier de Rijksoverheid aandrong op een naamsverandering. Het Instituut voor Natuureducatie moest de toevoeging ‘en duurzaamheid’ krijgen. Anders zou de subsidie opdrogen.  

Gingen ze eerder lekker vogeltjes kijken buiten, vlindertjes tellen. Onder directie van de in 2009 aangetreden Jelle de Jong- sinds juli directeur van Wereld Natuur Fonds Nederland- moeten ze  ‘werken aan een systeemdoorbraak’ in ‘coalities’ voor miljoenensubsidies…

Vijf miljoen euro subsidie-spaargeld

IVN: Extended Government dankzij Jelle de Jong
Jelle de Jong, opgeleid als meester in de rechten werkte voor zijn IVN-tijd zeven jaar als HR-manager bij Shell (1991-98), als bedrijfsadviseur voor ‘verandermanagement’ bij Boer & Croon, vervolgens werd hij marketingdirecteur bij Tempo Team. Vanaf 2009 maakte De Jong van de heikneutersbond IVN een oligarchische campagneclub, een staatsverlengstuk, naar model van het WNF, en zoals ook het ooit sjieke Natuurmonumenten werd verminkt.

Kirsten Schuijt is nu gepromoveerd tot directeur van WWF internationaal in Gland (…), naast haar toezichthoudersrol bij Wageningen UR, NIOZ en PWN.

En daarin werd IVN gelijk aan alle groene clubs, die fungeren als de campagnevoertuigen van de zittende ambtenarij bij LNV, ‘Milieu’, Economische Zaken en wat daar aan corporate belangen rondom hangt. Dat lees je ook op bladzijde 10 in hun taakomschrijving ‘een natuurlijker leefomgeving’:

In 2022 heeft IVN zich ingezet voor een beleefbare leefomgeving: belangrijk voor de mens en belangrijk voor het herstel van biodiversiteit in Nederland. Natuur nabij zorgt voor gezonde en gelukkige mensen en vormt een bijdrage aan toenemende klimaatproblemen als hittestress en wateroverlast.

We hebben bewoners, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, organisaties en medewerkers voorzien van inspirerende voorbeelden en laagdrempelige handelingsperspectieven

Beleefbaarheid is weer bedacht op de marketingafdeling van Staatsbosbeheer, en die ‘hittestress’: wie heeft daar in deze zomer last van? Het zijn codewoorden, dat ook bij de IVN alle neuzen de zelfde kant op staan na 14 jaar Jelle de Jong. IVN was dus ooit een particuliere bond voor natuurstudie. Maar wanneer je nu iemand van de IVN tegenkomt, praat je eigenlijk met een tentakel van de klimaatoligarchie, dat met gemeenschapsgeld de 2030 Agenda uitrolt tot in de haarvaten van Nederland.

SDG17,  ‘partnerschappen voor de doelen’ bouwen

 ‘Mensen en organisaties verbinden, allianties smeden’ (SDG17)
Op bladzijde 19 herkennen we SDG 17 (Building Partnerships for the Goals), de opheffing van het onderscheid ‘overheid-particulier’, met een campagne-organisatie die als verlengstuk werkt van het LNV-ministerie:

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft IVN Natuureducatie de opdracht gegeven om zorg te dragen voor de coördinatie van de communicatie en educatie in de nationale parken in Nederland.

IVN is in 19 van de 21 nationale parken actief bezig om mensen en organisaties met elkaar te verbinden, allianties te smeden en netwerken op te bouwen.

Building Partnerships for the Goals, iedereen voor het karretje spannen van de oligarchie. Voor het verlengstuk zijn van LNV-ambtenarij in Nationale Parken ontving de IVN een dikke miljoen euro subsidie. Daarnaast gebruikt het Ministerie van Onderwijs- tevens grootfinancier van gendergekte (SDG5)- de IVN om allerlei ‘vergroening’ op de basisschool te verkopen (blz 6), er bestaan zelfs ‘gezonde schoolpleinen’:

Zo werkt IVN samen met het ministerie van VWS aan gezonde schoolpleinen, waarbij 5 gemeenten zijn geselecteerd om als ambassadeur andere gemeenten te stimuleren om ook te vergroenen.

Met een bijdrage van de Postcode Loterij wordt samengewerkt aan de Natuurrijke Schooldag waarbij groene schoolpleinen een prominente rol vertolken, en in samenwerking met de Bernard van Leer Foundation wordt gewerkt aan een training om ambtenaren te helpen groene schoolpleinen gemakkelijker als integraal beleid in te zetten.

Op mijn basisschool vroeger stond een mooie kastanjeboom. En de eendjes kwamen bij ons om brood bedelen in de pauze. We gooiden Ninja-werpsterren. Geheel zonder ‘allianties om mensen en organisaties met elkaar te verbinden’…Hier verdampt dus subsidie voor slap geOH.

9 van de 17 miljoen euro: subsidie

 Natuurrijke Schooldag, sociaal werkers van De Staat
VWS stimuleert ook Paarse Truiendag, dat je kind al op jonge leeftijd moet doen twijfelen aan geslacht en geaardheid. Dan is Natuurrijke Schooldag nog een stukje onschuldiger. Dat ze ook eens buiten komen, in plaats van enkel als zombies naar de telefoon kijken naar tiktok-video’s van ‘lieve grappige katjes’…

Op bladzijde 9,  lees je dat de IVN een soort ‘groene’ variant op Veilig Thuis en Kinderbescherming is, Sociaal Werkers van De Staat die een geloof bij de jeugd moeten brengen;

In 2022 is een opschalingsplan geformuleerd om Gezonde Buurten van 13 naar 100 buurten op te schalen, met als ambitie om uiteindelijk élke buurt een Gezonde Buurt te laten zijn. Wij zien de Gezonde Buurt als het nieuwe normaal: een aanpak waarin co-creatie en participatie van volwassenen én kinderen centraal staan om een buurt te herinrichten met natuur-, speel- en ontmoetingsplekken.

We zien dat onze ambitie steeds breder wordt omarmd. Op 7 september 2022 waren Marjolijn Sonnema, directeur- generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS en Arjen van Drunen, wethouder Wonen en Onderwijs op bezoek in de Bredase Gezonde Buurt

Ben ik de enige die hier een soort Sovjet-gevoel bij krijgt? Marjolijn Sonnema was eerder bij LNV de stikstof-topambtenaar.

Verlengstuk van LNV zijn in Nationale Parken

‘Werken aan een systeemdoorbraak’
Dus het IVN ging vroeger gewoon onschuldig de natuur in, vogeltjes kijken. Nu moeten ze ‘werken aan een systeemdoorbraak’ voor subsidie. Op bladzijde 10 lees je hoe de bureacratie de IVN inzet als campagnebedrijf voor 2030 Agenda politiek, het forceren van gedragsverandering bij de bevolking om de ‘Nationale’ (particuliere) Omgevingsvisie door het keelgat te schuiven, met alweer ‘coalities’ (alle neuzen 1 kant op), waarbinnen het bevragen van de uitgangspunten niet gewaardeerd wordt:

In 2022 werkte IVN aan de aanvraag van een Nationaal Groeifonds ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Met een coalitie van 30 partners willen we komende 9 jaar werken aan een systeemdoorbraak. In november heeft het Groeifonds de aanvraag gehonoreerd en zal de coalitie bedrijventerreinen middels kennis en innovatie blijvend transformeren naar groene, gezonde, klimaatbestendige, energieneutrale en biodiverse (werk)landschappen.

Landschappen door heel Nederland, waar mensen zich op dagelijkse basis kunnen verbinden met natuur en natuurpositief gedrag wordt gestimuleerd. Eind 2022 hebben diverse IVN-afdelingen meegedacht hoe zij lokaal deze beweging kunnen steunen

Aalscholvers en windmolens, een ‘energieneutraal’ landschap

Wat zijn ‘energieneutrale landschappen’ anders dan ‘het hele platteland vol windmolens’? Opnieuw, SDG17, building partnerships for the goals, die ‘transitie’ van de Green Deal waar ze Nederland in willen wurmen. Met als urgentie het geloof in de klimapocalypse (blz 20)

Dagelijks worden jongvolwassenen geconfronteerd met grootschalige problemen rondom natuur: klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit, plastic soep en meer. Ze willen iets doen, maar waar begin je?

Bij JongIVN bieden we landelijke en regionale projecten aan, zodat jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar op hun eigen manier kunnen bijdragen aan de verbinding tussen mens en natuur.

Blz 89 Argus Clou Basissschool groep 8, ‘geconfronteerd worden’….

Kinderen worden inderdaad ‘dagelijks geconfronteerd’, en wel via het staats-jeugdjournaal, en de tot staatspropaganda verworden ‘onderwijs’-boeken van Meulenhof. Hou eens op met al dat ‘geconfronteer’, en ga gewoon naar buiten, vogeltjes kijken, of mountainbiken. Welk kind heeft ooit toen het buiten liep de ‘plastic soep’ gezien of ‘achteruitgang van biodiversiteit’?

Of ‘de klimaatverandering’, dat je in een kort leven van jonger dan 10 jaar een fundamenteel verschil ziet in het weer. In de jaren ’80, mijn kindertijd zongen Gerrit Spaan en Harry Vermeeghen nog ‘Koud heh!’, als typering van het Nederlandse klimaat. Hoe warm vindt U deze zomer? En waarom moet je ‘verbonden’ worden met natuur? Als een mug je steekt in het bos of met een zwerm rond je zoemt ben je ook ‘verbonden’ met de natuur.

Wat gebeurt er dan wel niet als je ‘één wordt’ met die natuur. Dit taalgebruik is niet onschuldig, maar getuigt van een wereldbeschouwing, waar de IVN onderdeel is gemaakt van 1 groene echoput met De Staat als hoofdfinancier.

Conclusie: Scheiding groene kerk en staat opgeheven
In feite wordt de vroegere natuurstudiebond IVN ingezet als sociaal werker voor de overheid als 1 van haar vele tentakels, die zo ‘Gezonde Buurten’ maakt, en die ‘natuurjuffen’ en ‘natuurmeesters’ opleidt, die een ‘systeemdoorbraak’ moet forceren met gesubsidieerde ‘coalities’.

Waarom trek je de natuur in, om je vrij te voelen, zie ook hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’… Overheid in Den Haag en Brussel is de antithese van ‘vrijheid’, die totalitaire bureaucratie met de meest uiteenlopende en tegensprekende regels, die plots niet meer gelden wanneer je van de windindustrie bent of andere ministerie-favoriet, en valt onder de ‘Rijkscoördinatieregeling’..

Natuurstudie heeft hier een heel andere bijklank gekregen. Niet meer ‘alles dat groeit en bloeit en ons dagelijks boeit’, maar een staatsideologie, waarmee je ‘verbonden’ moet worden, lees ‘gekneveld’.

7 Replies to “Heikneutersbond IVN verbouwd tot campagneclub overheid”

  1. American Ninja 🙂

   Net even met Truusje het bos in wandelen achter de laptop weg, de jonge sperwers zijn uitgevlogen, drie stuks in een naaldhoutopstandje dat Eijsinga vooralsnog aan de zaag liet ontsnappen. Ieeeuw ieeuw, de hele tijd bedelen en donderjagen. Later kwam kleine meneer Sperwer aanzeilen met iets in z’n klauwen, jong de lucht in schieten voor prooioverdracht

   Dat is natuur, ik hoef geen ‘systeemdoorbraak’ geen ‘verbinding’ en alsjeblieft geen ‘coalities vormen’, ik wil gewoon naar buiten het bos in, de wind en wolken…

 1. Hebben ze enige notie?

  Ik neem aan dat je het correct geciteerd hebt:
  “Natuur nabij zorgt voor gezonde en gelukkige mensen en vormt een bijdrage aan toenemende klimaatproblemen als hittestress en wateroverlast.”

  Nu wordt veel duidelijk.
  Dus minder natuur nabij de mensen houdt in minder gezonde en gelukkige mensen (en dus minder nazaten) en dus minder klimaatproblemen. Aldus, hup, de bijl erin.
  Dat verpak je dan weer onder het mom van natuurherstel zodat de mensen er nog in geloven ook.

 2. Waar haalt Rypke toch al die akroniemen vandaan, van die belastinggeld vernietigers?
  Ik leef best wel bewust, maar van IVN had ik nog nooit gehoord. Het is best makkelijk te Googelen, maar eenmaal op hun site is niet eens te vinden waar de lettrs IVN voor staan, net zoals bij de meeste andere websites van akroniem-clubs.
  De bestuursleden gaan zo in zichzelf op met hun doel en wat ze doen, dat ze vergeten om het publiek te vertellen wie ze zijn!

  Het maakt hen kennelijk niet uit of het publiek geld wil bijdragen of niet. Als de burger niet weet aan wie die moet betalen, dan heet dat ‘schuldeisersverzuim’. Donaties moeten dan maar anoniem over de schutting via een bankrekening.
  Met een geslachtsnaam als ‘de Jong’ moet je wel een compensatie-CV nodig hebben om op te vallen. Wie wil er nou als pauper door het leven gaan, als je die allemaal centraal mag besturen?

  Vroeger was een schoolplein functioneel om de jeugd zich fysiek te laten bewegen voor hun gezondheid en daarmee om hun immuun systeem te versterken.
  Tegenwoordig moeten alle (stoep-)tegels eruit, desnoods onder dwang van tegelbelasting t.b.v. ‘het grondwaterpeil’.
  Uitgerekend in deze tijden waarin het immuun systeem van kinderen is plat gespoten met vaccins, moeten ze gaan wroeten in “groene” -uit afval- gecomposteerde grond. In elke kubieke centimeter ‘grond’ zitten zeker 10.000 verschillende pathogenen. Zoveel voor ‘de’ biodiversiteit!
  Vroeger wroetten we juist in de grond (zandbak) om immuniteit op te bouwen zonder vaccinatie.
  Ik ben kern gezond en als er een nieuw ‘virusje on the block’ is, dan slik ik een glaasje water met 5 ppm Cl2O2 (dichloor dioxide) en alle pathogenen zijn binnen 4 uur tijd uit mijn lichaam.

  Vandaag in het nieuws dat akroniem AHOLD via Bol-com, 33 weken betaald verlof geeft voor het ombouwen van het lichaam van potten en flikkers. Een zwangere vrouw krijgt 20 weken zwangerschapsverlof. En een echte kerel krijgt maar twee minuten tijd om haar zwanger te maken. Creation is a horny bitch…
  Wat dat aangaat loop ik al een tijdje de voorstelling te verdringen van het resultaat na de transitie van een volwassen stukadoor tot ‘meisje’.

  We moeten dat veelkleurige en groene zooitje gewoon gaan boycotten. Net zoals dat is gebeurd bij Budweiser bier.
  Laat hun beursnotaties maar instorten. (en investeer in ‘put-opties’)
  En ook stoppen met ‘goede doelen’, ‘loterijen’ en ‘belastingen’. Anders weten we wel waar we in terecht komen…

 3. Dat ‘schuldeisersverzuim’ vind ik interessant.

  Ik ben bekend met een rechtszaak die ging over de vraag in hoeverre een verhuurder het recht heeft om de woning van de huurder binnen te treden (om werkzaamheden te verrichten) en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren.
  De advocaat van de verhuurder beweerde in de rechtbank dat de huurder een hele hoge huurschuld zou hebben.
  Door logistieke pesterijen kon de advocaat van de huurder pas na de rechtszaak om opheldering vragen.
  Het antwoord van de advocaat van de verhuurder was dat hij/zij contact gehad had met cliënt en dat cliënt niet de stukken had aangeleverd maar hij/zij wist wel te vertellen dat het ging om een specifiek maar tevens willekeurig bedrag.

  Gaat het hier dan om ‘schuldeisersverzuim’ of om fraude/oplichting, oftewel een strafrechtelijk vervolgbaar feit?

  (Voor de volledigheid: De verhuurder/eigenaar van het pand is een woningbouwcorporatie, de grond wordt gepacht van de gemeente, en de huurder is een beheers (letterlijk, geen type fout) BV die wordt aangestuurd vanuit een coöperatieve vereniging die bestaat uit bewoners/huurders. Zowel het woningbouwinstituut als de beheersvereniging maken gebruik van hetzelfde advocatenkantoor)

  1. Het gaat om verschillende dingen: Betreden woning en huurschuld.
   schuldeisersverzuim vindt plaats als de huurder niet zou weten aan wie die de huur moet betalen. Het begrip is hier niet van toepassing. Je kan de wetsartikelen zelf nazien:
   https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/boek6/titel1/afdeling8

   Het is geen zaak om hier even te verhandelen, maar ik vind het wel vreemd dat eiser en gedaagde dezelfde advocatenkantoor hebben. Dat ruikt naar afspraak tot ‘uitbenen’ van de gedaagde partij.

   Een verhuurder mag alleen op afspraak bij de huurder binnentreden om werkzaamheden te verrichten. Binnendringen (ook met deursleutel) is huisvredebreuk en valt onder strafrecht.

   Ik heb het gevoel dat het hier gaat om achterhouden van huur betaling om daarmee achterstallig onderhoud af te dwingen.

   Over “logistieke pesterijen” staat niets in de wet en zegt mij ook niets.
   Het beste is om het geld voor de advocaten te gebruiken om de zaak onderling ‘in den minne’ te regelen. Bij huurgeschillen moeten beide partijen nog jaren samen door het leven kunnen.
   Langdurige haat gaat aan jezelf knagen.

 4. “Ben ik de enige die hier een soort Sovjet-gevoel bij krijgt? ”

  Het klinkt vooralsnog allemaal Hollands kneuterig, maar dan van een wat meer ambitieuze aard, dus kneuterchampagne? Maar ‘Hollands kneuterig’ geeft mij al het Hollandse ‘Soviet gevoel’, en die champagne erover, dat moet nog wennen, dat brengt een nieuwe nog nader te verkennen gevoelstoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *