Europese HORIZON-miljoenen voor Rewilding-religie

Een tiental miljoen europese subsidies naar ‘rewilding’-onderzoek

Wageningen UR kreeg afgelopen jaar al een eigen leerstoel Rewilding Ecology (opgesekste naam ‘natuurontwikkeling’), betaald door Rewilding Europe, dus de Europese Commissie. Want Rewilding Europe is een initiatief van de Europese Commissie en het Wereld Natuur Fonds. Daar voegt de Europese Commissie ook nog eens een tiental miljoenen euro’s HORIZON-subsidies bij voor het programma WildE, oftewel Wild Europe (naar de gelijknamige stichting Wild Europe), om de CO2-politiek te koppelen aan de braaklegging van boerenland in en rond Natura 2000-gebieden (‘rewilding’).

Het verwilderingskaartje dat Wageningen UR leverde

Rewilding-multimiljonairs
Rewilding betekent dat je landbouwgronden braak legt en dat vervolgens ‘natuur’ noemt of ‘klimaatadaptatie’. Nederland is hier wereldwijd voorloper in, de zogenaamde ‘natuurontwikkeling’ met ‘verbindingszones’ en ‘ruimte voor de rivier’. De onderzoeksindustrie is nodig om rond deze met publieke miljarden gefinancierde braakleggingspolitiek een academisch verhaal te breien.

Hun Tim van Hattum is voor Wageningen UR al penvoerder van het door IUCN (een subsidiesatelliet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) gecoördineerde begrip Nature Based Solutions, het programma NL2120 waarvoor zij 110 miljoen euro Groeifonds-subsidies vingen. Daarbij werken ze samen met niet gekozen organisaties als WWF en ARK Rewilding Nederland. Zij maakten al een kaartje van hoe het verwilderde en ‘klimaatbestendige’ Nederland er uit komt te zien, dat Ark Rewilding Nederland overnam.

Er is geen verschil tussen Wageningen UR, ARK en hun LNV-ministerie, het eet allemaal uit de zelfde ruif en is opgezet door de zelfde mensen, met de zelfde mensen in de raden van toezicht. Niet voor niets was LNV-topambtenaar Chris Kalden jarenlang toezichthouder bij ARK, en was LNV topambtenaar André van der Zande jarenlang toezichthouder bij het in Wageningen gevestigde Wetlands International.

De zelfde AHOLD-topman die bij Wetlands International toezichthouder is, die is ook weer toezichthouder bij ARK.

Exotische waterbuffels

En Wetlands International ging met Rewilding Europe afgelopen jaar het samenwerkingsproject Rewilding Climate Solututions aan met 2 miljoen euro van de Grantham Foundation. Zij richtten het bedrijf Rewilding Climate Solutions op, die valt onder de stichting Rewilding Europe. In het verlengstuk van al die subsidie- en filantropen-miljoenen opereert nu dus ook Wageningen UR met het WildE programma.

Wat moeten de HORIZON-miljoenen van WildE bereiken volgens Wageningen UR, in ‘rewilding voor klimaat en biodiversiteit’:

Het overkoepelende doel van wildE is om het potentieel van klimaatslimme rewilding voor ecologisch herstel (….) in heel Europa te beoordelen en te vergroten.

Het project beoogt de ontwikkeling en uitvoering van een multidisciplinair onderzoeksprogramma dat zich richt op de nexus klimaat-biodiversiteit in nauwe samenhang met de sociaaleconomische dimensie van grootschalig natuurherstel, met inbegrip van scenario’s die dit potentieel zullen aantonen onder verschillende toekomstscenario’s voor landgebruik en klimaatverandering.

Wageningen World, het alumniblad van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV

‘analyseren van conficten in verband met rewilding’
Er is een speciale Rewilding Climate Solutions-prof aangesteld Georg Winkel. De kersverse Rewilding Ecology-leerstoelprof Liesbeth Bakker moet met haar Forest & Nature Policy-afdeling deze wildernis-beleidstak van de Europese Commissie (dankzij Kurt Van den Bossche, nu adviseur Ursula von der L.) helpen verkopen aan het publiek.

De bijdrage van FNP aan het project is het leiden van een beoordeling van maatschappelijke percepties van natuur en gerelateerde beheerstrategieën in heel Europa, en het analyseren van conflicten in verband met rewilding en herstel in verschillende sociaal-culturele contexten.

Voor het zo ingewikkeld mogelijk maken van iets eenvoudigs (respecteer eigendomsrecht, en geef een grondeigenaar het recht zo’n wolf af te knallen als die er niet van is gediend) krijgen zij riant betaald uit publieke potjes.

Wageningen Universiteit draaide in 2021 een omzet van 436.382.000 miljoen euro. Daarvan bestond  17958.000 euro uit HORIZON-subsidies, waaruit dus WILDe wordt betaald. Daarnaast geeft het Europese transparantieregister nog een overzicht van de Stichting Wageningen Research, waarvan Wageningen universiteit onderdeel uitmaakt.

Die geeft op dat het Ministerie van LNV- waarvan Wageningen research een stichting is- 139 miljoen euro betaalt om allerlei onderzoek uit te voeren, naast 71 milljoen euro uit ‘topsectoren’ (Ministerie van Klimaat/Economische Zaken) en 142 miljoen euro komt van bedrijven en commerciële instellingen. Hoewel universiteiten opgeven geen commerciële instelling te zijn, kun je die status betwisten net als bij de nonprofit-industrie.

De nieuwe ‘CEO’ van Wageningen UR, Sjoukje Heimovaara is afkomstig van de nationale onderzoeksubsidiepot NWO.

HORIZON, hier staat zelfs 21 miljoen euro

Wat is nog het ‘publieke’ belang van Wageningen UR
Wat voor ‘publiek’ belang al dat onderzoek vertegenwoordigt zou open voor debat kunnen zijn, wanneer Nederland een functionerende democratie was geweest.

Denk aan het Aerius-stikstofmodel dat Wageningen UR ontwikkelde om boeren uit bedrijf te kegelen uit naam van ‘stikstof’, een probleem dat ophoudt wanneer je de Duitse grens oversteekt. Iedereen weet, het gaat niet om stikstof, maar om het bemachtigen van boerengrond rond Natura 2000-gebieden met 30 miljard euro publieke middelen. Zo gebruiken ze nu ook dat Aerius-stikstofmodel als manier om de garnalenvisserij van de Waddenzee te kegelen.

Want de Waddenzee is hun ‘wildernis’-gebied in notedop, waarvan het beheer al in een ‘stakeholder’-model is gegoten, een overlegtafel (beheerautoriteit) van natuurclubs, onderzoeksindustrie en bureaucraten, met de visserij en bewoners op het menu. En Wadden-onderzoeksmiljonair Han Olff, is zowel toezichthouder bij Ark Rewilding Nederland (dat volledig draait op subsidies van LNV en de provincies) als het Wereld Natuur Fonds.

Daarnaast staan de gronden van boeren rondom de Veluwe op het menu van ‘Rewilding de Veluwe’… Het is nog wachten tot hun Ruben Smit ook een ‘Wildernis’-film maakt over de Veluwe, zoals hij eerder al over de Waddenzee maakte. Het LNV-ministerie gebruikt dat Aerius-model nu ook al tegen vissers, om ze een vergunning te ontzeggen in Natura 2000-gebied. De LNV-ambtenaar die voor dat bedrog verantwoordelijk is heet Donne Slangen.

Rewilding de Veluwe, met 2,1 miljoen euro postcode loterij, door de zoon van Wouter Helmer getekend

Zoals het door de kersverse rewilding-professor Liesbeth Bakker geredigeerde boek ‘Rewilding in Nederland’ (KNNV 2022) aangeeft, zijn juist die landbouwgronden het doel van de rewilders. Op Natura 2000-grond is het ‘loslaten en zien wat er gebeurt’-ideaal al gauw in strijd met de nauwgezet omschreven hersteldoelen van plantjes en diertjes met habitatcodes.

Wild Europe werd in 2022 een Nederlandse Stichting gevestigd bij IUCN Nederland aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Het is de naam voor de conferentie die in mei 2009 werd gehouden in Praag onder Tsjechisch EU-voorzitterschap.

Hun bestuurder Zoltan Kun is een Hongaarse WWF’er van het Wereld Natuur Fonds en eerder de geliquideerde Panparcs foundation. Zijn naam ken ik al 17 jaar, omdat ik betaald door Panparcs naar zulke ‘wildernis’-gebieden op bezoek ging in de Bulgaarse Balkan.

Daarnaast vinden we hier Toby Akroyd als bestuurder, en die is ook weer lid van de IUCN Wilderness Specialist Group samen met Vance Martin van de WILD Foundation. En zo krijg je een negatieve interpretatie van ‘natuur’ die hier staand beleid wordt met grote territoriale ambities: ‘daar waar geen cultuur is’… Het beheer daarvan is spotgoedkoop, want je mag de boel gewoon de boel laten.

3 Replies to “Europese HORIZON-miljoenen voor Rewilding-religie”

  1. Ik denk dat het voor iedere oplettende lezer duidelijk is dat er een woord teveel staat.
   Vanwaar de behoefte dit op te merken?

   Dat men een slachtoffer van een terroristische aanslag correct benoemd, is niet alleen relevant voor de feitelijkheid van een verhaal maar draagt ook bij aan de erkenning en een besef van het leed dat is aangedaan.
   Helemaal als we weten dat de facilitaire dienst van de 2e kamer dit slachtoffer een kantoorruimte gaven die met een rolstoel niet zelfstandig te bereiken was.

   Kritiek moet opbouwend zijn.
   Kritiek kan pas opbouwend zijn als het doel van de kritiekgever en de kritiekontvanger dezelfde is.

   Als kritiek tot doel heeft om de ander te verwarren, voor lul te zetten, onzeker te maken of anderszins uit balans te brengen dan kunnen we moeilijk spreken over goede bedoelingen.

   Wat ik dan wel weer waardeer aan uw commentaar is dat het niet wordt voorafgegaan door overdreven vleierij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *