Greenpeace mondje dicht over windfarms in walvisgebied

Greenpeace wil alleen maar windmolens in natuurgebied

Greenpeace International is een aan het Surinameplein 118 in Amsterdam gevestigde stichting, die 100 miljoen euro zonder winstoogmerk wist op te halen in 2022. Dat bedrag komt naast de honderden miljoenen euro’s die nationale afdelingen in bijvoorbeeld Nederland (28 miljoen), Duitsland (86 miljoen), Canada (11 miljoen dollar) en Verenigde Staten (Greenpeace Fund 23 miljoen dollar) ophalen tegen het grootkapitaal.

Zij zijn eigenaar van nog een vijftal ondersteunende stichtingen die gevestigd staan op een monumentale boerderij aan de Dorpsstraat 3 in Broek in Waterland. Die aanvullende stichtingen van Greenpeace als Theseus, Phoenix herbergen aanvullend miljoenen-kapitaal van Greenpeace, vastgoed en bijvoorbeeld de schepen waarmee ze actie voeren.

Dat Rijksmonument is sinds 1991 eigendom van de in Tilburg (1953) geboren jurist Barend van Spaendonck en zijn Duitse vrouw Cornelia van Oppen. Hoewel de inkomsten ‘non-profit’ heten, heeft Greenpeace een eigen BV, Greenpeace Licensing die commerciële activiteiten verricht.

Op hun aanvullende stichtingen staat ook nog een leuke hoeveelheid centjes, mobielien en vastgoed

Stichtingen beheerd door advocaat ondernemingsrecht
De afdeling Greenpeace Nederland haalde 24 miljoen euro op in de strijd tegen het grootkapitaal, en hoeveel de organisatie precies in huis heeft is onduidelijk dankzij de vele aftakkingen en afsplitsingen. De Duitse aftakking van Greenpeace is de grootste, en die had liefst 86 miljoen euro te besteden in 2022.  

De Canadese afdeling haalde een kleine 11 miljoen dollar op waarvan ze een miljoen afdragen aan ‘stichting Greenpeace Council’, terwijl de Amerikaanse afdeling Greenpeace Fund van de 23 miljoen dollar inkomsten 8 miljoen afdraagt aan de stichting Greenpeace Council in Nederland, die onder Greenpeace International valt.

Dus de 100 miljoen euro die Greenpeace Internationaal in Amsterdam ophaalde moet je nog optellen bij de niet afgedragen inkomsten van andere afdelingen, en dan lijkt de eerdere 300-400 miljoen euro totaal meer realistisch, of inmiddels een half miljard euro.

Eerst even die stichtingen van ze nalopen en hun Van Spaendonck.

Stichting Greenpeace Council krijgt een contributie-bijdrage

Van Spaendonck werkte voor BDM Advocaten op het NDSM-terrein, dat nu door Damsté uit Enschede is overnomen. Hij was voorzitter van De Jonge Balie, de netwerkorganisatie voor beginnende advocaten, en werkte van 1990-2010 als kantonrechter-plaatsvervanger in Utrecht en Amersfoort. Het lijkt mij stug, dat hij niet warm is met voormalig Groen Links-Kamerlid en senator Britta Böhler, de advocate van Volkert van der G.

Hij beheert dus blijkbaar die stichtingen van Greenpeace. Het lijkt me stug, dat hij geen afstammeling is van de Tilburger jurist en naamgenoot Barend van Spaendonck (1896-1967). Die richtte het bueau Van Spaendonck op in ondernemersrecht voor mkb’ers dat nog steeds bestaat. In die tak was junior ook actief voor BDM in Amsterdam.

Verder kende ik nog een Van Spaendonck bij het LNV-ministerie, die toen collega was van Ronald Lanters (nu Bureau Wing) Die was dieractivist en bepaalde als ambtenaar eigenhandig hoeveel valkeniers er in Nederland mochten zijn van hem. (niet meer dan 200) Maar hij hoeft natuurlijk geen ‘familie van’ te zijn.

Het kan een ideetje van Barend van Spaendonck zijn geweest om al je vastgoed en mobiele bezittingen onder te brengen in meerdere stichtingen…

Dorpsstraat 3 Broek in Waterland, het bezit van de schepen staat gestald bij Iris

In die stichtingen van Greenpeace zit voor tientallen miljoenen euro’s aan vermogen gestald, vastgoed en schepen, bij Theseus lezen we in het jaarverslag dat er 33 miljoen euro gestald staat. Zonder winstoogmerk. Maar dat kapitaal is maar een fractie van het totaal dat ergens in de wereld onder het vermogen van Greenpeace valt.

Zo valt in de Duitse jaarrekening 2022 te zien, dat ze 65 miljoen euro bij kas hebben, dus naast de 33 miljoen euro die Greenpeace International in Amsterdam op de rekening heeft staan, voor de strijd tegen het fossiele grootkapitaal:

Greenpeace Deutschland 65 miljoen euro aan tegoeden voor de strijd tegen het grootkapitaal

Terwijl Greenpeace International zelf ook 37 miljoen aan cash heeft gespaard. Het is dus lonend om halve waarheden/hele leugens uit te venten, je voorziet bij Westerlingen blijkbaar in een behoefte. Nu profileren ze zich als organisatie zonder winstoogmerk om de belastingdienst af te schudden, maar hun BV Greenpeace licensing verricht wel degelijk commerciële activiteiten:

Het verwerven, exploiteren, vervreemden van licenties, intellectuele eigendommen en ‘know how’, handelsnamen en -merken en/of de gebruiksrechten daartoe, alsmede het verrichten van commerciële activiteiten

Greenpeace demonstreert in Berlijn bij ‘klimaatsceptische’ conferentie

Al die doelloze jongeren, die je dan laat protesteren tegen betaalbare energie en tegen hun eigen levensstijl.

In interviews profileert Van Spaendonck zich als gezond overheidskritisch, de houding die je vroeger in het kraakcircuit van anarchisten ook had. Of bij het Fort van Sjakoo, waarvan ik hun advocaat Frans Panholzer ooit nog sprak. Het probleem met anarchisten is, dat het eigenlijk communisten zonder invloed zijn. Zodra ze macht krijgen, worden ze als Femke Halsema en Groen Links, een totalitair gezelschap dat ‘de staat’ aanwendt om hun ideale wereld voor zichzelf te scheppen.

Monumentaal pand uit 1617 (geschat op 1,5 miljoen euro) op naam van de jurist Barend van Spaendonck, waar stichting Phoenix, Theseus, Iris, Rubicon en Varuna gevestigd staan

Red de walvis, hei 277 windturbines in hun leefgebied
De actiemultinational Greenpeace profileert zich nog steeds alsof ze anti-establishment zijn, de rebellen tegen het grootkapitaal van ‘de fossiele industrie’. En die succesformule bleef constant. Daarnaast specialiseerden ze zich in vissertje pesten.

Zo stortte Greenpeace in het Britse deel van de Doggersbank in 2020 stenen, die er voor zouden zorgen dat je met je viskotter kopje onder gaat als de netten blijven haken. Dat zou nodig zijn vanwege de daar levende ‘dolfijnen en walvissen’…

Maar hier hoor je ze dan niet over, ’s werelds grootste zeewindfarm in natuurgebied van dolfijnen en walvissen

Maar wanneer op dat zelfde Britse deel van die ‘kwetsbare beschadigde natuur’ van de Doggersbank ’s werelds grootste offshore windindustriepark sinds juli 2022 wordt gebouwd, 277 turbines die per paal met 1500 klappen van meer dan 160 decibel in de grond worden geheid, dan blijft het ineens stil. Terwijl de Duitse afdeling tegen industrie in de zee actievoert, maar dan bedoelen ze een gaspijpleiding voor betaalbare energie, en niet de bouwprojecten van de wind-industrie:

Dat vinden vissers ook van de wind-industrie

Terwijl nieuw onderzoek van wetenschappers en milieu-activisten aan de oostkust van de Verenigde Staten (New Jersey) een duidelijk verband vond tussen explosief toegenomen strandingen van Noordkapers (arctische walvissen) en de bouw van windturbines voor de kust. Er spoelden sinds december 2022 daar al zestig van die Noordkapers aan.

Spaargeldpotje van Greenpeace in Amsterdam

Gisteren belde ik Greenpeace daarom voor commentaar, en ik stuurde ze vanochtend nogmaals een herinnering voor de gisteren gestuurde vraag:

U ontvangt dit bericht- na eerder telefonisch contact gisteren- omdat ik schrijf voor de Andere Krant en Indepen – en voor mijn nieuwe boek over de (morele) teloorgang van de milieubeweging- over de massale strandingen van walvissen voor de Amerikaanse oostkust, die te relateren zijn aan de sinds 2017 gestarte bouw van windturbines, met 1500 heiklappen van +160 db per turbine, waar nu sluitend bewijs is gevonden dat de bouw van windindustrie in zeenatuur hiervan de enige oorzaak kan zijn.

De documentaire ‘Thrown to the wind’ laat de ingrijpende gevolgen voor het zeemilieu zien door de constructie

Wim Verboom van TNO waarschuwde in 2006 voor die schade aan walvis-achtigen bij Vroege Vogels. Nu wordt in het Britse deel van de Doggersbank ’s wereld’s grootste zeewindindustrieterrein gebouwd, het gebied waar jullie vanwege walvissen en dolfijnen nog actie voor voerden in september 2020, dit zou ‘kwetsbaar, beschadigd en beschermd natuurgebied’ zijn, dus dumpten jullie er stenen…

Bron, financieel jaarverslag Greenpeace 2022: Ironie, de slachtoffers van Greenpeace haar energiefavoriet op voorkant jaarverslag

Waarom zwijgt Greenpeace – ooit begonnen als actievoerders tegen walvisjacht- nu plots, wanneer er een industrieterrein met bewezen schade voor walvisachtigen verschijnt op de Doggersbank? (zie Change Inc, ‘bouw van ’s werelds grootste windpark op zee van start’)
Zijn de belangen van de wind-industrie voor jullie van groter belang dan de levens van kwetsbare zeezoogdieren?

Er is immers geen bewijs dat visserij op de zandige Doggersbank langdurige schade aanricht (zie het Impact2 onderzoek, sporen na 37 uur verdwenen), maar er is wel direct bewijs, dat dolfijnen en walvisachtigen verstorende en ook letale effecten ondervinden van de bouw van windturbines, ook dankzij TNO-onderzoek rond Gemini

Een eerlijk en inhoudelijk antwoord met achting voor waarheid zou zeer op prijs worden gesteld, (juist omdat ik dat niet van jullie verwacht)

Greenpeace stortte stenen tegen vissers op Doggersbank

Greenpeace begon ooit idealistisch als activistenclubje tegen atoomtesten in de open lucht, en ze protesteerden tegen walvisjacht. Op hun Jaarverslag 2022 prijkt nog steeds een walvis met jong, als ik me niet vergis zou het zomaar een Noordkaper kunnen zijn.

Nu voeren ze actie tegen betaalbare energie en welvaart, ‘Fossielvrije Politiek’ alsof zij een soort kleinduimpje zijn gebleven die het tegen de oliereuzen opneemt.

Astroturf, Greenpeace krijgt tonnen euro’s van Standard Oil-legaten

Terwijl Greenpeace in de jaren ’80 nog geloofde, dat al die paniek rond ‘climate change’ was bedacht door de kernenergie-industrie. In Europa zijn ze vervolgens de aanvoerder van diverse coalities, zoals het Climate Action Network en de Deap Sea Conservation Coalition gevestigd aan de Cliostraat in Amsterdam.

Je kunt best waardering hebben voor de bravoure waarmee ze zich in de jaren ’80 groot maakten, met hun bootjes varend langs schepen die afval in zee dumpten. Daar waren nog ballen voor nodig. Of bedenk de bijna militaire operatie, om de Brent Spar te bezetten. Had ‘de goede kant’ nu maar de helft van hun ondernemingslust nu in de jaren ’80.

Maar zoals bij al die idealisten, op een gegeven moment telt alleen nog het geld.

Greenpeace LIEGT, misinformatie waar Pointer en hun overheid GEEN aanstoot aan nemen

Het loont voor hen niet om eerlijk antwoord te geven. Zij hebben liever iemand van de leugenpers uit eigen gelederen aan de lijn, zoals het NOS Staatsjournaal of vriendjes bij de Volkskrant, zoals Jeroen ‘Het Gifschip’ Trommelen. De ‘linkse’ hoek heeft in alle geledingen van de maatschappij haar eigen mensjes gestald, ook via dat reclamebureau van de PvdA in Amsterdam waarvan me de naam even ontschoot.

Terwijl de ‘conservatieve’ hoek niet meer te bieden heeft dan ‘laat ons asjeblieft eens met rust’, wat ook de beste levensinstelling is. Hou eerst maar eens op kleine schaal goed wat je al hebt, voor je ‘de wereld’ (andere mensen) wilt verbeteren. Zoals je eigen relatie, je netwerk van vrienden, je dagelijks werk. Dat is al een dagtaak.

2 Replies to “Greenpeace mondje dicht over windfarms in walvisgebied”

  1. Wij lezen je artikelen met regelmaat, hulde voor al het uitzoekwerk! Al die windmolens in zee vind ik vreselijk deprimerend. Het ergste is dat veel mensen het een goede zaak vinden. Het is om moedeloos van te worden. Ik ben benieuwd wat er nog nodig is om het tij te keren. Het lijkt voorlopig een verloren zaak, de strijd tegen windmolenparken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *