Radiostilte bij Actiemultinational Greenpeace?

Dorpsstraat 3 Broek in Waterland

Afgelopen vrijdag fotografeerde ik nog even het monumentale pand aan de Dorpsstraat 3 in Broek in Waterland (eigenaar mr. Barend van Spaendonck), waar vijf stichtingen van de nonprofit actiemultinational Greenpeace staan geregistreerd, die miljoenenvermogens en bijvoorbeeld schepen beheren: Rubicon, Isis, Theseus, Neptunus en Stichting Varuna. Ding Dong! Wanneer je honderden miljoenen euro’s per jaar ophaalt, dan moet je dat ergens stallen op een manier die belastingtechnisch goed uitvalt. 

Wie van de lezers mij graag helpt bij uitzoeken, vraag van die stichtingen aub even een KVK-rapportje op met de balansen en jaarrekeningen en stuur dat naar Rypke at protonmail punt com. Dat scheelt mij weer in de onkosten van onderzoek.

Ondertussen blijft het- mogelijk tevergeefs- wachten op het antwoord op mijn afgelopen week gestelde vragen, nu bij een duidelijk oorzakelijk verband een massale stranding van beschermde walvissen plaatsvindt aan de Amerikaanse oostkust, gelijktijdig met de grootschalige bouw van wind-industrie op zee. Ten onrechte stelde Greenpeace dus eerder dat windturbines ‘niet schadelijk voor dieren’ zijn…

Liegen als verdienmodel

Het heien zou ‘in theorie schadelijk zijn’ voor bruinvissen. Dat is onjuist, de geluidsintensiteit van heien is IN DE PRAKTIJK op korte afstand ruim voldoende om trauma’s bij zeezoogdieren te veroorzaken…

‘Het bevorderen van natuurbehoud’…

“Het bevorderen van natuurbehoud”

Het bevorderen van natuurbehoud

Vervolgens kun je iets negatiefs- het vóór de bouw verjagen en verschrikken van daar levende ‘beschermde’ zeezoogdieren- als positief uitleggen. Dat je de natuur verjaagt voor industrie, en dat vervolgens iets goeds noemt…Wanneer je Eneco of Ørsted heet of je bent van hun Rijksoverheid, dan is die stellingname voor te stellen.

Maar ook als verzameling van stichtingen die ‘het bevorderen van natuurbehoud’ als doelstelling heeft en bestaansrecht?

Geen woord over vogelslachtoffers?

‘Trekvogels hebben vrijwel geen last van windparken’, durft Greenpeace Nederland (omzet 2022: 24 miljoen euro) dus te beweren: Totale onzin.

Zie enkel het onderzoek van Altenburg & Wymenga bij Delfzijl, waar turbines op een trekroute wel 100 op papier beschermde vogels per turbine per jaar doodden. Er zijn uitgebreide onderzoeksrapporten over roofvogelsterfte door windturbines in Duitsland.

Dat vinden vissers ook van de wind-industrie

Kraanschip offshore windmolens in haven Vlissingen voor Blauwwind

Een roemrucht geval is verder het decimeren van de zeearend-populatie op de Smola-archipel in Noorwegen na de bouw van een wind-industrieterrein, de honderdduizenden vleermuizen op trek die in Duitsland sneuvelen door windturbines.

Het is gewoon onwaar wat Greenpeace Nederland beweert in haar publieksvoorlichting.

Atomausstieg

Bij BLCKBX heb ik al uitgelegd, waarom het extra pijnlijk kan zijn voor Greenpeace wanneer die windturbines zoveel schadelijker zijn voor wildlife dan zij voorspiegelen.

De wind-industrie is hun enige energie-alternatief voor de toekomst. Ze zijn al tegen kernenergie, tegen waterkrachtcentrales vanwege de vismigratie, ze zijn nu ook al tegen biomassa (‘geen voedsel in de tank’ in Duitsland), en ze waren al tegen de schoonste transitiebrandstof aardgas, waarmee je ten opzichte van kolenenergie een sterke CO2-reductie bewerktstelligt op een kosteneffectieve – en dus haalbare- manier.

Ze zijn op professionele wijze bijna overal tegen…En dat levert ze honderden miljoenen euro’s op per jaar, overal tegen zijn…

Greenpeace Duitsland draaide in 2022 een omzet van 86 miljoen euro. Een deel daarvan dragen ze af aan de stichting Greenpeace internationaal in Amsterdam

Wanneer haalbare – dus betaalbare- klimaatpolitiek tenminste je doel zou zijn…En je fondsenwerving van honderden miljoenen euro’s per jaar is afhankelijk van het idee, dat jij de mensheid helpt bij ‘bevorderen van natuurbehoud’- en dat bepleit je via windmolens in de natuur..

.Dan kun je dat narratief niet meer aanpassen… Zo krijg je steeds, dat Greenpeace bijvoorbeeld initiatieven en wetten steunt, die ze later moeten verwerpen omdat de schadelijkheid blijkt voor andere doelstellingen

Diederik S (Greenpeace/Timmermans) en hun RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek die de 73 miljard euro subsidies uitdeelde aan wind-industrie en biomassa, nu baas bij hun Unie van Waterschappen.

Greenpeace steunde ook het SER Energieakkoord, dat voor de helft draait op ‘biomassa’, dus de stook van bossen in omgebouwde kolencentrales van RWE en in nieuw gebouwde bomencrematoria (biomassacentrales), zoals de met steun van het Nationaal Groenfonds gebouwde centrale van Primco in Lelystad.

15cent SDE+-subsidie per kilo EN een risicovrije lening van het Nationaal Groenfonds

‘Bosonderhoud’ 🙂

Hun geestverwant Johan Vollenbroek (MOB) procedeert nu ook tegen biomassacentrales. En zo werd dankzij de CO2-politiek (versmald tot ‘mitigatie’) de milieubeweging sinds de jaren ’90 de grootste vijand van 1 van haar eigen doelstellingen: natuurbehoud.

Greenpeace, wat is het nu stil bij jullie?

Update: Een lezer stuurde nog deze in Nature op 13 april dit jaar verschenen studie over de effecten van offshore wind-industrieterreinen in de Duitse Noordzee op de populatie overwinterende roodkeelduikers, ijsduikers en parelduikers. Het blijkt dat zij die wind-industrieterreinen mijden als de pest, en dat hun populaties met VIER EN NEGENTIG PROCENT afnamen. En dat staat dus niet in de alternatieve provinciebode, maar in wetenschapsblad Nature:

Densities of loons were significantly reduced at distances of up to 9–12 km from the OWF footprints. Abundance declined by 94% within the OWF + 1 km zone and by 52% within the OWF + 10 km zone. The observed redistribution was a large-scale effect, with birds aggregating within the study area at large distances from the OWFs.

3 Replies to “Radiostilte bij Actiemultinational Greenpeace?”

 1. Dank je zeer voor dit stuk.
  Het bevestigt wat ik al die jaren al heb gevoeld en geweten.
  En daarom zelf goed deed ipv het af te kopen.
  Liefs Dick

 2. Ripke je bent een echte onderzoeksjournalist die de grootste corrupties zichtbaar maakt.
  Integriteit, waar achtige zorg voor de natuur, en haar dieren is nodig !

  Dank voor al jou inzet Friese meesters wijzen goed aan,… tis aan ons om daar iets mee te doen !!!

 3. Het is toch ongelooflijk wat er gebeurd. En de zogenaamde “natuur” organisaties helpen mee! De WNF, waar ik jarenlang lid van was, heeft nog nooit een dier gered. De CEO in Geneva verdient € 900.000,- per jaar. In Zimbabwe heb ik een leugen van Deze organisatie ontdekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *