Derde herinneringsmail aan actiemultinational Greenpeace…

Wanneer je standpunt eenmaal vaststaat

Inmiddels heb ik ook voor de nieuwswebsite Indepen een verhaal gepubliceerd over ‘Het grootste milieuschandaal’, namelijk de schade die offshore-windindustrie aanricht aan dieren die milieu-organisaties als Greenpeace claimen te beschermen.

Tegelijk heb ik van een lezer de KVK-verslagen gekregen van de vijf stichtingen die vermogen beheren van de schatrijke actiemultinational, die zij heeft geregistreerd op de Dorpsstraat 3 in Broek in Waterland. En ik stuurde een derde herinneringsmail om de radiostilte van Greenpeace-zijde te doorbreken.

De email luidt als volgt:

U ontvangt dit bericht- na eerder telefonisch contact gisteren- omdat ik schrijf voor de Andere Krant en Indepen – en voor mijn nieuwe boek over de (morele) teloorgang van de milieubeweging- over de massale strandingen van walvissen voor de Amerikaanse oostkust, die te relateren zijn aan de sinds 2017 gestarte bouw van windturbines, met 1500 heiklappen van +160 db per turbine, waar nu sluitend bewijs is gevonden dat de bouw van windindustrie in zeenatuur hiervan de enige oorzaak kan zijn.

De documentaire ‘Thrown to the wind’ laat de ingrijpende gevolgen voor het zeemilieu zien door de constructie

Wim Verboom van TNO waarschuwde in 2006 voor die schade aan walvis-achtigen bij Vroege Vogels. Nu wordt in het Britse deel van de Doggersbank ’s wereld’s grootste zeewindindustrieterrein gebouwd, het gebied waar jullie vanwege walvissen en dolfijnen nog actie voor voerden in september 2020, dit zou ‘kwetsbaar, beschadigd en beschermd natuurgebied’ zijn, dus dumpten jullie er stenen…

Waarom zwijgt Greenpeace – ooit begonnen als actievoerders tegen walvisjacht- nu plots, wanneer er een industrieterrein met bewezen schade voor walvisachtigen verschijnt op de Doggersbank? (zie Change Inc, ‘bouw van ’s werelds grootste windpark op zee van start’)
Zijn de belangen van de wind-industrie voor jullie van groter belang dan de levens van kwetsbare zeezoogdieren?

Er is immers geen bewijs dat visserij op de zandige Doggersbank langdurige schade aanricht (zie het Impact2 onderzoek, sporen na 37 uur verdwenen), maar er is wel direct bewijs, dat dolfijnen en walvisachtigen verstorende en ook letale effecten ondervinden van de bouw van windturbines, ook dankzij TNO-onderzoek rond Gemini
onderzoek in Nature van 13 april 2023 dit jaar dus, toont hoe de populatie van overwinterende zee-watervogels (roodkeelduikers enz) in de Duitse Noordzee met wel 94 procent afneemt in en rond nieuwe wind-industrieterreinen op zee: jullie beweren in je publieksvoorlichting dat ‘windmolens niet schadelijk zijn voor dieren’: is die stellingname wel vol te houden?

Een eerlijk en inhoudelijk antwoord met achting voor waarheid zou zeer op prijs worden gesteld, (juist omdat ik dat niet van jullie verwacht)

“Het bevorderen van natuurbehoud”

KVK-verslagen van vermogensbeherende stichtingen Greenpeace binnen
Ondertussen stuurde een gulle lezer mij de KVK-verslagen op van de Stichtingen Theseus, Rubicon, Isis, Varuna en Phoenix. Daarin stonden nog niet de financiële balansen, maar al wel de andere bestuurders naast de jurist Barend van Spaendonck, die zelf woonachtig is in het monumentale pand aan de Dorpsstraat 3. Zijn huidig medebestuurder is Gerrit Jan Bolderman, werkzaam voor Warendorf advocaten:

Mr. Bolderman specialises in corporate and finance law, advising (international) companies, institutions, funds and banks on corporate matters and transactions; mergers and acquisitions; new business entities and ventures with an emphasis on the high technology and life sciences area; corporate structures and reorganisations.

Altijd handig om zo’n in Leiden afgestudeerde corporate-jongen in huis te hebben als je windmolens, pardon walvissen wilt beschermen. Eerder was ook de vastgoedadvocaat Bernhard Haacker bestuurder bij de Greenpeace-stichtingen:

Bernhard Haacker (1972) is sinds 1997 advocaat. Hij studeerde civiel- en bedrijfsrecht in Leiden. Hierna studeerde hij aan de University of California at Berkeley, School of Law, waar hij in 1997 met een Fulbright Grant van de Nederlandse en Amerikaanse overheid de Master of Laws degree (LL.M.) behaalde.

In 1997 is Bernhard zijn loopbaan begonnen bij NautaDutilh in Rotterdam en New York op de afdelingen ondernemingsrecht en vastgoed. Vervolgens heeft hij bij enkele middelgrote advocatenkantoren op deze vakgebieden gewerkt. Sinds 2005 heeft Bernhard zijn eigen advocatenonderneming op het gebied van vastgoed en ondernemingen, eerst in maatschapsverband en sinds april 2012 onder eigen naam.

Bernhard is gespecialiseerd in civielrechtelijke vastgoedzaken, onder meer op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte, VvE-/appartementsrecht, koop en verkoop van onroerende zaken en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden en opstal.

Dorpsstraat 3 Broek in Waterland

IN een grijzer verleden was de (alweer) juriste en D66-senator Adrienne Vrisekoop bestuurder bij de vermogens- en vastgoed beherende stichtingen van Greenpeace. En Annemieke Verbunt-Mols, nu werkzaam als partner bij Halsten Advocaten. Wanneer je de opbrengsten van het actievoeren voor ‘natuurbehoud’ (officiële doelstelling) op een belastingtechnisch gunstige wijze wilt stallen, dan heb je met zulk personeel in huis je zaakjes op orde..

We zien alvast dat Stichting Neptunes werd opgericht op 4 mei 2022, net als Stichting Varuna, met Gerrit Jan Bolderman als bestuurder. Bij stichting Iris is Bolderman al sinds oprichting op 11 april 2011 bestuurder. Iris beheert de schepen van Greenpeace:

Natuurbehoud
Het bevorderen van natuurbehoud en het in eigendom hebben en de exploitatie van schepen

Bevorderen ze het in eigendom hebben van schepen? De in 1989 opgerichte Stichting Rubicon werd op 31 december 2022 opgeheven en 1 mei 2023 uitgeschreven. De in 1989 eveneens opgerichte stichting Phoenix bestaat nog.

Verder is er nog een in 1994 opgerichte Stichting Theseus, die staat geregistreerd als ‘overige ideeële organisaties, dierenbeschermingsverenigingen e.d. Daar was eerder (tot 1998) de advocaat en belastingadviseur Hans Kaiser voorzitter van het bestuur, van 1998 tot 2001 opgevolgd door belasting-jurist Alien Koele, van Koele Tax & Legal Perspecta. Zij werd weer opgevolgd door D66-senator en jurist Adriana Vrisekoop, waarna Bernhard Haacker het stokje overnam.

De functie van al deze stichtingen mag dus duidelijk zijn. Het zo belastingvrij mogelijk stallen van zoveel mogelijk Greenpeace-miljoenen.

2 Replies to “Derde herinneringsmail aan actiemultinational Greenpeace…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *