Europese Commissie financiert eigen (geld)wolvenlobby

Proefbalonnetje Ursula

Overal waar de wolf onder Annex II en ‘Annex IV’ van de Habitatrichtlijn (1992) staat geregistreerd (zoals in Nederland), is het bijna onmogelijk deze via afschot te bestrijden, tot  ‘deskundigen’ bepalen wanneer de ‘gunstige staat van instandhouding’ is bereikt.

Het proefballonnetje van Ursula von der Leyen afgelopen week in een persbericht lijkt daarom- juridisch gezien-een zoethoudertje, zeker voor Nederland en België.

 Dat kon je al afleiden uit dit artikel ‘Killing wolves legally‘ van Arie Trouwborst in het Journal of International Wildlife Law and Policy (2019), en het Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive, dat de Europese Commissie zelf uitbracht op 12 januari 2021.

Protestorkest gisteren

Ursula financiert haar eigen protestorkest
De wolf zou volgens Trouwborst in veel lidstaten als Annex 2-priority species staan geregistreerd. Dan moet je ook speciale beschermingszones inrichten als zo’n wolf in je gebied komt. Landen als Finland, Griekenland, Estland en Noord Spanje hebben die status er af gehaald. Daar zit de wolf in Annex 5, en kun je vaker afwijken van de strikt beschermde status die de Bern Conventie (1979)aan de wolf geeft.

Dus hier zit een bepaalde rek bij lidstaten. Maar die Annex V bereik je pas, wanneer daar al relatief veel wolven leven.Bblijft Annex IV nog gelden, dan moeten lidstaten strenge beschermingsmaatregelen nemen volgens artikel 12 van de Habitatrichtlijn, waarbij afschot is uitgesloten.

Er is 1 derogatieartikel, artikel 16. Maar zolang die wolven niet volgens door hun overheid (ambtenarij afgestudeerd aan Wageningen UR) betaalde deskundigen zich optimaal gelukkig voelen, kun je daar zelden aanspraak op maken. We moeten dus concluderen: Ursula lanceerde een zoethoudertje. Haar eigen kabinet lijkt meer op het spoor te zitten van ‘rewilding’…

Ursula von der Leyen haar eigen adviseur, Kurt van den Bossche zorgde er- toen in het kabinet van milieucommissaris Potocnik- met het door de Europese Commissie en WWF gelanceerde en gefinancierde Rewilding Europe (2010) bovendien zelf voor, dat de term ‘wildernis’ in Europees natuurbeleid terecht kwam.

De (deels) door de Europese Commissie op de been gehouden ‘oppositie’…

De Europese Commissie financiert bovendien zelf het protest tegen haar eigen persbericht van WWF-Europe en het European Environmental Bureau, dat gisteren volgde, en afsloot met deze stellingname en mensen. Let op hoezeer de vetgedrukte zin exact het tegendeel van de realiteit betekent. Het zijn juist deze clubs die de belangen van een relatief kleine club filantropen vertegenwoordigt, en enkele groene ambtenaren van de Europese Commissie, zoals Stefan Leiner:

The European Commission must set an example for sound policymaking, and responsible wildlife management and conservation that is driven by science-based data, rather than the opinions and economic interests of a few.

We would like to get clarity on the Commission’s impartial position on this issue. Yours sincerely,

Ester Asin, Director, WWF European Policy Office (jaarlijks 7 ton euro ‘operating grant’ van Europese commissie uit LIFE-programma)
Gabriel Schwaderer, Executive Director, EuroNatur (Duitse club met vijf EU-lobbyisten die draait op miljoenen van Andre Hoffmann’s Mava Foundation, jaarbudget 7 miljoen euro)
Dr Joanna Swabe, Senior Director of Public Affairs, Humane Society International/Europe (HSI) (Amerikaanse vego-lobbyclub tegen chemische industrie onder de Europese REACH-regulering, tegen dierproeven en jacht op dieren, gefinancierd uit Amerika voor 3 miljoen euro, lid van Eurogroup for Animals, European Alliance for Plant-Based Foods (EAPF), Fur Free Alliance (FFA), Species Survival Network (SSN))
Staci McLennan, Director of Policy-Europe, International Fund for Animal Welfare (IFAW) (Amerikaanse dierenactivisten met Europees kantoor in Den Haag- haalt tussen 3 en 5 miljoen euro per jaar op- dat Nederlandse ‘wolvendialoog’ wil voeren, lid van de aan de Partij voor de Dieren gelieerde Dierencoalitie)
Dr Mark Jones, Head of Policy, Born Free Foundation (Een Britse club dieractivisten uit Sussex, actief in Ethiopie en Kenia met 6-7 miljoen euro te besteden in 2022, geleid door financieel consultant Michael Reyner van MWM Consulting)
Faustine Bas-Defossez, Director for Nature Health and Environment, European Environmental Bureau (EEB) (Een door de Europese Commissie jaarlijks met 7 ton euro ‘operating grant’- dus lobbysubsidie- gefinancierde koepelorganisatie van 180 milieuclubs, met 44 lobbyisten in het Europees Parlement. Ook de Laudes Foundation van de familie Brenninkmeijer stopte ze 5,6 ton euro toe in 2022, net als George Soros met zijn Open Society Foundation, en ze krijgen geld van ClientEarth)
Ariel Brunner, Regional Director, BirdLife Europe and Central Asia (sinds wanneer zijn wolven vogels? Birdlife International/Europe is een Nederlandse stichting die 4 ton euro ‘operating grant’ krijgt van de Europese Commissie voor het voeren van gecontroleerde oppositie. En daarnaast afgelopen jaar nog een LIFE ABC-bijdrage van 3,1 ton euro
Anaïs Berthier, Head of ClientEarth Brussels office (Een Londense juridische actiegroep – ‘strategic litigation’-voor klimaatactie met 34 miljoen euro te besteden en 25 lobbyisten in het Europees Parlement, geld vooral afkomstig van miljardair Chris Hohn zijn Childrens Investement Fund, de grootfinancier van Extinction Rebellion)

Wageningen Ecological Research (Romus) en de Zuigdiervereniging (Remus)

‘Science Based’ = altijd vast aan hun ‘deskundigen’
Prachtig, als wilde dieren na jarenlange vervolging en uitroeiing weer een plekje vinden. Denk aan de raaf, de bever, de otter, en dat ze een handje geholpen worden is staande praktijk. Anders waren er nu ook geen edelherten meer op de Hoge Veluwe. Die stammen ook weer af van herten elders, die er later voor jachtbelangen weer zijn ingebracht.

Het pijnpunt bij natuur in een totalitaire bureaucratie, is dat je al die bemoeimachten er kado bij krijgt. Voor je de status van de wolf veranderd krijgt in de Bern Conventie, ben je al jarenlange vergaderrondes met ‘deskundigen’ verder. De combinatie van Bern Conventie aanpassen EN ook nog eens de Annex-status in de Habitatrichtlijn naar bijvoorbeeld 5 (flexibel beheer, ook afschot mogelijk zoals Griekenland, en Noord Spanje) kan dan nog eens jaren duren.

Eerst moeten ‘deskundigen’ dan bepalen dat er genoeg wolven bij je leven voor een ‘favourable conservation status’… Dat is het gevolg van de zelfde technocratie, waar Ursula als EC-president leiding aan geeft.

Zoogdiervereniging: zolang er nog geen 40 roedels zijn, moet je alles doen volgens de Habitatrichtlijn om dat te bereiken….

Bij vrijwel alles dat je met  wolven in Europa doet, kan niet zonder dat ‘deskundigen’ daar een rapport over fabriceren. Je zit meteen vast aan mensen van Wageningen Ecological Research, de Zuigdiervereniging, de Romulus en Remus van Wolven in Nederland. Die moeten – voor je iets wilt- rapporten schrijven waarin wordt afgewogen of je activiteiten de ‘conservation status’ van die wolf niet in gevaar brengen.

Daarom verzinnen zulke clubs als de Zuigdiervereniging ook getallen van hoeveel roedels (20-40!) wolven er op basis van prooiaanbod (hoeveelheid reewild enz) zouden kunnen leven, ‘volgens onderzoek’. Als er nu een x-aantal wolven leeft, en zij schrijven als door hun overheid (LNV) betaalde ‘deskundigen’ dat y mogelijk is…Dan is de ‘favourable conservation status’ nog lang niet bereikt.

En dus is het onmogelijk die wolf van Annex IV af te krijgen, of om op effectieve wijze aanspraak te maken op artikel 16 (de derogatie). Je blijft dus wat schrikdraad plaatsen, en bedelen bij de bureaucratie of je schade vergoed krijgt.

Dit document is het enige waar Ursula op kon doelen, zie HIER

Dan zit je er niet alleen aan vast. Je moet ook maatregelen nemen in het nieuwe wolvenleefgebied, om te zorgen dat die ‘favourable conservation status’ wordt bereikt. Daarop haakt de Faunabescherming nu weer in bij een poging een jachtverbod op de Veluwe rond te krijgen.

Er is weliswaar een zogenaamde derogatie mogelijk, volgens artikel 16 van de Habitatrichtlijn. Maar dat artikel moet je restrictief interpreteren volgens eerdere jurisprudentie. Dat betekent: Als je al die uitzondering/afwijking (derogatie) toepast, moet de maatregel (het bij uitzondering afschieten) in zijn geheel bijdragen aan de bescherming van wolven.

Het enige waar Berin (Ursu = Beer) Von der Leyen dus concreet op lijkt te doelen, is een eerder op 12 januari 2021 uitgebracht Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive. Dat ergens op de website van de Europese Commissie begraven document moest ze even in herinnering brengen.

  • ‘Wanneer je een wolf op je terrein krijgt- en je wilt je vee beschermen, of je hobbypaard zoals Ursula: dan kun je die dus het beste deze stiekem doodschieten. Wie ziet dat nu?’, zo kan je redeneren.

In Finland (Annex 4, Noord Finland Annex 5)werd dit stroperij-argument door de regering ingebracht in 2015, om beheerste wolvenjacht juridisch mogelijk te maken. Omdat de beschermde status van wolven door hun impopulariteit tot verhevigde stroperij leidde.

Maar dan nog: Je druk maken om een paar wolven, dat is niet het probleem, wanneer je zelf geen veehouder bent.

De geldwolven die uit naam van ‘het klimaat’ de Europese Beschaving willen ontmantelen en alles vernietigen dat je dierbaar is. Veel mensen zouden die liever afschieten dan een wolf die een schaapje pakt. Je at zelf toch ook wel eens lamsrack of shoarma? Het associeren van ‘Het Kwaad’ in de wereld met een paar wolven, zou wat al te ver gaan. Het zijn de mensen die zich achter die wolven verschuilen waar het kwaad in schuilt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *