Arcadis begint ‘publiek-privaat’ fonds boerengrondopkoop

Zonder Klimaatwet en Green Deal geen Retimber

Retimber is de naam van het nieuwe opkoopfonds van boerengrond dat de groot-beneficiënt van zogenaamde ‘natuurontwikkeling’ in Nederland, Arcadis (De vroegere ‘Koninklijke Heidemij’) is gestart met Cycas Capital in Amsterdam van Eduard Elias (afkomstig van Arcadis).

Met geld van bedrijven en publieke instellingen die hun CO2-zonden afkopen zou dan ‘Klimaatslimme Bosbouw’ bedreven gaan worden, met publieke instelling Wageningen UR als adviseur. Dat heet ‘samen klimaatverandering tegengaan en het versterken van biodiversiteit.’

Op met publiek geld en/of CO2-credits opgekochte boerengrond moet bos komen van hun Rijksoverheid

Rentseeking: handel met lobby-voorkennis
Retimber is 1 van de vele fondsen die opstaat om te cashen op de Green Deal en de Klimaatwet, de dwingende plicht om het tot vergif gedemoniseerde CO2 uit je bedrijf af te kopen. Dat verdienmodel heet ‘rentseeking’, cashen op dwingende wetgeving die via hun lobbyclubs tot stand kwam. Zoals het door professionele marketeers ontworpen en door miljardair Chris Hohn gefinancierde Extinction Rebellion.

Die met fluwelen handschoenen aangepakte ‘rebellen’ die protesteren voor het verdienmodel van de klimaatmaffia.

Namen achter het fonds zijn ‘impact entrepreneur’ Eduard Elias en jurist Bartel Huibregtsen. Elias was van 1993-1995 management consultant bij Arcadis, en hier zal een link zijn gelegd. Hij richte Cycas op in 2005 na een carrière bij ABN Amro en organisatie-adviseur Twynstra Gudde in Amersfoort. Die club is een blog op zich waard.

Elias oreert op z’n linkedin-pagina het bekende proza van de klimaatmaffia, die ‘biodiversiteit’ en ‘klimaat’ onder 1 noemer schuift, namelijk hectares grond. Daardoor zou ‘Natuur’ naast vastgoed de nieuwe ‘asset’ worden:

Today, ‘the market’ is the single-most environmentally destructive force on our planet. Its hunger erodes our Garden of Eden, and its pursuit of profits ultimately undermines our society. But this can change. In fact, we can – and should – use the market to repair the damage done….

Zo leg je het verdienmodel van de klimaatmaffia uit. Dwingende wetgeving leidt tot een kunstmatige ‘demand’:

Negative Emission Technologies (NETs) are the next investment frontier, offering a potential trillion-dollar market for investors in which climate change and greenhouse gases become part of the real economy, driven by the demand for carbon removal from the atmosphere. And it’s a market with an expected annual double-digit growth.

Natuurlijk, de SDG’s weer

Grond is het nieuwe klimaatgoud
Mooi dat hun media dat klimaatvuurtje zo blijven opstoken. En

In anticipation of tapping into the growing carbon emissions market, the Dutch cooperative bank Rabobank is aiming to become the first ‘Carbon-Bank’. It has set-up a separate division to create a platform for carbon trade and finance carbon emission credits.

Ik zeg dat al vijf jaar lang, maar schijn daarom gekke henk te zijn, gevaarlijke complotdenker, die gearresteerd moest worden. Maar hier hoor je het eens, van iemand die daar zelf riant op wil binnenlopen:

En dus:

Within NETs, forest-related nature-based carbon storage could generate US$800 billion in annual revenues by 2050, worth US$1.2 trillion in today’s value terms.

We hebben allemaal geld nodig, Elias en klimaatmensen ook.

Je ruikt bij Retimber en de stichting Wageningen UR van het LNV-Ministerie een soort handel in voorkennis. Hun Rijksoverheid had immers vanuit het ‘Klimaatakkoord’ (dictaat ngo’s en grootbedrijf) een Bossenstrategie op gesteld, waarmee het oppervlak aan nieuw bos vergroot moest worden op landbouwgrond. Oppervlaktes van 60 duizend hectare werden daar als optie bij genoemd.

Dat is ook wat hun Europese Commissie met de Green Deal wilde: Miljoenen tot CO2-opslorper hernoemde bomen planten.

Bos Eijsingastate wordt ‘toekomstbestendig’ gemaakt voor Probos

En daarnaast; Hun LNV-ministerie met de misschien wel domste en meest hulpeloze minister in de Nederlandse geschiedenis, Christianne van der Wal drukt uit naam van ‘CO2’ en ‘stikstof’ de Operatie Boerengrondroof door. Het wegkopen van boerengrond rond Natura 2000-gebieden met 30 miljard euro van belastingvee geroofd geld voor het halveren van de veestapel, vanwege ‘de natuur’ die ‘op omvallen’ zou staan.

Je kunt Elias niet verwijten dat hij uit een falend Parlement (applausmachine Rutte’s klimaatpolitiek) dan een verdienmodel ziet ontstaan. De webzijde beschrijft de plannen aldus, namelijk dat ze hun fonds mede met belastingafdracht vullen:

By combining Public and Private funding , ReTimber builds a portfolio of biodiverse forests. Forests as a Nature Based Solution to store Carbon and to produce recyclable biobased construction materials.

The fund will acquire farmland and/or existing forests and convert those to biodiverse sustainable managed forests. Starting in The Netherlands, later expanding into Europe. Minimum target portfolio size €100M.

Met Wageningen UR

Hectares voor CO2-opslag
De Unie van Bosgroepen is bij ons hier in Friesland ook al bezig met het ‘toekomstbestendig’ maken (kaalkappen) van het bos voor ‘het klimaat’ (3 miljoen euro Europese LIFE-subsidies)

Dankzij de plicht voor bedrijven en straks ook burgers om hun CO2-zonden af te kopen, ontstaat een nieuwe kapitaalmarkt uit gelden voor CO2-compensatie. Je kunt als investeringsfonds dus geld verdienen wanneer jij hectares grond opkoopt, waarop je klimaatachtige dingen gaat doen. Dat je een hoeveelheid CO2-tonnen per hectare zegt te compenseren gedurende de looptijd van je project.

Op een hectare vruchtbare landbouwgrond kun je op onze breedtegraad ongeveer 100 ton houtige biomassa laten groeien in 30-40 jaar tijd. Bomengroei heet nu ‘koolstofopslag’, ze slorpen CO2 op en scheiden O2 uit.  Bij een CO2-prijs van 120 euro per ton in 2030 (nu 50 euro volgens adviesprijs De Nederlandse Bank), kun je als- zeer ruwe- indicatie dus een opbrengst per hectare krijgen van rond de 10/12.000 euro, voor het ‘compenseren van CO2-uitstoot’ en ‘het tegengaan van klimaatverandering.’

Omdat de door de klimaatmaffia gekaapte overheid daar dwingende wetgeving voor opstelt, onder druk van hun lobbyclubs.

Hun overheid geeft daar ook riante bedragen voor uit, zoals via het project NL2120, van IUCN, Wageningen UR (Tim van Hattum) en hun overheid. Met het zelfde taalgebruik van ‘Nature Based Solutions’ krijgen clubs als IUCN, Wageningen UR, Ark Rewilding Nederland en WNF 110 miljoen euro subsidies te besteden, afkomstig uit het Nationaal Graaifonds.

Bij dat fonds gevuld met Coronasteunfonds-gelden was Natuurmonumenten-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tot september 2022 de voorzitter.

SDG17,  ‘partnerschappen voor de doelen’ bouwen

‘Publiek Private Partnerschappen’ (SDG17), van Paars naar Groen
Het wegvallen van onderscheid tussen publiek en privaat is een officieel beleidsdoel van hun overheid, de overgang naar een ‘stakeholder-model’ voor het bestuur van hun BV Nederland. Dit is SDG17, Building Partnerships for the Goals, publiek-private partnerschappen. Hun overheid wordt zo de pinautomaat voor bedrijven met groen gedicht, met belastingvee (‘burgers’) en het door hun Rijksoverheid uitgemolken mkb als financiers, die de bedrijfsrisico’s financieel afdekken.

Zo werd ook Windpark Fryslân gebouwd, banken die inspringen als investeerders nadat de provincie Friesland (Sander de Rouwe) over de brug kwam met publiek durfkapitaal uit het ‘Foens Skjiiin Eunessie’ (dat is subsidie-Fries voor ‘Fonds Schone Energie’): geld uit de door roekeloze ambtenarij aan het Zweedse Vattenfall (‘fossielvrij binnen 1 generatie’) verpatste NUON-aandelen.

Deze legalisering van corruptie via het omzeilen van de inspraak van gekozen bestuurders, wordt ook wel ‘verduurzaming’ genoemd en ‘de transitie’. De ‘Paarse’ kabinetten van Pvvd66A zijn daar al in de jaren ’90 mee begonnen. Uit naam van de 2030 Agenda en ‘klimaat’ versnelt die operatie van de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur, Paars werd Groen.

Een ander voorbeeld van zo’n privaat fonds met publieke middelen voor ‘publieke’ doelen van private partijen (….) is het Nationaal Groenfonds. Dat werd mede door Arcadis (Maarten Menno Ulrich van Dis)  en de Rabobank (Willem Meyer) opgericht in 1991, onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven. Dat fonds werd een private stichting met ‘Nationaal’ als benaming, om het rentenieren met publiek geld voor privaat gewin een publiek tintje te geven.

Dat Groenfonds werkte als extra geldpotje om de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) te realiseren, waarop natuurontwikkelbureau Arcadis grootschalig binnenliep. Precies in de tijd, dat Elias daar als consultant werkte. Die ontwerpen immers al die wensnatuur van door hun LNV-ministerie met subsidies vol gepompte groene clubs.

Arcadis van Groenfonds-bestuurder MMA Van Dis, loopt binnen op EHS

Nationaal Particulier Groenfonds
Het ‘Nationaal (particuliere? Groenfonds werd een zogenaamd ‘revolverend fonds’, dat ging bankieren met de rente over de meer dan 100 miljoen euro publiek geld afkomstig van hun LNV-ministerie. Dat fonds zat tot 2015 gehuisvest in een pand van de Rabobank in Hoevelaken, en verhuisde vervolgens naar Amersfoort.

Steevast zijn voormalige politici die zich gedienstig betoonden aan de UBO’s van het grootbedrijf daar bestuurder. Zoals eerder Cees Veerman (CDA) en Jolande Sap (Groen Links), waarbij Cees Veerman tegelijk bestuurders was bij de grootfinancier van milieuclubs: De Postcode Loterij.

In dat portfolio van stakeholders en publiek-private partnerschappen is Retimber dus bepaald niet uniek. Meer ‘typisch Nederlands’, sinds de Paarse kabinetten.

ReTimber delivers a long-term Environmental, Social and Financial return, by investing in land and forests, a new real estate asset class.

Typisch ‘duurzaamheid’ dus, privaat gewin op publieke kosten met een verdienmodel – genaamd ‘rentseeking’- dat zonder dwingende wetgeving niet zou bestaan.

Dat ik als lobbyist zo machtig zou zijn, dat ik de wet ‘Geef Rypke & Afke een miljard euro’ aangenomen zou krijgen. Voor het klimaat. Waarna jullie gedwongen door staatsagressie aan mij zouden moeten doneren met R & A-credits. Dan kopen Afke & ik daar een groot landgoed voor.

Ik en Afke bij de Gulpener Brouwerij: Doneer aan ons, en dan slaan wij je CO2 op (lekker bier drinken)

Dat noemen we dan klimaatslim investeren voor de biodiversiteit. De meerderheid van Kamerleden is vóór deze praktijk, maar dan verpakt in een iets ander verhaaltje. Over het redden van de planeet enzo, circulair, transitie, klimaatbestendig blablablabla… Hemeltergende domheid is bij het gros van die parlementariërs van democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer een afdoende verklaring.

Het brandhout van de samenleving, goed voor 8800 euro theatersubsidie per maand, dat bij falen en afzwaaien ook nog eens met Wachtgeld wordt beloond. Dus zonder enige prikkel tot politieke prestaties richting de mensen die hen betalen, namelijk ‘het volk’, het grauw, het plebs…Doe je mondkap op, ja jij daar!

Met zulk aangespoeld drijfhout in je parlement en regering, dat je publiek bestuur mag bemensen… Vind je het gek dat er dan private partijen het roer overnemen en globalistische clubjes als het WEF.

  • Vond je dit artikel de moeite waard. Doneer dan een passend bedrag aan de stichting die Interessante Tijden helpt gratis en toegankelijk houden: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’s CO2-credits’

One Reply to “Arcadis begint ‘publiek-privaat’ fonds boerengrondopkoop”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *