Een Pelgrimstocht op zoek naar Vrijheid in de (Friese) natuur

De kloosterkerk van Wetsens, 12de eeuw of eerder in Paulus Potter-formaat, in hoofdstuk 4 ‘Waar God woont’…

In dit zaterdagse archiefverhaal geven we je even een proef van mijn fotografisch en prozaïsch hoofdwerk – Liever dood dan Slaaf- gemaakt in de coronatijd. Een golf van inspiratie kwam over ondergetekende, zodat je plots datgene ‘zag’ in het zeekleiland van je voorouders, waarvoor je vroeger naar verre oerbossen en hooggebergten moest reizen. Het is te bestellen via de gelijknamige webpagina www.lieverdooddanslaaf.com

Zwette, restant van de Middelzee, in hoofdstuk 3 ‘De Strijd om het Bestaan’

Beter Onderwijs Nederland
Dankzij ontbrekend historisch onderwijs op de lagere en middelbare school, wist je als geboren Fries vrijwel niets van het belang van je afkomst, het ontstaan van het land, en de reikwijdte die historisch Frisia had van Zeeland tot Denemarken. De associaties die je met modern provincie-Friesland had, waren ook niet beslist allemaal positief, met haar hoge gehalte aan enthousiasmemoordenaars.

Als adolescent met alternatieve inslag wilde je met piepende banden weg, de wereld in.

Pas toen je de kennis opdeed, een hele tree boeken verzamelde over Friesland en haar vrijheidsstrijd, ging ook het landschap voor je leven. Je zag meer dan het tot een fles Beerenburg en Oant Moarn gereduceerd folklore-gedoe waarover de buitenwereld op zijn best een beetje besmuikt kan lachen. Van haha, die grappige, beetje xenofobe pummels aan het subsidie-infuus, met hun karaktermix van minderwaardigheidsgevoel en grootheidswaan.

Dat je hier als remigrant 20 jaar later in de Harmonie in Leeuwarden komt, het culturele centrum en je vindt teksten ‘dare to be different’ in het Engels op de WC: waarom moet ik anders zijn tijdens het pissen…. En een randstedelijke klimaattheaterkundige, Harm Edens- ‘oh die klimaatvuranduring die als een muuurrrrrjjjj op ons afkomt urrrrjj uurrjjj– op het podium die ons Friezen moet vertellen hoe wij ‘De Wadden’ (historisch Frisia dus) zouden moeten verkopen…

Leaver Dea as Slaef, de granieten negerzoen van 14 ton die vanuit Tijnje in 1951 hier werd geplant; Hoofdstuk 2

Wat is er gebeurd met de Friezen???!!

Zo was de schok, die in de coronatijd verder versterkt werd door de slavenmentaliteit die overheerste. Hebben we hier geen intellectuele elite meer, behalve een verzameling PvdA- stiekemerds die zich heimelijk ‘te min’ voelt ten opzichte van zo’n blaaskaak? Dat ze zo de natuur- en cultuurkaas van hun brood laten eten….er is een meer inspirerende kijk op het Friezenland mogelijk, met de natuurlijke historie als uitgangspunt, onkruid wieden om die oude mentaliteit van de Echte Friezen weer op te graven.

Als een soort strijdbijl voor deze interessante tijden, waar Vrijheid juist onder druk komt te staan door de praktijken van de klimaat- en milieumaffia.

Daarom is degelijke basiskennis ook zo belangrijk. Want dan zie je meer om je heen, een landschap in 4D (ruimte-tijd) in plaats van dat je als blinde wat om je heen kijkt. Zeg ik als zoon van twee onderwijzers. Liever dood dan Slaaf is als kijkboek bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Met een vleugje positief nationalisme, vanuit ‘liefde voor het eigene’ als basis, niet ‘angst voor het onbekende.’ Je hoeft ook niet met de hakken in de klei verschanst te blijven, maar kunt vooruit met het goede van vroeger.

Ophelia, hoofdstuk 1

De zoektocht naar Vrijheid in de eigen Friese Natuur met de camera en terrier Trudy, leverde vele ‘Hoera Ik Besta’ momenten die je kunt hebben op plaatsen in het Friese buitengebied, in het midden van nergens-plaatsen waarvan je nog nooit had gehoord zoals Rewert en de kloosterkerk van Wetsens, en handelsplaats Haithabu waar de Friezen met de Vikingen handelden. Dat je ook verwonderd mag raken, de atmosfeer even voelt en je opgetild kunt worden in het oude zeekleiland waar God woont.

Tijdens het productieproces ontmoette ik in een klooster in Bussum de vrouw van mijn leven, Sint Afke. Zij werd het covermodel, Ophelia tussen de Pompeblêden in de Hilaardervaart, waar we samen in doken. Ze ging ook zonder aarzeling in een oude grafkist in het kloosterkerkje van Jannum liggen. Zulke vrouwen ontmoet je maar 1 keer in je leven, wel vóór de wereld maar niet van deze wereld.

Afke is fijnschilder, fan van de Pre-Rafaëlieten waar de beste kunstschilder van Friese bodem, Alma Tadema met zijn werk aan vooraf ging. Wij hebben hun werk (Millais) even in Friese context gezet.

Alde Toer uit de 12de eeuw, het Friese Mont Saint Michel van de terpen…Hoofdstuk 4

En zo werd deze fotopil van twee kilo op A4-formaat een beetje ons kindje. Afke zorgde er met haar regel- en computerkwaliteiten zelfs voor dat het tot het succes kon groeien dat het werd, met kopers door het hele land, van Limburg en Zeeland tot West Friesland en de Achterhoek.

De beste PR-agent was overigens het Openbaar Ministerie, dat een citaat van grootvader zaliger Wybe Zeilmaker- ‘Fut Doadskoppe’ in onvervalst Dokkums- wilde uitleggen als serieuze doodsbedreiging richting ambtenaar Bouwe de Boer, met zijn stichting Fryslaaan Fosssielfraai, een private lobbyclub op overheidsadres voor subsidie-inkomsten voor de VNO-NCW Noord. Vroeger zou dat ‘corruptie’ genoemd worden, nu ‘verduurzaming’…

Zo gaf hun overheid mij door haar buitensporige geweldplegingen de kans te tonen dat deze dwarse Fries zich niet laat intimideren. Dat je geen holle retoriek verkoopt maar bent wat je in het boek over je eigen ‘stam’ beschrijft. Liever dood dan slaaf. Het netto resultaat werd een schare van tienduizenden Youtube-volgers, een status van B-BN’er (beetje bekende Nederlander) waarna de boeken als warme broodjes gingen.

Ophelia van John Everett Millais (in spiegelbeeld)

Oera Linda en Frijsia
Een professionele Friese drukkerij leverde fantastisch werk en goede projectbegeleiding. Omdat toeval niet bestaat, lag daar ook de kersvers in het Engels vertaalde versie van het Oera Linda (Over de Linde)-manuscript, door Jan Ott. Het meest mysterieuze en omstreden werk uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, ontdekt in de negentiende eeuw.  Daarin werden de Friezen beschreven als een vrijheidsvolk, dat al voor de jaartelling in contact zouden hebben gestaan met de Griekse en Macedonische beschaving.

IN plaats van het op terpen samenklonterende huttenvolk dat de Groninger archeologie ons overlevert, zou er volgens dit oude Manuscript een geletterde beschaving hebben geleefd met stenen maagdenburchten, (zoals in Den Burg) die door een grote natuurramp werd getroffen. Later kan de herinnering aan die beschaving natuurlijk verder zijn gewist toen de Karolingers hier het christendom brachten.

Het Oera Linda-manuscript is te mooi om niet waar te zijn, en voegt een hele nieuwe dimensie toe aan Fries Zijn, die tot nu volledig in het onderwijs ontbrak. Dus trad ik vorig jaar op met Jan Ott op het door Afke en Jeroen Kuiper georganiseerde Frijsia Festival op het Rode Klif: We beeldden de legendes/historie uit de Oera Linda uit met het historisch acteursgezelschap van Peet uit Arnhem.

Zaterdagavond 23 september 2022 op It Klif, Frijsia blaast Friese legendes nieuw leven in, Jan Ott draagt voor

En zo kan er uit een boek- met een andere intentie dan wat er al was over dat wat er vroeger was (…)- dus een nieuwe golf van beweging en inspiratie volgen. Een voor moderne mensen nieuwe maar eigenlijk ouderwetse kijk op wat het is om een Fries, Vrij te zijn, van Frya’s bloed, een mentaliteit die inspirerend kan zijn voor hele nieuwe doelgroepen en generaties.

Hoofdstuk 1 begint zo:

DE Friezen zijn het oudste volk van Nederland, en de genetische stamouders van alle kustbewonende Nederlanders. Althans, van de blonde melkdrinkers met grote gestalte die over de dijk door de zeewind fietsen, die zeilen en schaatsen, of eieren zochten in hun jeugd, maar ook de zeevarende handelaren. Die naam ‘Holland’ bestaat nog maar vanaf het jaar 1101 op schrift.

Terwijl de Romeinse natuurhistoricus Plinius de Oude in de eerste eeuw al over de Friezen schreef in zijn ‘Naturalis Historia’.

Misdaadverslaggever Peter de Vries moest niet voor niets een ‘tussen-R’ plaatsen om op te vallen, Peter R. De Vries. Die achternaam ‘De Vries’ is zo algemeen omdat Friezen de stamvaders zijn van de Hollanders. Wie een liedje zingt over ‘dat zijn toch weer die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders’, die bedoelt daar dan dus eigenlijk (West) Friezen mee.

En omdat de Friezen in diaspora gingen, uitzwermden over Nederland op zoek naar werk toen de moderniteit opkwam. Daarom zijn er nu een familie of 77 duizend in Nederland die ‘De Vries’ heten, kwantitatief gezien zelfs meer buiten het tot provinciegrenzen gekrompen Friesland dan er binnen.

Nu kan een gestrande alcoholist die vroeger topartiest was, zich ook al te zeer beroepen op z’n roemrijke verleden, zijn meer uitgestrekte invloedssfeer. Once Were Warriors, zo heet de film over aan de drank geraakte Maori’s bijvoorbeeld, ooit trotse krijgers uit Nieuw Zeeland die een gouden toekomst achter zich hadden.

Speech bij de boekpresentatie op 11 december bij It Reade Klif: Foto Robert Dupper

Je bent nu wat je doet met wat je vroeger deed, zo ingeklemd in provinciegrenzen, onderhorig aan ‘Den Haag’ en Brussel. Je bent niet wat je was. Iedere dode was vroeger levend. Toch zegt het in natuurhistorische zin iets over je ‘onkruid-vergaat-niet’-aard, wanneer je als volk tweeduizend jaar je naam behoudt. Wie noemt zich immers nog serieus ‘Tubant’ of ‘Batavier’, andere volksnamen die de Romeinen aan Nederlandse stammen gaven…

Die verdwenen uit de historie, maar de Friezen zijn gebleven als uniek stukje menselijke biodiversiteit.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

Lees verder door het Meisterwerk te bestellen via de Webshop van www.lieverdooddanslaaf.com

Wat Baldrs Draumar betreft heb ik overigens mijn mening moeten herzien. Zij lieten zich door angst voor de griep muilkorven. Hoe kun je nu ‘gjin goud, gjin silver, frijhiet is ús priis’ zingen met een mondkap op? Kwam anders de subsidie in gevaar? Ik heb er nooit 1 gedragen, Afke ook niet. Over mijn dode lijk.

Liever dood dan Slaaf dus!

Ons nieuwe Zeilmaker-logo, ontworpen door Afke

Er komen ook shirts met embleem ‘Liever dood dan Slaaf’ en logo van Vikingbootje (Zeilmaker!), ontworpen door mijn geweldige Afke. Niks overdrevens, maar ingetogen en echt. Met de klimaatdictatuur in opbouw- juist door een partij die de term ‘vrijheid’ zelfs in haar naam heeft staan (VVD, de Nijpelitaanse Klimaatmaffia)- is Vrijheid en Strijd nog steeds hét thema van deze Interessante Tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *