‘Palestijnse’ vlag symbool Arabische opstand (1916-1918)

Strijders van de Arabische Opstand tegen de Ottomaanse bezetter

Een FB-post van de in Israël wonende Nederlandse actrice Smadar- waarin ze de dubbele morele standaarden hekelt van NSB-derlanders- blijkt net van Facebook verwijderd. Waarom wel regenboogvlaggen hijsen voor (valse) solidariteit met seksuele devianten en overal ‘Support Oekraïne’, maar Support Israël kan er na een terreurgolf met de grootste moeite af?

Allah Akhbar. De insteek had ook kunnen zijn ‘onverdeelde afkeur terreur’, maar nu is het ‘angst voor polarisatie’…

Hamasapologeten.
Er lopen in Nederland nogal wat Hamas-apologeten rond, die meer op hebben met Arabieren dan met joden. Of met seksuele devianten (regenboog) en Oostblok-vakantiegangers met gratis hotel en hun nazi-verleden. De in het Westen  sterk gegroeide Arabische populatie die nu ook bij de NOS werkt, zoals Youssef Zerrouk, doet er alles aan om ‘het midden’ te kiezen.

Het artikel is zo opgezet: Dat we maar beter geen vlag meer hijsen vanwege ‘polarisatie.’ Terwijl alle overheidsgebouwen en ministeries eerder allemaal de gendervlag hesen en die Oekraïnse tweekleur. Daarbij citeert de staatsomroep een cherrypicked deskundoloog met buitenlandse naam.

Politicoloog Mounir Samuel vindt het hijsen van de Israëlische vlag een gemiste kans. “Nu wordt niet de mening van iedereen vertegenwoordigd.”

Bij die regenboogvlagjes en Oekraïnevlagjes wel dan? En ‘het midden’ van ‘blinde haat’ bestaat niet.

De paramilitaire actie van Hamas was gericht op weerlozen. Wie zo tekeer gaat, plaatst zich buiten de orde van de menselijkheid en doet ook niets goeds voor een ‘Palestijnse’ zaak. Zij willen de geschiedenis 106 jaar terugdraaien. Met die zelfde logica, kunnen de Duitsers ook Polen terug eisen, waar de Russen alle miljoenen ‘Vertriebenen’ in ’44 uit verdreven.

De regenboogvlaggen hingen wel uit bij het Binnenhof

Zoals gisteren beschreven, heeft het IDF wat dit huis betreft het mandaat om dat Hamas-onkruid met wortel en tak uit te roeien. Hamas wil de geschiedenis terugdraaien en Israël van de kaart vegen. Dus het IDF heeft geen keuze bij zo’n uitgangspunt. Zij of wij.

Op het Bijbelvaste Urk hebben ze alvast wel de keuze gemaakt, in plaats van een natte tosti te zijn. Onvoorwaardelijke steun lijkt in de rest van NSB-derland een uitzondering. We zien bij gemeentes als Haarlem die uit steunbetuiging de Israëlische vlag hijsen evenveel haat- als steunbetuigingen op twitter.

De Denk-Fractievoorzitter in Amsterdam ging zelfs met Palestijnenvlag zwaaien voor de Stopera. Terwijl in Delft en diverse andere met multiculturele diversiteit tot de nok toe gevulde steden mensen toeterend de straat opgingen, zwaaiend met de Palestijnse vlag.

We herinneren ons verder nog de tenenkrullende steunactie voor Oekraïne bij Ongehoord Nederland, met een bellende blonde Raïsa voor die SUV-rijdende vakantiegangers hier met gratis hotel. Waarom wel steun voor een corrupte oostblok-oligarchie vol nazi’s, die voorheen enkel bekend was vanwege sekstoerisme? En niet voor het land van de Bijbel?

De teneur…

Vlag van Arabische Opstand
De ‘Palestijnse’ vlag is eigenlijk geen Palestijnenvlag, maar een Arabische vlag en Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Hij is het symbool van de Arabische opstand (1916-18) tegen de Ottomaanse bezetter van Palestina en huidig Jordanië, die later ‘Palestijnse’ vlag werd gedoopt.

Bij het van de Ottomanen ontdane nieuwe staatje Jordanië kwam er een zevenpuntige ster in die vlag, die voor de zeven zuilen van de Islam zou staan. Je kunt als Arabier ook prima gewoon in Israël leven en werken, zonder terug naar 1948 te willen of met zo’n vlag te zwaaien. Voor die mensen is er al Jordanië, ook een kunstmatige koloniale creatie voor Arabieren na de Eerste Wereld Oorlog.

Voor zowel ondergetekende als de meeste Nederlanders ligt hier een onontdekt stukje Eerste Wereld Oorlog-historie braak. Daarbij zal de naam ‘Lawrence of Arabia’ misschien nog een belletje doen rinkelen.

Je moet daar iets meer dan niks van weten, om te begrijpen waarom er nu toeterende ‘medelanders’ met deze vlaggen uit hun auto zwaaien, terwijl die waarschijnlijk zelf ook de betekenis niet kennen.

Arabische markt Jericho Westbank (2007 bezoekje)

Zo kort mogelijk gezegd: De Turken hielden al eeuwen Palestina bezet en huidig Jordanië. Over ‘bezette gebieden’ gesproken. Terwijl Egypte een Brits Protectoraat was bij de start van de Eerste Wereld Oorlog in 1914. Ook hielden de Turken Arabische steden als Medina en ook Mecca onder controle.

Vonden ze niet leuk, die verspreid levende nomadische zandhappers die we als Arabieren kennen.

Vervolgens gingen de loopgravenoorlogen van start, waarbij de Britten en Fransen tegenover de Alliantie van de Turken, Duitsers en Oostenrijk-Hongarije stonden. Die oorlog werd ook in de Negev-woestijn gestreden door het Egyptian Expeditionary Force van de Britten, terwijl de Duitsers de Turken bijstonden.

Groen is het Ottomaanse Rijk voor 1918, de Britten hadden de Sinai al in handen

Pact met Emir Hussein van centraal Arabië
Die strijd in de Negevwoestijn van 1916-18 liep bijzonder moeizaam in de verschroeiende hitte, met een zes maanden durende stagnatie in Zuid Palestina- waarover je op Wikipedia alles kunt lezen. Omdat ik er net zoveel over weet als jij, namelijk niets.

In December 1917 wisten de Britten vervolgens Jeruzalem buit te maken op de Ottomanen. In de tussentijd in de woestijn van Arabië wist een avontuurlijk ingestelde Britse archeoloog T.E. Lawrence zich onsterfelijk te maken als rebellenleider van Arabische nomaden. Hij wist een opstand van Arabieren op de been te krijgen, na het sluiten van een alliantie met de Emir Hussein van Centraal Arabië.

Die bestookten de Ottomaanse aanvoerlijnen te paard en ter kameel, en ze wisten de Ottomanen uit de Arabische zandbak te verjagen in wat nu Jordanië heet: Lees er meer over via deze link.

Bron: www.balfour100.com

Maar je snapt al, dat die Arabieren dat nooit hadden gedaan, wanneer ze weet hadden gehad van The Balfour Declaration uit november 1917: Toen beloofde Lord Balfour aan Lord Rothschild dat de Britten zouden meewerken aan de creatie van wat Arabieren nog steeds ‘de zionistische entiteit’ noemen.

Zonder het geld en de connecties van Rothschild, en zonder de Amerikaanse deelname in 1917, waren de Britten door de Duitsers ingemaakt op het Westelijk Front. Dat leger kraakte bij de Battle of the Somme immers al in haar voegen.

Israël werd zo opnieuw de naam van het gebied, dat negentien eeuwen lang Syria Palestina heette, nadat Keizer Hadrianus in het jaar 133 genoeg had van de zoveelste joodse opstand. Die wilde rust in de tent, hij bouwde ook Hadrian’s Wall bij Schotland om plunderende Picten buiten zijn rijk te houden.

Negev Woestijn waar de strijd tussen Ottomanen en EEF plaatsvond

‘Hij strijdt met God’ (Israël)
Dan nog een stukje Bijbelse historie, omdat Israël zonder de Bijbel niet zou bestaan. Israël ontstond dus opnieuw door een Brits-joods pact, en de naam betekent letterlijk ‘Hij strijdt met God.’ Die naam is vernoemd naar de passage in Genesis 32:29 waarbij Stamvader Jacob bij de rivier de Jabbok worstelt met ‘een man’, als symbool voor de geloofsstrijd, strijden met god, worstelen met god.

Na die strijd krijgt hij de naam Israël.

Al is er nog een andere versie van dit verhaal in Genesis 35:10 , waar Jacob in Betel die naam ‘Israël’ krijgt zonder worsteling. Dat gebeurt nadat Jacob zich heeft verzoend met de door hem bedrogen broer Ezau (Edom). Dan richt hij een altaar op bij Betel. Die naam Betel is de plaats van de ‘Jacobsladder’, wanneer Jacob droomt hoe een laddertje met engelen naar boven reikt. Dat ervaart hij als heilige grond.

Strijden met God doe je ook wanneer je vertrouwd bent met de Bijbelse traditie: Worstelen met God, de daar beschreven God, als worsteling met het leven, en met het idee dat God met één volk een speciale band heeft.

De antieke Statenbijbel: Ken uw Bijbel, ken uw historie

‘Ismaël al zijn als een wilde ezel van een mens’
In de Bijbel vinden we in Genesis het ontstaan van de stam van de Arabieren, als nakomelingen van Ismaël, wat iets betekende als ‘God verhoorde mij’. In Genesis 16:10 staat de aard van Ismaël als volgt beschreven. Sara zag dat haar 86 jaar oude man Abram zijn slavin Hagar zwanger had gemaakt, en stuurt haar vervolgens uit jaloezie de woestijn in;

10Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.
11Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft.
12En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn,
en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

Het is die passage als karakterbeschrijving voor de nomadisch levende Arabieren ‘hij zal een wilde ezel van een mens zijn’ die Smadar ook aanhaalde op haar verwijderde FB-filmpje. Ze heeft de blinde beestachtige haat gezien, en brengt dan Genesis 16:12  in gedachten.

Bij de oude stadsmuur van Jeruzalem, gebouwd door de Ottomaanse bezetter van Israël

‘Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter’
Al is er van dit verhaal over Ismaël in Genesis nog een geheel andere versie in Genesis 21. Dan wordt Hagar pas de woestijn in gezonden, nadat haar zoon Ismaël al door Abram besneden is en al 13 jaar oud en Abram is al de 100 jarige Abraham.

In die versie van het Ismaël-verhaal stuurt Sara haar slavin Hagar met Ismaël weg na de geboorte van Isaak. Zij wil niet dat beiden de erfenis delen. In de woestijn bij Beersheva is het water op, en Hagar legt haar jongen onder een struik om te sterven.

Dan lezen we de volgende beschrijving van hoe Ismaël zal zijn, en wat voor volk zijn nakomelingen zullen worden:

Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd.

18Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken.
19God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.

20God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter.
21Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land.

Geen uitverkozene dus in de Bijbelse historie-lijn, maar God is wel met hem en geeft hem veel nakomelingen..

De teneur

Binnenlandse Intifadah
Opnieuw dus een nomadische woestijnbewoner. Nu komen de aanhangers van die woestijnbewoners ook in Nederland overal de straten op, zwaaiend met de vlag van de Arabische Opstand. Zoals vandaag in Rotterdam, door Eva Vlaardingenbroek net vastgelegd. Zo kan hier ook een soort Intifadah losbarsten dankzij decennia immigratiepolitiek.

D66-versie van Friese vlag wil ons land winnen voor de gender-ideologie

En die Arabieren ruiken wat voor natte tosti’s Westerse mannen zijn geworden. We zagen al dat zelfs de NATO ‘woke’ ging en leven kortom in Interessante Tijden en maken mee hoe de Derde Wereld Oorlog is uitgebroken. Bidt voor elkaar, en pas goed op je dierbaren.

Steun uitzoekwerk en de woordkunst van Interessante Tijden:

2 Replies to “‘Palestijnse’ vlag symbool Arabische opstand (1916-1918)”

 1. In het verleden stuurde de God van de Bijbel, wanneer het volk Israël afweek van de door God gestelde wetten, vaak een correctie. God sloeg dan Zijn volk/vrouw met plagen, zoals ziekte of hongersnood of zelfs oorlog. Profeten hadden de taak het volk weer richting Gods wetten te wenden, maar dit was een ondankbare baan waarbij menig profeet het leven heeft moeten laten. Waaronder de meest bekende profeet Jezus Christus. Daarna heb ik geen Joodse profeet meer gezien die het volk trachtte te corrigeren. Maar misschien is er een andere profeet, van een andere monotheïstische religie.

  Als een volk zich, om wat voor reden dan ook maar, Israël is gaan noemen, in het gebied is gaan wonen dat in de Bijbel als het Heilige Land wordt aangeduid, en zich zo ernstig is gaan misdragen tegenover buurlanden en de lokale bevolking, waaronder vele Christenen, en zichzelf ziet als het ‘ware’ volk van God, in al hun grote steden met regenboogvlaggen zwaait, een flinke draai om de oren krijgt van uit vroege Filistijnse gebieden vandaan, als herinnering aan vroeger, dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat ‘hun’ God bezig is met een strafexercitie.

  Laten we hopen dat de heren van Hamas ‘het volk van God’ weer terug doet keren naar het geloof van hun voorvaderen, want zoals ze nu bezig zijn kunnen de burgemeesters van Sodom en Gomorrah in hoger beroep hun steden terug winnen.

 2. Het Bijbelse Israël lag in Ethiopië, het land van Punt. Mozes en zijn volgelingen waren dan ook zwart. Zij zijn nooit in Egypte geweest, nooit in de Sinaï en nooit in het huidige Israël. Ze zijn ook nooit de rode zee overgestoken, ze waren ook nooit slaven van de Egyptenaren en er is nooit een Farao verdronken toen hij ontsnapte slaven achterna zat.
  Niemand weet waar het Bijbelse Jeruzalem lag, maar het huidige Jeruzalem is gebouwd door de Romeinen en heette Aelia Capitolina. De klaagmuur is een onderdeel van een Romeins fort.
  Dit is allemaal bekend bij historici en taalkundigen, maar helaas haalt de Israëlische overheid fictie (het Oude Testament) en werkelijkheid door elkaar om hun bestaansrecht te onderstrepen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om fictie en werkelijkheid te scheiden.
  Voor de duidelijkheid; ik ben geen antisemiet en ik veroordeel het geweld van hamas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *